Nisan Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 5891

5 NİSAN 2011
1) Dr. Alper Tunçdamla, Dr. Abdulkadir Büyükhatipoğlu , Dr. Metin Şen, Dr. Mesut Aksu, Dr. Eyüp Murat Kanber, Dr. Barış Çöllüoğlu, Dr. Zehra Bozkurt, Dr. Duygu Işıl Gencer, Dr. Emrah Kol, Dr. Ahmet Kemal Gürbüz

2) Dr.Berivan Bingöl’e Lignadecor Üretim ve Paz. A.Ş. – RGS Temizlik ve Sosyal Hizm. Org.Tic. A.Ş. – ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. / Osb için, Dr.Emine Zozralioğlu’na Özlider Plastik ve Metal San. Tic.A. Ş. için, Dr.Rahim Alp Recai’ye Güreks Tekstil Pazarlama San. ve Dış Tic.Ltd. Şti. için, Dr.Elif Kaya’ya Besa Plastik Suni Deri San. A.Ş. için, Dr.Nehal Erbil Kalkavan’a Diler Holding A.Ş. – Goya Temizlik ve Bina Yön. Ser. Hiz. Ltd.Şti. / Osb için, Dr.Mahir Dönmezer’e Özyazıcı İnşaat Elektrik Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic.Ltd. Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1418-(G-2416) sayılı dosya görüşülmüş,
- hasta …………………..’ın sağlık sorunlarına özen göstermemek ve bu nedenle enjeksiyon sonrası oluşan “sol siyatik sinirin posterior tibial dalında parsiyel aksonal hasar”ı teşhis edememek, hastanın şahsiyetine özen göstermemek iddiaları ile Dr. …………………..hakkında;
-Yönetim Kurulu tarafından alınan inceleme kararına esas olmak üzere hastaneden istenen tıbbi belgeleri Oda Başkanlığına ulaştırmayarak Tabip Odası Faaliyetlerine Engel Olmak iddiası ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

4) Oda Başkanlığına …………………..ve …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1419-(G-2332) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
1.    …………………..’nın 14.05.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’ne başvurusu ve sonrası teşhis, tedavi ve takibinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak,
2.    Adli Rapor düzenlemede özensiz davranarak gerçeğe uygun olmayan Adli Rapor düzenlemek iddiaları ile Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına,

5) Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’a ait başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1420-(G-2258) sayılı dosya görüşülmüş, iddialarla ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
1.    Hastanın usulüne uygun aydınlatılmış onamını almamak,
2.    Endikasyonu yeterli düzeyde değerlendirmeyerek operasyon yapmak,
3.    Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak,
4.    Ameliyat sonrası takipte özensiz davranmak, ortaya çıkan sağlık sorunlarının belirlenmesinde ve tedavisinde yetersiz kalmak iddiaları ile ilgili Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

6) Odamıza …………………..Sağlık Grup Başkanlığı tarafında iletilen ve …………………..tarafından yapılan başvuruda, eşi …………………..’ın 05.02.2010 tarihinde …………………..Hastanesi Acil Polikliniği’ne başvurusu ile başlayan ve 16.02.2010 tarihinde apandisit teşhisi ile ameliyat olmasına kadar geçen zamanda yapılan tıbbi uygulamaları ve hasta yakını olarak hastane idaresinin kendisine yaklaşımını konu alan şikayeti üzerine oluşturulan HUB/G-2236 sayılı dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 31.11.2010 tarihli toplantısında verilen; hastaya gerekli özenin gösterildiğinin anlaşıldığı, teşhiste yaşanan gecikme nedeniyle hekimlere kusur yöneltilemeyeceği, hasta yakını tarafından, başhekimliğe yönelik ifadelerin ise başhekim tarafından kabul edilmediği; iddia dışında bir kanıtın bulunmaması nedeniyle işlem yapılamayacağı “ kararına şikayetçi …………………..tarafından yapılan itiraz üzerine dosya yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına
-    Dr. …………………..hakkında, 04.02.2010 tarihinde Acil polikliniğine başvuran hasta …………………..için gerekli konsültasyonları istememek, incelemeleri yetersiz yapmak ve bu nedenlerle tıbbi ihmal ve hata yapmak, şikayetlerin asıl nedeni olduğu anlaşılan “akut apandisit”in teşhis edilmesinde gecikme yaşanmasına neden olmak,
-    …………………..hakkında, 09-13 Şubat 2010 tarihleri arasında yatırarak tedavisini düzenlediği hasta ………………….. için gerekli konsültasyonları istememek, incelemeleri yetersiz yapmak ve bu nedenlerle tıbbi ihmal ve hata yapmak, şikayetlerin asıl nedeni olduğu anlaşılan “akut apandisit”in teşhis edilmesinde gecikme yaşanmasına neden olmak
İddialarının soruşturularak Onur Kurulu’na iletilmesine (HUB-1421-(G-2236),

7) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Türk Tabipleri Birliği’nin 04.04.2011 tarih 501/2011 sayılı yazısına istinaden;
-  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe (25 Şubat 2011) kadar aidat ödentisi ve buna bağlı yasal faiz borcu bulunan üyelerimizin, borçlarının anaparasının tamamını 6 ay içerisinde (01 Eylül 2011 tarihine kadar) ödedikleri takdirde yasal gecikme zammı ve faiz borçlarının silinmesine,
-  Bu uygulamadan zamanında yararlanmayan üyeler hakkında eski hükümlerin uygulanmasının devam ettirilmesine,
-  Son ödeme tarihine kadar üyelerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi için duyurular ve kampanya yapılmasına, teknik olanaklar sağlanarak ödemelerin kolaylaştırılmasına,

8) Aidatlarını zamanında ve düzenli ödemiş üyelerimiz açısından adaletsizlik oluşmaması kaygısıyla, gelecek iki yıl aidat ödentilerinde %10-15 oranında indirim yapılması konusunda TTB Büyük Kongresi için karar önergesinin oluşturulmasına karar verilmiştir.

12 NİSAN 2011

1)    Dr. Nilgün Demet Özçelik, Dr. Resül Altınayak, Dr. İlknur Ergüner, Dr. Sedat Sezen, Dr. Önder Bellur, Dr. Metin Mutlu, Dr. İlknur Mumyapan, Dr. Fatma Özdemir, Dr. Fatma Çelik, Dr. Kerim Karaoğlu, Dr. Nail Suat Ünver, Dr. Fatoş Turgut, Dr. Taner Yılmaz ve Dr. Evrim Bozdemir’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. İsmail Bundak’a Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. için, Dr. Kadri Kahraman’a Caffe Nero Gıda Ürünleri A.Ş. için, Dr. Siyasi Erdilli’ye Yelkenci Hazır Giyim San. Tic.A. Ş. için, Dr. Oktay Öztürk’e Sözer Gıda Ürünleri Tic. San. A.Ş. – Nur Tekstil Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. için, Dr. Muhammed Mehdi Cem’e Save Tekstil San. İhracat ve Ticaret Ltd.Şti. için, Dr. Rıza Uğur Mıhçıyazgan’a Azim Ambalaj San. ve Tic.A. Ş. bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3)    Oda Başkanlığına yapılan bir ihbar üzerine, …………………..Polikliniği Mesul Müdürü Dr. …………………..hakkında,

•    …………………..Sağlık Hizmetleri’ne ait broşür ve tanıtım kitapçığının dağıtımını günlük bir gazete ekinde sunarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
•    Yazılar ve fotoğraflar ile içerik olarak tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı el broşürü ve tanıtım kitapçığı düzenlemek,
•    Reklam amacıyla bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemin tanıtımını, gerçek olmayan umutlar vaadi ile yapmak iddiaları ile
Oluşturulan HUB/R-890 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde, …………………..Polikliniği’ne ait www………..com.tr isimli internet sitesinde yer alan haber, duyuru ve yazılar ile
-    Bünyelerinde yer almayan doktorları, bünyelerinde yer alıyormuş gibi göstererek etik olmayan bir yöntemle reklam yapmak,
-    İnternet sayfasında yapılan işlemlerin ücretlerini ilan ederek, tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    T.C. vatandaşı olmayan bir hekimin, sağlık merkezinde tıbbi işlem yapmasına olanak vermek,
-    T.C. vatandaşı olmayan bir hekimin sağlık merkezinde tıbbi işlem yapacağı mesajı ile reklam yapmak
İddialarıyla poliklinik mesul müdürü Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-836 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru sonucunda,
•    …………………..isimli hastayı Kadın Doğum uzmanına yönlendirmemek, telefon direktifi ile hastayı muayene etmek-ettirmek, telefon direktifi ile teşhis koyup tedavi düzenlemek ve bu yol ile hastaya karşı özensizlik göstermek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1382-(G-2520) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru sonucunda,
Dr. …………………..hakkında;
-    6 cm hemangioma olan hasta …………………..’ın takibe alınması gerekirken ameliyata yönlendirerek” endikasyonu olmayan tedavi önersinde bulunmak
Dr. …………………..hakkında;
-    Hasta …………………..’a yapılan ERCP işlemi sırasında pankreası yaralayarak akut pankreatit gelişmesine neden olarak tıbbi ihmal ve hatada bulunmak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1395-(G-2107) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve …………………..isimli televizyon kanalında yayınlanan …………………..Hastanesi’ne ait ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla hastane mesul müdürü Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-896 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)    Odamıza …………………..tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan …………………..ve …………………..imzalı şikayet dilekçesi üzerine,
•    Hastaya karşı tıbbi yaklaşımda özensiz davranmak,
•    Hastanın şahsiyetine ve hastalığına karşı gerekli duyarlılığı göstermeyerek hasta haklarını ihlal etmek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1408 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
Dr. …………………..hakkında,
•    Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,
•    Başka bir meslektaşına ait kaşeyi kullanmak,
Dr. …………………..hakkında,
•    Bildirimsiz hekim çalıştırmak,
•    Bildirimsiz çalıştırdığı hekime muayene ettiği hastalara kadrosundaki doktorların kaşesi ile reçete düzenletmek,
Dr. …………………..hakkında,
•    Kaşesini başka bir meslektaşı tarafından kullanılmasına olanak sağlamak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1315-(G-2358) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, şikayetinizi geri aldığınız ve dosyada iddiaları destekleyecek kanıt bulunmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10)    Odamıza …………………..Derneği tarafından başvuru neticesinde, …………………..Merkezi’ne ait web sitelerinde (www………..com.tr, www……...org) saç ekimine ilişkin açıklamaların yanı sıra saç ekimi fiyatları, en ucuz saç ekimi yapılacak yerler, hastaların operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarının verildiği belirtilerek tanıtım kurallarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-900 sayılı dosya görüşülmüş olup, adı geçen web sitelerinde tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

11)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan ve …………………..Hastanesi’nin giriş kapısında “Diş Muayenesi Ücretsizdir” şeklinde afişin asılı olduğu bilgisi üzerine oluşturulan HUB/R-889 sayılı dosya görüşülmüş olup, söz konusu afişin mevzuatımıza aykırı olduğu ve tekrarlanması durumunda cezai müeyyide uygulamak zorunda kalınacağı hatırlatmasıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12)    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, …………………..Hastanesi’ne ait www…………….com.tr isimli web sitesinde “ÜCRETSİZ MUAYENE” ibarelerinin kullanılarak tanıtım kurallarının ihlal edildiğinin görülmesi üzerine oluşturulan HUB/R-877 sayılı dosya görüşülmüş olup, hastane başhekimliğinin, tanıtım çalışmalarında daha hassas davranması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13)    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde, …………………..Hastanesi’ne ait www…………..com.tr isimli web sitesinin “kampanyalarımız” bölümünde, “ücretsiz prostat muayenesi”, “ücretsiz meme kanseri taraması” ve “ücretsiz rahim kanseri taraması” ibarelerinin kullanıldığının görülmesi üzerine oluşturulan HUB/R-882 sayılı dosya görüşülmüş olup, hastane başhekimliğinin, tanıtım çalışmalarında daha hassas davranması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14)    Odamıza ………………….. Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine, “Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-826 sayılı dosya görüşülmüş olup, Dr. …………………..’un tanıtım kurallarına karşı hassasiyet göstermesi gerektiği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15)    Dr. Sadi Konuk EAH’de 15 Nisan 2011 tarihinde 12.30-13.30 saatleri arasında, sağlıkta yaşanan gelişmeler konulu bir hastane toplantısı yapılmasına, konuyla ilgili olarak başhekimliğe yazı yazılmasına,

16)    Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yine sağlıkta yaşanan gelişmeler konulu bir hastane toplantısının 18 Nisan 2011 tarihinde 12.00-13.00 saatleri arasında yapılmasına, konuyla ilgili olarak başhekimliğe yazı yazılmasına,

17)    Dr. Pınar Güven, Dr. Abdülhalim İş, Dr. Tahsin Saygı, Dr. Ayşegül Bilen, Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Gençay Gürsoy’a başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine,

18)    19-20 Nisan 2011 tarihlerinde TTB’nin çağrısıyla gerçekleştirilecek hizmet sunmama etkinliğinin duyurusu ve hazırlıkları amacıyla;
•    14 Nisan 2011 tarihinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok girişinde, SES ve Dev Sağlık-İş Sendikası yönetici ve temsilcilerinin de katılımıyla bir basın açıklaması yapılmasına, basın açıklamasında sağlık çalışanlarının yaşadığı iş, can, gelir vb. sorunlara dikkat çekilmesine, etkinliğin duyurusunu içeren afişler üretilmesine, etkinliğin duyurusunun üyelerimize e-posta ve SMS gönderimi yoluyla yapılmasına,
•    12 Nisan 2011 günü Uzmanlık Dernekleri’nin yöneticileriyle yemekli bir toplantının, İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmasına,
•    Vatandaşları desteğe çağırmak amacıyla 16 Nisan Cumartesi günü Kadıköy İskele Meydanı’nda bir basın açıklaması yapılmasına,
•    19 Nisan sabahı 07.00’dan itibaren 2 gün süreyle, İstanbul, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesine çadır kurulmasına, kurulan bu çadırlarda vatandaşları bilgilendirmeye dönük el ilanları dağıtılmasına,
•    20 Nisan 2011 günü 12.00’da buluşularak, Avrupa Yakası’nda İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler önünde buluşulup Haseki’ye dek, Anadolu Yakası’nda ise Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy Meydanı’na yürünmesine, sorun ve talepleri dile getiren basın açıklamaları yapılmasına,
•    Etkinliğin duyurularını içeren el ilanları, afiş ve pankartlar bastırılmasına,

19)    Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform’un çağrısıyla, 24 Nisan 2011, Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge Yönetim Kurulu nezdinde katılınmasına, mitingin duyurusunun üyelerimize internet sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla yapılmasına,

20)    HekiMedya haber portalı ve Tabip TV konularında; haber ve video portalı hizmetleri ve altyapı sunmak  üzere Tilda Ltd. Şti.’den gelen teklifin kabul edilmesine ve adı geçen şirketle anlaşma yapılmasına, konunun takibinden ve ilgili çalışmaların yürütülmesinden Dr. Ali Özyurt ve Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorunlu olmasına karar verilmiştir.


19 NİSAN 2011
1)    Dr. Oya Yönal, Dr. Murat Koçyiğit, Dr. Neslihan Cabıoğlu, Dr. Ahmet Levent Güner, Dr. Merve Hayretci, Dr. Mustafa Çağlar Kır, Dr. Nurşen Tanrıkulu, Dr. Arzu Aşıcı, Dr. Emel Ekşi Alp, Dr. Adviye Çakıl, Dr. İbrahim Bildirici, Dr. Hanife Özdemir, Dr. Yasemin Karamanlı, Dr. Songül Şenadım, Dr. Yusuf Kayran, Dr. Ayla Çulha ve Dr. Samiye Uysal’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Sendika ve meslek örgütlerinin çağrısıyla Taksim’de yapılacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğinin desteklenmesine, etkinliğin duyurusunun üyelerimize internet sitemiz ve e-posta gönderimi üzerinden duyurulmasına, etkinlik için “GÖREVDEN 1 MAYIS’A” yazılı TTB-İstanbul Tabip Odası imzalı bir pankartın hazırlanmasına, 1 Mayıs günü diğer meslek odalarıyla birlikte, Şişli girişinde toplanılmasına,

3)    TTB’nin de düzenleyici kurumlar arasında yer aldığı, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin 2 Mayıs 2011 günü, İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleştirilen açılış gecesi için, salon kirası olarak 2000-(iki bin)-TL’nin İTÜ Vakfı’na bağışlanmasına karar verilmiştir.

4)     “Kapatılmak İstenen Muayenehanelerimiz İçin Ne Yapacağız? Öneriler/ Kararlar” konulu bir toplantının 17 Mayıs 2011 Salı günü Odamız Cağaloğlu Toplantı Salonu’nda yapılmasına, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına,

5)    Türk Tabipleri Birliği’nin de ana düzenleyicileri arasında yer aldığı 6. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin, 2 Mayıs 2011 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde yapılacak açılış gecesi salon giderlerinde kullanılmak üzere, İTÜ Vakfı’na 2000 TL bağışta bulunulmasına karar verilmiştir.26 NİSAN 2011 YÖNETİM KURULU

1)    Dr. Muhabbet Haliloğlu, Dr. Deniz Kulak Gedik, Dr. Melek Ongun Alıcı, Dr. Mecit Selamzade, Dr. İlhan Birinci, Dr. Mehmet Fikret Yücel, Dr. Asu Deniz Burhanoğlu, Dr. Seren Pehlivanoğlu, Dr. Cenk Ersavaş, Dr. Ali Rüştü Ergür, Dr. Levent Tütüncü, Dr. Hülya Mutlu, Dr. Meral Uzunsel, Dr. Mustafa Eray Erkek, Dr. Yasin Furkan Kayabaşoğlu, Dr. Emine Eray Ateşli, Dr. Bilge Gülel ve Dr. Tayfun Açıl’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. H.Sarper Tanlı, Dr. Mehmet Ali İmren, Dr. Yakup Ülger, Dr. Ufuk Çaydaşi ve Dr. Banu Keçebaş’ın istifalarının kabulüne,

3)    Dr.Berivan Bingöl Kılıç’a İSCO Çelik Ayakkabı Teks.Mam.San.için, Dr. Demet        Gönen    Deutche Bank A.Ş./Deutce Securities – OSB için, Dr.İbrahim Kabakcı’ya Za Giyim İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti –OSM (6 Adet) için,Dr.Ahmet Tellioğlu’na Grupfoni Elekt.Hizm.Turizm ve Tic. Ltd.Şti.için,Dr. Ferda Ereren    Soner Temel Müh. İnş. Ve Tic.A.Ş./ Soner Temel Müh.İnş. ve Tic. A.Ş.-OSM için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine;
•    Dr. …………………..hakkında “…………………..’nın doğum takiplerinde ve doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak”,
•    Dr. …………………..hakkında “bebek Kerem Katı’nın sol kol omuz-dirsek arası kırılmış olduğunu teşhis edememek”,
•    Dr. …………………..hakkında “bebek Kerem Katı’nın sol kol omuz-dirsek arası kırılmış olduğunu teşhis edememek”
iddialarıyla oluşturulan HUB-1411-(G-2426) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan ihbar-şikayet başvurusu üzerine oluşturulan HUB/R-893 sayılı dosya görüşülmüş olup, tanıtım ve bilgilendirme konusunda etik anlayışa hassasiyet gösterilmesi beklentisi ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6)    Odamıza …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1370-(G-2404) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, tanıtım ve bilgilendirme kurallarına uyum konusunda gösterilecek hassasiyetin iyi hekimlik ortamı yaratılmasında önemli olacağı uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2544 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve Dr. …………………..’in hasta …………………..’ün operasyonu ile ilgili tıbbi hata ve ihmalinin belirlenmediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8)    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB/G-2526 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve Dr. …………………..’in hasta …………………..’a yönelik tıbbi yaklaşımında; tedavi ve takip önerilerinde tıbbi hata ve ihmal olmadığı, özensizlik gösterilmediği görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9)    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    07.01.2008 tarihinde hasta …………………..’a yapılan ameliyatta tıbbi hata ve ihmalde bulunmak,
•    Ameliyat sonrası takip ve tedavide tıbbi hata ve ihmalde bulunmak iddiaları ile ilgili Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1424-(G-1835),

10)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için, hasta …………………..’in Yoğun Bakım Ünitesi’nde kaldığı süre boyunca tedavisini düzenleyen ve takip eden Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. …………………..ve Nöroloji Uzmanı Dr. …………………..hakkında hasta …………………..’in takip ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmalde bulunmak, hastaya karşı -özensiz davranmak iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1425-(B-445),

11)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuruda; …………………..Hastanesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait yazıda “…kolostomi reçetelerinin büyük çoğunluğunun, hastaların adresleri ve raporu düzenleyen kurumlar farklı olmasına rağmen …………………..Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. …………………..tarafından, ürostomi ve sonda reçetelerinin ise yine aynı merkezde görevli Dr. …………………..tarafından düzenlendiği…” ifadelerinin kullanıldığının belirtilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
Dr. …………………..hakkında,
-    Raporlu hastalara, hastaların kendilerini görmeden kolostomi reçeteleri yazmak,
-    Hastaları, tıbbi malzemelini temin için özel bir firmaya yönlendirmek
Dr. …………………..hakkında,
-    Raporlu hastalara, hastaların kendilerini görmeden ürostomi ve sonda reçeteleri yazmak,
-    Hastaları, tıbbi malzemelini temin için özel bir firmaya yönlendirmek
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1427 /G-2690)

12)    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuruda, “…müvekkilenin ameliyatında safra yollarında yabancı cisim unuttuğu ve yabancı cismin …………………..Tıp Fakültesi’nde açık ameliyat ile çıkarılabildiğini…” bildirmesi üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına(HUB-1426-(G-2697),

13)    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
•    Dr. …………………..hakkında, “22.03.2009 tarihinde …………………..Hastanesi’nde Acil Polikliniği’nde muayene edilen hasta …………………..’e özesiz davranılarak hastalığının ağırlaşmasına ve bu nedenle de maddi ve manevi olarak zarar görmesine neden olmak”,
•    Dr. …………………..hakkında, “24.03.2009 tarihinde …………………..Hastanesi’nde yatarak tedavi ve takibinin yapıldığı sırada hasta …………………..’in odasına gelerek “seni öldürmedik, ne istiyorsun?” diyerek bağırmak ve bu yolla hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak” iddialarıyla oluşturulan HUB-1332-8G-2297) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-897 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş,  soruşturma dosyasının incelenmesi neticesinde, yapılan tanıtımın “bilinçli yapılmadığı” ve ”tanıtıma son verildiği” savunmasının kabulüne, hekimliğin ortak değerleri olan tanıtım kuralları konusunda hassasiyetin gösterilmesi gerektiği hastane Mesul Müdürü Dr. …………………..hatırlatılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15)    Odamıza …………………..tarafından iletilen …………………..’in başvurusu üzerine, Özel Hastaneler Yönetmeliği 17. Maddesi (Madde 17- Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları a) Özel hastanenin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek) gereği hasta dosyasının kaybı nedeniyle Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1386-(G-2323) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16)    Nisan ayı ASKOM toplantısına bu ay özelinde, Odamızı temsilen Dr. Pelin Taşkıran’ın katılmasına,

17)    5 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu’nda karara bağlanan aidat kampanyasının duyurulması için internet sitemizde köşe açılmasına, konuyu duyuran el ilanları ve afişler bastırılarak, gezici ekipler eliyle hastanelere yaygın dağıtımının yapılmasına, başhekimliklerin konuyla ilgili olarak yazılı bilgilendirilmesine, hastanelerde (ağırlıkla öğle saatlerinde, yemekhane girişlerinde) personelimizin görevli olacağı aidat ve üyelik masası açılmasına,

18)    Temsilciler Kurulu Mayıs ayı toplantısı için; hizmet sunmama etkinliğinin, sürecinin değerlendirilmesi ve aidat kampanyası gündemlerinin önerilmesine,

19)    TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nce, 29-30 Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenecek “Türkiye’de Sağlık Konulu Yayıncılık İlkelerinin Belirlenmesi” çalıştayına Odamızı temsilen Dr. Celalettin Cengiz’in katılmasına,

20)    Mesleki mali sorumluluk sigortası konusunda en uygun poliçe ve sigorta şirketinin tespiti konusunda çalışma yürütmek üzere Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik Anonim Şirketi’ni 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesinde düzenlenen Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası danışmanı olarak, 1 yıl süreliğine yetkilendirilmesine,

21)    HekiMedya haber portalı ve Tabip TV’ye haber akışı ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı ile yıllık haber aboneliği sözleşmesi yapılmasına, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına,

22)    HASUDER’in 4-5 Haziran 2011 tarihlerinde Odamızla ortak gerçekleştireceği, Cağaloğlu binamızda yapılacak olan “Tütün Bağımlılığı Tedavisi Kursu’na ilişkin 30 kişilik kumanya hazırlatılmasına, kursun duyurusunun internet sitemiz üzerinden yapılmasına, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!