Mayıs Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 6713

03 MAYIS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1)    Dr. Bekir Alper Kılıç, Dr. Eylem Didem Gülşen Kırbıyık, Dr. Murat Şener, Dr. Serhat Açık, Dr. Fulya Gökdağlı Sağır, Dr. Soner Pul, Dr. Ayça Gül Sun, Dr. Bilgehan Solmaz, Dr. Fatma Kural Aydın ve Dr. Tevfik Patan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. Nazmi Yalçın İlker, Dr. Hayati Kohen, Dr. Murat Elevli, Dr. Hakan Kılıç, Dr. Tülay Kovankaya, Dr. Muhammed Karabulut, Dr. Hüsniye Aylin Hakyemez ve Dr. Ahmet Muhteşem Ağıldere’nin istifalarının kabulüne,

3)    Dr. Erdoğan Çokçeken’e Denta Teks Dış Tic. A.Ş. ve Tekkan Teks.San.Tic.Ltd. Şti.-OSM için, Dr. Aşkın Ümit Güleç’e  BorusanLojistikDağ.Depolama Tic. A.Ş.(Kıraç) için, Dr.Erdoğan Mazmanoğlu’na Farmalojistik Ecza Depoculuğu ve Ön Depoculuk Lojistik Hizm. A.Ş.içi, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan bir başvuru üzerine, Dr. …………………..hakkında oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş, yürütülen incelme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
•    …………………..’a hakaret etmek,
•    Sağlık durumu ile ilgili işverene bilgi vermek iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına, (HUB-1428-(G-2319)

5)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’ın başvurusu üzerine oluşturulan HUB/G-2512 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş; bebeğin 33 haftalık olduğu dikkate alındığında göz muayenesi yapılmasının tıbbi bir zorunluluk olduğu; bu muayenenin yapılmamasının veya muayenenin yapılmış olması durumunda tanılamamasının tıbbi hata ve ihmal olduğu, …………………..’ın muayenesinin yapılmadığı veya yapılmış olsa dahi teşhis edilemediği, bu durumun kusur oluşturduğu anlaşılmakla birlikte, dosya içeriğinden, kusurun sorumlusunun belirlenemediği, İstanbul Tabip Odası olarak sorumluların belirlenmesinin mümkün olmadığı, Adli Makamlar mahareti ile sorumluların belirlenmesinin mümkün olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6)    İstanbul, Cerrahpaşa ve Marmara Tıp fakülteleri mezuniyet törenlerinde İstanbul Tabip Odası standı kurularak, Hekimlik Andı, Mesleki Etik Kitapçığı ve Odamız yayınlarından dağıtılmasına,

7)    İstanbul, Cerrahpaşa ve Marmara Tıp Fakülteleri Tıp Öğrencileri Kolu tarafından gerçekleştirilecek bahar şenliği etkinlikleri kapsamında 2000’er TL’lik bağışta bulunulmasına,

8)    İstanbul Tabip Odası ile Sosyal-İş Sendikası arasında yürütülecek toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Yönetim Kurulu’nu temsilen Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Ali Özyurt’un yetkilendirilmesine,

9)    Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül ve Anma Töreni’nin 23 Mayıs 2011 Pazartesi günü Odamızda gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Lale Tırtıl’ın sorumlu olmasına,

10)    Haydarpaşa Numune EAH’de asistanların uzun nöbet süreleri, döner sermaye ödemeleri sorunlarıyla ilgili olarak 6 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirecekleri basın açıklamasına destek verilmesine karar verilmiştir.10 MAYIS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1)    Dr. Onur Çeçen, Dr. Özer Soylu, Dr. Şükrü Şimşir, Dr. Haydar Güler, Dr. Leyla Beşel, Dr. Emre Sinan Güngör, Dr. Işıl Bahar Sayman, Dr. Yücel Özen, Dr. Günay Kaya, Dr. Leyla Yavuz, Dr. Gökçen Duymaz, Dr. Ülkü Başdaş, Dr. Evren Henslegers, Dr. Halil Kutlu Erol ve Dr. Tuba Kaftancıoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. Erdal Turan, Dr. Kazım Çubuk, Dr. Serdar Serinsöz ve Dr. Ayşe Gören’in istifalarının kabulüne,

3)    Dr.Osman Öztürk’e CVK Otelcilik Org ve Yatırım A.Ş. için,Dr.Hasan Asker Tunçer’e Zeki Triko A.Ş. OSB için,Dr.Hasan Asker Tunçer’e Mövenpik Otel İstanbul Makyol İnş. San.tur.ve Tic.A.Ş. OSB için,Dr. Murat Akkuş’a Tekiner Kırtasiye Malz.Paz.ve Tic.Ltd.Şti. için,Dr.Ahmet Kaya’ya Gürbüz Tavukçuluk Gıda ve İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4)    Oda Başkanlığına yapılan bir başvuru üzerine “Hekimlik mesleği ile bağdaşmayan işlerle iştigal etmek” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1405-(G-2373) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, yapılan soruşturma sonucunda Dr. …………………..’ın müdürlükten ayrıldığı anlaşılmış olup, mevzuat hükümleri konusunda titizlik göstermesi uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5)    Oda Başkanlığı’na ………………….. Sağlık Grup Başkanlığı tarafından başvuru neticesinde
Dr. …………………..hakkında,
-    “Alçı ile düzelecek kırık eğiminin ameliyat ile düzeltilmesini önererek doğru olmayan tıbbi önermede bulunmak
Dr. …………………..hakkında,
-    Tıbbi müdahalede ücret konusunda bilgi verilmeyerek hasta haklarının ihlal edilmesi,
-    İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapılmadan serbest hekimlik yapılmasına olanak sunmak,
İddialarıyla oluşturulan HUB-1384-(G-2393) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)    Oda Başkanlığına ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan …………………..’a ait dilekçede, “02.05.2010 tarihinde gece Saat: 02.30 civarında ani bir sancı ile …………………..Hastanesi’ne getirildiği, burada yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir açıklama yapılmadan ve teşhiste bulunulmadan eve gönderildiği, hastanenize Acil olarak getirilmesine ve “Acil’e müracaat edilen hastadan, herhangi bir sosyal güvencesi olmasa bile ücret alınamayacağı” halde kendisinden ücret tahsil edildiği”nin ifade edilmesi üzerine oluşturulan dosya, şikayet dilekçesinin eki ve hastane mesul müdürü Dr. …………………..’in açıklaması ile birlikte görüşülmüş ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak “Acil muayene” ve bu doğrultuda müdahale yapılan hastadan ücret almak, iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1429 /B-499)

7)    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2501 sayılı dosya görüşülmüş olup; iddia, açıklama ve tıbbi kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde;
-    Önerilen tedavi ile şikayetlerin uyumlu olduğu, tedavinin beklenen sonucu vermediği anlaşılmakla birlikte bunun farklı nedenleri olabileceği, ancak …………………..’ün hastalığında şifa için hekim kontrolünün daha sık yapılmasının uygun olacağı,
-    Başvuru dilekçesinde de görüleceği gibi, asıl sorunun hekim-hasta ilişkisinde, özel durumlar haricinde, ilişkinin hasta lehine hekim tarafından yönlendirilmesi gerektiği, bu konuda bilinen-bilinmeyen bir çok engel olmakla birlikte ilişkinin istenen-beklenen biçimde seyretmesinde hekimin ek yükümlülüklerinin olduğunun bilinmesi ve hatırlanması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

8) Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
- İlgili Genelge hükümlerine aykırı olarak, hastaneye Acil olarak başvuran hastadan ek ücret almak
İddiasıyla …………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1430 /G-2721),

9)    Tıp Öğrencileri Kolu tarafından Balıkesir Gönen DİSK tesislerinde, 13-15 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bahar Okulu çalışmalarına destek verilmesine, tıp öğrencilerinin ulaşımı için küçük otobüs kiralanmasına,

10)    TTB Ara Genel Kurulu’na karar önergesi hazırlıkları için tüm delegelere, komisyon/kurul üyelerine yazı gönderilerek önerilerinin sorulmasına, Haziran ayı Temsilciler Kurulu’nun gündemine TTB Genel Kurul hazırlıklarının önerilmesine,

11)    19-20 Nisan Hizmet Sunamama Etkinliği sonrasında hekimlere ve sağlık çalışanlarına soruşturma açan Dr. Sadi Konuk Başhekimliği’ne bir yazı gönderilerek, etkinliğin meşruiyetine, haklılığına, açılan soruşturmaların haksızlığına dikkat çekilmesine,

12)    Evde Bakım Hizmetleri Yönetmeliği’nin Hukuk Büromuzca değerlendirilmesine, bu değerlendirme sonrasında konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan toplantılara temsilci gönderilmesinin değerlendirilmesine,

13)    İstanbul Tabip Odası geleneksel yıl sonu pikniğinin 4 Haziran 2011 Cumartesi günü Beykoz Cumhuriyet Köy’de yapılmasına, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına,

14)    Muayenehanelere ilişkin yönetmelik konusunda dava dilekçeleri örneklerinin Hukuk Büromuzca hazırlanarak üyelerimize e-posta yoluyla ulaştırılmasına, internet sitemizde duyurulmasına,

15)    15 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da TMMOB’un çağrısıyla yapılacak mitingin duyurusunun internet sitemiz üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.17 MAYIS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1)    Dr. Akif Chassanoğlu, Dr. Orkide Köker, Dr. Cihan Eren, Dr. Mehmet Yaşar Gençgönül, Dr. Eda Okdemir, Dr. Göksan Acar, Dr. Bülent Kantarcıoğlu, Dr. Zeynep Atay, Dr. Kıvılcım Karadeniz Cerit, Dr. Aylin Akın, Dr. Nurhan Aslancan, Dr. Duygu Murat, Dr. Neşe Yorguner, Dr. Esra Saraç Ocak, Dr. Tülay Güran, Dr. Belma Haliloğlu, Dr. Onur Tuğçe Poyraz, Dr. Seheryeli Yılmaz, Dr.H.Murat Akgül, Dr. Mahmut Ozan Fındık, Dr. Savaş Candan, Dr. Murat Turan, Dr. Melis Bayram ve Dr. Atila Karaalp’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. Nihal Karatoprak, Dr. Ayşe Durdan Güneri, Dr. Demet İnci, Dr. Gülay Şimşek, Dr. Senem Şahin, Dr. Uğur Yılmaz ve Dr. Füsun Kaya’nın istifalarının kabulüne,

3)    Dr.Hüseyin Avni Koç’a Kolin İnş.Turzm San. ve Tic.A.Ş. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4)    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB/G-2405 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, “Dr. …………………..’ın Nurgül Özdem’in takip ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmali olmadığı, …………………..’de ortaya çıkan meme kanserinin teşhisinde Dr. …………………..’ın “gecikmeye neden olduğu” iddiasının uygun bulunmadığı görüş ve kanaatine varıldığına”

5)    Odamıza ………………….., …………………..ve …………………..ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB-1431-(G-1981) sayılı toplantısında görüşülmüş, yapılan inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    21.05.2009 tarihinde saat 23.30’da titreme ile ateşi yükselen hasta …………………..’e, 22.05.2009 tarih, saat 06.00’a kadar doktorun müdahale etmemesi
-    Hastanede hijyen kurallarına uyulmaması iddialarıyla,
Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

6)    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru da üzerine Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1432-(G-2704) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    …………………..’a 01.04.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde Dr. …………………..tarafından yapılan katarakt operasyonunda ve operasyon sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Operasyon ile ilgili hastadan aydınlatılmış onam almamak iddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

7)    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, …………………..’e yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …………………..ve …………………..’e yönelik tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1108-(G-1819) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun 25.01.2011 tarih ve 2011/002 sayılı kararı üzerine;
“27.11.2008 tarihinde …………………..Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hasta …………………..’in takip ve tedavisinde tıbben zorunlu tetkikleri yaptırmamak, hasta ile ilgili diğer uzmanlık alanlarından konsültasyon istememek ve bu yolla hastaya gerekli özeni göstermemek” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve tamamlanan dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)    Odamıza ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan başvuru neticesinde,
-    Acil olarak başvuran hastadan ücret talep ederek, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
İddiasıyla …………………..Hastanesi başhekimi Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1433 /B-519),

9)    Üniversitelerde ödenmeyen döner sermaye ve performans ödemelerine ilişkin olarak 18 Haziran 2011’de 08.00’de İTF Monoblok önünde yapılacak basın açıklamasına destek verilmesine,

5 Haziran Çevre Günü sebebiyle, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’yle ortak bir basın açıklaması gerçekleştirilmesine, 5 Haziran Pazar günü, 16.00’da Taksim Tramvay durağında konuyla ilgili basın açıklaması yapılmasına,

10)    3 Ağustos Muayenehane yönetmeliğinin durdurulması için bir etkinlik programı çıkartılmasına, bu kapsamda hem hekimlere hem de halka dönük bilgilendirici etkinlikler planlanmasına, sorunları, taleplerimizi bildiren broşürler hazırlanıp bastırılmasına, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla muayenehanelerin yoğun olduğu (Bakırköy, Nişantaşı, Kadıköy gibi) bölgelerde basın açıklamaları gerçekleştirilmesine, konunun TTB Genel Kurulu’na gündem olarak taşınmasına,

11)    Lepra Hastanesi’nde yaşanan hekim ve sağlık çalışanı yokluğu sorununa dikkat çekmek amacıyla 23 Mayıs 2011’de 12.00’de hastane önünde SES Bakırköy Şubesi ve Cüzamla Savaş Derneği ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirilmesine,

12)    Dilovası bölgesine ilişkin bilimsel araştırmalarını kamuoyuyla paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan Dr. Onur Hamzaoğlu’na destek için;
•    26 Mayıs 2011’de SES, Eğitim-Sen ve TMMOB ile ortak bir basın toplantısı yapılmasına,
•    28 Mayıs 2011’de Dilovası Belediyesi önünde yapılacak basın açıklamasına katılınmasına,
•    31 Mayıs 2011’de 09.30’da Kocaeli Adliyesi önünde yapılacak basın açıklamasına ve Kocaeli Üniversitesi’nde “Akademik Bağımsızlık” konulu panele katılınmasına,
•    Kocaeli’ne toplu gidiş için üyelere duyuru yapılmasına ve otobüs tutulmasına, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına,

13)    Üyesi olduğumuz FEMS’e ilişkin bağlantı linkinin internet sitemize eklenmesine, yaşanan sorunların raporlaştırılarak FEMS’e iletilmesine, bilgilendirilmesine karar verilmiştir.24 MAYIS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI


1)    Dr. Muhammed Şeker, Dr. Özay Minareci, Dr. Halil Kara, Dr. Yaşar Culha, Dr. Şermin Gözden, Dr. Nesrin Helvacı Yılmaz, Dr. Erdinç Tunç, Dr. Havva Nüket İşiten, Dr. Ahmet Höbek, Dr. Levent Özgür Topkaya, Dr. Ağavni Tezenli, Dr. İlteriş Çağatay Ruhi, Dr. Eyüp Kızıl, Dr. Selçuk Avcı, Dr. Eda Bulut ve Dr. Rikkat Koçak’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. Başol Bay, Dr. Berna Hiçdönmez, Dr. Nilüfer Güneş, Dr. Serdar Ferit Toprak, Dr. Arif Zengin ve Dr. İsa Çevrük’ün istifalarının kabulüne,

3)    Odamıza …………………..iletilen hasta …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    …………………..’e 08.05.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde yapılan ameliyat öncesi yeterli ve gerekli inceleme yapmamak,
-    Endikasyonu uygun olmayan operasyon yapmak,
-    Operasyon sonrası takiplerde yeterli özeni göstermemek iddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1434-G-2480),

4)    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine
•    07.01.2008 tarihinde hasta …………………..’a yapılan ameliyatta tıbbi hata ve ihmalde bulunmak,
•    Ameliyat sonrası takip ve tedavide tıbbi hata ve ihmalde bulunmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1424-(G-1835) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan bir başvuru üzerine
•    …………………..’a hakaret etmek,
•    Sağlık durumu ile ilgili işverene bilgi vermek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1428 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine,
•    hasta …………………..’in takip ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmalde bulunmak, hastaya karşı özensiz davranmak
iddialarıyla Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1425-(B-445) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
Dr. …………………..hakkında,
-    Raporlu hastalara, hastaların kendilerini görmeden kolostomi reçeteleri yazmak,
-    Hastaları, tıbbi malzemelerini temin için özel bir firmaya yönlendirmek,
Dr. …………………..hakkında,
-    Raporlu hastalara, hastaların kendilerini görmeden ürostomi ve sonda reçeteleri yazmak,
-    Hastaları, tıbbi malzemelerini temin için özel bir firmaya yönlendirmek
İddialarıyla oluşturulan HUB-1427-(G-2690) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..ait başvuru üzerine
1.    Hastanın usulüne uygun aydınlatılmış onamını almamak,
2.    Endikasyonu yeterli düzeyde değerlendirmeyerek operasyon yapmak,
3.    Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak,
4.    Ameliyat sonrası takipte özensiz davranmak, ortaya çıkan sağlık sorunlarının belirlenmesinde ve tedavisinde yetersiz kalmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1420-(G-2258) sayılı dosya, Yönetim görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)    Oda Başkanlığına SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş,
•    Endikasyonu olmayan operasyon yapmak,
•    Tıbbi evraklarda tahrifat yapmak, gerçek dışı bilgiler düzenlemek iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1406-(B-455),

10)    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, “Bir vatandaşın GSM numarasına ismini bilmediği bir özel sağlık kurumu tarafından –indirimli check-up kazandınız- şeklinde mesaj geldiği, kişinin bunu ………………….. hattına şikayet ederek bildirmesi üzerine yapılan inceleme neticesinde şikayette belirtilen telefon bilgisinden …………………..Merkezi ve …………………..Polikliniği’ne yönlendirme yapıldığının tespit edildiği”nin ifade edilmesi üzerine;
-    Hasta yönlendirmek için aracı kullanmak
İddiasıyla …………………..Merkezi Mesul Müdürü Dr. …………………..ve …………………..Polikliniği Mesul Müdürü Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-872 sayılı soruşturma dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)    Odamıza Türk Plastik Rekonstrüf ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuruda, …………………..Merkezi’ne ait web sitelerinde (www………...com.tr, www………..org) “saç ekimine ilişkin açıklamaların yanı sıra saç ekimi fiyatları, en ucuz saç ekimi yapılacak yerler, hastaların operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları”nın verildiği belirtilmesi üzerine;
-    www………….com.tr, www………….org isimli web sitelerinde tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla
Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturula HUB/R-900 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12)    Oda Başkanlığına …………………..Derneği tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan web sitelerine ait sayfaların incelenmesi neticesinde,
-    Uzman olunmayan bir konuda uzman gibi reklam amaçlı gerçek olmayan bilgi vermek,
-    www………...com.tr, www…………..com, www…………………..com adlı web adreslerinde uzmanlık alanı dışında bilgi vermek, reklam amaçlı bilgilendirme yapmak,
-    04.03.2011 tarihinde …………………..televizyonda “…………………..” programında “Estetik Cerrah” “Estetik doktor” olarak tanıtım yapmak,
-    İlgili web sitelerinde yayınlanan fotoğraflarla tanıtım kurallarını ihlal etmek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-899 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2526 sayılı dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 26.04.2011 tarihli toplantısında verilen; Dr. …………………..’in hasta …………………..’a yönelik tıbbi yaklaşımında; tedavi ve takip önerilerinde tıbbi hata ve ihmal olmadığı, özensizlik gösterilmediği görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına” kararına şikayetçi  …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve konunun soruşturularak Onur Kurulu’na iletilmesine,

14)    Oda Başkanlığına …………………..ve …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Hasta …………………..’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, “ektopik gebelik” teşhisinde gecikmeye neden olmak,
•    Hastanın şikayetlerinin değerlendirilmesinde özensizlik göstermek iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1436-G-2597),

15)    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından iletilen …………………..’a ait başvuruda, “halen boşanma davası süren …………………..ve vekili tarafından, mahkemeye, Dr. …………………..tarafından düzenlenmiş aleyhine bir tıbbi belge sunulduğunun belirtilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    “Kişinin sıhhi durumu hakkında, aleyhine kullanılmak üzere ve gerçekliği tartışmalı bir raporu üçüncü kişiye vermek”
İddiasıyla Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1437 /G-2735),

16)    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
•    “…………………..ve …………………..isimli tutuklu hastaları “kelepçeleri açılmadan muayene etmeyi” önermek, bunun tutuklular tarafından kabul edilmemesi üzerine muayene edilmemelerine neden olmak”
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1391-(B-474) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 24.05.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17)    Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek, taleplerimizi dile getirmek amacıyla TTB’nin çağrısıyla 1 Haziran 2011 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak basın açıklamasına Odamızı temsilen Dr. Hasan Oğan ve Dr. Ali Özyurt’un katılmasına,

18)    “Serbest Çalışma Hakkımızı Savunacağız” başlığıyla yürütülen etkinlikler kapsamında 28 Mayıs 2011 tarihinde TTB’de yapılacak toplantıya Odamızı temsilen Dr. Hasan Oğan ve Dr. Güray Kılıç’ın katılmasına, sürece dair kamuoyunu bilgilendirme hedefiyle gazete ilanları verilmesine, Özel Hekimlik Komisyonu eliyle, hekim bağışlarından oluşan bir bütçe oluşturulmasına, bu bağışlar için ayrı bir hesap numarası belirlenmesine ve bunun serbest çalışma yapan üyelerimize e-posta ve internet sitemiz üzerinden duyurulmasına,

19)    Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği konusundaki TTB bilgi yazısının internet sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla üyelerimizle paylaşılmasına karar verilmiştir.31 MAYIS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1)    Dr. Metin Pehlivan, Dr. Ayşe Kocaman, Dr. Mehmet Çifci, Dr. Onur Bilgiç, Dr. Naila Nebioğlu, Dr. Hasan Dursun, Dr. Altan Bayar, Dr. İsmail Ağır, Dr. Özkan Akar, Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Zeynep Tuğçe Sarıkaya, Dr. Ayça Can Keklik, Dr. Cengiz Karakaya, Dr. Said Mirhoseyni ve Dr. Emre Kaya’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. Elif Bombacı, Dr. Mehmet Can, Dr. Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu ve Dr. Mehmet Özotraç’ın istifalarının kabulüne,

3)    Dr. Osman Öztürk’e Cvk Otelcilik Organizasyon ve Yatırım A.Ş. – CVK Mineral Maden Nakliyecilik İnş.ve San. Tic.A.Ş. – İkizler Tatlı ve Gıda Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için Dr.Meryem Serpil Yazıcı’ya Arena Giyim San.Turizm ve Tic.A.Ş. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4)    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    …………………..’a 13.08.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde uyguladığı ameliyatta tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Ameliyat sonrası takip ve tedavide özensiz davranmak, tıbbi hata ve ihmal yapmak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1407-(G2615) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)    İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgisi nedeniyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için “03.03.2009 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..’a yapılan ameliyat ile ilgili olarak ameliyat öncesi hazırlıkta ve ameliyat sonrası takip ve tedavilerde tıbbi hata ve ihmal yapmak, gerekli özeni göstermemek” iddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1438-(G-2592),

6)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr………………….. hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş,iddianın soruşturularak, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Soruşturma konusu,
•    …………………..’nın gösterdiği tetkikleri, göstermediğini iddia etmek,
•    Tıbbi belgeleri takip dosyasına kaydetmemek
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

7)    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. ………………….. tarafından oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Hastada var olan birçok bulguyu Adli Rapor’a kaydetmemek,
•    Usulüne uygun olmayan Adli Rapor düzenlemek
İddiaları ile Dr …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

8) Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, iddialarla ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
- Dr. …………………..ve Dr. …………………..Hakkında, “…………………..’e 23.11.2010 tarihinde yapılan kan tetkik sonucu ile ilgili bilgi vermemek” ve
Dr. …………………..hakkında, …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hekim kimliği nedeniyle öğrenilmiş olan …………………..ile ilgili tıbbi bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadığı halde hastane yönetimi ile paylaşmak” iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1441-(G-2740),

9- TTB’nin çağrısıyla, hekime yönelik şiddete dikkat çekmek, sorun ve talepleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, 1 Haziran 2011 günü Ankara’da, Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakma etkinliğine Odamızı temsilen Dr. Hasan Oğan ve Dr. Ali Özyurt’un katılmasına,

10- Varolan muayenehane, laboratuvar vb. serbest çalışılan kurumları kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan, yeni muayenehane açmayı zorlaştıran yönetmeliklere karşı, 5 Haziran 2011 tarihinde Bakırköy ve Kadıköy Meydanlarında, 7 Haziran 2011’de ise Nişantaşı’nda, 9 Haziran 2011’de ise Şişli’de basın açıklamaları gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!