Haziran Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 6508

7 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Hacı Mehmet Saygı, Dr. Halit Kocaosman, Dr. Mustafa Gürkan Yenice, Dr. Elmira Seferli, Dr. Hatice Berna Tırpancı, Dr. Ulaş Ermez, Dr. Gülseren Dinç, Dr. Cihangir Seferli, Dr. Arda Kocataş, Dr. Buğra Orcan, Dr. Semih İnce, Dr. Nazım Güreş, Dr. Ali Özbekler, Dr. Emel Gürel, Dr. Sibel Akbilek, Dr. Attila Ateş, Dr. Semiha Açan, Dr. Cenk Gül, Dr. Ecem Açıkgöz ve Dr. Özlem Okur’un üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Hasan Şafakoğulları, Dr. İlhan Yılmaz ve Dr. Orkun Eray’ın istifalarının kabulüne,

3-    Dr.Arzu Lomlu’ya  Hitit Bilgisayar Hizmetleri Dış.Tic.Ltd.Şti. - Telenity İletişim Sistemleri San. ve Tic.A. Ş. - Hitit Bilgisayar Hizmetleri Dış Tic.Ltd. Şti. / Osb için, Dr.Hakkı Köse’ye Clear Channel Tanıtım ve İletişim A.Ş. – Mars Reklam Prodüksiyon A.Ş. / Osb için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, yapılan inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
•    Olası riskler dikkate alındığında ortaya çıkması muhtemel komplikasyonların teşhis ve tedavisinde donanım ve birimler yönü ile uygun olmayan bir hastanede ameliyat yapmak,
•    Ameliyat öncesi hazırlıkta yetersiz kalmak,
•    Ameliyata bağlı gelişmesi öngörülebilecek komplikasyonlara karşı yeterli önlem almamak,
•    Ameliyat sonrası hastayı tıbbi olarak yeterli düzeyde değerlendirmeden taburcu etmek
İddialarıyla Dr. …………………..soruşturma açılmasına,

5-    Oda Başkanlığına yapılan bir başvuru ekinde yer alan “rapor” başlıklı yazıda, biri “Dr. …………………..” diğeri  “Prof. Dr. Dr. …………………..” olmak üzere iki ayrı ismin açıldığı ve farklı şekilde imzalandığının görülmesi üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, yapılan inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Akademik tanıtımı usulüne uygun yapmamak,
•    Ülkemizde geçerli olmayan-geçerliliği onaylanmamış ünvanları reklam amacıyla kullanmak,
•    Uzman olmadığı halde uzmanmış gibi tanıtım yapmak
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

6-    Odamıza …………………..tarafından iletilen başvuruda, 18.10.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’ne Acil olarak başvuran …………………..isimli hastayla ilgili muayene,  tetkik ve takip için ücret alındığının görülmesi üzerine;
-    İlgili Genelge hükümlerine aykırı olarak, hastaneye Acil olarak başvuran hastadan ek ücret almak
İddiasıyla …………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1430-(G-2721) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Oda Başkanlığına …………………..’nce iletilen …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr………………….. hakkında oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş, yapılan inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
•    Hastanın teşhis ve tedavisinde özensiz davranmak,
•    Teşhis ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hasta yakınını bilgilendirmede yetersiz kalmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

8-    Odamıza …………………..Derneği tarafından yapılan ve ekte örneğini sunduğumuz başvuruda, Dr. …………………..’ye ait …………………..Merkezi’nin internet üzerindeki bazı web sayfalarındaki açıklamaların tıbbi ve etik kurallara aykırılık taşıdığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-902 sayılı dosya görüşülmüş;
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve faaliyet içinde olmak,
-    www…………….com isimli web sitesinde tanıtım ilkelerine aykırı fotoğraf ve içerik olarak reklam nitelikli yazı yayınlamak
iddialarıyla Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına,

9-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde;
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek
İddiasıyla …………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-901 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …………………..hakkında
•    “Hasta mahremiyetini ihlal etmek”  iddiası ile soruşturma açılmasına,

11-    “Muayenehaneme Dokunma” çağrısıyla, 7 Haziran 2011, Salı günü, 14.00, Nişantaşı, Valikonağı önünde, 9 Haziran 2011, Perşembe günü, 18.00’de ise Şişli Camii önünde basın açıklamaları yapılmasına,
12-    26 Haziran 2011 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda TTB MK başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’nun da konuşmacı olacağı bir toplantı yapılmasına, toplantı duyurusunun üyelerimize internet sitemiz ve e-posta gönderimi ile yapılmasına,
13-    Muayenehaneme Dokunma çalışmaları kapsamında Oda Başkanımızın imzasıyla üyelerimize, gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bir çağrı mektubu gönderilmesine,
14-    Odamız Türk Sanat Müziği Korosu konserinin 10 Haziran Cuma, 20.00’da, İstanbul Erkek Lisesi Konser Salonu’nda gerçekleştirilmesine, konunun duyurusu için afiş ve pankart yaptırılmasına,
15-    26 Haziran 2011, Cumartesi günü Taksim Hill Otel’de “Serbest Çalışan Hekimlerin Sorunları” gündemli bir toplantı ve sonrasında Tünel Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş düzenlenerek, kamuoyu bilgilendirme çalışması yapılmasına, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.


14 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Zelin Topaç, Dr. Fatma Tanrıkulu, Dr. Mustafa Gökhan Ünsal, Dr. Nimet Yelda Ünal, Dr. Emre Demirci, Dr. Fatma Zor, Dr. Nurcan Güler, Dr. Ayhan Optur, Dr. Enver Yücel, Dr. Ünsal Tak, Dr. Hülya Yüzer, Dr. Ufuk Bülent Dilek, Dr. Serdar Baylançiçek ve Dr. Ayşe Gül Gedik’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Leyla Etiz Çıtak, Dr. İsmail Afacan ve Dr. Serdar Çelik’in istifalarının kabulüne,

3-    Dr.İbrahim Öztürk’e Babacan Telekonünikasyon Tur.Pet.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Osb için,Dr. Tümer Ulus’a Gözde Mobilya Dekorasyon Tekstil San. Ve Tic.Ltd. Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına …………………..Derneği tarafından başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-904 sayılı dosya görüşülmüş,
1.    Meslek Odasına çalışma bildiriminde bulunmamak,
2.    Uzmanlık dışı tanıtım ve faaliyet içinde olmak,
3.    Web (http://www...............com) sayfasında tanıtım kurallarına aykırı fotoğraf ve yazılar yayınlamak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

5-    Oda Başkanlığına TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Doğancılar Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu üzerine,
1.    Gerçeğe aykırı belge düzenlemek,
2.    Usulsüz uygulamalar yapmak,
3.    Kamu zararına neden olmak
iddialarıyla Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..
hakkında oluşturulan HUB-1385-(G-2505) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Batı Şeria, Gazze ve mülteci kamplarında Filistinlilerin sağlık koşulları ile ilgili konferansla başlatılan sürecin devamı olarak, İsrail’e Karşı Boykot Girişimi ile ortak bir çalışma yürütülerek, Beyrut'taki mülteci kamplarının ziyaret edilmesine, genel olarak Filistin mülteci kamplarında yaşanan sağlık hizmetindeki sorunları ve eksiklikleri tespit etmek ve Türkiye'den sağlık alanında bir dayanışma kampanyası örgütleyebilmenin ön çalışması olması kapsamında 24-25 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak ziyarette, Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Hüseyin Demirdizen’in Odamızı temsilen  ziyaretçi grupta yer almasına,

7-    “Muayenehaneme Dokunma” kampanyası çerçevesinde 26 Haziran 2011 Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında Taksim Hill Otel’de bir değerlendirme toplantısı ve toplantının ardından 13.00’de Tünel-Taksim’de bir basın açıklaması yapılmasına, etkinlik için afiş, pankart ve el ilanı üretilmesine, kamuoyunun dikkatini çekmek için maket bir kapı yaptırılmasına, sürecin takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına,

8-    Halkevleri İstanbul Şubesi’nin çocuklara yönelik gerçekleştireceği Yaz Okulu’na, sağlık eğitimleri kapsamında destek verilmesine, konuşmacı, eğitimci hekim görevlendirilmesine karar verilmiştir.


21 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU – HUB – KARARLARI

1-    Dr. Çiğdem Suna Arı, Dr. Mevlana Derya Balbay, Dr. İlker Can Topcu, Dr. Beria Sönmez, Dr. İsmail İskender Akşen, Dr. Yonca Atılbaz, Dr. Alp Oran, Dr. Nur Turhan, Dr. Lider Ali Kalezade ve Dr. Elif Aldemir’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Mehmet Kendir, Dr. Ali Osman Çetin, Dr. Tugay Sarıkaya, Dr. Hatice Gül Sarıkaya, Dr. Celal Kadı, Dr. Özkan Öztürk ve Dr. Melek Özarslan’ın istifalarının kabulüne,

3-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1922 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, bilirkişi raporu, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;
-    Antitrombotik tedavi amacıyla proflaktik dozda uygulanan Clexan’ın, intramüsküler enjeksiyon yapılmasına engel olmayacağı, enjeksiyonun ağrı kesici olarak hastanın yakınmaları üzerine yapıldığı,
-    Damar sorunu olan hastalarda “subkutan port”un kullanılmasının gerekli olduğu, subkutan portun çalışıyor durumda olduğu, port dışına serum ve ilaç kaçmasının, uygulamanın bir komplikasyonu olduğu ve bu durumun tespitinden sonra port kullanılmasına son verildiği,
-    Hastada bezlenmeye ve radyoterapiye bağlı olarak cilt enfeksiyonu geliştiği ve bunun da kutanövesikal fistüle neden olduğu, bu durumun da ne yazık ki, radyoterapi olan ve bezlenen hastalarda gelişebildiği ve komplikasyon olarak kabul edildiği, esasında bu komplikasyonun gelişmemesi için sonda takılmasının zorunlu olduğu ancak hastanın direnç göstermesi nedeniyle bunun yapılamadığı,
-    Hekimin hastayı muayene etmemesi ve hasta temizliğinin temizlikçiler tarafından yapılması iddiası ile ilgili olarak iddia dışında bir kanıtın bulunmadığı, dosya kayıtları temel alındığında iddianın aksi bilgiler yer aldığının görüleceği,
-    Dr. …………………..ve Dr. …………………..ile ilgili tıbbi hata ve ihmal yapıldığı, hastaya özensiz davranıldığı iddiaları ile ilgili bir kanaat oluşmadığı sonuç ve görüşüne varılmıştır.

4- Oda Başkanlığına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı “Suç Duyurusu Raporu” ve ekleri görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-Dr. …………………..hakkında, başta …………………..olmak üzere diyaliz hastalarını evlerinde ziyaret ederek hastaların gitmekte olduğu diyaliz merkezini bırakarak, kendi çalışmakta olduğu diyaliz merkezine gelmesini sağlamaya yönelik söz ve davranışlarda bulunmak ve
-Dr. …………………..hakkında, başta …………………..ve …………………..olmak üzere, diyaliz hastalarının evlerine mesul müdür olarak görev yaptığı sağlık personeli, şoför ve hemşirelerin gitmesini sağlayarak, hastaların gitmekte oldukları diyaliz merkezlerini bırakarak mesul müdürü olduğu diyaliz merkezine gelmesini sağlamaya yönelik söz ve davranışlarda bulunmak iddialarıyla soruşturma açılmasına, (HUB1446-G-2756)

5- Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’e ait şikayet başvurusu üzerine Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1447-(G-2659) sayılı dosya görüşülmüş,
Dr. …………………..hakkında,
- 03.01.2011 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..isimli hastada tıbbi hata ve ihmal yapmak,
- Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak
Dr. …………………..hakkında
-İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapmadan Dr. …………………..’ın serbest hekimlik yapmasına olanak sunmak iddialarıyla soruşturma açılmasına,

6-    Oda Başkanlığına SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen ve ekte örneğini sunduğumuz başvuru üzerine
•    Endikasyonu olmayan operasyon yapmak ve tıbbi evraklarda tahrifat yapmak, gerçek dışı bilgiler düzenlemek iddialarıyla Dr. …………………..hakkında ve
•    Talep edilen belgelerin Odamıza gönderilmemesi nedeniyle “Tabip Odası faaliyetlerini engellemek” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan
HUB-1406-(B-455) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1148-(G-2586) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Doğum sonrası müdahalede özensiz davranmak,
•    Doğum sonrası müdahalede hasta haklarını ihlal etmek,
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

8- Odamıza …………………..iletilen hasta …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine,
-    …………………..’e 08.05.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde yapılan ameliyat öncesi yeterli ve gerekli inceleme yapmamak,
-    Endikasyonu uygun olmayan operasyon yapmak,
-    Operasyon sonrası takiplerde yeterli özeni göstermemek
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1434-(G-2480) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Oda Başkanlığına ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan …………………..’a ait dilekçe üzerine,
-    Mevzuat hükümlerine aykırı olarak “Acil muayene” ve bu doğrultuda müdahale yapılan hastadan ücret almak,
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1429-(B-499) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’a ait şikayet üzerine oluşturulan HUB-1449-(G-2655) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
•    …………………..isimli hastanın klinik durumunu değerlendirmeyerek “diabetik ketoasidoz” gelişmesini engellemeyerek, tanıda ve tedavide tıbbi hata ve ihmal yapmak, özensizlik göstermek iddialarıyla Dr. ………………….. ve
•    Diabetik Ketoasidoza giren hasta …………………..’ı teşhis edememek, tanıda ve tedavide tıbbi hata ve ihmal yapmak, özensizlik göstermek iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

1)    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’nın 14.04.2011 tarih ve 550/2011 sayılı yazısı ve ekleri değerlendirilmiş, Dr. …………………..’nın soruşturmacı olarak görevlendirilmesine (HUB/G-2705),

2)    Tez Koop-İş 5 Nolu Şube’nin, Burger King’in çalışanlara sürekli olarak fast-food gıda vermesi ve bunun işçi sağlığına olumsuz etkileri konusunda görüş isteyen başvurusunun, Prof. Dr. Tülay Erkan’a iletilmesine ve konuyla ilgili bilirkişi görüşü istenmesine, Burger King işyeri hekimiyle bağlantıya geçilmesine, konunun takibinden Dr. Süheyla Ağkoç’un sorumlu olmasına,

3)    Kürtaj Paneli dökümünün broşür olarak 1000 adet bastırılmasına,

4)    Gözaltında kayıplara dikkat çekmek amacıyla (eski adıyla) Kars Eğitim Enstitüsü önünde basın açıklaması yapan Cumartesi Anneleri’nin,yol giderlerine destek olmamız talebiyle İHD İstanbul Şubesi’nden yapılan başvuruya binaen 1000-(bin)-TL destek olunmasına,

5)    İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü sebebiyle, 26 Haziran 2011’de TİHV ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Lale Tırtıl’ın sorumlu olmasına,

6)    2012 yılında İstanbul’da yapılacak Kadın Konferansı’nın desteklenmesine, sürecin takibinden Dr. Lale Tırtıl’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.


28 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU

1)    Dr. Erkan Koçyıldız, Dr. Sadiye Bayraklılar Keskin, Dr. Haluk Alibazoğlu, Dr. Murat Bi, Dr. Ebru Füsun Işık, Dr. Mehmet Fatih Erbey, Dr. Anıl Bulut, Dr. Ali Haydar Renkal, Dr. Hasan Şahin, Dr. Hamdi Toköz, Dr. Ayşe Saltık, Dr. Beşir Kesici, Dr. Fatma Ersan ve Dr. Samuray Tuncer’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)    Dr. Altuğ Aykent, Dr. Mevhibe Esen Akkaya, Dr. Neslihan Özbarlas Bora, Dr. Hakan Polat, Dr. Özge Ecmel Onur ve Dr. Ayla Yılmaz’ın istifalarının kabulüne,

3)    Dr.Sibel Bingöl’e Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4)    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine dR. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1309-(G-2294) sayılı dosya görüşülmüş; bilirkişi raporu, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde; Dr. …………………..’nun …………………..’A yönelik muayene, inceleme ve tedavilerinde tıbbi ihmal ve hata belirlenmediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5)    Odamıza …………………..Derneği tarafından yapılan başvuru ve eklerinin incelenmesi sonucunda; …………………..Tedavi Merkezi’ne ait www……..com isimli web sitesinde …………………..adresinde faaliyet gösterdiği ve operasyonlarda …………………..Hastanesi’ni kullandığı bilgisinin verildiğinin görülmesi üzerine oluşturulan HUB/R-903 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    Hasta temini için aracı kullanmak ve
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
İddialarıyla hastane mesul müdürü Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

6) Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
-Dr. …………………..hakkında
•    Hastayı değerlendirmede hata yapmak
•    Hastayı uzmanlık öğrencisine devir etmek,
-Dr. …………………..hakkında
•    Uzmanlık öğrencisinin çalışmasına olanak sunmak,
-Dr. …………………..hakkında
•    Uzmanlık öğrencisi olduğu halde özel bir kurumda müdahalede bulunmak iddialarıyla
oluşturulan HUB-1398-(G-2082) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1450-(2545) sayılı dosya, görüşülmüş,
-    Uzmanlık dışı faaliyet içinde olmak,
-    Tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Hasta ile sosyal medya ortamında ücret pazarlığı yapmak,
Hasta ile korunması gereken sosyal mesafeyi koruyamamak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

8-    Oda Başkanlığına …………………..ve …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine
•    Hasta …………………..’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, “ektopik gebelik” teşhisinde gecikmeye neden olmak,
•    Hastanın şikayetlerinin değerlendirilmesinde özensizlik göstermek
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-14369-(G-2597) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından iletilen …………………..’a ait başvuru üzerine, 
-    “Kişinin sıhhi durumu hakkında, aleyhine kullanılmak üzere ve gerçekliği tartışmalı bir raporu üçüncü kişiye vermek”
iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1437-(G-2735) sayılı soruşturma dosyası, görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
Dr. …………………..hakkında;
-    …………………..Hastanesi’nde, hekim kimliği nedeniyle öğrenilmiş olan …………………..ile ilgili tıbbi bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadığı halde hastane yönetimi ile paylaşmak,
Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında;
-    …………………..’e 23.11.2010 tarihinde yapılan kan tetkik sonucu ile ilgili bilgi vermemek,
İddialarıyla oluşturulan HUB-1441-(G-2740) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Oda Başkanlığı’na Prof. Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
1-    Bekleme odasında “Başvuru Formu” başlıklı belgenin doldurulması yolu ile hasta mahremiyetini ihlal etmek,
2-    Tedavi dışı işlevi olan “video çekimi” için onay vermemesi nedeniyle hasta-hekim ilişkisinin sonlandırmak yoluyla hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak,
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1402-(G-2310) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12- Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim raporunda;
-7 hastanın “(…………………..-15.09.2010, …………………..-12.08.2010, …………………..-19.08.2010, …………………..-30.06.2010, …………………..-06.08.2010, …………………..-12.07.2010, …………………..-05.07.2010)” Adli Vaka olmasına karşın “normal ayaktan” olarak kuruma fatura edildiği,
-Çeşitli hastanelerden görevli hekimler tarafından …………………..Hastanesi’ne yönlendirmeler yapıldığı bilgisinin yer alması üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1452-(G-2713) sayılı dosya görüşülmüş; kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Tıbbi kayıtlarda usulsüzlük yapmak,
•    Kuruma hasta temini için başka sağlık kurumlarında görevli hekimlerle işbirliği yapmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

13    İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nce 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde düzenlenecek olan “Çocuk Hukuku Eğitim Semineri”ne Odamızı temsilen konuşmacı olarak Dr. Lale Tırtıl’ın katılmasına,

14- Meslek örgütlerinin yetkilerini, faaliyet alanlarını sınırlamaya dönük gelişmeler gündemiyle 29 Haziran 2011 Çarşamba günü 19.00’da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Binasında İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmasına, İMOK bileşenlerine çağrı yazısı gönderilmesine,

16-    Dr. Soner Pul, Dr. Ali Emre Tahaoğlu, Dr. Alparslan Kulalı, Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Alev Duğan, Dr. Türkeş Ülker ve Dr. Selda Büyükyılmaz’a Odamıza yapmış oldukları başvurulara istinaden hukuki destek sağlanmasına,

17-    Muayenehane yönetmeliğine ve serbest çalışma hakkının kısıtlanmasına ilişkin olarak FEMS’e bir yazı gönderilmesine ve sürece dair bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!