Ağustos Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 5857

2 AĞUSTOS 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. İlknur Kılıç, Dr. Burcu Can, Dr. Melih Haboğlu, Dr. Behiye Benaygül Kavuncuoğlu, Dr. Hasan Hayri Kaplan, Dr. Beyza Salman, Dr. Ahmet Faruk Yener, Dr. Saadet Beydağ, Dr. Kaan Kadıoğlu ve Dr. Mustafa Kakşi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr.Ahmet Yıldız’a Öz-İş Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. için,Dr. Dr.Erden Günay’a Rapak Sanayi Ürünleri Dış Tic.Ltd.Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, inceleme sonucunda düzenlenen dosya hakkında Onur Kurulu tarafından karar verilebilmesi için …………………..’in teşhisinde tıbbi hata ve ihmal yaparak hastalığın teşhisinin gecikmesine neden olmak iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına, (HUB-1468-(G-2549),

4-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, başvuru ile ilgili talep edilen bilgilendirici açıklamasını yapmaması üzerine; iddialar temelinde (…………………..’in gebelik takibinde özensizlik ve meslekte acemilik nedeniyle fetusta var olan anomalileri zamanında tespit edememek ve geç teşhis nedeniyle annenin maddi ve manevi olarak daha çok zarar görmesine neden olmak) Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1469-(G-2471),

5-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr…………………..hakkında oluşturulan dosya ve ekleri görüşülmüş olup, iddiaların mesleki etik kurallar açısından değerlendirilebilmesi ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
•    15.03.2006 tarihinde gerçekleştirilen ameliyatta tıbbi hata ve ihmal yapmak,
•    Ameliyat sonrası takip ve tedavide özensiz davranmak
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına HUB-1470-(G-2650),

6-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..adlı vatandaşa ait şikayet başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 20.07.2011 tarih ve HUB/G-2660-92020 sayılı hasta dosyası talep yazımıza “İsmail Özkan’a ait başvuru dilekçesi tarafımıza gönderildiği taktirde hasta mahremiyeti dikkate alınarak soruşturmaya esas olan dosyalar tarafınıza gönderilecektir.” yanıtı verilerek, adı geçen hastaya ait tıbbi kayıtların Odamıza iletilmemesi üzerine, ilgili yazıyı yazan …………………..Hastanesi Mesul Müdür Yardımcısı Dr. ………………….. hakkında
-    Tabip Odası faaliyetlerini engellemek
iddiasıyla soruşturma açılmasına, (HUB-1471)

7-    Odamıza …………………..Derneği tarafından yapılan başvuru neticesinde;
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve faaliyet içinde olmak,
-    www…………….com isimli web sitesinde tanıtım ilkelerine aykırı fotoğraf ve içerik olarak reklam nitelikli yazı yayınlamak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-902 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Oda Başkanlığına …………………..’nce iletilen …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
•    …………………..isimli hastanın teşhis ve tedavisinde özensiz davranmak,
•    Teşhis ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hasta yakınını bilgilendirmede yetersiz kalmak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1444-(G-2502) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Samsun Devlet Hastanesi’nden işten çıkartılan taşeron işçilerine destek çalışmaları kapsamında Devrimci Sağlık-İş sendikasıyla dayanışma içinde olunmasına, işten atılan işçilere destek amacıyla 11 Ağustos 2011’de İstanbul’dan Samsun’a gidecek sağlık işçilerini taşımak üzere 1 otobüsün Odamız tarafından tutulmasına karar verilmiştir.


09 AĞUSTOS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Kubat Aslan, Dr. Muhittin Tekatlı, Dr. Fadime Gizem Dönmezler, Dr. Gamze Didem Kocagöz, Dr. Merih İş, Dr. Pervin Eryılmaz, Dr. Mert Altınel, Dr. Ahmet Kemal Fırat, Dr. Oya Oğuz, Dr. Özge Altaş, Dr. Selda Solmaz, Dr. Nima Remzi ve Dr. Sedat Yiğit’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan …………………..’a ait dilekçe üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, dosyanın incelenmesi sırasında; “bu tür ameliyatlarda benzer durumlar yaşanabildiği ve bunun bir komplikasyon olarak kabul edildiği, komplikasyon nedeniyle Dr. …………………..’e kusur yöneltilemeyeceği” yönündeki Yönetim Kurulu değerlendirmesine …………………..’ın itiraz ettiğinin görülmesi üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………………….. hakkında
-    …………………..’ın ameliyatında tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Ameliyat sonrası takipte özensiz davranmak
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1472 /G-2529)

3-    Odamıza ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan İbrahim  ………………….. ’a ait başvuru üzerine,
-    Acil olarak başvuran hastadan ücret talep ederek, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak
iddiasıyla …………………..Hastanesi mesul müdürü Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1433-(B-519) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-    Oda Başkanlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen, yapılan denetim sonucunda düzenlenen raporun incelenmesi üzerine;
•    Sağ gözünden katarakt ameliyatını Dr. …………………..’un yaptığı …………………..isimli hastanın sol gözünün katarakt ameliyatının bir başka doktor tarafından yapıldığı halde kendisi tarafından yapılmış gibi tıbbi evrak düzenleyerek tıbbi evraklarda usulsüzlük yapmak,
•    ………………….. ilçesinin mahallelerinde tarama adıyla muayene yapmak, anonslarla tanıtım yapmak ve özel araç temin ederek hastaları hastaneye getirmek yoluyla usule aykırı tanıtım yapmak, reklam yapmak ve haksız rekabet yapmak,
•    Hastalara yanıltıcı bilgi vererek telefonla hastaneye davet etmek yoluyla hasta yönlendirici faaliyet içinde olmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1473-(G-2826),

5-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen “İnceleme Raporu ve ekleri” değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
Bartın ili ve çevresinde,
1.    Tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,
2.    Hasta temini için aracı kullanmak,
3.    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1474-G-2497),

6-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş olup, inceleme sonucunda, nihai kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    …………………..’ın …………………..Tıp Fakültesi’nde yattığı 24.06.2010-28.06.2010 tarihleri arasında hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve patolojik sürecin ilerlemesinin anlaşılmasında ve
•    Hastanın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1475-G-2432),

7-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    Uzmanlık dışı faaliyet içinde olmak,
-    Tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Hasta ile sosyal medya ortamında ücret pazarlığı yapmak,
-    Hasta ile korunması gereken sosyal mesafeyi koruyamamak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1450-(G-2545) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine;
…………………..’e yönelik doğum sonrası tutum ve davranışları ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Doğum sonrası müdahalede özensiz davranmak,
•    Doğum sonrası müdahalede hasta haklarını ihlal etmek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1448-(G-2586) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Oda Başkanlığına…………………..tarafından iletilen …………………..’a ait şikayet başvurusu üzerine
•    Dr. …………………..hakkında,
-…………………..isimli hastanın klinik durumunu değerlendirmeyerek “diabetik ketoasidoz” gelişmesini engellemeyerek, tanıda ve tedavide tıbbi hata ve ihmal yapmak, özensizlik göstermek;
•    Dr. …………………..hakkında,
-Diabetik Ketoasidoza giren hasta …………………..’ı teşhis edememek, tanıda ve tedavide tıbbi hata ve ihmal yapmak, özensizlik göstermek
iddialarıyla oluşturulan HUB-1449-(G-2655) sayılı dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Hopa Şenliği kapsamında 13 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleşecek “Yaşamı ve Doğayı Savunanlar Buluşuyor” Konulu toplantıya Yönetim Kurulu düzeyinde katılım sağlanmasına, konunun takibinden Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına karar verilmiştir.16 AĞUSTOS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Müjdat Solmaz, Dr. Karlı Işık Akgün, Dr. Tamer Gül, Dr. Erhan Özmaçin, Dr. Murat Hamit Aytar, Dr. Mehmet Erdoğan, Dr. Murat Öğet, Dr. Yusuf Biner, Dr. Zümrüt Tuba Demirözü, Dr. Ali Tutar ve Dr. Aleks Değirmencioğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Z.Hülya Sonugür, Dr. Ayşe Sercan Özçelik, Dr. Mehmet Sunay Yavuz, Dr. Deniz Us Gürsoy, Dr. Muzaffer Baş, Dr. Halide Fulya Uludağ Kızıltepe, Dr. Murad Kaya, Dr. Pınar Küçükdemirci ve Dr. Halil Lütfi Canat’ın istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Şerife Günel’e Çınar Çevre İnş. Gıda Tar. Eğt. Sağ. Mad.San. Tic.Ltd. Şti. için,Dr.Ayşe Şebnem Kalaycı’ya Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi A.Ş.-Kadıköy Şifa Yönetim Binası A.Ş. OSB için,Dr.Ahmet Yıldız’a Altınbaş Kuyumculuk İthalat İhracat San.ve Tic.A.Ş. – Sezer Hediyelik Eşya San.ve Paz.Ltd.Şti.-Onsa Mücevherat İmalatı ve Dış Tic.A.Ş. (OSB) için,Dr.Ahmet Yıldız’a Öz-İş Tekstil Turizm San.ve Tic.A.Ş. – Forschner Kablo Sistemleri Ltd.Şti. – Teksko Tekstil Ltd.Şti. (OSB) için, Dr.Berivan Bingöl’e Volvo Group Otomotiv Tic.Ltd.Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Odamıza …………………..,, …………………..ve …………………..ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine,
Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında,
-    21.05.2009 tarihinde saat 23.30’da titreme ile ateşi yükselen hastaya, 22.05.2009 tarih, saat 06.00’a kadar doktorun müdahale etmemesi,
-    Hastanede hijyen kurallarına uyulmaması
iddiaları ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1431-(G-1981) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    Oda Başkanlığına …………………..vekilleri Av. …………………..ve Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    31.10.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..’e yapılan “Laparoskopik Kolesistektomi” operasyonunda tıbbi hata ve ihmal yapmak, onikiparmak barsağının delinmesine neden olmak,
1.    Ameliyat sonrası hastanın takip ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, özensiz davranmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1476-(G-2642),

6-    Oda Başkanlığına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’nca iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Suç Duyurusu Raporu” ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine,
•    Kapasite üstünde bebeği yenidoğan bölümünde tutmak,
•    Denetim yapılacağı gerekçesiyle yenidoğan bölümünde tutulan bebekleri konut olarak kullanılan bir binaya nakletmek ve denetim sonuçlanana kadar tutmak,
•    Normal kilolu bebekleri düşük kilolu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirerek haksız kazanç teminine yönelik hareket etmek
İddialarıyla Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1454-(G-2693) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
Dr. …………………..hakkında,
-    Son dönem takip ve tedavisinde yer aldığı …………………..’nin sağlık durumunu değerlendirmeyerek, tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Uygulanan tedaviye rağmen glukoz kontrolü yapmayarak hastaya karşı özensiz davranmak
Dr. …………………..hakkında,
-    Hasta …………………..klinik durumunu bütünlüklü değerlendirmeyerek hastaya karşı özensiz davranmak
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1477-(B-573),

8-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2454 sayılı inceleme dosyası toplantısında görüşülmüş, Dr. …………………..’ın hasta …………………..’a yönelik tıbbi uygulamalarında tıbbi hata ve ihmal belirlenmediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,
Oda Başkanlığına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Prof. Dr. …………………..’un …………………..’a operasyonu ile ilgili “İnceleme Raporu”nun değerlendirilmesi üzerine,
1.    Endikasyonu olmayan operasyon yapmak, yapılan operasyon ile hastanın sağlık durumunun daha hızlı bozulmasına neden olmak,
2.    Operasyon için hastayı çalıştığı kamu kurumundan özel bir hastaneye sevk etmek,
3.    Operasyon öncesi yeterli ve gerekli tetkikleri yapmamak,
4.    Ameliyat için, özel hastane masrafı dışında çok yüksek ücret talep etmek,
5.    Sözleşilen ücretin ödenmemiş olması nedeniyle, ameliyat için hazırlanan ve ameliyathaneye indirilen hastayı, ameliyatını yapmadan tekrar servise çıkarmak,
6.    Ameliyat ile ilgili tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak,
7.    Ameliyat sonrası hasta takibinde özensiz davranmak
iddiaları ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1399-(G-2523) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2527 sayılı dosya görüşülmüş,
1.    Dr. …………………..’nun kullandığı ifadelerin yaygın olarak toplumda kullanılan ve “iyi niyet temennisi” içerikli bir ifade olduğu bilinmekle birlikte, Dr. …………………..’nun söz konusu ifadeyi ısrarla ve felsefi dayanağı ile ortaya koymasının “iyi niyet” temennisini felsefi bir zorlama haline döndürdüğü, bu zorlamanın hekim-hasta ilişkisinin temeli olan güveni zedeleyeceği,tıp biliminin evrensel ilkeleri doğrultusunda hekimlik hizmeti verilmesinin etik bir kural olduğu, bu kuralın aynı zamanda hukuki bir yükümlülüğü olduğu, hekim-hasta ilişkisinde hekim bağımsızlığına saygı kadar hasta kişiliğine saygının da temel alınması gerektiği, Dr. …………………..hastasına karşı teşhis ve tedavi süreci dışında bir anlayış konusunda ısrarcı, yönlendirici, ikan edici olmasının hekim-hasta ilişkisinin bozulmasına asıl etken olduğu, Dr. …………………..’nun hekim-hasta ilişkisini yürütemeyeceği gibi bu ilişkinin bozulmasında asli taraf olarak yer aldığı anlaşılmakla birlikte,
2.    Şikayet eden …………………..’ın kendi rızası ile hekim-hasta ilişkisini sona erdirdiği, hekim-hasta ilişkisinin bozulmasının hastanın devamı sağlığında ek bir olumsuzluk yaşadığını gösterir bir bulgunun bulunmaması nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.


23 AĞUSTOS 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Veysi Kavalcı, Dr. Reşadet Atalay, Dr. Ali Ösken, Dr. Faize Deniz Mardin, Dr. Sibel Anlaş Demir, Dr. Mutlu Demiral, Dr. Gamze Aslan, Dr. Ertan Beyatlı, Dr. Serdar Aslan, Dr. Burak Tatlı, Dr. Ebru Özay Ertuğrul, Dr. Nilay Kandemir, Dr. Figen Yüksel, Dr. Esra Yıldız, Dr. Erdoğan Kaya ve Dr. Ali Görgü’nün üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Bora Özdemir’in istifasının kabulüne,

3-    Dr. Adnan Topçu’ya Minimen Ortopedik Ayakkabı San. ve Tic.Ltd. – Ömer Bülbül-Zaman İnşaat Ayakkabıcılık ve San. Dikimevi OSB için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, www. ………………….. isimli web sitesi değerlendirilmiş, “Ticari bir ürünün tanıtımını yapmak” iddiasıyla hakkınızda  Dr. …………………..Dr. ………………….., Dr.  ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-907),

5-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan …………………..’e ait dilekçe üzerine, iddiaların soruşturularak açıklığa kavuşturulmasına için
-    Bebeğin sağlık durumu ile ilgili olarak anne ve babayı bilgilendirmemek,
-    Bebeğin teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    11 Eylül 2011, Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı’nda 78’liler Girişimi’nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan “Darbeciler Yargılansın” mitinginin duyurusunun internet sitemiz üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!