Eylül Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 5738

06 EYLÜL 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Nükhet Çerezci, Dr. Kemal Kurtcu, Dr. Hamit Cilveger, Dr. Ahmet İmadettin Arıkan, Dr. Dursun Ali Şener, Dr. Abdullah Hakan Özmen, Dr. Halil İlker Yencilek ve Dr. Naim Özgür Bağubek’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Abuzer Alataş, Dr. Turan Çetiner, Dr. Abdullah Demirtaş, Dr. İbrahim Azboy ve Dr. Burcu Pişgin’in istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Rami Çıdam’a TSK Mehmetçik Vakfı Mehmetçik Ltd.Şti. Müdürlüğü için, Dr.Zeki Serdar Kaya’ya Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. – Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından iletilen, Dr. …………………..’e ait başvuru üzerine
Dr. …………………..hakkında,
-    Yerleşmiş mesleki gelenekler ve yasal düzenlemelere aykırı olarak telefon aracılığıyla hasta sevk etmek,
-    Usulüne uygun yapılmayan sevk ile hastaneye gelen hastanın yatırılması için zorlayıcı olmak,
Dr. …………………..hakkında,
-    Yasal düzenlemelere ve mesleki geleneklere uygun olmayan bir işlemi yapmaması nedeniyle hekime baskı uygulamak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1457-(G-2423) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
-    www…………...com isimli internet sitesi aracılığıyla “saç ekimi” konusunda hasta temini için işbirliği yapmak,
-    …….. TV isimli televizyon kanalında yayınlanan “…………………..” isimli programda iletişim adresi olarak ………………….. Hastanesi’ne ait telefon numarası vererek reklam yapmak
iddialarıyla …………………..Hastanesi Mesul Müdürü Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-888 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Oda Başkanlığına …………………..Derneği tarafından yapılan başvuru neticesinde;
•    Meslek Odasına çalışma bildiriminde bulunmamak,
•    Uzmanlık dışı tanıtım ve faaliyet içinde olmak,
•    Web (http://www.................com) sayfasında tanıtım kurallarına aykırı fotoğraf ve yazılar yayınlamak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-904 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Odamıza ………………….. Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan …………………..’a ait dilekçenin değerlendirmesi sonucunda, “…………………..isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1478 /G-2796)

8-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde;
Dr. …………………..hakkında;
-    …………………..isimli hastaya 25.08.2010 tarihinde yaptığınız küretajda “parça kalmasına” neden olarak tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastanın küretaj sonrası takibinde özensiz davranmak,
-    Hasta ile ilgili tıbbi kayıtları gerekli düzeyde tutmamak,
…………………..Polikliniği Mesul Müdürü Dr. …………………..hakkında;
-    Yönetim Kurulumuzca yürütülen bir incelemeye esas olmak üzere talep edilen belge ve bilgiyi vermeyerek Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak
İddiasıyla oluşturulan HUB-1416-(G-2598) sayılı soruşturma dosyası ile Onur Kurulu’nun 23.08.2011 tarih ve 2011/120 sayılı kararı üzerine dosya görüşülmüş ve
“Dr. …………………..’a ait kaşenin kullanılmasına ortam sunmak”   iddiasıyla …………………..Polikliniği Mesul Müdürü Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

9-    Oda Başkanlığına ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen başvuruda, …………………..isimli hastanın 05.08.2010 tarihinde acil olarak başvurmasına karşın ücret tahsil ettiğinizin anlaşılması üzerine;
•    Acil başvuran hastadan ücret tahsil ederek mevzuat hükümlerine aykırı davranmak”
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1459-(G-2698) sayılı dosya, görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde, inceleme sonucunda düzenlenen dosya hakkında Onur Kurulu tarafından karar verilebilmesi için Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1468-(G-2549) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuruda, 27.04.2011 tarihinde, el parmağını bıçak ile kesmesi üzerine hastanenizin Acil bölümüne geldiği, yapılan müdahaleden sonra, Acil’den giriş yaptığı halde 70 TL ücret alındığı, belge istediğinde kendisine ilaç fişi verildiği” iddia edilmesi üzerine;
-    Yönetmelik ve genelgelere aykırı olarak acil durumdaki bir hastaya yapılan müdahalenin bedelini kendisinden tahsil etme
iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1456-(G-2722) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-    Odamıza Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2685 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, Dr. …………………..’a “hasta bilgilendirme ve iletişim konusunda gösterilecek hassasiyetin, en az hekimlik uygulamalarına gösterilecek özen ve çaba kadar önemli” olduğunun bilinmesi ve hasta-hekim ilişkisinde hatırlanması” uyarısı yapılmasına,

13-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2699 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş,
•    ………………….. “meckel divertikülü” olduğu, divertikül’ün perfore olduğu ve …………………..Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildiği, ameliyat sonrası Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi edilmeye çalışıldığı ancak başarılı olunamadığı ve 28.02.2011 tarihinde vefat ettiği,
•    Hastanın yaşadığı sağlık sorunlarının uygulanan tedavilerle ilgisinin olmadığı, ortaya çıkan sorunların nedeni olan perforasyonun muhtemelen kendiliğinden geliştiği,
•    Teşhis ve tedavi sürecinde cezai işlem gerektiren kusurlu bir hekimlik uygulaması belirlenmediği,
•    Birçok hastalığın tipik bulgu vermediği sürece teşhisin güç olacağı; bu durumlarda irdelenmesi gerekenin, önerilen tedavi ile muayene ve inceleme sonuçlarının uyumlu olup olmadığı; gerek …………………..Hastanesi ve gerekse ………………….. ve …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan inceleme sonuçları ile uygulanan tedavinin uyumlu olduğu, genel durumun düzelmemesi üzerine hastanın takip edildiği ve takip sürecinde incelemelerin devam ettiği, incelemelerde saptanan bulguların değerlendirildiği ve ileri takip ve tedavi için sevk edildiği kesin teşhisin ancak ameliyat ile konulabildiği,
•    ………………….. isimli ilacın 2 yaş altında kullanılma endikasyonu bulunmakla birlikte belirli durumlarda kısa süreli olarak yakın takip ile uygun dozda hastalara kullanılmakta olduğu ve bu biçimde kullanımın kusur olarak görülmediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14-    Dr. Ümit Akyüz, Dr. Ramazan Gürgöze, Dr. Göksan Acar, Dr. Figen Çetin Selimoğlu, Dr. Selda Solmaz, Dr. Mehmet Yunus Emiroğlu ve Dr. Suha Alzafer’e Odamıza yapmış oldukları başvurulara istinaden hukuki destek sağlanmasına,

15-    Dilovası’nda yaşanan çevre ve halk sağlığı sorunlarını araştırıp kamuoyuyla paylaştığı için hakkında soruşturma açılan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun Kocaeli Adliyesi’nde 15 Eylül 2011’de görülecek duruşmasına İstanbul’dan katılacak üyelerimizi götürmek üzere 1 otobüs tutulmasına, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına,

16-    Laboratuvar yönetmeliğine ilişkin bir değerlendirme toplantısının 20 Eylül 2011’de Odamız Cağaloğlu binasında yapılmasına,

17-    Rıhtım Caddesi Misakı Milli Sokak No: 4 Kat: 3 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve İstanbul Tabip Odası ortaklığıyla kullanılan Kadıköy İrtibat Bürosu’nun kirasının yüksek olduğu değerlendirmesinden hareketle, evsahibiyle/vekil avukatıyla kira indirimi talebimizi belirten bir görüşme yapılmasına, kira indirim talebimizin kabul edilmemesi halinde ise kira kontratını yıl sonu itibariyle devam ettirmeyip, büroyu tahliye edeceğimizin bildirilmesine, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.


13 EYLÜL 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Salih Cenap Çevli, Dr. Güven Çeçe, Dr. Arzu Acar Ünsal, Dr. Naim Ünsal, Dr. İlkay Topraklı Bilik, Dr. Rüştü Dinçer, Dr. Şerafettin Özer, Dr. Salih Çınar, Dr. Sevil Ateş Eren, Dr. Bülent Gürçay, Dr. Samiye Gülderen Aktan Yavuz, Dr. Alper Kararmaz, Dr. Ülkü Figen Demir, Dr. Serdar İpek, Dr. Zeki Mennan, Dr. Semir Beyaz, Dr. Hasan Dermesin, Dr. Kadriye Alpay ve Dr. Mehmet Kılıç’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr.İlkay Karakaya Cemiloğlu’na DSM Grup Danış.İlet.ve Sat.Tic.A.Ş. – MCM Dan.Yat.İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. – Sardunya gıda Mutfak İşletmeleri Tic.A.Ş. – Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. – Ekol Lojistik A.Ş. bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve
-    Acil olarak hastaneye başvuran Özden KARACA isimli hastadan ücret alınarak mevzuat hükümlerine aykırı davranmak iddiasıyla Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Mesul Müdürü Dr. ..... ........ hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1480 /G-2807)

4-    Oda Başkanlığına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporu değerlendirilmiş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için iddialar temelinde,
Dr. …………………..hakkında
•    21.03.201 tarihinde …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene ettiğiniz hastayı özel bir hastaneye yönlendirerek 26.03.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde ameliyata almak yolu ile kamu hastanesinden özel hastaneye hasta yönlendirmek,
•    Hastaya diğer tedavi yollarını kullanmadan operasyona yönlendirmek ve bu yolla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13/1 maddesini ihlal etmek ;
Dr. …………………..hakkında
•    Ameliyat edilecek hastanın anestezik muayene ve değerlendirmesini bizzat yapmayarak ve belirlenen anestezik risklere karşı önlem almayarak hastaya özensiz davranmak ve bu yolla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 14/1 maddesini ihlal etmek,
•    Serbest çalışma bildirimini İstanbul Tabip Odası Başkanlığına yapmadan çalışmak
Dr. …………………..hakkında
•    Serbest çalışma bildirimini İstanbul Tabip Odası Başkanlığına yapmayan Dr. …………………..’in hastanede anestezi uzmanı olarak hekimlik yapmasına olanak sunmak iddiaları ile soruşturma açılmasına (HUB-1479-(G-2869),

5-    Odamıza İstanbul …………………..tarafından iletilen …………………..’a başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu dosya hakkında Onur Kurulu tarafından karar verilebilmesi için,
-    Yetersiz sünnet yapmak, hastanın ikinci kez operasyon olmasına neden olmak”
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1481 /G-2661),

6-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2842 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve Acil durumlar haricinde, hekimin hastanın tedavisini üstlenmeme hakkı bulunduğu, hastaya yararı olamayacağını düşünen hekimin, bu konuda bir başka hekimden yardım alınmasının sağlanmasına yönelik bu hakkın, esasında hasta lehine bir uygulama olduğu, şüphesiz bunun usule uygun biçimde ifade edilmesinin gerektiği, bu konuda Dr. …………………..’ın hekim-hasta ilişkilerinde daha özenli ve duyarlı davranması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7-    Oda Başkanlığına Nöroşirurji Uzmanı Dr. ………………….., Pediatrik Cerrahi Uzmanı Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
•    Meslektaşına karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak ve meslektaşını kötülemek
iddiası ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1466-(G-2730) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Odamıza …………………..tarafından iletilen …………………..’e ait şikayet başvurusu ile ilgili olarak, 27.04.2011 tarih ve 89286 sayı ile Dr. …………………..’dan talep edilen bilgilendirici açıklama yazımıza cevap verilmediğinin görülmesi üzerine,

•    …………………..’e yönelik tıbbi işlemde (saç ekimi) hata ve ihmal yapmak,
•    Mail ortamında hakaret ederek hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak,
•    Mail ortamında hasta sırlarını açıklamak,
•    Serbest çalışma adresini bildirmemek, eksik bildirmek
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1460-(G-2682) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim raporunda yer alan bilgilerin değerlendirilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
1.    Tıbbi kayıtlarda usulsüzlük yapmak,
2.    Kuruma hasta temini için başka sağlık kurumlarında görevli hekimlerle işbirliği yapmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1452-(G-2713) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1483-(G-2761) sayılı dosya görüşülmüş, iddialarla ilgili 29.06.2011 tarih ve 91427 yazımızla bilgilendirici açıklama talep edildiği ancak talebimize yanıt verilmediğinin anlaşılması üzerine, iddiaların soruşturularak açıklığa kavuşturulması amacıyla,
•    …………………..’e yönelik teşhis ve tedavide hata yapmak, hastaya özensiz davranmak iddialarıyla Dr. …………………..  hakkında soruşturma açılmasına,

11-    TTB’nin çağrısıyla 17 Eylül 2011’de Ankara’da yapılacak olan, sağlık alanında yapılan son yasal düzenlemelere ilişkin itirazlarımızı, talep ve önerilerimizi dile getireceğimiz basın açıklamasının üyelerimize e-posta gönderimi ve internet sitemiz üzerinden duyurulmasına, katılım sayısına göre gerekirse otobüsler tutulmasına, konunun takibinden Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına,

12-    Oda aidatlarına ilişkin düzenleme yapılması gündemiyle TTB Merkez Konseyi’nce 17 Eylül 2011’de Ankara’da yapılacak toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Oğan’ın katılmasına, toplantıya; sadece kamuda görev yapan hekimlerin aidatlarının belirlenecek bir geçiş süreci sonrasında, kademeli olarak özel sağlık alanında çalışan hekimler için belirlenen yıllık aidat miktarıyla eşitlenmesi önerisinin götürülmesine, aile hekimlerinin yıllık aidat miktarlarının değerlendirilmesi için 17 Eylül 2011’de yapılacak bu toplantı sonuçlarının beklenmesine,

13-    1 Kasım 2011’de sona erecek olan “Ana aidat borcunun ödenmesi halinde, faiz borcunun silinmesi”ne yönelik aidat kampanyasına ilişkin hatırlatma duyurularını içeren bez pankart, afiş ve el ilanları yaptırılarak hastanelere dağıtılmasına, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına,

14-    Laboratuvar Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikler, alana ve çalışma koşullarına yansımalarının değerlendirileceği bir toplantının 20 Eylül 2011 günü Odamız Cağaloğlu binasında yapılmasına, konunun takibinden Dr. Süheyla Ağkoç’un sorumlu olmasına,

15-    Odamıza yapılan başvurular neticesinde, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesai takiplerinin kameralı sistemle yapıldığının öğrenilmesi üzerine, ilgili başhekimliğe söz konusu uygulamanın iptal edilmesini talep eden bir yazı gönderilmesine,

16-    Rıhtım Caddesi Misakı Milli Sokak No: 4 Kat: 3 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan Kadıköy İrtibat Bürosu’nun evsahibinin kira indirimine gidilmesi talebimizi kabul etmemesi üzerine, yıl sonu itibariyle kira kontratını devam ettirmeyip daireyi boşaltacağımıza yönelik bir resmi yazı gönderilmesine, Kadıköy ilçe sınırlarında, irtibat bürosu olarak kullanılmak üzere bir dairenin kiralanmak/satın alınmak üzere bulunması çalışmalarının hızlandırılmasına, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.
20 EYLÜL 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Ömer Burak Argun, Dr. Alev Camcıoğlu, Dr. Onur Ölçücü, Dr. Hatice Hamsan Fugate, Dr. Cenk Demir, Dr. Ramazan Dönmez, Dr. Rüstem Bedel, Dr. Özgür Ordu, Dr. Ayşe Öztürk, Dr. Gökçer Uzer ve Dr. Alptekin Memiş’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru ve başvuru ekinde yer alan mahkeme kararı görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için “Muayenede tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1484-(G-2877),

3-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde, …………………..isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi özen eksikliği göstermek ve tıbbi hatada bulunmak iddialarıyla Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1139-(G-1735) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası ile ilgili olarak TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından verilen 18-19 Aralık 2010 tarih ve 2010/06-07 sayılı karar ile üzerine dosya yeniden görüşülmüş ve Dr. …………………..’ın soruşturmaya dahil edilerek
•    …………………..isimli hastanın 01.05.2008 tarihli Batın USG incelemesinde “teşhiste hata yapmak”,
•    Yapılan USG incelmesinde bir başka meslektaşının kaşesini kullanıp imzalamak
iddiaları ile soruşturma açılmasına,

4-    Oda Başkanlığına …………………..Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan “http.//www…………….com ve http.//www……………..com” isimli web sitelerine ait internet çıktıları değerlendirmiş ve
1.    Ticari bir malın tanıtımında yer almak,
2.    Ticari bir ürünün reklamı amacıyla gerçek olmayan/abartılı bilgi vermek ve bu yolla etik ihlalde bulunmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB/R-912),

5-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen “İnceleme Raporu ve ekleri”nin değerlendirilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
…………… ili ve çevresinde,
1.    Tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,
2.    Hasta temini için aracı kullanmak,
3.    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1474-(G-2497) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için “…………………..’un gebelik takibinde özensiz davranmak; klinik durumu, muayene bulguları ve laboratuar sonuçları (TİT,UA Doppler USG) bütünlüklü değerlendirilmeyerek gelişen pre-eklemsi tablosunun fark edilememesi nedeniyle önlem alınmaması” iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1485-(G-2749),

7-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
Dr. …………………..hakkında,
•    Son dönem takip ve tedavisinde yer aldığı …………………..’nin sağlık durumunu değerlendirmeyerek, tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Uygulanan tedaviye rağmen glukoz kontrolü yapmayarak hastaya karşı özensiz davranmak
Dr. …………………..hakkında
•    Hasta …………………..’nin klinik durumunu bütünlüklü değerlendirmeyerek hastaya karşı özensiz davranmak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1477-(B-573) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2754 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, şikayetçinin daha sonra vermiş olduğu dilekçe ile şikayetinden vazgeçtiğini bildirdiği görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9-    Oda Başkanlığı’na Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1781 sayılı dosya görüşülmüş olup,
“Dr. …………………..’un yaptığı başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda;
-    “İmza taklidi ile sahte reçete” iddiası ile ilgili cezai işlem gerektiren bir durum saptanmaması,
-    İstifa ettiği halde, internet sayfasında isminin yer alması iddiası ile ilgili yargı oluşturacak bir kesinlikte bilgi sahibi olunmaması nedeniyle, şikayet edilen Dr. Basri YILMAZ için soruşturmaya yer olmadığına,
Dr. …………………..’ın, Dr. …………………..hakkında şikayeti konusunda ise; şikayet konularının inceleme-yargılama sürecinde ifade edilenler temelinde olduğu, ayrıca iddia olunan konular ile ilgili yargı oluşturacak bir kesinlikte bilgi sahibi olunamadığı, bu nedenle soruşturmaya yer olmadığına,

10-    8 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da TMMOB’un çağrısıyla gerçekleştirilecek olan  “İnsanca Bir Yaşam” mitingine üyelerimizin katılımının sağlanması amacıyla otobüsler tutulmasına, miting duyurusunun internet sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla yapılmasına, konunun takibinden Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına,

11-    TTB, TMMOB, KESK ve DİSK’in düzenleyicisi olduğu “Türkiye’de Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Biliminsanlarının Sorumluluğu” başlıklı sempozyumun, Odamız evsahipliğinde 23 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da yapılmasına, Yeni Kurul Salonu’nun tahsisi için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na yazı yazılmasına, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına,

12-    Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Barosu ve Odamızın düzenleyicisi olduğu, 7-8 Ekim 2011’de  gerçekleştirilecek “Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri” başlıklı sempozyumun duyurularının internet sitemiz ve üyelere e-posta gönderimi yoluyla yapılmasına, Sempozyumda Odamız yayınlarının dağıtılacağı bir standın açılmasına, konunun takibinden Dr. Süheyla Ağkoç’un sorumlu olmasına karar verilmiştir.


27 EYLÜL 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Hamdi Karakayalı, Dr. İlker Göçhan, Dr. Zehra Velidedeoğlu, Dr. Ahmet Erdem Tonguç, Dr. Salih Özçobanoğlu, Dr. Belgin Aydoğar, Dr. Seyhan Babaroğlu, Dr. M. Şerif Önen ve Dr. Nurcan Ertem’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Yaşar Hasan Yalçınkaya, Dr. Seyhan Temiz, Dr. Hanife Nadide Tanverdi Acay, Dr. Zeynep Ekinci, Dr. Sinan Trabulus, Dr. Levent Ümit Temiz, Dr. Osman Ekinci, Dr. Füsun Şahin, Dr. Serda Özge, Dr. Hakan Kutlu, Dr. Fulya Kahraman Aydoğan, Dr. Senem Ertan, Dr. Nuran Can Güleç, Dr. İlhan Savaşkan, Dr. Fatma Emrali, Dr. Mustafa Akif Sarıyıldız, Dr. Bengü Özütürk, Dr. Serdar Evman, Dr. Kutyar Mısırlıoğlu, Dr. Betül Duran, Dr. Semra Batı Kutlu, Dr. Mürüvvet Gökşen Kaymaz, Dr. Mehmet Fatih Fırat, Dr. Bülent Avcu, Dr. Haydar Koca ve Dr. Ferdi Akbaş’ın istifalarının kabulüne,

3-    Odamıza Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görülmüş olup, iddiaların soruşturularak açıklığa kavuşturulması için,
Dr. …………………..hakkında,
-    Deontolojik kurallara aykırı olarak, hastaya, meslektaşı hakkında olumsuz sözler söylemek,
-    Hastaya müdahale eden meslektaşının tıbbi uygulamalarını gerçek dışı bilgiler ile olumsuzlamak, hastayı yanıltmak ve bu yolla hastanın sağlığında ek sorunlar ortaya çıkmasına neden olmak,
-    Meslektaşının takip ettiği hastaya, meslektaşı ile ilgili olumsuz düşünceler söyleyerek hastayı kendine yönlendirmeye çalışmak,
Dr. …………………..hakkında da,
-    Deontolojik kurallara aykırı olarak, hastaya, meslektaşı hakkında olumsuz sözler söylemek,
iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1486 /G-2733),

4-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
•    …………………..’ın …………………..Tıp Fakültesi’nde yattığı 24.06.2010-28.06.2010 tarihleri arasında hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve patolojik sürecin ilerlemesinin anlaşılmasında ve
•    Hastanın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1475-(G-2432) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda; www…………………..com isimli web adresinde
-    Gerçeğe aykırı bilgi vermek yoluyla yapılan yanıltıcı reklamda yer alarak etik ihlalde bulunmak,
-    Ticari bir malın tanıtımını yapmak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-905 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Eylül ayı ASKOM toplantısına Odamızı temsilen Dr. Mehmet Uhri’nin katılmasına,

7-    7- İstanbul’da 1. Yılını dolduracak olan Aile Hekimliği Uygulamasında yaşanan sorunları görüşmek ve raporlaştırmak üzere Pratisyen Hekim Komisyonumuzdan hekimlerin, ASM, TSM hekimlerinin yer alacağı bir kurulun oluşturulup toplanmasına, bu kurul eliyle oluşturulacak raporun 1 Kasım 2011 günü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılmasına, konunun takibinden Dr. Fethi Bozçalı’nın sorumlu olmasına,

8-    8- TTB, TMMOB, DİSK ve KESK’in çağrıcısı olduğu, 8 Ekim 2011’de Ankara’da yapılacak mitingin kamuoyuna duyurusunu yapabilmek için 28 Eylül 2011 Çarşamba, 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına,

9-    9- Mayınsız Bir Türkiye Girişimi’nin Odamıza yapmış olduğu başvuruya istinaden; 16 Ekim 2011’de yapılacak olan Avrasya Koşusu’nda giyilmek üzere “Mayınsız Bir Dünya ve Türkiye İçin Sen de Omuz Ver” yazılı 50 adet t-shirt bastırılmasına, konunun takibinden Dr. Lale Tırtıl’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!