Özel Hastanelerde Yaşanan Ücret Gaspları ile İlgili Yazılarımıza Gelen Cevaplar


  • Kasım 09, 2012
  • 3011

22.12.2010 tarihinde Universal Hastaneler Grubu, Hospitalium Hastaneler Grubu, Medical Park Hastaneler Grubu, Özel Gelişim Hastanesi başta olmak üzere, özel sağlık kuruluşlarının birçoğu tarafından sistematik hale getirilen ücret ve hak gasplarının önlenmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştuk.

Yazının devamı için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı’na başvuru dilekçesi için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı’na tekit dilekçesi için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı’nın cevabı için tıklayınız
İlgili yazılar için

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ ÜCRET VE HAK GASPLARI KONUSUNDA
BAKANLIKLARA YAPILAN İHBAR VE BAŞVURULARIN AKIBETİ SORULDU


http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/akibet.pdf

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/2336-oezel-salk-kurulularnn-uecret-ve-hak-gasplar-konusunda-bakanlklara-yaplan-hbar-ve-bavurularn-akbeti-soruldu.html


Bu HABERİ Paylaş!