Temsilciler Kurulu Şubat Ayı Toplantı Notları


  • Şubat 05, 2013
  • 2537

Temsilciler Kurulu (TK)  Şubat ayı toplantısı,   5 Şubat  2013 Salı günü, saat 19.00’da, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda; Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve Üyeleri  ve Oda aktivistlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Divan Başkanı Dr. Samet MENGÜÇ'ün gündemi  ve faaliyet raporunu sunmasının ardından yeni dönem Temsilciler Kurulu Divanı tanıtıldı. Oda Başkanı Prof. Dr. Taner GÖREN, görev dağılımı yapan yeni divanı kutlayarak başta divan üyeleri olmak üzere, tüm temsilcilerin ve aktivistlerin birer oda yöneticisi gibi görev ve sorumlulukla çalışmalarını beklediğini belirtti.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi temsilcilerimizden Dr. Özgür Özdemir, hastanelerinde yaşanan şiddet olayı (hekimin darp edilmesi) ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere söz aldı. Yaşanan olayın hastanede geç duyulmasına rağmen bütün hastane çalışanlarının duyarlı davrandığını,  acil servis dışında tüm birimlerde iş bırakıldığını, acil servisteki yığılmaları önlemek için de destekte bulunulduğunu aktardı. Sağlık Bakanı'nın ertesi gün hastanelerini ziyaret ettiğini belirtti.

Ardından, hastane temsilcileri tarafından sağlık ortamındaki son değişikler ve önerilerle ilgili söz alındı. Başlıca aktarılanlar şunlar oldu:
•    E-Reçete sistemindeki aksaklıklar ve sakıncalar anlatıldı. Milletvekillerinin E-Reçete kapsamı dışında tutulduğu bilgisinin hastalarla paylaşılması gerektiği söylendi.
•    Yeni Sağlık Bakanı hakkında görüşler bildirildi. İlk defa bir özel hastane patronunun sağlık bakanı olduğu vurgulandı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, Bakan’dan TTB Merkez Konseyi olarak randevu istendiğini ancak henüz cevap verilmediğini aktardı.
•    Ülke genelinde kızamık salgını olduğu ve neler yapılabileceği konuşuldu.
•    Divan tarafından, Temsilciler kurulu bünyesinde Kamu Hastaneleri Birliği Çalışma Grubu kurulması önerildi.
•    Yönetmelik süresi dolması nedeniyle değişmesi gereken döner sermaye yönetmeliği hakkında sahip olunan bilgiler paylaşıldı. Aile hekimliğine benzer negatif performans kriterleri gelebileceği dile getirildi.
•    Hastanelerdeki Tabip Odası panoları hakkında bilgi ve görev istendi. Divan tarafından temsilcilerin talepte bulunduğu bütün hastanelere pano gönderilebileceği dile getirildi.
•    Zorunlu mesleki sigortada hekimlerin grup oluşturarak indirim sağlayamadığı bunu da mevcut mevzuatın engellediği sorun olarak aktarıldı.
•    Hastanelerde bilgilendirme toplantıları yapılması önerildi. Kitle çalışmasının önemli olduğu ancak aynı zamanda çalışmalara aktif katılacak yeni kişilerin olması gerektiği vurgulandı. Yakın zamanda Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidileceği açıklandı.
•    Halkla ilişkilerin güçlenmesi ve sağlık sistemindeki değişiklerin halka iyi anlatılmasının önemi konuşuldu. Bu sebeple İstanbul Sağlık Meclisi bünyesinde;  demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, hasta dernekleri, köy ve yöre dernekleri ile gerçekleştirdiği toplantılara devam edilmesi gerektiği söylendi.

14 Şubat’ta Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülecek 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili neler yapılabileceği tartışıldı. Türkiye genelinde greve gidilmesi, Sağlık Bakanı’na çiçek verilmesi, karardan önceki akşam basın açıklaması yapılması ve uzun süreli oturma eylemi gerçekleştirilmesi gibi öneriler getirildi. 

Toplantının ardından, yeni dönem temsilcileriyle tanışma ve yeni döneme hep birlikte, umutla merhaba demek için düzenlenen kokteyle geçildi.


Bu HABERİ Paylaş!