Temsilciler Kurulu Kasım 2013 Toplantı Notları


  • Kasım 25, 2013
  • 2388

Temsilciler Kurulu Kasım ayı toplantısı, 5 Kasım 2013 Salı günü, 19.00-21.00 saatleri arasında, “Sağlık ortamına ilişkin genel değerlendirmeler, Kamu Hastane Birliklerine ilişkin karne çalışmasının değerlendirilmesi ve planlanması, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, 14 Mart Tıp Haftasına ilişkin öneriler” gündemleriyle Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.

Toplantı, ilk gündem maddesi olan sağlık ortamına ilişkin değerlendirmeler ile başladı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde yapılacak Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi duyurusunu yaptı. Ardından tamamlayıcı sağlık sigortasına değinerek sağlık ortamındaki nitelik düşmesinin hastaları etkilediğini belirtti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ise, Mısır ve Suriye’den gelen öğrencilerin yatay geçişle üniversitelere ve tıp fakültelerine başlayacağını duyurdu.

Katılımcıların gündeme ilişkin görüş ve önerilerini sunmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıda öne çıkan görüş ve öneriler:
•    Bir hastaneyi baz alarak hastaneye başvuran hastaların ödediği ücretleri değerlendirmeyi ve “Cebinizden para çıkmayacak” söylemini deşifre etmeyi, Sağlık Bakanlığı’nın sürekli gündeme getirdiği başarı öykülerinin hasta ve doktor için aslında ne anlama geldiğini dile getirecek yazılı bir materyal oluşturulması, Hastaneleri halk denetliyor içerikli bir kampanyanın oluşturulması önerildi.

•    KHK’nın sağlık sistemini yansıttığını, ciddi bir nitelik değişimi olduğunu ve bir sonraki basamağın Kamu Özel Ortaklığı olacağı, Kamu hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın şikayetlerini dinleyerek, onların meslek odasıyla ilişkilenmelerinin önemi vurgulandı.  Anket sonuçlarının toplantı ve forumlarla; basın ile paylaşılması, Sağlık ortamını yansıtan verilere ulaşılması gerektiği ve bu verilerin basınla paylaşılması önerildi. Mevcut karne çalışmasını 1.Basamak ve Üniversitelerle ortaklaştırarak beraber hareket edilmesi,  Asistan Hekim Komisyonu’nun “Haberin Var Mı?” kampanyasının duyurulması, kampanyada güvencesiz çalışma, hasta muayene süresi, yabancı uyruklu asistanların ücretsiz ve sağlık güvencesinden yoksun çalıştırılması, asistan hekimlerin uzmanlık eğitimi ile ilgili sorunlarının vurgulanması gerektiği ifade edildi.

•    Özel sigorta şirketlerinin özel hastane grupları ile anlaşmalar yaptıkları ve bunun TSS programının bir parçası olduğu,  Kamu sigortası ve cepten ödemelerin birleştirildiği bir program olduğu, özel hastanelerde kanser, diyaliz hastaları ve acil hastalardan para alınmadığını ancak mevcut uygulama ile bu hizmetlerin ücretlendirilmesinin planlandığı, kar amaçlı bir sistem kurulduğu için öncelikle masraf çıkarmayacak düşük risk grubu olan( kronik hastalığı bulunmayan )  ve ödeme gücü olan bireylerle çalışılmak istendiğini, sigorta şirketlerinin kimi sigortalayacağına kendilerinin karar vermeyi planladığını, katkı, katılım paylarının devam edeceğini, amacın temel teminat paketini daraltarak daha fazla hizmeti paketten dışarı çıkarıp daha fazla kar elde etmek olduğu,  üniversitelerdeki öğretim üyesi farkı ödemesinin de bu yolu açmak amacı ile yapıldığı, hasarsızlık indirimi olmayacağı, kronik hastalıklara limitler, ek primler konduğu, GSS kapsamından bazı hastalıkların çıkarılacağını ve bu hizmetleri alabilmek için hastaların TSS yaptırmak zorunda kalacağı, TSS’nin teşvik edileceğini ve TSS yaptıramayanların E tipi hastanelere başvuracakları,  bireyin  GSS ve TSS’yi beraber yaptırsa bile para ödemek zorunda kalacağı, temel teminat paketinin net şekilde ortaya konmadığını, halkın cebinden çıkan para arttıkça süreci anlayacaklarını belirterek paketin sınırlarının çizilmediğini, kanser ve diyaliz hastalarının para ödemek zorunda kalacağını duyurmamız gerektiği belirtildi.

•    Tabip odasının internet sitesini yenilemeyi, üyelere kullanıcı ismi verme gibi yöntemlerle sosyal medyayı etkin kullanmayı ve tabip odası için akıllı telefon uygulaması önerildi.


Bu HABERİ Paylaş!