Temsilciler Kurulu Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı


  • Eylül 29, 2013
  • 2379

Temsilciler Kurulu (TK) Eylül ayı toplantısı,  17 Eylül 2013 Salı günü,  İstanbul  Tabip Odası Sevinç Özgüner Salonu’nda; Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu Divanı, Temsilciler Kurulu üyeleri ve Oda aktivistlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

1-Gezi sürecinde verilen sağlık hizmetleri ve Gezi sürecinin değerlendirilmesi,

2-Bölgede ve Ülkemizdeki gelişmeler; Savaş ve Barış,

3-Sağlık alanında son gelişmeler
a-Kamu Hastane Birlikleri ve Sağlık Ortamına etkileri
b-Üniversite Hastanelerinde son dönem gelişmeler

gündemleriyle gerçekleştirilen toplantı, Divan sekreteri Dr. Deniz TÜRKYILMAZ’ın gündemi sunması ile başladı. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Radyoloji asistanı olan  Dr. Türkyılmaz, gündemin üçüncü maddesi olan “Sağlık alanında son gelişmeler” ile toplantıya giriş yaparak, Kamu Hastane Birlikleri’nin uygulamaya geçmesi ile esnek çalışma koşulları ve performans baskısı, asistan hekimlerin eğitim niteliğindeki olumsuzluklar, hasta ve sağlık çalışanlarının yaşadığı olumsuzluklar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Üniversitelerde son gelişmeler hakkında söz alan İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda TK Divan üyesi ve İ.Ü Öğretim Üyeleri Dönem Sözcüsü olan Prof. Dr. Tunçalp Demir, son uygulamalarla üniversitelerin içlerinin tamamen boşaltıldığını, eğitim ve bilimselliğin uygulanmasının çok güçleştiğini, üniversitelerden öğretim üyelerinin istifaya zorlandıklarını ve istifaların çok arttığını, kalan öğretim üyelerinin de iş yükünün çok arttığını buna karşılık ekonomik koşullarının çok kötüleştiğini çarpıcı somut örneklerle anlattı.

Dr. Süheyla Ağkoç,  Kamu Hastane Birlikleri’nin karne döneminin geldiğini belirterek;  karne döneminde KHB uygulamalarının sağlık ortamına yansımalarını değerlendirmek için alternatif karne çalışması yapmayı ve KHB Çalışma Grubu oluşturulması önerisinde bulundu.

Dr. Hikmet Çevik, kamu hastanelerinin iş yükünün çok fazla olduğunu ifade ederek, hekimlerin SABİM ve TCK-Malpraktis yasalarının getirdiği baskı altında hizmet verdiğini örneklerle ifade etti. Hekimler olarak çalışma sürelerinin artışı, nitelikli sağlık hizmetinin verilemediğini ve özellikle hastalara ayrılan muayene sürelerinin yeterli olmadığını gündemleştirmek gerektiğini önerdi.

TK Divan üyesi  Dr. Güray KILIÇ, sağlık sisteminin rant ve kar kapısı haline geldiğini ifade ederek, içinde bulunduğumuz ortamı anlatmanın gerekliliğinden ve KHB Çalışma Grubu oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Dr. Mustafa SÜLKÜ, KHB Çalışma Grubu’na 1.basamak hekimlerinin mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN,  sağlıkta dönüşümün yarattığı olumsuzluklara dair bir faaliyet programı oluşturulması gerektiğini ve sürecin görünür kılınmasının önemli olduğunu belirtti.

Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı Dr. Samet MENGÜÇ, sağlık alanının tüm birimlerinde meydana gelen olumsuzlukların giderilebilmesinin ‘’Hekim Direniş Örgütlenmesi’’ ile mümkün olabileceğini ifade etti. Muayene süresi, hekim çalışma süresi gibi somut ve halk desteğini uzun sürede alacak istemlerle bu sürecin başlatılması gerektiğini belirterek, KHB Çalışma Grubu gibi tüm sağlık alanlarında benzer çalışma gruplarının oluşturulması için bir sonraki Temsilciler Kurulu toplantısının bu gündemle toplanması önerisinde bulundu.

Daha sonra diğer gündem maddelerine geçildi.

Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali ÇERKEZOĞLU söz alarak, hastane gezileri yapmak ve hastaneleri hareketlendirmek gerektiğini, nitelikli sağlık hizmeti verilememesi, ağır çalışma koşullarını hekimlere tartıştırmak gerektiğini belirttikten sonra, 1.gündem maddesi olan Gezi ruhundan bahsederek pek çok meslek grubunun, toplumsal sınıfın yıllardır mücadeleye yansıtamadığı enerjiyi Gezi’ye yansıttığını söyledi. Gezi’de yaratılan en önemli kazanımlardan birinin ‘’geleneğe sahip çıkma’’nın ortaya konması olduğunu belirtti. Gezi sürecine katılan tüm meslek gruplarına yönelik baskı olduğunu ifade ederek, Dolmabahçe Camisi‘nde sağlık hizmeti sunan doktorlara soruşturma açıldığını, Yönetim Kurulu üyelerine soruşturmalar başlatıldığını söyledi. Mevcut süreçte Olağandışı Durumlarda ve Afetlerde Sağlık Hizmet Komisyonu’nu aktifleştirmek gerektiğini ifade ederek Komisyonun, 5 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da merkezi toplantısının olacağı bilgisini paylaştı.

Çerkezoğlu, 2.gündem maddesi olan savaş süreciyle ilgili olarak,  savaş karşıtı tutumu hekimler arasında yaygınlaştırmak için ’Hekimler Savaşa Karşı’ ’kampanyasının başlatıldığını ve kampanya duyurusu için 24 Eylül 2013 tarihinde İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi‘nde basın açıklaması yapılacağını belirtmesinin ardından toplantı sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!