Temsilciler Kurulu Toplantısı Ve Divan Seçimi Yapıldı


  • Ocak 29, 2013
  • 2561

Temsilciler Kurulu (TK) 2013 yılı ilk toplantısı, "2012-2014 Dönemi Temsilciler Kurulu Divanı Seçimi" gündemiyle, 22 Ocak 2013 Salı günü, 18.30-21.00 saatleri arasında Cağaloğlu binamızda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Divan Üyeleri, Birim Temsilcileri, Seçilmiş Kurul Üyeleri ve Oda aktivistlerinden oluşan geniş bir katılımla gerçekleştirilen  toplantıyı  Dr. Samet MENGÜÇ, Dr. Tunçalp DEMİR ve Dr. Gürcan BAHADIR'dan oluşan divan yönetti.

Toplantı, Divan Başkanı Dr. Samet MENGÜÇ'ün gündemi okuması ile başladı.

Dr. Hikmet ÇEVİK, yargılanması uzun süredir tutuklu olarak devam eden Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun Karaciğer yetmezliği ve Karaciğer Kanseri olması nedeniyle serbest bırakılması için Tabip Odası ve TTB'nin devreye girmesi konusunda ek gündem önerisi sundu.

Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören; Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun mağduriyetinin giderilmesi için TTB ve İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca İstanbul Tabip Odası ve TTB'nin bundan sonra da hasta tutukluların tedavi olanaklarına kavuşabilmeleri ve sağlık sorunlarının giderilmesi için her türlü desteği sunacağını ifade etti.

Dr. Samet MENGÜÇ'ün Aralık ayı faaliyet raporunu sunmasını üzerine, katılımcılar faaliyet raporundaki çalışmalar konusunda görüşlerini belirttiler.

Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali ÇERKEZOĞLU, sağlıkta gelinen son durum, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık alanında yaptığı tahribatlar, Kamu Hastane Birlikleri konuları ile ilgili bilgi vererek, bu süreçte genel olarak İstanbul Tabip Odası tarafından neler yapıldığını ve bundan sonra da neler yapmayı planladıklarını katılımcılarla paylaşmasının ardından, ana gündem maddesi olan Divan Seçimi’ne geçildi.

Divan seçiminde geleneksel olarak her alandan temsilciyi bulundurma ve en geniş katılımı sağlama ilkesi gözetilerek katılımcıların önerisi ile 10 aday belirlenerek seçime geçildi.

En az 4 ve en fazla 7 adayı seçme şartıyla geçerli oylama; kapalı seçim, açık tasnif usulü ile gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda 7 kişilik Divan Kurulu üyeleri :

Dr. Samet MENGÜÇ        : Genel Cerrahi Uzmanı-Özel Hastane
Dr. Güray KILIÇ               : Patoloji Uzmanı  -Özel Hastane-Serbest Hekimlik
Dr. Tunçalp DEMİR            : Göğüs Hastalıkları –İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi AD Öğretim üyesi
Dr. Onur BİLGİÇ              : Psikyatri Asistanı-İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Naciye DEMİREL        : Pratisyen Hekim- 1.Basamak Kadıköy TSM
Dr.  Ümit AKYÜZ             : Çocuk Sağ. ve Hst.Uzmanı-Zeynep Kamil Eğitim ve Arş. Hastanesi
Dr. Deniz TÜRKYILMAZ    : Radyoloji Asistanı-Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Toplantı, 2012-2014 Dönemi TK Divanı'nın 29.01.2013 tarihinde ilk  toplantısını yapma  kararı ile sonuçlandı.


Bu HABERİ Paylaş!