Temsilciler Kurulu: 17 Nisan Çarşamba GöREV’e!


  • Nisan 04, 2013
  • 2591

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Nisan  ayı toplantısı,

1.      Sağlıkta Şiddet: Gelinen nokta, yapmamız gerekenler,
2.      17 Nisan Dr. Ersin ARSLAN'ın katledilmesinin 1. yıl dönümü: Ülke genelinde ve İstanbul'da yapmamız gerekenler
gündemiyle, 2 Nisan 2013 Salı günü, saat 19.00-21.00 saatleri arasında, Odamız seçilmiş kurulları yanı sıra tüm üye katılımına açık olarak Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Divan Sekreteri As. Dr.  Deniz Türkyılmaz’ın gündemi  ve aylık faaliyet raporunu sunmasının ardından, Dr. Naciye Demirel “Hekime yönelik şiddet” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Dr. Naciye Demirel,  İstanbul Tabip Odası’na başvuru yapan hekimlere yönelik şiddet olgularını değerlendirirken,  şiddetin yıllara göre dağılımında çok ciddi bir artış olduğunu, 2010 yılı itibariyle şiddetin 5 kat artış gösterdiğini ve şiddet olgularının, hekimlik uygulamalarıyla doğrudan ilgisi olmadığının altını çizdi.
Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali  Çerkezoğlu, 17 Nisan Dr. Ersin Arslan’ın katledilmesinin 1. yıl dönümü olması nedeniyle, şiddeti esas alarak, görünür kılmayı sağlamak için 17 Nisan 2013’te TTB tarafından bir eylem kararı alındığını belirtti.
Hekime yönelik şiddetin kişisel bir olgu olmadığını, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekime yönelik şiddet üzerindeki etkisinin hekimi değersizleştirdiğini, bu şiddetin hekimlerin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, 17 Nisan’da yapılacak eyleme ilişkin görüş ve önerileri alınmak üzere katılımcılara söz verildi.
Katılımcıların görüş ve önerilerinin ardından, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk söz alarak, 17 Nisan’da yapılacak eylemle ilgili bilgi verdi ve  TTB ile birlikte sağlık meslek örgütlerinin de eyleme katılacağını belirtti.
Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, özeleştiri yapmamız gereken noktada olduğumuzu, bunu yaparken de hekimleri birleştiren bir dil kullanmamız gerektiğini, mevcut durumun analizini yaparak gücümüzü birleştirmenin ve mücadele gücümüzü ortaya çıkarmanın zamanı olduğunu ifade etti.
Dr. Ali Çerkezoğlu, Oda Yönetimi ve seçici kurullarının eylemi örgütlemek için üzerine düşen gerekli bütün hazırlıkları yapacağını, hiçbir hekimin ve sağlık çalışanının eylemin dışında kalmaması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.
Toplantı, 17 Nisan eylemine yönelik hazırlanan klip için, katılımcıların bir ağızdan söylediği “17 Nisan’da Grevdeyiz” çekimi ile sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!