Temsilciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı


  • Mayıs 08, 2013
  • 2543

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK)  Mayıs  ayı toplantısı, “Sağlık Alanında Performans Sistemi: Üniversite, Kamu, Özel Hastanelerde ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde "Performans Sistemi'' ve sağlık alanına yansımaları” gündemiyle 7 Mayıs Salı günü, 19:00-21:00 saatleri arasında, Sevinç Özgüner Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı, Divan Başkanı Dr. Samet Mengüç’ün gündemi ve Nisan ayı faaliyet raporunu sunmasıyla başladı.

Katılımcılar, 17 Nisan G(ö)rev Etkinliği ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı. Prof. Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcimiz Dr. Hikmet ÇEVİK,  17 Nisan 2013’te kendi hastanesinde yaşanan hekime yönelik şiddet ile ilgili bilgileri paylaşmasının ardından Sabim hattına yapılan şikayet başvuruları için savunma verilmemesi gerektiğine ilişkin bir öneride bulundu.

Ardından toplantının ana gündemine geçildi.

Performans Sistemi'' ve sağlık alanına yansımaları” ile ilgili, Dr. Raşit TÜKEL, Dr. Güray KILIÇ, Dr. Naciye DEMİREL, Dr. Samet MENGÜÇ ve Dr. Gazi ZORER tarafından yapılan bilgilendirmede;
•    Üniversitelerdeki eğitimin olumsuz etkilendiği ve sekteye uğradığı,
•    Kamu hastanelerinde hekimin iş gücünün artığı  ve bu nedenle nitelikli işgücü kaybına neden olduğu,
•    Birinci Basamakta temel sağlık hizmetlerine aykırı olduğu vurgulandı.


Bu HABERİ Paylaş!