Ocak Ayı


  • Ağustos 19, 2013
  • 5828

8 OCAK 2013
1-    Dr. Mehmet Ünaldı, Dr. Yusuf Kutluer, Dr. Çisem Kutluer, Dr. Başar Sarıkaya, Dr. Nazmiye Çalışkan, Dr. Kevser Beşbenli, Dr. Ebru Söylemez, Dr. Mustafa Sakar, Dr. Betül Yılmaz, Dr. Ozan Akıncı, Dr. Erkin Rahimov, Dr. Kenan Yaşar, Dr. Terane Aliyev, Dr. Özgür Çetik, Dr. Aslı Çakır, Dr. Gjergji Sinani, Dr. Mustafa Onur Çukurluoğlu, Dr. Işkın Namdar, Dr. Umur Gürsoy, Dr. Selda Ateş, Dr. Burcu Hızarcı, Dr. İlhan Menken, Dr. Eşsiz Çınaroğlu, Dr. Ayşe Eda Palaoğlu, Dr. Alper Kaya, Dr. Emre Sahillioğlu, Dr. Didem Altın Özüpak, Dr. Erhan Aslanhan, Dr. Mustafa Ömür Kasımcan, Dr. Volkan Şenol, Dr. Salih Emre Üregen ve Dr. Naciye Dilek Erkan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne …………… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine
-    28.05.2012 tarihinde Özel …………… Hastanesi’nde muayene edilen …………… isimli hastanın takiplerinde özensizlik göstermek
iddiasıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-1569-(G-3490) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3-    Odamıza hasta ……………’a vekaleten Av. …………… tarafından yapılan “hasta ……………’a Dr. …………… tarafından uygulanan tedavide tıbbi ihmal/hata yapıldığı” yönündeki başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3118 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş, inceleme sonucunda “Dr. ……………’un uygulamayı hidroterapiste yaptırarak ve ortaya çıkan soruna, ilgili diğer uzmanlık alanları ile müdahale ederek özen görevini yerine getirdiği ve mesleki disiplin kuralları çerçevesinde kusurlu bir hekimlik uygulamasının saptanmadığı” şeklindeki bilgilendirme yazımıza Av. ……………’ın itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği karar verilmek üzere Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen yazıda, Dr. ……………’a ait http://www................com adresinden ulaşılabilen internet sitesinin tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında incelenerek konunun disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesi talebi üzerine
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak,
-    Reklam amaçlı gerçek dışı bilgiler vermek,
-    Meslek odasına üye olmadan hekimlik faaliyeti içinde olmak
iddialarıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/R-952 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-    Odamıza …………… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………… hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, talep edilen bilgilendirici açıklananın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletmediğinin görülmesi üzerine,
•    Yapılmayan bir tıbbi işlemi yapılmış gibi göstererek etik ihlalde bulunmak, haksız kazanç temin etmeye yönelik eylemde bulunmak,
•    Tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek
İddialarıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1576/G-3431)

5-    2013 yılı aidat ve belge ücretlerinin:
Sadece kamu kurumlarında çalışan üyeler için – 125 TL
Özelde çalışması bulunan üyeler için – 215 TL
Üye kayıt – 50 TL
Kimlik ücreti – 33 TL
Üye belgesi ücreti – 15 TL
Protokol defteri – 35 TL
Asgari Ücret Tarifesi – 35 TL
Oto arması – 10 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


15 OCAK 2013
Dr. Arash Jafarı, Dr. Belkız Öngen, Dr. İsmail Çeçen, Dr. Burcu Göker, Dr. Mehmet Akif Özsoy, Dr. Seher Özlem Yılmaz, Dr. Alper Gönültaş, Dr. Zafer Söyük, Dr. Emre Sütcü, Dr. İlke Baran Karaçiftci, Dr. Bekir Çakmak, Dr. Esra Kural Ünüvar, Dr. Burcu Karaoğuz, Dr. Hasan Hakan Oruçkaptan, Dr. Çetin Çam ve Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

1-    Oda Başkanlığına il Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……………’a ait başvuru üzerine, doğum için Özel …………… Hastanesi’ne yatırılan bebeği “birinci dakikada APGAR: 1” ile doğan (ilerleyen zamanda nörolojik sekel ile yaşamını sürdüren), doğum sonrası uterus kanaması nedeniyle ……………  Hastanesi’ne sevk edilen ve burada histerektomi yapılmak sorunda kalınan doğumunda
1-    Tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak,
2-    Tıbbi kayıtları yetersiz tutmak
iddialarıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-1551-(G-2882) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, ekte bilgisayar çıktılarını sunduğumuz www………….com isimli internet adresinde “Dr. ……………’ın Ürünleriyle İlgili Sorularınızı Sorun” başlıklı pencere ve buna bağlı linklerde,
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
İddiasıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/R-951 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-    Odamıza Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan “Özel …………… Klinik Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ……………  adreste bulunan satış ofisine gidilerek”  tanzim edildiği ifade edilen tutanak görüşülmüş olup,
-    Ticari bir malın satışını yapmak,
-    Muayenehane/sağlık merkezini ürün satış yeri olarak kullanmak,
-    Ruhsatlandırılmamış bir ürünü endikasyon belirterek reçete etmek,
iddialarıyla Özel On Klinik mesul müdürü Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1578 /G-3713),

5-    “Hekimler Söylüyor” başlıklı, meslektaşlarımızın sahne alacağı 14 Mart Tıp Haftası konseri için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile görüşme yapılmasına ve salon talebinde bulunulmasına,

6-    Yine 14 Mart Tıp Haftası kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nca bir konser gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.


22 OCAK 2013

1-    Dr. Nüket Cemile Kardaş, Dr. Songül Şerefhanoğlu, Dr. Zehra Gündoğan, Dr. Samed Sayar, Dr. Amır Shakor Tavakkolı, Dr. Yasemin Çerezci, Dr. Çilem Çaltılı, Dr. Kanan M.S. Mesmeh, Dr. Mustafa Başar Anıl, Dr. Cumhur Gönlüşen, Dr. Remzi Gündoğan, Dr. Bengi Başer, Dr. Güneş Melike Doğan, Dr. Altan Yücetaş, Dr. Gyulyar Azız Merdan, Dr. Celal Şalçını, Dr. Çiğdem Yıldırım, Dr. Hasan Hakan Etyemez, Dr. Neslihan Uztüre, Dr. Barış Bakır ve Dr. Zeynep Atçeken’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Yusuf Selçuk Yıldız, Dr. Elif Deniz Gökçay, Dr. Fevzi Bayram, Dr. Gülfidan Aras ve Dr. Uğur Coşkun’a başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine,

3-    Odamıza …………… tarafından yapılan başvuruda, “oğlu ……………’ın Özel …………… Hastanesi’nde Dr. …………… tarafından muayene edildiği ancak düzenlenen reçetede Dr. ……………’nun kaşesinin kullanıldığı”nın iddia edilmesi üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
1-    Kişisel kaşenin bir başka hekimin kullanımına bırakmak,
2-    Özel …………… Hospital Hastanesi’nde serbest hekimlik yaptığınız halde meslek odasına bildirim yapmamak
iddialarıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1579 /G-3588)

4- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……………’ya ait eşi …………’nın doğumu ile ilgili şikayet başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
•    ……………’nın gebelik takibinde, doğumunda ve doğum sonrası takip ve tedavide özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddialarıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1580/G-3531),

5- Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen hasta …………… eşi tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
•    …………… isimli hastanın gebelik teşhis, tedavi ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
İddialarıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1581/G-3480),

6- Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonunda; 21 Ocak 2013 tarihli …………… Gazetesi’nde yer alan “…………… Ana Bayii, Dr. …………… …” içerikli ilan görüşülmüş,
•    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
İddiasıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-954),

7- Odamıza Cengiz OKUR tarafından yapılan başvuru ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda, gebe ……………’un 18.04.2012 tarihli tıbbi kayıtlarının yeterli ve gerekli düzeyde tutulmadığının görülmesi üzerine Dr. …………… hakkında oluşturulan dosya, görüşülmüş,
hastanın müdavi hekimi olarak,
•    Hasta kayıtlarını usulüne uygun tutmamak
İddiasıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1582/G-3331),

8- Oda Başkanlığına İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan tutanak ve el ilanı değerlendirilmiş olup, hazırlanan tanıtım ilanlarının posta kutularına bırakılması yolu ile dağıtımının yapıldığı bilgisi verilmesi üzerine;
•    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiası ile Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-953),

9- Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Haydarpaşa Dayanışması’nca 20 Şubat 2013 günü 19.00’da gerçekleştirilecek basın açıklamasının duyurusuna web sitemizde yer verilmesine,

1-    Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde hekimlere kendi hastanelerinden farklı kurumlarda nöbet tutturulması konusunun, 29 Ocak 2013 tarihinde yapılacak bir toplantıda ele alınmasına, bu uygulamaya karşı atılacak adımların belirlenmesine,

2-    Marmara Bölgesi Tabip Odaları ile İstanbul ilindeki sağlık meslek örgütü üye ve yöneticilerinin katılacağı, sağlık alanındaki ortak sorun ve gündemlerin ele alınacağı “Bölge Sağlıkçılar Meclisi”nin 7 Şubat 2013 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

29 OCAK 2013
1-    Dr. M.Gökhan Teker, Dr. Ranıya Galıfanova, Dr. Deniz Hatıloğlu, Dr. Yonca Çağatay, Dr. Sezai Akın Şimşek, Dr. Mustafa Bora Farsak, Dr. Baksan Tav, Dr. Çetin Uyanık, Dr. Mehmet Fadıl Ayas, Dr. Pegah Golabi, Dr. Mustafa Mert Özgür, Dr. Ahmet Ural, Dr. Eneida Kote, Dr. Lale Susan Türkgeldi, Dr. Özlem Sert, Dr. Zeynep Akçığ, Dr. Adem Değermenci, Dr. Özgür Yorbık, Dr. Özkan Özler, Dr. Didem Dal, Dr. İlker Solmaz, Dr. Ramazan Ödeş, Dr. Onat Üzümcügil, Dr. Selçuk Güven, Dr. Meltem Arkan ve Dr. Mediha Doğanay’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Erkut Batur, Dr. Murat Erkan, Dr. Turhan Armağan, Dr. Kahraman Demiryontar, Dr. Ziynet Birinci, Dr. Aytekin Coşkun, Dr. Bekir Keser, Dr. Mehmet Bileç ve Dr. Cenk Gül’ün istifalarının kabulüne,

3-    Odamıza Pendik Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan, ……………’a ait dilekçede, “çocuğu ……………’u 30.04.2011 tarihinde karın ağrısı şikayetiyle Özel …………… Tıp Merkezi’ne getirdiği, tarafınızdan yapılan muayene sonrasında verdiğiniz şurubun kullanılmasından sonra hastanın morardığı, ertesi gün tekrar Merkeze geldiklerinde kendileriyle ilgilenilmediği bunun üzerine …………… Hastanesi’ne gitmek zorunda kaldıkları”nın iddia edilmesi üzerine;
Özel …………… Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. …………… hakkında,
-    Yapılan incelemeye esas olmak üzere talep edilen bilgi/belge içerikli yazıya yanıt vermeyerek, meslek odası olarak yürütülen mesleki disiplin işleminin yerine getirilmesine engel olmak,
Dr. …………… hakkında
•    Hastaya yeterli özeni göstermemek
İddialarıyla oluşturulan HUB-1502-(G-2841) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, ilgili hekimlere ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

4-    Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru ekinde bulunan, Özel …………… Polikliniği’ne ait web sitesinde yer alan “Gelecekteki Hastalığı Teşhis Eden Cihaz” başlıklı bilgilendirme yazısının değerlendirilmesi üzerine söz konusu yazıda,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı
İddiasıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/R-942 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, www………..com isimli web sitesinin 19.06.2012 tarihli “Güncel Haberler” bölümünde yer alan “Dr. ……………” başlıklı yazının değerlendirilmesi üzerine,
-    Jinsei isimli ticari ürünün tanıtımında yer almak,
-    Halka, gerçekleşmesi mümkün olmayan umut vaat edilen bir faaliyette hekim kimliğiyle yer almak
İddialarıyla Dr. ……………  hakkında oluşturulan HUB/R-945 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Odamıza yapılan bir başvuruda, Özel …………… Tıp Merkezi’ne ait hediye çeki ve el ilanları dağıtılarak tanıtım yapıldığının iddia edilmesi üzerine,
-    Tanıtım broşüründe “……………” ibaresine yer vererek tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Tanıtım broşürünü şehrin çeşitli yerlerinde dağıtarak etik ihlalde bulunmak, tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek,
-    Tıp Merkezi’ne gelmeleri için “hediye çeki” dağıtımı yapmak,
iddialarıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/R-934 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyasının Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Odamıza yapılan bir başvurunun değerlendirilmesi üzerine;
•    “Ücretsiz panoromik çene ve diş filmi kampanyası” başlıklı broşür ve
•    Söz konusu broşürleri park halindeki araçların camlarına takma yolu ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak,
İddialarıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/R-927 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Odamıza yapılan bir başvuruda, Özel …………… Tıp Merkezi’ne ait el ilanlarının caddelerde ve sokaklarda dağıtılarak tanıtım yapıldığının iddia edilmesi üzerine,
•    …………… Tıp Merkezi’ne ait tanıtım broşürlerini şehrin çeşitli yerlerinde dağıtarak etik ihlalde bulunmak, tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek
iddialarıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/R-925 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 29.01.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

9-    Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuruda yer alan, 02.12.2011 tarihinde …………… isimli televizyonda yayınlanan ve Dr. ……………’un da konuk olarak katıldığı “……………” isimli program görüntülerinin değerlendirilmesi üzerine;
•    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/R-922 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığı’na, Üyelik İşleri Bürosu’nda görevli …………… ve …………… tarafından yapılan başvuru üzerine,
•    07.05.2012 tarihinde saat 13.50 sularında İstanbul Tabip Odası Üyelik İşleri Bürosu ile yaptığı telefon konuşmasında personele, ailesine ve tabip odasına küfür etmesi
ile ilgili Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-1542-(G-3330) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Odamıza …………… tarafından yapılan başvuru ve ekinde sunduğu tiroid inceleme sonuçlarında, 03.08.2011 tarihinde yapılan incelemede tiroid lobunda lezyon saptanmamış olmasına karşın, 09.08.2011 tarihli incelemede “sağ lobda 23 x 27 mm” boyutunda nodül teşhis edildiğinin görülmesi üzerine, şikayet başvurusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için;
-    Yapılan US incelemesinde tiroid lobunda nodülü teşhis edememek
iddiası ile Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-1519-(G-2987) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-    Oda Başkanlığına T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen “Suç Duyurusu Raporu” üzerine oluşturulan dosyada kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
    Dr. …………… hakkında,
o    Esenyurt Devlet Hastanesi’nde muayene ettiği hastalardan ……………, ……………, …………… ve ……………’u, hastanede Kardiyoloji uzmanı görev yaptığı halde ona sevk etmemek, Özel ……………  Hastanesi’ne yönlendirmek
    Dr. …………… hakkında,
o    Bir kamu hastanesi olan …………… Devlet Hastanesi önünden hastaları başhekimlik yaptığı hastaneye götürmek için ambulans vb. araç bekletmek ve hastalın hastaneye naklini sağlamak ve bu yolla haksız rekabet yapmak,
    Dr. …………… hakkında,
o    Görev yaptığı …………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Özel ……………  Hastanesi’ne hasta yönlendirmek,
o    Serbest çalışma bildirimi yapmadan özel bir hastanede hekimlik yapmak,
    Dr. …………… hakkında,
o    Özel …………… Hastanesi mesul müdürü olduğu dönemde, serbest çalışma bildirimi yapılmayan Dr. ……………’ın, hastanede hekimlik yapmasına olanak sunmak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1482-(G-2860) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-    Odamıza …………… tarafından yapılan başvuru üzerine,
-    Bir hasta adına, hastanın kendisi olmadan poliklinik defterine kayıt düşülerek,
-    Bir başka hekimin kaşesini kullanarak ve yerine imza atarak, o hekimin protokolü ile reçete düzenlediğinin
İddia edilmesi üzerine Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-1561-(G-3444) sayılı  soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-    Oda Başkanlığına …………… vekili Av. …………… tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine, iddiaların mesleki etik kurallar açısından değerlendirilebilmesi ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
•    15.03.2006 tarihinde gerçekleştirilen ameliyatta tıbbi hata ve ihmal yapmak,
•    Ameliyat sonrası takip ve tedavide özensiz davranmak
iddialarıyla Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-1470-(G-2650) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15-    Odamız bünyesinde çalışma yürüten Türk Sanat Müziği Koro çalışmalarının iptal edilmesine karar verilmiştir.

16-    Odamızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı sebebiyle personel Pınar Bayhan ve personel Adil Kartal’ın iş akitlerinin 2013 Mart ayı itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!