Aralık Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 4681

3 ARALIK 2013

1- Dr. Sonıla Velıterna, Dr. Umut Sinan Ersoy, Dr. İbrahim Çolhan, Dr. İlker Yazıcı, Dr. Mustafa Ertuğrul Mercan, Dr. Halil Şirin, Dr. Fatma Sinem Hocaoğlu Emre, Dr. Samih Müşfik Bilal, Dr. Hatice Anıktar, Dr. Eray Balcan, Dr. Bengül Taş, Dr. Tarık Hancılar, Dr. Rengin Aslıhan Kurt, Dr. Refik Bademci, Dr. Aybars Tekcan, Dr. Şükrü Uzun ve Dr. Fatma Nilgün Kapucuoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Cahit Kelkitli, Dr. Fahrettin Cüreklibatır, Dr. Mehmet Ateş, Dr. Gülten Kozal, Dr. Kenan Tiftikçi, Dr. İbrahim Karabay, Dr. Oğuz Erdal, Dr. Ayşe Gençalp Ayan, Dr. Hakan Sağlam, Dr. Ozan Beytemür, Dr. Ali Elveran, Dr. Mustafa Irmak, Dr. Uğur Durukan ve Dr. Nilgün Erbaş’ın istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-796 sayılı dosya görüşülmüş olup, şikayetçiye ait 20.11.2013 tarihli dilekçede, “yapmış olduğu ödemenin iade edildiği, herhangi bir şikayet ve talebinin kalmadığı”nın ifade edildiği görülmüş olup, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

4- BİMER hattına …… tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,  kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

…… isimli hastaya yönelik, 28.05.2013 tarihli müdahale sonrası hastanın takip ve tedavisinde özensizlik göstermek, tıbbi ihmal ve hata yapmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1694 /G-4126)

 

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ye ait başvuru üzerine;

Dr. …… hakkında,

İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapmadan hekim çalıştırmak;

Dr. …… hakkında,

22.06.2011 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde 03.30’da muayene ettiği hasta ……’nin teşhis ve tedavisinde tıbbi hata yapmak, hastaya özensiz davranmak,

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

İddialarıyla oluşturulan HUB-1560-(G-3361) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosyada,“29.01.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde vefat eden ……’i 28.01.2013 tarihinde …… kliniğinde muayene ettiği, anjio endikasyonuyla …… Hastanesi’ne sevk ettiği anlaşılmakta birlikte aynı gece Özel …… Hastanesi’nde nöbetçi hekim olarak çalıştığı” ifade edildiğinin görülmesi üzerine Dr. ……’den talep edilen bilgilendirici açıklama talebine aradan geçen zaman karşın yanıt verilmemesi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

Hasta Gülbahar ……’i çalıştığınız kamu kurumundan özel bir hastaneye sevk etmek,

Özel bir hastanede usulsüz ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1685-(G-3869) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ve ekinde bulunan, 01.07.2013 tarihli …… gazetesinde yer alan, ……’ın Dr. …… tarafından yapılan operasyonunu konu alan “……  Olabilir” başlıklı haber-röportaj nedeniyle,

Hasta sırlarını açıklamak ve

Hasta ile ilgili bilgileri reklam amaçlı basına vermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1637 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8- Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda,

Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-975 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, savunmanın kabulüne ve cezai işlem yapılmasına yer olmadığına,

 

9- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Hasta sevkini usulüne uygun yapmamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1680-(G-3742) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10- Odamıza hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla iletilen başvuru ve ekinde sunulan tıbbi kayıtlar ve tutanağın değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

09.05.2013 tarihinde Özel ……’nde ……’ın ameliyatında tampon unutmak, ameliyat sonrası kontrollerde tamponu tespit edememek, şikayetleri değerlendirmemek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1675-(G-4239) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11- Odamıza, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi için Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

…… ’un teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1634-(G-3769) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12- Odamıza Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme dosyası ile ilgili olarak, “Dr. ……’un uygulamayı hidroterapiste yaptırarak ve ortaya çıkan soruna, ilgili diğer uzmanlık alanları ile müdahale ederek özen görevini yerine getirdiği ve mesleki disiplin kuralları çerçevesinde kusurlu bir hekimlik uygulamasının saptanmadığı” şeklindeki bilgilendirme yazımıza şikayetçi vekili Av. ……’ın itiraz etmesi üzerine TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği karar verilmek üzere Onur Kurulu’na sevk edilen dosya ile ilgili olarak, Onur Kurulu’nun 15.01.2013 tarih ve 2013/001 sayılı kararı üzerine;

hasta …… ’ın tedavisinde, fizik tedavi uygulamasında ve takiplerinde tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensiz davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1577-(G-3118) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve tamamlanan dosyanın Onur Kurulu’na sevk,

 

13- İstanbul Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulun 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası binasında (Türkocağı Caddesi No: 17 Cağaloğlu İstanbul) yapılmasına, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise Genel Kurul toplantısının 26 Nisan 2014, Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda (yukarıda belirtilen aynı adreste), seçimin ise 27 Nisan 2014, Pazar günü Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi ile Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi’nde yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

10 ARALIK 2013

1- Dr. Alper Irak, Dr. Ömer Boduroğlu, Dr. Mehmet Şahin, Dr. Özgür Çoban, Dr. Tuğba Gürbüz, Dr. Sabri Demircan, Dr. Selim Aydın, Dr. Fatih Oğuz Önder, Dr. Özgün Gazel, Dr. Engin Çamer, Dr. Berkant Sönmez, Dr. Banu Er Çatal, Dr. Hasan Atilla Özkan ve Dr. Nursen Mutlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Hakkı Bilgin, Dr. Ali Kemal Çetin, Dr. Ebru Ilıcalı, Dr. Şahimerdan Asker, Dr. Deniz Gümüştaş Ekinci, Dr. Tuğba Taşkın, Dr. Işıl Tuncer, Dr. Sami Sert, Dr. Yusuf Bilgin, Dr. İsmail Eseoğlu, Dr. Erdem Karaçöp, Dr. Yavuz Aslan, Dr. Handan Başel, Dr. Lütfiye Selçuk, Dr. Muhammet Ozan Kiki, Dr. Yusuf Kaya ve Dr. Efe Paracıkoğlu’nun istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine karanın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Zayıflama amacıyla hCG hormonu uygulayarak/uygulatarak bilimsel olmayan yöntem kullanmak,

Hastalara umut vaadi ile, zarar verme potansiyeli olan bir yöntem uygulamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1683-(G-2692) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Odamıza Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine,  iddialarla ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Dr. …… hakkında,

……’ın operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek,

Operasyondan sonra ortaya çıkan komplikasyon bulgularının değerlendirilmesinde ve teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek;

Dr. …… hakkında,

……’ın operasyondan sonra ortaya çıkan komplikasyon bulgularının değerlendirilmesinde ve teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek

İddialarıyla oluşturulan HUB-1661-(G-4220) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin düzenlemiş olduğu İnceleme Raporunun değerlendirilmesi üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

…… adına bilgisi ve talebi olmaksızın Özel …… Hastanesi’nde 17.01.2011 tarihinde 333 Portokol No.su ile reçete düzenlemek

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1684-(G-4296) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru ve inceleme raporunun değerlendirilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

29.05.2013 tarihinde Özel ……’nde muayene ettiği hasta ……’ın teşhis ve tedavisinde özensizlik göstermek, tıbbi hata ve ihmalde bulunmak, hastanın ilgili uzmanlık alanı hekimleri tarafından muayenesini sağlamamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1682-(G-4263) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, Cİbali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nce hazırlanan inceleme raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla, Dr. …… hakkında; inceleme yapılan Özel …… Tıp Merkezi’nde görev yaptığınız 2011 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarında;

Tıp Merkezi’ne hiç gelmeyen …… ve ……’ya Merkez’e gelmiş gibi işlem yapmak,

Tıp Merkezi’ne gelen ancak (Kondilom Kater) yapılmayan ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, ……, …… ve ……’a Kondilom Koter yapılmış gibi işlem yapmak

Dr. …… hakkında;

Meslektaşını hukuksuz bir işleme zorlamak,

Tıbbi evrak ve kayıtlarda usulsüzlük yapmak/yapılmasını emretmek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1645-(G-4102) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8- Odamıza Dr. …… tarafından iletilen başvuru üzerine, Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-3731 sayılı dosya görüşülmüş olup, söz konusu başvuru ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yapılan,

Dr. ……, iddialarınızı kabul etmemekte, bir kez gördüğü annenizin önceki tedavisini kesmediğini, görülen lüzum üzerine bazı ilaçların dozlarını yükselttiğini ifade etmektedir.

şeklindeki değerlendirmeye Dr. ……’in itiraz başvurusunda bulunması üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru ve tıbbi belgeler görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

…… isimli hastaya yönelik tıbbi yaklaşımda özensiz davranmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1695 /G-4376)

 

10- Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu başvuru ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yapılan, “Hastanın sevk biçiminde kusur ve ihmal olmadığı görülmektedir” şeklindeki değerlendirmeye Av. …… tarafından itiraz edildiğinin görülmesi üzerine TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

Hasta ……’a yönelik 15.04.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Hastanın sevkinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1696/G-4057),

 

11- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Av. ……’un müvekkili …… ile ilgili başvurusu üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, talep edilen bilgilendirici açıklamanızın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin  görülmesi üzerine, iddialarla  ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Hasta-hekim ilişkisi kurulmayan, bizzat muayene ve takip etmediği kişi hakkında tıbbi değerlendirmede bulunmak,

Hekim kimliği ile “teşhis” koyarak kamuya açıklamak, kişinin şahsiyetine ve sağlığına zarar vermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1697/G-3520),

 

12- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Hasta ……’nın Özel …… Merkezi’nde yapılan operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Operasyon sonrası takip ve kontrolde özensizlik göstermek,

Hastayı bilgilendirmemek/ yeterli düzeyde bilgilendirmemek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1698/G-4212),

 

13- Odamıza yapılan bir ihbar üzerine oluşturulan dosyada yer alan Özel …… Merkezi’ne ait broşür ve fotoğraflar görüşülmüş ve

Reklam yapmak,

Gerçek dışı bilgilerle tanıtım yapmak,

Hasta yönlendirmek,

Haksız rekabet yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-1698/G-4212),

 

14- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

…… isimli gebenin 23.08.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’ndeki muayenesinde özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1688-(G-4233) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

15- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Kan uyuşmazlığı olan ve kusma vb. şikayetleri olan hastanın muayene, takip ve tedavisinde özensiz davranmak, klinik ve laboratuvar sonuçlarını değerlendirmede yetersiz kalmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1685-(G-3972) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

16- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3937 sayılı dosya görüşülmüş, söz konusu dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yapılan,

Ameliyatını, eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman hekim gözetiminde yapılması uygundur ve Nöroşirürji uzmanlık alanı içinde küçük ameliyatlar sınıfında yer alan bu ameliyatın uzman gözetiminde asistanlarca yapılması gereklidir.

Genel anestezinin bir çok riskinden kaçınmak için karpal tünel ameliyatları, çoğu durumda, lokal anestezi ile yapılmaktadır. Lokal anestezi ile yapılan ameliyatlarda ağrı hissedilir.

Ameliyatınızdan sonra gelişen sorunlar, ameliyatın komplikasyonları olarak kabul edilmektedir. Komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmemektedir. Komplikasyon geliştiğinde hekimlerden beklenen, teşhis edilmesi ve tedavisidir. Ameliyatınızdan sonra yaşadığınız sorunların Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık alanları ile birlikte tedavi edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

İdari ve hekim-hasta ilişkisi ile ilgili şikayetleriniz, ilgili hekimlerce kabul edilmemektedir.

Şeklindeki değerlendirmeye şikayetçi ……’in itiraz başvurusunda bulunduğunun görülmesi üzerine dosyanın TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

17- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak, Dr. ……’den talep edilen hasta …… ile ilgili klinik gözlem ve bulguları, teşhis ve tedavisi ve bunlarla ilgili tıbbi kayıtların aradan geçen zamana karşın iletilmediğinin görülmesi üzerine,

İstanbul Tabip Odası’nın Mesleki disiplin işlemini yerine getirmesine engel olmak”

kanaati ile Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1613-(G-3136) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

18- Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafında iletilen ve bir hekim tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3785 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, bilirkişi görüşü, Dr. …… tarafından yapılan açıklama ve başvuru birlikte değerlendirildiğinde;

Dr. ……’in yazı ve kitaplarının bilimsel makale niteliğinde olmadığı, halka yönelik bilgilendirme niteliğinde olduğu,

Dr. ……’in öneri ve bilgilendirmelerinde yaptığı bazı vurguların, yanlış anlamalara açık kapı bıraktığı, bilimsel doğruluğunun tartışmalı olduğu, ancak bir bütün olarak değerlendirildiğinde; halk sağlığına zarar verecek bir niteliğinin belirlenmediği,

Hekim kimliği ile konuya yönelik yapılan bilgilendirmelerin, yanlış anlamalara meydan vermeyecek nitelikte olması gerektiğinin Dr. …… ’e uyarı ile hatırlatılmasına,

 

19- Yeni yıl kutlaması kapsamında 24 Aralık 2013 günü Odamız Toplantı Salonu’nda bir müzik dinletisi ve kokteyl gerçekleştirilmesine, müzik dinletisi için Grup Abdal’ın davet edilmesine, konunun takibinden Dr. Fethi Bozçalı’nın sorumlu olmasına,

 

20- Sağlık Torba Yasası’na yönelik tepkimizi ifade etmek üzere İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nda geçmişten bugüne görev yapmış hekimlerin katılacağı “Sağlık Bakanına Açık Mektup” formatında bir basın açıklamasının 17 Aralık 2013 günü İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler binası önünde yapılmasına

 

21- 27 Nisan 2014 tarihinde yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerinde sandık kurullarına sandviç, ayran dağıtılması, üyelerimize dönük çay-kahve, yiyecek satışı konusunda Bemet Tour firmasıyla anlaşılmasına karar verilmiştir.

 

 

17 ARALIK 2013

1- Dr. Okan Özkunt, Dr. Fevzi Kortay, Dr. Sema Haghari, Dr. Sevil Arı Yaylalı, Dr. Derya Girgin, Dr. Mikdat Çavdar, Dr. Tuğba Dülgeroğlu, Dr. Ulaş Yener, Dr. Abdullah Ahmad, Dr. Nurlana Mıkayılova, Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, Dr. Motasım Khalıd Bavaneh, Dr. Hakan Kalyon, Dr. Emrah Şişli ve Dr. Yunus Çalışkan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Mehmet Şat, Dr. Hilal Kart, Dr. A. Mete İğdeli, Dr. Ali Yamen, Dr. Müge Fatma Atak, Dr. Nurcan Karadeniz, Dr. Mahmut Gökhan Toktaş, Dr. Erkut Ragıp Bulut, Dr. Hazbi Ademoğlu, Dr. Aylin Işıl Kurşun, Dr. Nazife Mengi, Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı, Dr. Mustafa İğrek, Dr. Ahmet Şaşmazel, Dr. Davut Pehlivan, Dr. Satı Çoraoğlu, Dr. Ali Olgun, Dr. Hicran Acar, Dr. Cihangir Uzunçakmak, Dr. Emrah Ermiş, Dr. İsa Özbay, Dr. Tuğçe Çolak ve Dr. Gözde Güneş’in istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza Gaziosmanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi’nce iletilen ……’e ait başvuru üzerine, başvurunun Onur Kurulu tarafından sonuçlandırılması amacıyla,

…… isimli hastanın 20 Ekim 2011 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatına onay vererek tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak

İddiaları ile Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1617-(G-3101) sayılı soruşturma dosyası a görülüşmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ve …… tarafından yapılan başvuruda, “01.12.2013 tarihinde, …… Mahallesi namaz çıkışında caminin önünde hastane ile ilgili broşür dağıtıldığını, özel araçlarla hastaneye nakledildiklerini,  burada yapılan muayene sonucunda göz kanallarının kapalı olması nedeniyle ameliyat edildiğini ve ameliyat sonucunda gözünün sakat kaldığını” bildirerek şikayette bulunması üzerine,

 

5- Bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak, hasta yönlendirmek, haksız rekabete neden olmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1681-(G-4023) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza İntern Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

Hastanın şahsiyetine saygı göstermemek

iddiasıyla Dr…… hakkında oluşturulan HUB-1652-(G-3581) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. ……’nun söz ve davranışlarının kasti olmadığı, iletişim kaynaklı bir sorun olduğu anlaşılarak, Dr. ……’nun hasta iletişimi konusuna gerekli duyarlılığı ve özeni göstermesi uyarısı ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

 

 

24 ARALIK 2013

1- Dr. Jwan Osso, Dr. Ebru İrgi Yıldırım, Dr. Alkın Kumral, Dr. Fatih Kassapoğlu, Dr. Sebahat Atar Gürel, Dr. Işıl Yıldız, Dr. Turgut Can Erol, Dr. Nasrın Zaeir, Dr. Gökhan Gür, Dr. Emel Daşgın, Dr. Nuran Türkçapar, Dr. Gülay Turan, Dr. Olcay Başak Kutluyurdu, Dr. Harun Gök, Dr. Mehmet Ozan Aşık, Dr. Pınar Büyükünaldı, Dr. Ata Buğra Üçertaş ve Dr. Nevzat Kaya’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Emre Demiriz, Dr. Birol Namık Merih, Dr. Hacı Ahmet Kart, Dr. Mine Yalçınbaş, Dr. Uğur Süleymanoğlu, Dr. Gökhan Kaya, Dr. Ahmet Yaşar, Dr. Ziya Kader, Dr. Uğur Ordulu, Dr. Uğur Ergün, Dr. Mehmet Emin Özen, Dr. Gül Ebru Ergün, Dr. Kürşad Save, Dr. Müge Bilge, Dr. Hicret Atasoy, Dr. Gülay Arslan, Dr. Ayşe Burcu Dirim, Dr. Emir Volkan Altan, Dr. Mithat Fazlıoğlu, Dr. Deniz Kanber Açar, Dr. Zeynep Yılmaz, Dr. Sibel Kırk, Dr. Olgun Eliçin, Dr. Ahmet Yeğenoğlu, Dr. Özgür Arıkan, Dr. Hüseyin Kavak, Dr. Erkan Duman, Dr. Hamide Burçin Demirağlı Duman, Dr. Levent Midyat ve Dr. Emre Volkan Kasımoğulları’nın istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda düzenlenen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

…… isimli hastanın 09.04.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’ndeki teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, ……’ın kontrol muayenesinde özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1699/G-4014),

 

4- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilen inceleme raporunda, “hak sahiplerini görmede ……  isimli şirkette tanıtım sorumlusu olarak görev yapan ……’ın talebi doğrultusunda reçete ve/veya rapor düzenlendiği kanısına ulaşıldığının ifade edilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

Hastaları görmeden, firma çalışanının talebi doğrultusunda reçete ve/veya rapor düzenlemek

İddiasıyla Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1700 /G-4132)

 

5- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan Özel …… Hastanesi’ne ait duyuruların değerlendirilmesi üzerine,

Tanıtım kurallarına aykırı hareket etmek,

Yanıltıcı reklam yapmak,

Tıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vererek talep yaratmak,

Hasta yönlendirmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1690-(G-4284) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ait “Suç Duyurusu Raporu” nun değerlendirilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Acil durumdaki bir hastanın sevkini usulüne uygun yapmamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1692-(G-4277) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

 

7- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru ve tıbbi belgeler üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

…… isimli hastaya yönelik tıbbi yaklaşımda özensiz davranmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1695-(G-4377) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8- Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve ……’ın şahsi başvurusu üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

25.05.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde doğumunu gerçekleştirdiğiniz ……’ın sezaryen ve sonrası müdahalelerde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Hastanın sevkinde geç kalmak

İddiaları ile Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1701/G-4216),

 

9- Odamıza …… ve …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. ……’den talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

……’ın 19.03.2012 tarihinde gebelik testinin (+) çıkması sonrası …… Hastanesi’nde yürüttüğü teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1702/G-2474) karar verilmiştir.

 

 

31 ARALIK 2013

1- Dr. Ayşe Eser, Dr. Yeliz Kantürk, Dr. Bediha Bölükbaşı, Dr. Hakan Hasdemir, Dr. Vesile Dermenli, Dr. Ozan Özken, Dr. Arzu Özçelik, Dr. Özkan Ateş, Dr. Murat Okay, Dr. Emrah Ergin, Dr. Aliye Balkan Özmen ve Dr. Necati Şentürk’ün üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, Dr. Ali Kara, Dr. Fatma Kumbasar, Dr. Metin Trabzon, Dr. Mehmet Ertan Kervancıoğlu, Dr. Funda İlhan, Dr. Nigar Karaca, Dr. Hasan Kayabaşı, Dr. Bahri Sevencan, Dr. Yaşar Can, Dr. Semin Berzeg, Dr. Şule Pınar, Dr. Fatma Sarı Doğan, Dr. Ünal Turkay, Dr. Emel Çelebi, Dr. Gülsüm Karakuş, Dr. Şems Kansu Kurtoğlu, Dr. Fatih Köksal Binnetoğlu, Dr. Muhammed Masum Canat, Dr. Mehmet Kızılay, Dr. Asiye Aslı Gözüaçık, Dr. Yusuf Çetin, Dr. Suzan Tunç, Dr. Harbiye Dilek Canat, Dr. Hüseyin Tekerek, Dr. Gülnaz Kervancıoğlu, Dr. Arife Midyat, Dr. Köksal Öner, Dr. Fulya Yılmaz, Dr. Mehmet Korkmaz, Dr. Elif Özkurt, Dr. Gonca Gül Geçmen Aktunç, Dr. Abdullah Avşar, Dr. Bora Kaya, Dr. Özlem Okur, Dr. Bircan Öztürk, Dr. Yasemin Ağırman ve Dr. Yılmaz Aytan’ın istifalarının kabulüne,

 

3- Sağlık Torba Yasası’na yönelik tepki ve taleplerimizi ifade etmek üzere 6 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir basın açıklaması ve nöbet etkinliği gerçekleştirilmesine,

 

4- Emekli Hekim Kolu kurulması yönündeki talep yazımızın TTB Merkez Konseyi’ne gönderilmesine,

 

 

5- Biber gazı kullanımının insan ve toplum sağlığı üzerine olumsuz etkilerini tüm yönleriyle ele almak üzere bir çalıştayın, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak olarak gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!