Kasım Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 3714

5 KASIM 2013  

1- Dr. Yalçın Çırak, Dr. Ali Murat Akçıl, Dr. Zübeyde Bircan, Dr. Belkız Uslu, Dr. Moayyad M.H. Khadrah, Dr. Elif Onat, Dr. Oğuz Yılmaz, Dr. Hilal Budak, Dr. Habib Başkurt, Dr. Yalçın Fikri, Dr. Kayser Çağlar, Dr. Ahmet Bozkaya, Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, Dr. Turgay Öngel, Dr. Zeynep Aydıncı, Dr. Burcu Saka, Dr. Şerif Kavvasoğlu, Dr. Özgür Çavdaroğlu, Dr. Özlem Seyfi, Dr. Burhanettin Irlat, Dr. Övünç Akdemir, Dr. Hacı Ömer Durmaz, Dr. Sarp Korcan Keskin, Dr. Ali Aslan, Dr. Hale Hepçimen Fırat, Dr. Memduh Caymaz, Dr. İpek Suna, Dr. Esin Eğilmez Morkoç, Dr. Bahar Saatçı, Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür, Dr. Karolin Yıldırmaz ve Dr. Emel Pekel’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Fahamet Demirnal, Dr. Nazmi Yıldız, Dr. Asım Bey Ersoy, Dr. Hakan Çakır, Dr. Ahmet Muhsin Yürekli, Dr. Sıdıka Sevinç Dağtaş, Dr. Nuran Dokuyucu, Dr. Nevriye Gönüllü, Dr. Leyla İzdaş, Dr. Esin Kabul, Dr. Bünyamin Gürbulak, Dr. Emine Aydınlı, Dr. Nergis Üstoğlu, Dr. Ant Alp, Dr. Cenk Tosuner ve Dr. Mucize Eriç Özdemir’in istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında

Hastanın sezaryen sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, bulguları değerlendirmede özensizlik göstermek, teşhis ve tedavide yetersiz kalmak

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1677 /G-3436)

 

4- Odamıza Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, başvurusu konusu ilgili 03.07.2013 tarih ve 109572 sayılı yazımızla talep edilen bilgilendirici açıklama yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine, başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

06.09.2012 tarihinde dünyaya gelen, 09.09.2012 tarihinde vefat eden Bebek ……’ın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1678/G-3777),

 

5- Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, başvuru konuları ile ilgili talep edilen 17.07.2013 tarih ve 109857 sayılı yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediği anlaşılmış olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

……’a yönelik Özel …… Hastanesi’nde 03.12.2012 ve 26.12.2012 tarihlerinde yaptığı ameliyatlarda tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Ameliyat sonrası takiplerde özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1679/G-3872),

 

6- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel …… ’e ait tanıtım filminin incelenmesi sonucunda, söz konusu tanıtım filminde

Tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı

iddiasıyla Özel …… Hastanesi Başhekim Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-966 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla iletilen ……’e ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için, 09.06.2013 tarihinde sünnetini yaptığı ……’in;

Sünnetinde tıbbi hata ve ihmal yapmak,

Sünnet operasyonundan sonra takibini yapmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1665-(G-4150) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, hasta ……’a yönelik teşhis ve tedavisi ile ilgili başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında 

Teşhiste tıbbi hata yapmak

iddiasıyla oluşturulan HUB-1668-(G-3960) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Hasta sevkini usulüne uygun yapmamak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1680-G-3742), 

 

10- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen ……’a ait başvuruda, “07.02.2013 tarihinde hasta ……’a Özel …… Hastanesi’nde yapılan geniz eti operasyonunda tampon unutulduğu”nun iddia edildiğinin görülmesi üzerine,

başvuru konusu temelinde Dr. …… hakkında oluşturulan

HUB-1625-(G-4015) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak Dr. ……’den talep edilen bilgilendirici açıklama talebine aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

…… isimli hastaya yönelik operasyonlarda tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Takipte özensizlik

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1605-(G-3137) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ……’na ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için; 

06.07.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde muayene ettiği hasta ……’na klinik ve laboratuvar sonuçlarına rağmen (Açlık kan şekeri 594) müdahalede bulunmamak / tedavi alabileceği bir sağlık merkezine sevk etmemek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1658-(G-4180) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

13- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru konusu ile ilgili olarak Dr. ……’ndan talep edilen bilgilendirici açıklama talebimize aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine,

02.11.2011 günü Saat: 23.00 sıralarında muayene ettiği hasta ……’e yönelik tıbbi yaklaşımda özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1636-(G-3178) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

14- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ve …… tarafından yapılan üzerine oluşturulan HUB/G-4023 sayılı inceleme dosyası dosya değerlendirilmiş olup,

Bilirkişi görüşü ile birlikte değerlendirilen dosyada, ameliyat öncesi onam formunun imzalandığı, tıbbi kayıtlarda belirlenen sağlık durumunun ameliyat edilmeyi gerekli kıldığı, bu tür ameliyatlardan sonra tıkanıklığın tekrarlayabildiği ve durumdan hekimin sorumlu tutulamayacağına,

Bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak, hasta yönlendirmek, haksız rekabete neden olmak iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1681/G-4023),

 

15- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru, başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

31.05.2013 tarihinde Özel …… Hastanesinde gerçekleştirdiği ……’un operasyonunda tıbbi hata ve ihmal ile “koledokta tam kesi” yapmak,

Hastanın 03.06.2013 tarihli taburculuğundan birkaç saat sonra tekrar getirildiği hastanede “kaledokta tam kesi”yi teşhis edememek,

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1672-(G-4123) sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 05.11.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

16- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru ve inceleme raporunun incelenmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafında verilebilmesi için

29.05.2013 tarihinde Özel ……’nde muayene ettiği hasta ……’ın teşhis ve tedavisinde özensizlik göstermek, tıbbi hata ve ihmalde bulunmak, hastanın ilgili uzmanlık alanı hekimleri tarafından muayenesini sağlamamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1982 /G-4263)

 

17- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş ve karanın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

Zayıflama amacıyla hCG hormonu uygulayarak/uygulatarak bilimsel olmayan yöntem kullanmak,

Hastalara umut vaadi ile, zarar verme potansiyeli olan bir yöntem uygulamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1683 /G-2692),

 

18- Kişisel Sağlık Verileri Çalıştayı’nda karar alındığı üzere Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından Kişisel Sağlık Bilgilerinin Paylaşılmasını Ön Gören Yasa Taslağı’na ilişkin ortak bir basın açıklaması yapmasına karar verilmiştir.

 

12 KASIM 2013 

1- Dr. Özge Arıcı Düz, Dr. Hakan Kılınç, Dr. Ahmet Güray Batmaz, Dr. Nihat Bağ, Dr. Bora Öztürk, Dr. Ayça Özgen, Dr. Filiz Doğan Akçam, Dr. Miraç Ayşen Çakmak, Dr. Alp Akay, Dr. Şükran Ünlü Çağlayan, Dr. Begüm Öztürk, Dr. Orhan Akman, Dr. Utku Severge, Dr. Aydın Shafıyı, Dr. Ali Akbar Yousefıazarfam, Dr. Ayşen Yücetürk, Dr. İlkkan Dünder, Dr. Şükrü Ceylan, Dr. Zerrin Demir, Dr. Özden Aytaç ve Dr. İnci Mevlitoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. İsmail Rüstemoğlu, Dr. Menekşe Doğan, Dr. Mahmut Cengiz, Dr. Gökhan Öncül, Dr. Mustafa Toprakcı, Dr. Osman Kılıç, Dr. Sibel Bozkurt ve Dr. Habip Gedik’in istifalarının kabulüne,

 

3- Oda Başkanlığına Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… oluşturulan dosya ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 10.04.2012 tarihli toplantısında alınan kararın, TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 8-9-10 Mart 2013 tarihli toplantısında verilen karar ile bozulması üzerine dosya yeniden Onur Kurulu gündemine alınmış ve 10.09.2013 tarihli Onur Kararı ile iddialar temelinde soruşturma açılması için Yönetim Kurulu’na iade edilmesi üzerine; TTB Yüksek Onur Kurulu’nun direktifleri doğrultusunda,

Hastaları, bir meslektaşına devretmeden terk etmek,

Hastaları tıp dışı vaatlerle kendisine yönlendirmek,

Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla iletilen Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine, değerlendirmenin Onur Kurulu tarafından yapılabilmesi amacıyla 

22.08.2013 tarihinde muayene ettiği hasta ……’da tespit edilen verilere rağmen gerekli incelemeyi yapmayarak hastaya özensizlik göstermek, tedavinin gecikmesine neden olmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1674-(G-4242) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan HUB-1645-(G-4102) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Dr. ……’den talep edilen tanıklık bilgilendirmesinin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği anlaşılmış olup, konun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için

Meslektaşını hukuksuz bir işleme zorlamak,

Tıbbi evrak ve kayıtlarda usulsüzlük yapmak/yapılmasını emretmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

6- Odamıza Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından iletilen “Suç Duyurusu Raporu” ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

25.07.2012 tarihinde Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde doğan ……’in muayenesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek ve bu nedenle teşhiste gecikme yaşanmasına neden olmak 

iddiasıyla Dr. ……, Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1618-(G-3667) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin düzenlemiş olduğu İnceleme Raporu ve ekleri değerlendirilmiş olup, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

…… adına bilgisi ve talebi olmaksızın Özel …… Hastanesi’nde 17.01.2011 tarihinde 333 Portokol No.su ile reçete düzenlemek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1684-/G-4296),

 

8- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuruya istinaden hazırlanan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla; 

 

9- 12.02.2013 tarihinde katarakt ameliyatı yaptığı ……’ın,

Ameliyatında tıbbi hata ve ihmal yapmak,

Ameliyat takibinde özensiz davranmak,

Hastanın sevkinde gecikmeye neden olmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1666-(G-4129) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. ……’a ait başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/a maddesini ihlal etmek (Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara fiili saldırıda bulunmak)

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1663-(G-4183) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Kan uyuşmazlığı olan ve kusma vb. şikayetleri olan hastanın muayene, takip ve tedavisinde özensiz davranmak, klinik ve laboratuvar sonuçlarını değerlendirmede yetersiz kalmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1685/G-3972), 

 

12- İl Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen ……’e ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Dr. …… hakkında;

Tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensiz davranmak,

Takipte özensiz davranmak,

Hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek,

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,

Tıbbi işlemler ile ilgili hastane kayıtlarında bir başka hekimin kaşesini kullanmak

Dr. …… hakkında;

Bildirimsiz hekim çalıştırmak,

Tıbbi kayıtlara, tıbbi işlemi yapan hekimin değil, kadrolu hekimin kaşesini basmak

Dr. …… hakkında;

Bir başka hekimin tıbbi işlemleri ile ilgili kayıtlarda kendi kaşenizi kullandırmak

Dr. …… hakkında;

Bildirimsiz hekim çalıştırmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1612-(G-3958) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 12.11.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir

 

13- Odamıza hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ……’a ait başvuru ve ekinde yer alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesi değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Yasal süre olan 10 haftanın üstünde gebeliği sonlandırmak,

10 haftanın üstünde gebeliği muayenehane koşullarında sonlandırmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1687/G-4025), 

 

14- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, talep edilen bilgilendirici açıklama talebine aradan geçen zaman karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

Hasta ……’i çalıştığı kamu kurumundan özel bir hastaneye sevk etmek,

Özel bir hastanede usulsüz ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1686/G-3869),

 

15- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-3998 sayılı dosya görüşülmüş olup, söz konusu başvuru ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yapılan, 

Dr. ……’un önerisi tıbbi olarak hata değildir. 

Dr. ……’un “tıbbi yaklaşımı” konusu dışında kalan iddialarınızın değerlendirme makamı Tabip Odası değildir.

şeklindeki değerlendirmeye, ……’nun itiraz başvurusu yaptığı görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

16- Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, Özel …… Polikliniği’ne ait ……  isimli web sitesinde yayınlanan “Dr. ……”, “Kampanyalarımız”, “İğnesiz Mezoterapi İle Cilt ve Vücut Yenileme” başlıklı tanıtımlar görüşülmüş olup, poliklinik mesul müdürü Dr…… hakkında

Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB/R-975)

 

17- Dr. Seda Zer, Dr. Reyhan Uzdil, Dr. Osman Öztürk, Dr. Fatma Yaman Aral, Dr. Tayyar Özsefil, Dr. Emine Aksoy, Dr. Türkan Tansel, Dr. Yasin Zafer Zafera, Dr. Kamuran Türker, Dr. İsmail Yeşiltaş, Dr. Mihrinisa Kaşgarlı ve Dr. Özlem Aldemir’e başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine,

 

18- Suriyeli göçmenlerin sağlık hakkına erişimde yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak İstanbul’daki KHB Genel Sekreterlerinin ziyaret edilmesi ve konunun çözümü için öneriler sunulmasına karar verilmiştir.

 

19 KASIM 2013 

1- Dr. Nuri Utkan Tunca, Dr. Ahmet Serkan İlgün, Dr. İlyas Kavak, Dr. Muhsin Ekberoğlu, Dr. Ruhsan Koç, Dr. Alpaslan Şenköylü, Dr. Halil Aydar, Dr. Elnaz Sedghi, Dr. Arzu Yüksel, Dr. Tamer Altay, Dr. Ebru Altay, Dr. Saadettin Yılmaz Eskiçorapçı, Dr. Emin Alıyev, Dr. Şule Arslan ve Dr. Güray Hüsmen’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Mustafa Erdal Güzeldemir, Dr. Ayşe Baziki, Dr. Nihal Özeren Çağdaş, Dr. Yücel Gökçen, Dr. Sirel Gürbüz, Dr. İbrahim Gürsel Koç, Dr. Adil Rıza Doğan, Dr. Deniz Oral, Dr. Meral Yaman ve Dr. Ahmet Cömert’in istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen, …… Tabip Odası, Av. ……’e ve …… Derneği vekili Av. ……’e ait başvurular ile 10.09.2013 tarihli …… ve …… gazetelerinde yayınlanan ve Özel …… Hastanesi’ne ait ……  adresinde yer alan “ALO KATARAKT- SGK’lılara özel fark ücreti yok” başlıklı tanıtımların incelenmesi sonucunda,

Tanıtımlarda kullanılan “SGK’lılara özel fark ücreti yok” ibaresi ile gerçek dışı tanıtım yapmak,

İlan edilen “kampanya” ile tıbbi faaliyete ticari bir görüntü vermek,

Meslektaşlar arası haksız rekabete yol açmak

Hasta yönlendirmek

iddialarıyla Özel …… Direktörü Dr. ……, Medikal Koordinatörü Dr. ……, Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… ve Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-972 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda 16.09.2013 tarihli …… Gazetesi’nde yayınlanan “Son Teknoloji ile …… Güvencesi ve Kalitesinde ŞİPŞAK LAZER Mutlu Eder – 30 dk Sonra Yeniden Doğmuş Gibi- Kişiye Özel Bıçaksız Lazer Teknolojisi ve İLASIK’te %50’ye varan indirim!” başlıklı tanıtımların incelenmesi sonucunda,

Gerçek dışı tanıtım yapmak,

İlan edilen “kampanya” ile tıbbi faaliyete ticari bir görüntü vermek,

Meslektaşlar arası haksız rekabete yol açmak

Hasta yönlendirmek

İddialarıyla, Özel …… Direktörü Dr. ……, Medikal Koordinatörü Dr. ……, Özel ……  Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… ve Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-973 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen ……’e ait başvuru ve eklerinin incelenmesi sonucunda, değerlendirmenin Onur Kurulu tarafından yapılabilmesi için

 

6- 21.07.2013 tarihinde trafik kazası nedeniyle başvurduğu Özel …… Hastanesi’nden sevk ile getirilen ……’nun teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek, hastanın tedavisinde gecikmeye neden olmak

İddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1673-(G-4232) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

ilaç tanıtımcısı/hasta …… ’e cinsel tacizde bulunmak

iddiası ile Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1614-(G-3793) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8- 14 Mart Tıp Haftası kapsamında; 10 Mart 2014 Pazartesi günü “Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması, Fotoğraf Sergisi ve Resim Heykel Sergisi’nin Basın Müzesi’nde gerçekleştirilmesine, serginin 1 hafta süreyle açık tutulmasına, 14 Mart 2014, Cuma akşamı Şişli Kent Kültür Merkezi’nde Yeni Türkü Konseri yapılmasına, yine Tıp Haftası kapsamında 16 Mart 2014 Pazar günü Tünel’den Taksim’e hekim yürüyüşü gerçekleştirilmesine, hazırlıklarla ilgili olarak Dr. Ali Çerkezoğlu’nun yetkili kılınmasına,

 

9- 14 Mart Tıp Haftası kapsamında “Asistanın Objektifinden Hayat” konulu bir fotoğraf sergisinin, İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler binasında gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili olarak dekanlığa salon tahsis talebinde bulunulmasına, konunun takibinden Dr. Feray Kaya’nın sorumlu olmasına,

 

10- 13 Mart 2014 Perşembe günü Taxim Hill Otel’de “Gezi ve Sokak Sağlıkçıları” paneli gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına karar verilmiştir.

 

26 KASIM 2013 

1- Dr. Serhan Yılmaz, Dr. Yahya Murat Uğraş, Dr. Fatma Seha Ketenci, Dr. Seçil Engin Uysal, Dr. Recep Arslan, Dr. Garip Kutlutürk, Dr. Arzu Dinç, Dr. Tolga Yener, Dr. Gökhan Uçar, Dr. Ulvı Gulmammadov, Dr. Tülay Bayram, Dr. Fırat Keskiner, Dr. Saadet Ahmed, Dr. Lütfi Dalkılıç, Dr. Yuliya Doster ve Dr. Mustafa Ekmen’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Hüseyin Kanberoğlu, Dr. Hakan Cankatan, Dr. Ayhan Güngör, Dr. Canan Berker, Dr. Arzdağ Bağlas, Dr. A. Şule Tınaz, Dr. İrfan Karataş, Dr. Lale Ordulu, Dr. Cazibe Batı, Dr. Nur Keren, Dr. Gül Tuğba Örnek, Dr. Emrah Can, Dr. Ceren Yılmaz Can, Dr. Fazıl Bayrakçıoğlu, Dr. Serap Çelik, Dr. Özge Yapıcı Uğurlar ve Dr. Zuhal İnce Bayramoğlu’nun istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza ……  vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, 

…… isimli hastanın sezaryen sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, bulguları değerlendirmede özensizlik göstermek, teşhis ve tedavide yetersiz kalmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1677-(G-3436) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- SABİM hattına …… tarafından tarafınızdan yapılan başvuru, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla üzerine yapılan inceleme sonucunda,

“Başvurunuz üzerine temin edilen tıbbi kayıtlar, hekim açıklamaları ile birlikte değerlendirildiğinde;

Özel …… Hastanesi’ne ilk başvurunuzun 02.03.2013 tarihinde olduğu, 05.03.2013 tarihli ikinci başvurunuzda kan tahlili yapıldığı, US çekildiği, Genel Cerrahi uzmanı tarafından konsülte edildiğiniz, kesin teşhis için BT talep edildiği, 06.03.2013 tarihinde çekilen BT sonucunda apandisit şüphesinin güçlendiği ve klinik durum ile birlikte değerlendirmenin önerildiği, bu durumun size 07.03.2013 tarihinde aktarıldığı ve tekrar muayeneye çağrıldığınız ancak sizin tedaviyi bir başka sağlık merkezinde devam ettirdiğiniz anlaşılmaktadır.

Hastalıkların, özellikle ilk dönemlerinde birbirine benzeyen belirtilerle ortaya çıktığı ancak tipik belirtilerin görülmesi ile teşhislerin kesinleştiği bilinmektedir. Apandisit, ilk dönemlerde birçok hastalıkla aynı belirtileri vermektedir. Bu durum ne yazık ki teşhiste gecikmelere neden olabilmektedir. Bu nedenle kontrol muayeneleri tıbbi süreçlerde çok önemli olmaktadır. Ancak, sizde yaşanan gecikmenin sağlığınızda ek bir olumsuzluk yaratmadığı anlaşılmaktadır. Tedavinizi tamamladığınız Özel …… Hastanesi de sizi 07.03.2013 tarihinde gerçekleşen ilk muayeneniz sonucunda takibe aldığı, şikayetlerinizin artması üzerine 08.03.2013 tarihinde ameliyata alındığınız görülmektedir.”

şeklindeki bilgilendirme yazımıza …… tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya Yönetim Kurulumuzun 26.11.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16.maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Sosyal Güvenlik Kurumu Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen “Denetim Raporu”nu mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi başlatılması için Odamıza iletmesi üzerine

Dr. …… hakkında;

13.08.2008 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde ……’a bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlemek,

Dr. …… hakkında;

29.07.2008 tarihinde Özel ……’nde ……’a bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlemek,

Dr. …… hakkında;

22.01.2009 tarihinde …… Tıp Merkezi’nde ……’a bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlemek,

İddialarıyla oluşturulan HUB-1623-(G-3971) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun  görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Av. ……’e ait başvuru ve ekinde sunulan belge ve bilgiler görüşülmüş olup, 

……’ın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1689/B-809),

 

7- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ve ekinde yer alan Özel …… Hastanesi’ne ait duyurular değerlendirilmiş olup, 

Tanıtım kurallarına aykırı hareket etmek,

Yanıltıcı reklam yapmak,

Tıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vererek talep yaratmak,

Hasta yönlendirmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1690/G-4284), 

8- Odamıza Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Hasta ……’ın 20.08.2011 tarihli Özel …… Tıp Merkezi’ndeki teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1691/G-4278),

 

9- Odamıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ait “Suç Duyurusu Raporu” görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Acil durumdaki bir hastanın sevkini usulüne uygun yapmamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1692/G-4277),

 

10- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğünce Odamıza iletilen ……’ya ait başvuru ve ekinde yer alan belgeler, değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

22.04.2013 tarihinde muayene ettiği hasta ……’nun teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak/ özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1693/G-4310),

 

11- Odamıza …… Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine 

Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12- Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, ……  isimli web sitesinde, Dr. ……’un yer aldığı “Doğal Ortamından Bitkisel Toz Karışımları Sadece 99 ₺ ibaresinin görülmesi üzerine 

Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-968 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

Gezi sürecinde hekimlerin mesleklerinin gereği olarak, yaralı vatandaşlara acil sağlık hizmeti vermesi sonrasında Bakanlıkça hem hekimlere hem de tabip odasına yönelik soruşturmalar açılmasına tepkimizi ve konuyla ilgili görüşlerimizi ifade etmek üzere 8 Aralık 2013 Pazar günü Taksim’de bir basın açıklaması ve ardından Taxim Hill Otel’de “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti” temalı bir panel gerçekleştirilmesine,

 

13- Sağlık Bakanlığı’nca ASM hekimlerine acil nöbeti dayatılmasına ve çalışma koşullarında yaşanan sıkıntılara karşı 4 Aralık 2013 tarihinde ülke çapında gerçekleştirilecek 1 günlük iş bırakma etkinliğinin desteklenmesine, konunun üyelerimize e-posta ve SMS gönderimi yoluyla duyurulmasına,

 

14- 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde Şile Değirmen Oteli’nde genel sağlık ve hekimlik ortamına yönelik değerlendirme ve sunumların yapılacağı bir Kış Okulu düzenlenmesine karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!