Ekim Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 3445

1 EKİM 2013

1- Dr. Anisa Mitre, Dr. Kadife Dilay Küçükosmanoğlu, Dr. Cevahir Suvari, Dr. Fatih Savran, Dr. Hacer Zeynep Turgut, Dr. Senem Şahin Çelik, Dr. Hilal Koç Memiş, Dr. Kenan Yaygır, Dr. Bedriye Burcu Sadıkoğlu, Dr. Esin Korkut, Dr. Derya Güngör, Dr. Yusuf İzzettin Oskay, Dr. Osman Fidanoğlu, Dr. Aysun Kılıç, Dr. Hüseyin Atabay, Dr. Şahimerdan Asker ve Dr. Ayça Eminağa’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Özkan Orhan ve Dr. Volkan Özben’in istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-3255 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 30.07.2013 tarihli toplantısında verilen;

Ameliyat endikasyonunun bulunduğu, ameliyat öncesi hazırlığın yapıldığı, aydınlatılmış onam alındığı, 

Ameliyatın benzer sorunlarda uygulanmakta olan yöntem ile gerçekleştiği,

Ameliyatın total planlandığı ve yapıldığı ancak ameliyat sonrası inceleme sonuçları dikkate alındığında tiroid dokusunun tamamının alınmadığı; ilerleyen tedavi süreçleri irdelendiğinde, ameliyat sonucu kalan dokunun ve ameliyatın yarattığı ödemin ses tellerine baskı uyguladığı ve buna bağlı olarak ses tellerine baskı uyguladığı ve buna bağlı olarak ses problemi yaşandığı, dosya incelendiğinde bu durumların komplikasyon olarak kabul edildiği, komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmediği, bu durumlarda hekimlerden beklenenin, ortaya çıkan sağlık sorununun teşhis edilmesi ve uygun yöntemle tedavisinin sağlanması olduğu, Op. Dr. ……’un ameliyat sonrası takibini yaptığı, teşhis ettiği ancak hasta ……’ın tedaviyi bir başka merkezde sürdürdüğü,

Tedavi sürecinde Op. Dr. ……’un cezai işlem gerektiren kusurlu tıbbi uygulamasının belirlenmediği, ortaya çıkan sonucun komplikasyon olduğu, komplikasyonun teşhis edilerek tedavisinin planlandığı sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılması”

kararına şikayetçi ……’ın itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda, “……”  isimli web sitesinde yer alan “Prostat Seti 130-TL, Saç Destek Seti 59-TL, Her Bedene Lazım 130-TL, Pro X Mega Men 109-TL, Formula 21 Form 89-TL,Trim Fast 89-TL, Women Fire 109-TL, Kilo Aldırma Seti 109-TL, Horse Power Set 109-TL, Hemoroid Basur Set 39-YL” isimli ürünlere ait tanıtım ve satış bilgilerinin değerlendirilmesi üzerine, 

Ticari bir ürünün satışında yer almak 

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-963 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun değerlendirilmiş olup, …… isimli web sitesinin kapatıldığı, Dr. ……’un söz konusu web sitesiyle ilgisi olmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ,

 

5- Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda, ……  isimli web sitesinde “Aile hekimleri kavga etti, ortalık karıştı” başlıklı haberi üzerine resen yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan HUB/G-3627 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup,

İlgili haberde iddia edilen Dr. ……’ya fiili ve sözlü saldırı ile ilgili bir kanıtın bulunmadığı, 

Dr. …… tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşireler tarafından verilen ifade tutanağında fiili ve sözlü saldırı olmadığı ifadelerinin bu tür bir saldırının gerçekleşmediği kanaatini güçlendirdiği, 

Dr. ……’ten talep edilen bilgilendirme yazısına aradan geçen zamana karşın yanıt vermediği anlaşılarak soruşturma yapılmasına yer olmadığına,

 

6- Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla iletilen ……’e ait başvuru değerlendirilmiş olup kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için, 

09.06.2013 tarihinde sünnetini yaptığı ……’in;

Sünnetinde tıbbi hata ve ihmal yapmak,

Sünnet operasyonundan sonra takibini yapmamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1665/G-4150),

 

7- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuruya istinaden hazırlanan dosya ve ekleri görüşülmüş olup,  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla; 

12.02.2013 tarihinde katarakt ameliyatı yaptığı ……’ın,

Ameliyatında tıbbi hata ve ihmal yapmak,

Ameliyat takibinde özensiz davranmak,

Hastanın sevkinde gecikmeye neden olmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1666/G-4129),

 

8- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, hasta ……’a yönelik teşhis ve tedavisi ile ilgili başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Teşhiste tıbbi hata yapmak

İddiasıyal Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1668  /G-3960),

 

9- İstanbul’daki Kamu Hastane Birlikleri’nin 1 yılını değerlendirmek üzere; hastane ziyaretleri ve hekimlerle görüşmeler, hastane toplantıları, karne çalışması vb. adımlarla yürütülmek üzere bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

8 EKİM 2013  

1- Dr. Hatice Betül Uğur Altun, Dr. Raşit Cevizci, Dr. Tayyar Özsefil, Dr. Selda Üçüncüoğlu, Dr. Hakan Pakel, Dr. Muammer Müslim Köse, Dr. Mohammad Ajmal Masoom, Dr. Göksel Dikmen, Dr. Halim Ulugöl, Dr. Cemal Onur Noyan, Dr. Hüsnü Levent Kamacı, Dr. Mustafa Önen, Dr. Fatih Demirel, Dr. Bilgehan Şahin, Dr. Şule Ece, Dr. İrfan Koruk ve Dr. Hüseyin Yetik’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Süleyman Murat Bakacak, Dr. Dilek Bayram Aydoğdu, Dr. Bilge Aktaş, Dr. Semra Kesgin, Dr. Abdullah Gökçe Kesgin, Dr. Selahattin Avcı ve Dr. Dudugül Tuğba Şahin’in istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza …… tarafından iletilen şikayet-ihbar başvurusunda yer alan, “Özel ……” isimli sağlık kuruluşunun Facebook sayfası (……)  nın değerlendirilmesi üzerine, söz konusu internet sayfasında;

̵ Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı hareket etmek,

̵ Haksız rekabet yapmak

İddialarıyla Dr. ……  hakkında oluşturulan HUB/R-969 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen bir başvuru üzerine, hasta ……’e 23.11.2011 tarihinde ……  Hastanesi’nde yapılan operasyon ve operasyon sonrası takipleri ile ilgili oluşturulan inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 08.10.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, kararının İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

“23.11.2011 tarihinde …… Hastanesi’nde hasta ……’in ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastaya özensizlik göstermek” 

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1669 /G-3190)

 

5- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve SABİM başvurusu üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, 

• İnternet aracılığıyla reklam yapmak,

• Reklam amaçlı umut vaadinde bulunmak,

• Ticari bir malın satışında yer almak / aracılık etmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1670 /G-4131),

 

6- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, inceleme konusuna esas olmak üzere, şikayet konuları ile ilgili 21.12.2011 tarihinde Dr. ……’dan talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmemesi nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Hasta ……’e 24.06.2010 tarihinde …… Hastanesi’nde yapılan “bilateral hallux valgus” ameliyatında ve ameliyat sonrası takip ve müdahalelerde tıbbi hata ve ihmal yapmak / hastaya özensiz davranmak iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1671 /G-3009),

 

7- Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru, başvuru üzerine temin edilen Özel …… Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kayıtları ve Dr. ……’a ait açıklama görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

31.05.2013 tarihinde Özel …… Hastanesinde gerçekleştirilen ……’un operasyonunda tıbbi hata ve ihmal ile “koledokta tam kesi” yapmak,

Hastanın 03.06.2013 tarihli taburculuğundan birkaç saat sonra tekrar getirildiği hastanede “kaledokta tam kesi”yi teşhis edememek,

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1672 /G-4123)

 

8- Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda 16.09.2013 tarihli ……  Gazetesi’nde yayınlanan “Son Teknoloji ile …… Güvencesi ve Kalitesinde ŞİPŞAK LAZER Mutlu Eder – 30 dk Sonra Yeniden Doğmuş Gibi- Kişiye Özel Bıçaksız Lazer Teknolojisi ve İLASIK’te %50’ye varan indirim!” başlıklı tanıtımlar görüşülmüş olup,

Gerçek dışı tanıtım yapmak,

İlan edilen “kampanya” ile tıbbi faaliyete ticari bir görüntü vermek,

Meslektaşlar arası haksız rekabete yol açmak

Hasta yönlendirmek

İddialarıyla Özel ……  Direktörü Dr. ……, Medikal Koordinatörü Dr. ……, Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel ……  Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… , Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… ve Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-973),

 

9- Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne gidiş için üyemiz 5 pratisyen hekimin yol ve konaklama ücretlerinin Odamızca karşılanarak destek olunmasına,

 

10- İstanbul Tabip Odası olarak İstanbul’daki özel sağlık kuruluşlarına yaklaşan bayram tatili öncesinde  çalışanların Anayasal hakkı olan dinlenme hakkının gözetilmesi gereği de dikkate alınarak genel tatil ve ulusal bayramlarda poliklinik hizmetleri verilmemesinin uygun olacağının belirtildiği bir yazı gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

22 EKİM 2013

1- Dr. Başak Oğuz, Dr. Hatice Sebile Dökmetaş, Dr. Oya Gökmen, Dr. Suat Arusan, Dr. Mustafa İlker Kuntay Yassa, Dr. Hüseyin Hüsnü Çalışal, Dr. Selma Eşen, Dr. Saleh SH. S. Sweilem, Dr. Burcu Görgülü, Dr. İbrahim Mesut Uğurlu, Dr. Özgür Ortancıl, Dr. Evrim Duruöz, Dr. Umut Kerimoğlu, Dr. Ömer Faruk Köker, Dr. Cemal Bes, Dr. Tarkhan Aghasoy, Dr. Murat Erdoğan, Dr. Ayça Alan Atalay, Dr. Hasan Yeşilkayalı  ve Dr. Fırat Tutal’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Meryem Fidan, Dr. Yücel Polat, Dr. Bengül Altaş ve Dr. Abdullah Dirim’in istifalarının kabulüne,

 

3- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen ……’e ait başvuru ve ekleri görüşülmüş ve değerlendirmenin Onur Kurulu tarafından yapılabilmesi için 

21.07.2013 tarihinde trafik kazası nedeniyle başvurduğu Özel …… Hastanesi’nden sevk ile getirilen ……’nun teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek, hastanın tedavisinde gecikmeye neden olmak

İddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1673/G-4232),

 

4- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla iletilen Odamıza iletilen ve ekte örneğini sunduğumuz başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve değerlendirmenin Onur Kurulu tarafından yapılabilmesi amacıyla 

22.08.2013 tarihinde muayene ettiği hasta ……’da tespit edilen verilere rağmen gerekli incelemeyi yapmayarak hastaya özensizlik göstermek, tedavinin gecikmesine neden olmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1674/G-4242),

 

5- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Av. …… tarafından, müvekkili …… adına yapılan başvuru üzerine;

• ……’nun ameliyatında tıbbi ihmal ve hata / meslekte acemilik yaparak abdominal aort yaralanmasına neden olmak,

• Hastanın sevkinde gecikmeye neden olmak,

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1667-(G-3988) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla iletilen başvuru ve ekinde sunulan tıbbi kayıtlar ve değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

09.05.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde ……’ın ameliyatında tampon unutmak, ameliyat sonrası kontrollerde tamponu tespit edememek, şikayetleri değerlendirmemek

İddiaları ile Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1675/G-4239),

 

7- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen, …… Tabip Odası, Av. ……’e ve …… Derneği vekili Av. ……’e ait başvurular ile 10.09.2013 tarihli ……  ve …… gazetelerinde yayınlanan ve Özel …… Hastanesi’ne ait ……  adresinde yer alan “ALO KATARAKT- SGK’lılara özel fark ücreti yok” başlıklı tanıtımlar görüşülmüş olup,

Tanıtımlarda kullanılan “SGK’lılara özel fark ücreti yok” ibaresi ile gerçek dışı tanıtım yapmak,

İlan edilen “kampanya” ile tıbbi faaliyete ticari bir görüntü vermek,

Meslektaşlar arası haksız rekabete yol açmak

Hasta yönlendirmek

İddialarıyla Özel …… l Direktörü Dr. ……, Medikal Koordinatörü Dr. ……, Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……, Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… ve …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-973)

 

8- SABİM hattına …… tarafından yapılan başvuru ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen dosya görüşülmüş olup, hekimlik uygulamalarının Onur Kurulu tarafından değerlendirebilmesi amacıyla 

02.08.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde bakdığınız hasta ……’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak / özensizlik göstermek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1676 /G-4251),

 

9- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

……’ın tedavisinde özensizlik göstermek,

Hekim tarafından yapılması gereken işlemin (batından sıvı boşaltım) hemşire tarafından yapılmasını sağlamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1635-(G-3943) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak Dr. ……’den talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletmediğinin görülmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Yapılmayan bir tıbbi işlemi yapılmış gibi göstererek etik ihlalde bulunmak, haksız kazanç temin etmeye yönelik eylemde bulunmak,

Tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek 

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1576-(G-3431) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11- Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Hasta ……’e aydınlatılmış onamını almadan, rızası olmaksızın, aldatma yoluyla kürtaj yapmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1638-(G-4079) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!