Şubat Ayı


  • Ağustos 19, 2013
  • 6574

5 ŞUBAT 2013
1-    Dr. Blerim Myftiu, Dr. Mustafa Arıca, Dr. İbrahim Çakır, Dr. Hakan Yurten, Dr. Lokman Semih Demirkaya, Dr. Yıldız Kaya, Dr. Cafer Seçkin Kutluk, Dr. Turhan Alçelik, Dr. Diclehan Ali Dicle, Dr. Ahmet Kutluhan, Dr. Ümit Gürgen, Dr. Mehmet Taner Küçükçelebi, Dr. Azat Alınak, Dr. Aslıhan Onay, Dr. Cumali Budakçı, Dr. Yekta Gören, Dr. Mehmet Salih Hartavi, Dr. Kamuran Türker, Dr. Suna Çebi, Dr. Mohammad Ayub Shirzai, Dr. Mesut Öksüz, Dr. Erkan Temizkan, Dr. Bayram Kaplan, Dr. Rıza Türköz, Dr. Ali Hakan Bilkay ve Dr. Recai Güroğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Ebru Pekgüç’ün istifasının kabulüne,

3-    Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……………’a ait
üzerine Dr. ……………  hakkında oluşturulan HUB-1583-(G-3754) sayılı dosya görüşülmüş,
kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    ……………’ın teşhis ve tedavisinde hata yapmak iddiasıyla Dr. ……………
hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.


12 ŞUBAT 2013

1-    Dr. Fevzi Bayram, Dr. Önder Kılıç, Dr. Eyüp Bozkurt, Dr. Yunus Kayalar, Dr. Fehmi Döner, Dr. Serhat Fındık, Dr. Recai Gürbüz, Dr. Muhsin Uysal, Dr. Moustafa İsmail, Dr. Cüneyt Bilen, Dr. Filiz Elbüken, Dr. Gülşen Tezcan, Dr. Binnur Şimşek, Dr. Abdulkerim Taşdemir ve Dr. Tuğrul Akın’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Cemal Burçin Taner’in istifasının kabulüne,

3-    Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen …………………’a ait başvuru üzerine,
•    Teşhiste mesleki acemilik göstermek
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1572-(G-3530) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-    Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ………………… tarafından eşi ………………… ile ilgili yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye gönderilen bilgilendirme yazısına yapılan itiraz üzerine dosya görüşülmüş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    …………………’ın doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak / özen göstermemek
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1584 /G-2565)

5-    Oda Başkanlığına ………………… vekili Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine,
1.    Hasta …………………  ile ilgili operasyon öncesi yeterli hazırlık yapmamak,
2.    Operasyon sonrası takiplerde özensizlik göstermek,
3.    Hasta haklarını ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1376-(G-2491) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Oda Başkanlığına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine, iddiaların Onur Kurulu tarafından açıklığa kavuşturulmasını sağlamak amacıyla
Dr. ………………… hakkında,
•    17.12.2007 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde biyopsi yapılan hasta ………………… ile biyopsi sonrası telefon ile danıştığı sağlık durumu hakkında özensizlik göstermek,
Dr. ………………… hakkında,
•    17.12.2007 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde hasta ………………… ’a yaptığı biyopsi sonrası takibinde özensizlik yapmak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1361-(G-2378) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.


19 ŞUBAT 2013
1-    Dr. Orkun Çankaya, Dr. Rüken Can, Dr. Selçuk Özdoğan, Dr. Gökhan Kotiloğlu, Dr. Nihad Najafov, Dr. Yener Demirtaş, Dr. Ceren Özge Kaya, Dr. Haydar Celal Karlıkaya, Dr. Murat Ayhan, Dr. Süreyya Yiğit Kaya, Dr. Tülay Kadıoğlu, Dr. Khaled Hıjazı, Dr. Şerife Değirmencioğlu, Dr. Osman Köstek, Dr. Maher M.I. Aljodı, Dr. Bakı Taravarı, Dr. Gülşen Kes, Dr. Selin Haliloğlu, Dr. Barış Veli Akın, Dr. Caner Aydın, Dr. Kemal Karapınar, Dr. Özlem Yanar, Dr. Aysun Fendal Tunca, Dr. Berker Kavşı, Dr. Emine Ergül Sarı, Dr. Ruhi Durmuş, Dr. Miraç Turan ve Dr. İlhan Hazer’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Halide Aktoprak Kaya, Dr. Ümit Çelakıl, Dr. Sibel Işlak Mutcalı ve Dr. Mehtap Ezel’in istifalarının kabulüne,

3-    Odamıza, ………………… vekili Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
-    Hekim kimliği ile katıldığı bir TV programında, operasyon geçirdiği söylenen bir hasta hakkında kullanılan ifade ve yapılan değerlendirmelerle hastanın kişilik haklarına saldırmak,
-    Mesleğin etik kurallarını ihlal etmek,
-    Hasanın operasyonunu yapan meslektaşlarını küçük düşürücü ve hakaret niteliğinde açıklamalar yapmak,
-    Tanınmış bir kişi olan hasta ile ilgili söz ve davranışlar ile kendi kişisel reklamını yapmak,
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1585 /G-3501)

4-    Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    22.08.2012 tarihinde Özel ………………… Hastanesi Acil Polikliniği’nde bakılan ………………… isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hastanın ilgili kurumlara uygun koşullarda sevkini sağlamamak
İddiaları ile Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1586-/G-3653),

5-    Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda,
•    Tabip Odası’na üye olmadan serbest meslek icra etmek
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1566 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Özel ………………… Huzur Evi Dinlenme ve Bakımevi Sorumlu Müdürü …………………’a ait başvuru ve ekleri değerlendirilmiş,
•    Özel ………………… Tıp Merkezi’nde 08.10.12012 tarihinde muayene ettiği hasta …………………’ya “Gerçek dışı rapor/özensiz rapor”
Verdiği iddiasıyla Dr. Faik Gökhan …………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1587/G-3712),

7-    Oda Başkanlığı’na Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve Dr. …………………’in şikayet başvurusu ile ilgili 25.07.2012 tarih ve HUB/G-2962-102176 sayılı ve 12.12.2012 tarih ve HUB/G-3962-105052 sayılı yazılarımıza aradan geçen zamana karşın yanıt vermediği görülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta …………………’ın ameliyatında tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Ameliyat sonrası gelişen sağlık sorunlarının takip e tedavisinde özensizlik göstermek
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1588 /G-2962)

8-    Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonunda; 21 Ocak 2013 tarihli ………………… Gazetesi’nde yer alan “………………” içerikli ilanının değerlendirilmesi üzerine;
•    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-954 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Odamızca yürütülen “bir hastanın ameliyatı ve ameliyat sonrası gelişen sorunların takip ve tedavisi ile ilgili incelemede Dr. …………………’in; “Sakat bırakılan bel hastalarının yüzlercesiyle her gün karşılaşıyorum... Senin durumunu biliyorum... Yazdıkların sonuna kadar doğru... Üzerine gelirlerse, bütün gücünle bu haklı savaşında arkandayım” dediğinin ifade edildiğinin görülmesi üzerine;
•    bu ifade ile; bir olaya özel olarak sarf edilen ancak bir bulgu ve gözleme, inceleme ve teşhise dayanmayan tıbbi değerlendirme ile meslektaşını zemmettiği kanaati ile Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/1589/G-3672),

10-    Odamıza iletilen bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. ………………… isimli hekimin ………………… Tıp Merkezi’nde 02.08.2012 tarihinde bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı bilgisine ulaşılmasın üzerine,
•    Türk Tabipleri Birliği (6023 sayılı Yasa) Kanunu’nun 5. Maddesi hilafına “Bildirimsiz hekim çalışmasına olanak sunmak”
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına HUB-1590/G-3710),

11-    Odamıza Türkiye Psikiyatri Derneği vekili Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
-    Psikiyatri uzmanı olmadığı halde Psikiyatri tıp disiplini alanına giren konularda tıbbi bilgilendirme yapmak, psikiyatri uzmanlık alanında yer alan hastalık ve belirtileri “tamamlayıcı tıp teknikleri ile çözümleyebileceğini” ileri sürmek
-    Bilgilendirme ve tanıtma kurallarına aykırı fiillerde bulunmak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1591 /G-3746),

12-    Odamızın görevi gereği basından yapılan izlemeler sonucunda, 15.02.2013 tarihli ………………… Gazetesi’nde yer alan ………………… isimli firmanın reklamında Dr. …………………’nun isim ve fotoğrafının bulunduğunun görülmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-956)

13-    Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3758 sayılı dosya görüşülmüş,
•    Hasta …………………’da teşhis edilen kistin boyutunun yazım hatası olarak santimetre yerine milimetre olarak yazıldığı,
•    Ultrason görüntülerini inceleyen hekimin gecikmeksizin görebileceği kistin boyutlarını, hekimin görüntüleri incelememesi nedeniyle yanlışlığın devam ettirildiği,
•    Raporu yazan Radyoloji Uzmanı ve görüntüleri incelemeden rapor ile yetinen İç Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının özensizlik gösterdiklerinin anlaşılması üzerine
Radyoloji Uzmanı Dr. …………………, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. ………………… ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. …………………’ün hekimlik mesleğini gereken özenle yerine getirmeleri konusunda uyarılmasına,

14-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, ulusal televizyon kanallarında yer alan “…………………” isimli ürünün reklamında Dr. …………………’ın rol aldığının görülmesi üzerine oluşturulan HUB/R-957 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına,

15-    Odamıza Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan “Özel ………………… Klinik Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ………………… adreste bulunan satış ofisine gidilerek”  tanzim edildiği ifade edilen tutanağın değerlendirilmesi sonucunda
-    Ticari bir malın satışını yapmak,
-    Muayenehane/sağlık merkezini ürün satış yeri olarak kullanmak,
-    Ruhsatlandırılmamış bir ürünü endikasyon belirterek reçete etmek,
iddialarıyla Özel On Klinik Mesul Müdürü Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1578-(G-3713) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-    Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuruda, “oğlu …………………’ın Özel ………………… Hastanesi’nde Dr. ………………… tarafından muayene edildiği ancak düzenlenen reçetede Dr. …………………’nun kaşesinin kullanıldığı”nın iddia edilmesi üzerine,
1-    Kişisel kaşenin bir başka hekimin kullanımına bırakmak,
2-    Özel ………………… Hastanesi’nde serbest hekimlik yaptığı halde meslek odasına bildirim yapmamak
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1579-(G-3588) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.


26 ŞUBAT 2013

1-    Dr. Fatma Nur Sav, Dr. Ramin İbrahimov, Dr. Mehmet Halis Çerçi, Dr. Tansel Çakır, Dr. Sinan Çengel, Dr. Yücel Özturan Ekberoğlu, Dr. Gizem Gülsuna, Dr. Güliz Özyaşar, Dr. Selçuk Selçuk, Dr. İsmail Latifaci, Dr. Ahmet Fırat Güngör, Dr. Muharrem Karacaer, Dr. Seda Zer, Dr. Cafer Tayyar Yürük ve Dr. Gjanan Ahmedi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Melihan Şahin Geliş, Dr. İsmail Akın, Dr. Cemal Seyitoğlu, Dr. Gülhan Hatipoğlu, Dr. Murat Kocaoğlu, Dr. Ahmet Alp Aker, Dr. Leyla Helvacı, Dr. Baycan Özçelik, Dr. İrade Salehli, Dr. Sait Burak Erer, Dr. Basri Yılmaz, Dr. Hatice Hasman Fugate, Dr. Selin Tahmiscioğlu, Dr. Ayşegül Kapuci, Dr. Banu Bal, Dr. Hediye Çiftçi, Dr. Emre Almaç, Dr. Dildar Yetiş, Dr. Hüseyin Bakkaloğlu, Dr. Mehmet Nevzat Çizmeci, Dr. Feyza Ünlü Özkan, Dr. Hatice Betül Erer, Dr. Ragıp Kerem Bedir, Dr. Volkan Gömeçlioğlu, Dr. İlkay Başkan, Dr. Ülviye Hanlı, Dr. Gökhan Akar, Dr. Mehmet İbrahim Harma, Dr. Aysun Gökalp, Dr. Atakan Demir, Dr. Ayşegül Erdem, Dr. Mahmut Levent Özer, Dr. Sevcan Alkan, Dr. Sergül Zengin Sayğılı, Dr. Buğra Harmandar, Dr. Çiğdem Taşkın Şayir, Dr. Nevin Karataş, Dr. Emre Basa, Dr. Hanife Özdemir, Dr. Şükrü Yener, Dr. Meltem Gündüz, Dr. Hasan Coşkun ve Dr. Ahmet Kemal Demirkan’ın istifalarının kabulüne,

3-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, www………….com.tr adresinde Dr. …………………’ın resim ve isminin kullanıldığı “…………………” başlıklı reklam görüşülmüş olup
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-958),

4-    Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen hasta ………………… eşi tarafından yapılan başvuru üzerine
•    ………………… isimli hastanın gebelik teşhis, tedavi ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1581-(G-3480) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’e ait başvuruda “06.01.2011 tarihinde Dr. ………………… tarafından yapılan muayene sonucunda ameliyat olması gerektiği söylenerek, Özel ………………… Hastanesi’nde yapılacak ameliyat için 5.000 TL ücret alındığı, ameliyatın yapılmadığı ve alınan paranın iade edilmediği”nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, “kaparo adı altında ve haksız kazanç niteliğinde alınan bedel ile ilgili ‘etik kusur’ nedeniyle” Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1543 /G-3278),

6-    Odamıza, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na ait Suç Duyurusu Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda,
-    Hastaları görmeden ve muayene etmeden, onların bilgisi dışında, kullanmadıkları ilaçları içeren “ilaç kullanım raporu” çıkarmak
iddiasıyla Dr. …………………, ………………… ve Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1573-(G-3664) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    14 Nisan 2013’de Ankara’da yapılacak olan birden fazla ilde çalışma konusunun gündeme geleceği çalıştaya İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Dr. Hasan Oğan, Dr. Ümit Şen ve Dr. Güray Kılıç’ın katılmasına ve ulaşım giderlerinin İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!