Mart Ayı


  • Ağustos 19, 2013
  • 5935

5 MART 2013
1- Dr. Hilal Karahan, Dr. Nimet Cındık, Dr. Çağlar Yıldırım, Dr. Tuğberk Andaç Topkan, Dr. Tuba Kalkan, Dr. Soner Alıcı, Dr. Ahmet Duran Kara, Dr. Selcen Şenol, Dr. Nasıbe Isufaj, Dr. Ayşegül Okutan, Dr. Duygu Fidan, Dr. Serkan Çağan, Dr. Oya Çabuk Doğan, Dr. Ayten Saraçoğlu, Dr. Sevdekar Serkan Erkan, Dr. Abdulazız Balwı, Dr. Muzaffer Düzgünoğlu, Dr. Davıd Terence Thomas, Dr. Veysel Kadılar, Dr. Gülten Öztürk Thomas, Dr. Alireza Farrokh Eslamlou, Dr. Etem Ahmet Ülker, Dr. Işıl Şafak Yıldırım, Dr. Burcu Zabun, Dr. Çetin Refik Kayaoğlu, Dr. Kıymet Çoban, Dr. Ferit Kıraç, Dr. Adem Güneş ve Dr. Saber Sazdar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Nilgün İnceköy Elmalı, Dr. Suat Elmalı, Dr. Nevin Cambaz ve Dr. Uzay Erdoğan’ın istifalarının kabulüne,

3- Dr. Çilem Çaltılı (2 dosya), Dr. Nilüfer Aykaç Kongar, Dr. Mehmet Tarık Akber, Dr. Zafer Gökhan Şermet, Dr. Tülay Günenç, Dr. Özkan Özler, Dr. Nevin Eralp veDr. Melike Türkal’a (2. dosyası) başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine,

4- Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakınınca öldürülmesinin 1. Yıldönümünde, sağlıkta şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla videolar hazırlanarak sosyal medyada yayımlanmasına, pankartlar ve el ilanları hazırlanarak hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar açısından farkındalık yaratılmasına, 17 Nisan günü konuyla ilgili kitlesel basın açıklaması yapılmasına, hastanelerde ve birimlerde anma törenleri gerçekleştirilmesine,

5- Dr. Ata Soyer anısına 9 Nisan 2013 günü, İstanbul Tabip Odası’nda “Barış, Demokrasi ve Özgürlük Paneli” gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


12 MART 2013

1- Dr. Kayıhan Tanju Özsönmez, Dr. Selim Uzunsel, Dr. Nuri Demirkaya, Dr. Raife Şirin Atlığ, Dr. Fereshteh Edipsoy, Dr. Selma Satılmışoğlu, Dr. Deniz Akbay, Dr. Haluk Seçkin Meriç ve Dr. Nazım Baymak’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Necla Eliaçık, Dr. Muzaffer Öztosun ve Dr. Direnç Özlem İlhan’ın istifalarının kabulüne,

3- İstanbul’da bir özel hastanede anestezi/algoloji uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Algan’ın mevcut görev yeri ile birlikte İzmir’de bir özel hastanede çalışma talebi ile ilgili olarak mevcut talebinin istisnai bir talep olması, beyan ettiği sağlık sorunu ve ona bağlı ortaya çıkan sosyal durumu, sahip olduğu yan dal uzmanlığına bağlı olarak yetişmiş insan gücünün sınırlı olması hususları göz önüne alınarak İzmir bölgesinde de çalışmasına izin verilmesine, sözkonusu kararın genellik arz etmeyen münferit bir karar olduğunun İzmir Tabip Odası’na yazılı olarak bildirilmesine karar verilmiştir.


19 MART 2013
1- Dr. Burcu Tanrıverdi, Dr. Utkan Ateş Karaman, Dr. Süreyya Akaslan, Dr. Ayşe Ekin Kara, Dr. Ebru Kaçmaz, Dr. Ayça Banu Özmutlu, Dr. Mehmet Çelik, Dr. Evren Karaali, Dr. Ammar J.M.Jarar A, Dr. Levent Doğanay, Dr. Ayhan Erdem, Dr. Aykut Dikkatli, Dr. Özgün Kiriş Satılmış, Dr. Saltuk Kendir, Dr. Dilek Büyükkalfa ve Dr. Feyza Karasu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Orhan Özyurt ve Dr. Nilgün Gürül’ün istifalarının kabulüne,

3- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen …………………’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, karanın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    “Tedavi amaçlı yapıldığı ifade edilen hipnoz sırasında hastasına tecavüz etmek”
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1592 /G-3878),

4- T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen İnceleme Raporu’nun, TTB Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine;
Dr. ………………… hakkında,
-    …………………, …………………, …………………, ………………… ve ………………… isimli hastalara,
Dr. ………………… hakkında,
-    ………………… ve ………………… isimli hastalara,
Dr. ………………… hakkında,
-    ………………… isimli hastaya,
Dr. ………………… hakkında,
-    ………………… ve ………………… isimli hastalara,
Dr. ………………… hakkında,
-    ………………… isimli hastaya
1-    Gerçeğe aykırı EKO raporu vermek,
2-    Rapor düzenlerken gerekli özeni göstermemek
iddialarıyla oluşturulan HUB-1565-(G-3113) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuruda, ………………… isimli alışveriş merkezine Dr. …………………’a ait reklam panolarının yerleştirildiğinin bildirilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-959 sayılı dosya görüşülmüş olup, bir alışveriş merkezinde reklam panoları ile stand açarak
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına,

6- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,
15.05.2012 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde “bozulmuş gebelik” teşhisiyle kürtajını yaptığı hasta …………………’ın kürtaj sonrası takip ve tedavisinde
•    Tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Şikayetlerine rağmen özensiz davranmak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1593/G-3523),

7- Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuruda, ayak tırnağında mantar problemi ile Dr. …………………’e başvurduğunu, “lazer ile 4 seansta tedavi garantisi” verildiğini ancak tedavi edilemediğini bildirerek şikayette bulunması üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve
1.    Bilimselliği kanıtlanmamış yöntem ile hasta tedavi etmek,
2.    Gerçek dışı vaatler ile hastaya tanıtım ve bilgilendirme yapmak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1594/G-3266),

1-    Odamızın görevi gereği basından yapılan izlemeler sonucunda, 15.02.2013 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yer alan ………………… isimli firmanın reklamında Dr. …………………’nun isim ve fotoğrafının bulunduğunun görülmesi üzerine,
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-956 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

2-    Odamıza Cengiz OKUR tarafından yapılan başvuru ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda,
gebe …………………’un 18.04.2012 tarihli tıbbi kayıtlarının yeterli ve gerekli düzeyde tutulmadığının görülmesi üzerine, hastanın müdavi hekimi olarak
•    Hasta kayıtlarını usulüne uygun tutmamak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1582-(G-3331) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, 12.07.2012 tarihli ………………… Gazetesi’nde “…………………” başlıklı haberde, ………………… isimli hastanın 02 Temmuz 2012 tarihinde ………………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğum için başvurduğu, “hastanede, doktorların normal doğum için saatlerce karnına bastırdığı …………………, uzun süre sonra sezaryene alındı. Ancak geç kalındığı, ve karnına fazla bastırıldığı için, rahmi yırtarak karın içine çıkan bebek yaşamını yitirdi…..”  haberinin yer aldığı görülmesi üzerine oluşturulan HUB/B-653 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, doğum eylemini yürüten hekimlerde kusurlu bir tıbbi uygulamanın saptanmaması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

4-    Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’ye ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Hasta …………………’ye tıbbi yaklaşımda özensizlik göstermek ve bu yolla teşhiste gecikme yaşanmasına neden olmak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1595/G-3446),

5-    Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan İnceleme Raporu görüşülmüş,
1.    Hekim olmayan kişinin hekimlik yapmasına olanak sunmak,
2.    Tıbbi evraklarda (Aydınlatılmış Onam) usulsüzlükler yapmak,
3.    İlgili kurumlara bildirim yapılmadan sağlık personelinin çalışmasına olanak sunmak
İddialarıyla Özel ………………… Hastanesi Başhekimi Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1575/G-3506),

6-    29 Mart 2013’de İstanbul Ticaret Odası’nda yapılacak olan “Özel Sağlık Sigortaları Kongresi”ne İstanbul Tabip Odası’nı temsilen İTO Temsilciler Kurulu Divan Üyesi ve TTB Özel Hekimlik Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç’ın katılmasına karar verilmiştir.

26 MART 2013
1-    Dr. Hasan Altun, Dr. Mehmet Aydemir, Dr. Oğuz Bak, Dr. Yasemin Şenel, Dr. Erdinç Özek, Dr. Zekiye Gürakın, Dr. Mithat Uncuer, Dr. Murat Temraz Urlu ve Dr. Bediha Aygün’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Günseli Bozdoğan’ın istifasının kabulüne,

3-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine
-    Türk Tabipleri Birliği (6023 sayılı Yasa) Kanunu’nun 5. Maddesi hilafına “Bildirimsiz hekim çalışmasına olanak sunmak”
iddiasıyla ………………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………………… hakkınızda oluşturulan HUB-1590-(G-3710) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’nin başvurusu üzerine, ………………… isimli hastaya 22.06.2011 tarihinde Özel ………………… Tıp Merkezi’ndeki Dr. ………………… tarafından konulan teşhis, uygulanan tedavi ve takibi ile ilgili oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş ve Dr. …………………’in Odamız üyesi olmadığının anlaşılması üzerine
-    İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapmadan hekim çalıştırmak
iddiasıyla Özel ………………… Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1560 /G-3361),

5-    Odamıza, İstanbul Diş Hekimleri Odası tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan “Özel ………………… Tıp Merkezi’ne ait tabela fotoğrafı”  değerlendirilmiş olup, yol kenarlarında bulunan direklere asılan tabela/duyurularla
•    Tabela yönetmeliğine aykırı davranmak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-960),

6-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ve ………………… tarafından yapılan  başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Hasta …………………’ın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1597/G-3556),

7-    Oda Başkanlığına ………………… ve ………………… vekili Av. ………………… tarafından yapılan ………………… ile ilgili başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
-    …………………’ün takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1598 /G-3003)

8-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, “Özel ………………… Polikliniği’nde Bakanlığımız iznine/ruhsatına sahip olmayan Regitin adlı solüsyonun hastalara uygulandığı ve faturalı satışının yapıldığının tespit edildiği”nin ifade edilmesi üzerine
-    T.C. Sağlık Bakanlığı izin/ruhsatına sahip olmayan Regitin adlı solüsyonu hastalara uygulamak,
-    Sağlık hizmeti veren poliklinikte Regitin adlı solüsyonun satışını yapmak,
iddialarıyla Özel ………………… mesul müdürü Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1372-(G-2500) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’e ait başvuruda “06.01.2011 tarihinde Dr. ………………… tarafından yapılan muayene sonucunda ameliyat olması gerektiği söylenerek, Özel ………………… Hastanesi’nde yapılacak ameliyat için 5.000 TL ücret alındığı, ameliyatın yapılmadığı ve alınan paranın iade edilmediği”nin iddia edilmesi üzerine
-     “Kaparo adı altında ve haksız kazanç niteliğinde alınan bedel ile ilgili ‘etik kusur’ nedeniyle”
Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1543-(G-3278) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığına Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta …………………’ın ameliyatında tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Ameliyat sonrası gelişen sağlık sorunlarının takip e tedavisinde özensizlik göstermek
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1588-(G-2962) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Odamızca yürütülen “bir hastanın ameliyatı ve ameliyat sonrası gelişen sorunların takip ve tedavisi ile ilgili incelemede Dr. …………………’in ; “Sakat bırakılan bel hastalarının yüzlercesiyle her gün karşılaşıyorum... Senin durumunu biliyorum... Yazdıkların sonuna kadar doğru... Üzerine gelirlerse, bütün gücünle bu haklı savaşında arkandayım” dediğinin ifade edildiğinin görülmesi üzerine
-    Bu ifadesiyle; bir olaya özel olarak sarf edilen ancak bir bulgu ve gözleme, inceleme ve teşhise dayanmayan tıbbi değerlendirmeyle meslektaşını zemmettiği kanaati ile
Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1589-(G-3672) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-    Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………………… hakkında oluşturulana HUB/G-3703 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, söz konusu inceleme sonucunda “tıbbi hata ve ihmal olmadığı, komplikasyonlar geliştiği, komplikasyonların gecikme olmadan fark edildiği, tedavi edilmeye çalışıldığı ancak ulaşılması hedeflenen iyilik halinin bugüne kadar sağlanamadığı” yönündeki bilgilendirme yazısına …………………’in itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-    Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler neticesinde, www………….com isimli internet sitesinde yer alan program görüntüleri değerlendirilmiş,
•    Gerçek dışı bilgi vererek etik ihlali yapmak,
•    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-961),

14-    Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ………………… tarafından eşi ………………… ile ilgili yapılan başvuru üzerine, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye gönderilen bilgilendirme yazısına yapılan itiraz üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    …………………’ın doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak / özen göstermemek
iddiasıyla Dr. …………………  hakkında oluşturulan HUB-1584-(G-3565) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!