Nisan Ayı


  • Ağustos 19, 2013
  • 5457

2 NİSAN 2013
1-    Dr. Işıl Göğcegöz Gül, Dr. İskender Emre İnan, Dr. Nesrin Yöntem Gök, Dr. Mert Demirel, Dr. Remziye Simin Ada, Dr. Özcan Onat, Dr. Burcu Işık, Dr. Halit Özhisar, Dr. Safa Esmaeil Zadeh, Dr. Mine Çevik, Dr. Aziz Ahmad Hamidi, Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, Dr. Palmet Gün Atak, Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu ve Dr. Mustafa Kürşad Akyüz’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Nalan Erdem’in istifasının kabulüne,

3-    Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru görüşülmüş,
yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
•    11.07.2012 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde muayenesini yaptığı hasta …………………’a özensiz davranmak ve bu nedenle “oksipital fraktür ve epidural hematom” teşhisinde gecikmeye neden olmak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1599/G-3609),

4-    Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda, ekte örneğini sunduğumuz www…….com isimli web sitesinde yer alan “…………………” başlıklı yazı değerlendirilmiş,
•    Reklam amaçlı gerçek dışı bilgi vermek,
•    Ticari bir ürünün (…………………) tanıtımında yer almak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-964),

5-    Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda, “www……………..gen.tr”  isimli web sitesinde yer alan “Prostat Seti 130-TL, Saç Destek Seti 59-TL, Her Bedene Lazım 130-TL, Pro X Mega Men 109-TL, Formula 21 Form 89-TL,Trim Fast 89-TL, Women Fire 109-TL, Kilo Aldırma Seti 109-TL, Horse Power Set 109-TL, Hemoroid Basur Set 39-YL” isimli ürünlerine ait tanıtım ve satış bilgileri değerlendirilmiş,
•    Ticari bir ürünün satışında yer almak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-963) karar verilmiştir.


9 NİSAN 2013
1-    Dr. Şuayıp Gülümser, Dr. Hasan Turanlı, Dr. Darecan Harazişvili Nacabov, Dr. Orhan Önder Eren, Dr. Duygu Karahancı, Dr. Özlem Yapıcıer, Dr. Agil Abilov, Dr. Mustafa Kahraman, Dr. Heves Sürmeli Yapıcı, Dr. Eda Balanlı, Dr. Ayhan Önal, Dr. Filiz Karayağız ve Dr. Hakan Savran’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Tayfun Sarı’nın istifasının kabulüne,

3-    İl Sağlık Müdürlüğünce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen …………………’e ait başvuru görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    10.05.2012 tarihinde muayene ettiği hasta …………………’in muayene, teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiaları ile Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1600-/G-3897),

4-    Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
•    İlki 05.11.2012 olmak üzere 24.11.2012 tarihline kadar Özel ………………… Hastanesi’nde takip ve tedavi ettiği hasta …………………’ın teşhis ve tedavisinde “Tıbbi ihmal ve hata yapmak” iddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1601/G-3863),

5-    Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen …………………’a ait başvuru görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
•    29.08.2012 tarihinde Özel ………………… Tıp Merkezi’nde muayene ettiği hasta …………………’un teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastayı sadece kontrole çağırmak, sevkini yapmamak
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1602/G-3591),

6-    Odamıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Suç Duyurusu Raporu” ve ekleri değerlendirilmiş,
1.    Hastaları ………………… Eczanesi’ne yönlendirmek,
2.    Hastalara, Eczacı …………………’ın (………………… Eczanesinin) reçetelerde yazılı ilaçları değil, yanlış ilaç verebileceğini söyleyerek, mesleki anlamda küçümsemek,
İddialarıyla Dr. …………………, Dr. …………………, Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1603/G-3870),

7-    Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait “Suç Duyurusu” raporu ve ekleri toplantısında görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;
•    18.06.2009 ve 26.08.2009 tarihinde …………………’a,
•    14.07.2009 tarihinde …………………’e,
•    19.02.2010 tarihinde …………………’a,
•    25.02.2010 tarihinde …………………’a
Hastaları görmeden, muayene etmeden, bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlemek iddiaları ile Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1604/G-3932),

8-    Odamıza, ………………… vekili Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,
-    Hekim kimliği ile katıldığınız bir TV programında, operasyon geçirdiği söylenen bir hasta hakkında kullanılan ifade ve yapılan değerlendirmelerle hastanın kişilik haklarına saldırmak,
-    Mesleğin etik kurallarını ihlal etmek,
-    Hasanın operasyonunu yapan meslektaşlarını küçük düşürücü ve hakaret niteliğinde açıklamalar yapmak,
-    Tanınmış bir kişi olan hasta ile ilgili söz ve davranışlar ile kendi kişisel reklamını yapmak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1585-(G-3501) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, ulusal televizyon kanallarında yer alan “…………………” isimli ürünün reklamında rol aldığının görülmesi üzerine,
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-958 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, ulusal televizyon kanallarında yer alan “…………………” isimli ürünün reklamında rol aldığının görülmesi üzerine,
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-958 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.


16 NİSAN 2013
1-    Dr. Hüseyin Öztürk, Dr. Mukaddes Esra Sözen, Dr. Turgay Tuğ, Dr. Ömer Keven, Dr. Seçil Uçar, Dr. Ejder Koyuncu, Dr. Ramiz Aras, Dr. Semih Bakır, Dr. Ayça Agar Güven, Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Dr. Yusuf Saygılı, Dr. Shamsıya Mahammadova, Dr. Ali Volkan Özlük, Dr. Tamer Şakrak, Dr. İlhan Ölker, Dr. Hakan Berktaş, Dr. Eray Başman, Dr. Bilal Ersoy, Dr. Mehmet Eti, Dr. Mohamedou Ould Tijani ve Dr. Ertuğrul Zencirci’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Makbule Kabadayı, Dr. Fatma Perihan Özsoyoğlu, Dr. İnci Bijan, Dr. Faruk Çavdar ve Dr. Hilal Güner’in istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Tayfun Uysal, Dr. Jülide Sağıroğlu, Dr. Özkan Özler (2. dosya), Dr. Nazlı Hanım Oral Korkmaz, Dr. Abdullah Altıok, Dr. Arzu Pınar Turan Biçer (2. dosya), Dr. Ümmühan Öncül ve Dr. Ahmet Korkut Benli’ye başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine,

4-    Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, 07.03.2012 tarih ve HUB/G-3137-98936 sayılı yazımıza Dr. …………………’in aradan geçen zamana karşın yanıt vermediği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
-    ………………… isimli hastaya yönelik operasyonlarda tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Takipte özensizlik
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1605 /G-3137)

5-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2964 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, şikayetçiden 07.12.2011 tarihinde istenen bilgi ve belgelerin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, incelemenin devam ettirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6-    Odamıza iletilen Özel ………………… Saç Ekimi ve Estetik Kliniği’ne ait broşürün, gazete içlerine konularak, apartman kapılarına ve posta kutularına bırakılarak dağıtımının yapıldığının bildirilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal eden broşür hazırlamak ve bu broşürü gazete içlerine konularak/apartman kapılarına bırakılarak dağıtımı yapmak
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-955)

7-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’e ait üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, başvuru konusu ile ilgili olarak talep edilen bilgilendirici açıklama yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,
•    …………………’ün doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1606/G-2895),

8-    Odamıza Gaziosmanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen …………………’na ait başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş, bilgilendirici açıklama talebimize aradan geçen zamana karşın cevap verilmediğinin görülmesi üzerine, iddialar temelinde;
•    Takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hastaya etik olmayan bir biçimde müdahalelerde bulunmak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1607/G-2937),

9-    Odamıza ………………… vekili Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla.
•    …………………’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensizlik göstermek,
•    Hastanın tedavi edilebileceği sağlık merkezine sevkini yapmamak/ sevkte gecikmeye neden olmak olup,
İddialarıyla Dr. …………………, Dr. …………………, Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1608/G-3964),

10-    Odamıza Dr. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/G-3335 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş,
Dr. …………………’den talep edilen bilgilendirici açıklamada;
•    hasta yakınının sorusu üzerine, “tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi yanıt alınacağını belirttiğini, meslektaşını zor durumda bırakacak, mesleki saygınlığını zedeleyecek herhangi bir söylemde bulunmadığını, hasta yakını ile arasında geçen konuşmanın, hasta şikayet başvurusunda ifade edildiği gibi olmadığını” ifade ettiğinin görülmesi üzerine açıklama değerlendirilmiş ve kastin olmaması nedeniyle cezai işlem yapılmasına yer olmadığına ancak hasta ve yakınlarına kullanılacak ifadeler konusunda özen gösterilmesi uyarısı yapılmasına,

11-    Odamıza, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine, Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/G-3660 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, söz konusu inceleme sonucunda, ”müteveffa …………………’in tedavi sürecinde tıbbi bir hata ve ihmal belirlenmediği, Yoğun Bakım Ünitesi yatışlarının uygun endikasyona dayandığı” yönündeki bilgilendirme yazısına şikayetçi …………………’in itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-    Cerrahpaşa, İstanbul ve Marmara Tıp Fakülteleri mezuniyet törenlerinde stand açılarak, mezunlara meslek örgütümüzü tanıtıcı broşürler, Odamız yayınları ve Hekimlik Andı’nın dağıtılmasına,

13-    İstanbul Tabip Odası Toplu Sözleşme görüşmelerinde Yönetim Kurulu’nu temsilen Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ümit Şen ve Dr. Ali Özyurt’un yetkilendirilmesine ve yetkilendirmenin Sosyal-İş Sendikası’na bildirilmesine karar verilmiştir.


30 NİSAN 2013
1-    Dr. Mine Sükan, Dr. Altuğ Sağır, Dr. Beril Karahan, Dr. Melike Nebioğlu, Dr. Cem Gönlüşen, Dr. Kamran Efendioğlu, Dr. Selma Çetiner, Dr. Nurşen Yeğnidemir, Dr. Akın Ateş Ak, Dr. Bilal Aykaç, Dr. Sibel Atasoy Bülter, Dr. Sermin Sarp Toprağın, Dr. Murat Aydın, Dr. Ahmet Tokucu, Dr. Utku Uzun, Dr. Özlem Karaarslan Kabahasanoğlu, Dr. Zülfikar Şimşek, Dr. Ruhi Güngör, Dr. Özlem Araal Arpat, Dr. Leyla Kılıç Atakanlı, Dr. Mehmet Rifat Kayış, Dr. Emel Canbay, Dr. Cumali Doğru, Dr. Esra Can Çetin, Dr. Altay Abdullayev, Dr. Ahmet Aydın, Dr. Murat Baş, Dr. Burhan İleriye, Dr. Selman Metin ve Dr. Meral Meryem Yavuz’un üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Eda Kökler ve Dr. Birgül Balcı’nın istifalarının kabulüne,

3-    Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 30.04.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla Dr. ………………… (Dr. …………………) hakkında,
1-    Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak, uzmanlık dışı faaliyet yürütmek,
2-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı hareket etmek,
3-    Reklam amacıyla hasta isimlerini duyurmak,
4-    Hasta sırlarını açıklamak
iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1609 /G-3877)

4- Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru konusu ile ilgili bilgilendirici açıklama talebimize aradan geçen zamana karşın cevap verilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
•    Hasta yakınına hekimliğe yakışmayan davranış göstermek, fiili saldırıda bulunmak,
•    Acil durumdaki bir hastayı muayene etmemek, tedavi düzenlememek
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1610/G-3142),

5- Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
1.    Uzmanlık alanı dışında hasta tedavi etmek,
2.    Teşhis ve tedavide tıbbi hata yapmak
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1611/G-3086),

6- Odamıza Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’ye ait başvuru değerlendirilmiş olup, şikayeti ………………… ile yapılan görüşme sonucunda şikayetinden vazgeçtiğinin anlaşılması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-3892)

7- Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru konusunun hekimlik uygulamaları ile ilgili olmadığı, idari organizasyon ve çalışma biçimi kaynaklı olduğu anlaşılmış,  Başhekim ve Dr. …………………’a, benzer sorunların yaşanmaması için gerekli kurumsal düzenlemeler yapmaları konusunda uyarı yapılmasına (HUB/G-3128),

8- Odamıza, İstanbul Diş Hekimleri Odası tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan “Özel ………………… Tıp Merkezi’ne ait tabela fotoğrafı”nın incelenmesi üzerine, yol kenarlarında bulunan direklere asılan tabela/duyurularla
•    Tabela yönetmeliğine aykırı davranmak
iddiasıyla Özel ………………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-960 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler neticesinde, www…………..com isimli internet sitesinde yer alan ve ………………… TV’nin ………………… isimli programına Dr. …………………’ın konuk olarak katıldığı yayında “…………………” isimli ürün hakkında
•    Gerçek dışı bilgi vererek etik ihlali yapmak,
•    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-960 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Oda Başkanlığına ………………… ve ………………… vekili Av. ………………… tarafından yapılan ………………… ile ilgili başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
-    …………………’ün takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddialarıyla Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1598-(G-3003) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 30.04.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,
Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan …………………’e ait broşürlerde,
-    Broşürde fiyat bilgisi vermek,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
-    ………………… isimli merkezde bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,
-    Uzmanlık dışı faaliyet içinde bulunmak
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-933 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Özel ………………… Huzurevi sorumlu müdürü …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Dr. …………………, ikinci raporun teşhis bölümünde sehven “ete gömülü tırnak” yazıldığı, yanlışlığın bir gün sonra fark edilmesi üzerine yapılan düzeltmenin ilgili kuruma gönderildiği,
-    Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğru raporların iletildiğinin ifade edildiği,
-    Tıbbi kayıtlarda tanıların doğru olarak yer aldığının görüldüğü,
-    Raporun teşhis bölümünde yapılan yanlışlığın sehven yapıldığı anlaşılarak, benzer yanlışlıkların meydana gelmemesi için rapor yazımına gereken özenin gösterilmesinin Dr. …………………’a hatırlatılmasına (HUB-1587 /G-3712),

12-    İl Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen …………………’e ait başvuru ve ekleri değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
Dr. ………………… hakkında,
•    Tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensiz davranmak,
•    Takipte özensiz davranmak,
•    Hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek,
•    Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,
•    Tıbbi işlemler ile ilgili hastane kayıtlarında bir başka hekimin kaşesini kullanmak;
Dr. ………………… hakkında,
•    Bildirimsiz hekim çalıştırmak,
•    Tıbbi kayıtlara, tıbbi işlemi yapan hekimin değil, kadrolu hekimin kaşesini basmak
Dr. …………………,
•    Bildirimsiz hekim çalıştırmak
Dr. …………………,
•    Bir başka hekimin tıbbi işlemleri ile ilgili kayıtlarda kendi kaşenizi kullandırmak
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1612/G-3958),

13-    Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş ve iddialarla ilgili olarak tanıklığına başvurulan Dr. …………………’in 22.02.2012 tarih ve 98611 sayılı ve 21.11.2012 tarih ve 104487 sayılı yazılarımıza yanıt vermediği anlaşılarak, bu fiil ile meslek odası olarak İstanbul Tabip Odası’nın “mesleki disiplin işlemini yerine getirmesine engel olduğu” kanaati ile Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1613 /G-3136),

14-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ve ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Hasta …………………’ın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1597-(G-3556) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15-    Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine, Yönetim Kurulumuzca, yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
•    11.07.2012 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde muayenesini yaptığınız hasta …………………’a özensiz davranmak ve bu nedenle “oksipital fraktür ve epidural hematom” teşhisinde gecikmeye neden olmak
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1599-(G-3609) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-    Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen …………………’a ait başvuru üzerine
•    29.08.2012 tarihinde Özel ………………… Tıp Merkezi’nde muayene ettiğiniz hasta …………………’un teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastayı sadece kontrole çağırmak, sevkini yapmamak
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1602-(G-3591) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 30.04.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!