Mayıs Ayı


  • Ağustos 19, 2013
  • 5207

7 MAYIS  2013

1- Dr. Onur Başcı, Dr. Mine Öztürk, Dr. Suat Ulutaş, Dr. Ülgen Merdanoğlu, Dr. Yasemin Ünal, Dr. Neslihan Gül Can Sevil, Dr. Fatih Öcal, Dr. Nuray Sümer, Dr. Mehmet Cengiz, Dr. İsmail Agel, Dr. Havva Karabağ, Dr. Şerife Sevil Altunrende, Dr. Ahmet Cem İyibozkurt, Dr. Mustafa Kemal Erol, Dr. Canan Akman, Dr. Esat Taylan Uğurlu, Dr. Emirzad Demirel ve Dr. Defne Elmas Çubukcu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Odamıza Demet ÖMER vekili Av. Habibe YILMAZ KAYAR tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. Ali AYDIN hakkınızda oluşturulan dosya görüşülmüş,
•    ilaç tanıtımcısı/hasta Demet ÖMER’e cinsel tacizde bulunmak
iddiası ile Dr. Ali AYDIN hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1614-/G-3793),

3- Odamıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Suç Duyurusu Raporu” ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine,
1.    Hastaları ………………… Eczanesi’ne yönlendirmek,
2.    Hastalara, Eczacı …………………’ın (………………… Eczanesinin) reçetelerde yazılı ilaçları değil, yanlış ilaç verebileceğini söyleyerek, mesleki anlamda küçümsemek,
İddialarıyla Dr. …………………, Dr. …………………, Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1603-(G-3870) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4- Odamıza yapılan başvuruda, ………………… isimli alışveriş merkezine Dr. …………………’a ait reklam panolarının yerleştirildiğinin bildirilmesi üzerine, bir alışveriş merkezinde reklam panoları ile stand açarak
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/R-959 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Bir dönem Dr. …………………’un hastası olan ve tedavisi için Dr. …………………’un önerilerini uygulayan …………………’ın başvuru dilekçesi ve ekinde sunduğu belgeler görüşülmüş olup, Yönetim Kurulumuzca,
-    Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,
-    Hasta sırlarını açıklamak,
-    Bilimsel olmayan tedavi yöntemlerini önermek, uygulamak,
-    Ticari mal satışına aracılık etmek,
-    Ticari ürün reklamını yapmak,
-    Gerçekleşmesi mümkün olmayan umut vaadi ile ticari ürün reklamını yapmak,
-    Ticari mal satışında promosyon işlevini üstlenerek etik ihlalde bulunmak
iddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1615 /G-3753)

6- Odamıza Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’nce iletilen …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, başvuru konusu ile ilgili talep edilen bilgilendirici açıklama talebimize aradan geçen süreye karşın cevap verilmediğinin görülmesi üzerine;
başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
•    22.11.2011 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde muayene ettiği hasta …………………’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1616/G-3150),

7- Odamıza Gaziosmanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi’nce iletilen …………………’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru ile ilgili bilgilendirici açıklama talebimize aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine, başvurunun Onur Kurulu tarafından sonuçlandırılması amacıyla
•    ………………… isimli hastanın 20 Ekim 2011 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatına onay vererek tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak
İddiaları ile Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1617/G-3101),

8- Odamıza Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından iletilen “Suç Duyurusu Raporu” ve ekleri değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
•    25.07.2012 tarihinde ………………… Üniversitesi Hastanesi’nde doğan …………………’in muayenesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek ve bu nedenle teşhiste gecikme yaşanmasına neden olmak
İddialarıyla Dr. …………………, Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1618/G-3667),

9- Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda “06.03.2013 tarihli ………………… isimli gazetede yer alan “…………………” başlıklı haber ve ………………… tarafından yapılan başvuru ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine,
•    Hasta sırlarını açıklamak ve
•    Hasta ile ilgili bilgileri reklam amaçlı basına vermek
İddialarıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1596-(G-3882) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine ekinde yer alan İnceleme Raporu’nda;  ………………… isimli vatandaşa Özel ………………… Hastanesi’nde 24.02.2010 tarihinde hemşire ………………… tarafından saç ekimi yapıldığı, daha sonra hastada sağlık sorunlarına geliştiği, Özel Hastaneler Yönetmeliği gereği hastanenin yetkisi olmayan personele saç ekimi işlemi yaptırdığının tespit edildiğinin görülmesi üzerine,

11- 1- Hekim olmayan kişinin hekimlik yapmasına olanak sunmak,
1.    Tıbbi evraklarda (Aydınlatılmış Onam) usulsüzlükler yapmak,
2.    İlgili kurumlara bildirim yapılmadan sağlık personelinin çalışmasına olanak sunmak
İddialarıyla Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1575-(G-3506) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

1-    Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine,
kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

2-    15.05.2012 tarihinde Özel ………………… Hastanesi’nde “bozulmuş gebelik” teşhisiyle kürtajını yaptığı hasta …………………’ın kürtaj sonrası takip ve tedavisinde
•    Tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Şikayetlerine rağmen özensiz davranmak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1593-(G-3523) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3-    30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması, gerekli organizasyon ve düzenlemelerin yapılması için, Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Emel Atik’in yetkilendirilmesine ve görevlendirilmesine,

4-    Taksim EAH’nin taşınması kararıyla ilgili olarak hastane yöneticisiyle bir görüşme yapılmasına, bilgi alınmasına,

5-    29 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak TTB Seçimsiz Genel Kurulu duyurusunun tüm delegelere e-posta ve SMS gönderimi yoluyla yapılmasına, delegelerimizin Ankara’ya ulaşım ve konaklama konusunda organizasyon yapılmasına,

6-    Cezaevlerinde sağlık hakkına erişim ve tedavi konularında yapılan başvurular üzerine, yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla 21 Mayıs 2013 tarihinde Odamızda bir basın toplantısı düzenlenmesine,

7-    TTB tarafından ülke çapında başlatılan “Sağlık Hakkı İçin İmza Kampanyası” duyurusu için el ilanları ve pankartlar hazırlanarak merkezi noktalardaki hastane önlerine asılmasına, hastanelerde imza standları açılmasına,kampanyanın internet sitemiz üzerinden de yürütülmesi için çalışma yapılmasına karar verilmiştir.


14 MAYIS 2013
1-    Dr. Canan Arpacık Kargı, Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, Dr. Arif Yavuz Aksoy, Dr. Fatih Atmaca, Dr. Gülden Sinem Akyürek, Dr. Cemil Akgül, Dr. İlkem Arkun, Dr. Mustafa Güngör, Dr. Didem Eroğlu, Dr. Mahmut Cengiz, Dr. Korhan Kürşat, Dr. Rabia Aydoğan Baykara, Dr. Elida Batiloviç, Dr. Şerafettin Yazar, Dr. Afitap Gülçin Bak ve Dr. Osman Onur Özer’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Gülsen Köyoğlu’nun istifasının kabulüne,

3-    Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………………’a ait başvuru üzerine
kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,
İlki 05.11.2012 olmak üzere 24.11.2012 tarihline kadar Özel ………………… Hastanesi’nde takip ve tedavi ettiği hasta ………………’ın teşhis ve tedavisinde
•    “Tıbbi ihmal ve hata yapmak”
İddiası ile Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1601-(G-3863) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-    Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, televizyon kanallarında yayınlanan ve Dr. …………………’nun da rol aldığı “………………” isimli ürünün reklam görüntüleri değerlendirilmiş olup,
-    Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak
iddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-965),

5-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilene …………………’a ait başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda Yönetim Kurulumuzca verilen “soruşturmaya yer olmadığına” kararına şikayetçi tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya tekrar görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………………… isimli hastanın fizik tedavisinde gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesinin de etkisiyle sağ el beşinci parmakta böl oluşmasına neden olmak
İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1619 /G-3333),

6-    Odamıza ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    ………………… isimli hastaya yaptığınız ameliyatta ve ameliyat sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak
İddiasıyla Dr. Sedat SEZEN hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1620 /G-3495)

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” ile çalışan istihdam eden işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması yükümlülüğü gereğince Mühendis Ali Duman’ın İstanbul Tabip Odası İş Güvenliği Uzmanı olarak tayin edilmesine karar verilmiştir.

21 MAYIS 2013

1- Dr. Abdula Takyacı, Dr. Seyit Bayram Uçan, Dr. Gamzenur Başbay, Dr. Osman Egüz, Dr. Musa Ekrem Açıkalın, Dr. Halil Koç, Dr. Elif Arslan, Dr. Devrim Kahraman, Dr. Burcu Tufan Taş, Dr. Mehmet Uysal, Dr. Sevgki Chodzaoglou, Dr. Berk Bulut, Dr. Elif Sezin Kayaaltı, Dr. Gürsel Otlu, Dr. Ece Gürgüt, Dr. Mehmet Zeki Buldanlı, Dr. Bedrettin Seçkin ve Dr. Nazife Mengi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Hasan İnal ve Dr. Şükrü Şimşir’in istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 

İstenen tetkikin şikayetlerle uyumlu olduğu, esasında idrar tetkikinin başvuran her hastaya yapılmasının önerildiği ve rutin tetkikler arasında sayıldığı,

Laboratuvar bulgularında belirgin bir patoloji görülmemekle birlikte hekimin salt laboratuvar sonuçlarına bağlı kalmaması ve hastayı değerlendirerek tedavi düzenlemesinin doğru olduğu, bu bakışa göre verilen reçetenin hekim değerlendirmesine uygun olduğu, konulan teşhislerle uyumlu olduğu görülen reçetenin karşılanmamasının anlaşılamadığı sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-3866),

 

4- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Özel ………. Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ni konu alan İnceleme Raporu, görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Klinikte hastaların kullandığı ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

Kullanılmayan ilaçların kutulanarak hastalara satılması

Soğuk zincirde tutulması gereken ilaçların kutulanarak yeni hastalara satılması

İddiaları ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1621/G-3957),

 

5- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Yeterli ve gerekli inceleme yapmadan müdahalede bulunmak,

Yapılmayan işlemleri yapılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura etmek,

Cerrahi müdahale uygulama belgesi olmadan cerrahi müdahalede bulunmak, yetkisiz müdahale yapmak,

Dr. ………. tarafından yapılan müdahaleleri Dr. ………. tarafından yapılmış gibi göstermek,

Uzmanlık dışı girişimde bulunmak, tanıtım yapmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1614/G-3954),

 

6- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında düzenlenen “Denetim Raporu”nda “Pendik Oba Eczanesi ile anlaşmalı olarak birçok hastayı muayene etmeksizin reçete ve rapor düzenlediğinin anlaşıldığı”nın belirtilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, ………. ve Dr. ………. ile ilgili olarak aynı konuda Sosyal Güvenlik Kurumu Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nin başvurusu üzerine soruşturma açıldığı görülerek,

Dr. ………. hakkında;

29.07.2008 tarihinde Özel ………. Tıp Merkezi’nde ……….’a bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlediği,

Dr. ………. hakkında;

29.07.2008 tarihinde Özel ………. Tıp Merkezi’nde ……….’a bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlediği,

Dr. ………. hakkında;

22.01.2009 tarihinde Özel ………. Tıp Merkezi’nde ……….’a bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlediği

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1623 /G-3971),

 

7- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’nin başvurusu üzerine 

22.06.2011 tarihinde Özel ………. Tıp Merkezi’nde 03.30’da muayene ettiği hasta ……….’nin teşhis ve tedavisinde tıbbi hata yapmak, hastaya özensiz davranmak,

iddiasıyla ………. hakkında oluşturulan HUB-1560-(G-3361) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, yapılan yazışmalar sonucunda Dr. ……….’in Tekirdağ Tabip Odası’na üye olduğu ve ……  adresinde görev yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine, 

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

iddiasının da soruşturma kapsamına dahil edilmesine,

 

8- Sağlık Bakanlığı’yla yapılan yazışmalar neticesinde, Odamıza 52106 sicil numarasıyla kayıtlı ……….un üyelikten çıkartılmasına karar verilmiştir.

 

28 MAYIS 2013

1- Dr. Havva Gül Gültekin, Dr. Özge Çağlar, Dr. Selim Hacet, Dr. Adil Tanık, Dr. Ali Abdulğani Arıkan, Dr. Mehmet Emin Önde, Dr. Hasan İlkehan, Dr. Yekta Helbest Akgül, Dr. Okan Taycan, Dr. Ayhan Tufan, Dr. Günay Çavdar, Dr. Suar Çakı Kılıç, Dr. Şule Deveci, Dr. Ayşegül Öz ve Dr. Meltem Özbaş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, 06.01.2012 tarihinde muayene ederek tedavisini düzenlediği 2009 doğumlu ………. ile ilgili olarak

Uzmanlık alanı dışında hasta tedavi etmek,

Teşhis ve tedavide tıbbi hata yapmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1611-(G-3086) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 28.05.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3- Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 

07.02.2013 tarihinde hasta ……….’a  Özel …… Hastanesi’nde yapılan geniz eti operasyonunda tampon unutulması

İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1625 /G-4015) 

 

4- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Oda Başkanlığına yapılan bir başvuru üzerine,

Dr. ………. hakkında,

Bildirimsiz hekim çalıştırmak,

Bildirimsiz sağlık personeli çalıştırmak

Dr. ………. hakkında

22.12.2010 tarihinde saat 21.00-22.00 sularında Atatürk Havalimanında ………. isimli hastaya karşı özensiz davranmak, hastayı teşhis edememek ve bu nedenlerle acil durumdaki hastayı tedavi etmemek, gerekli yerlere sevk etmemek,

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

İddialarıyla oluşturulan HUB-1415-(G-2644) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili Onur Kurulu’nun verdiği kararın, TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulması üzerine, Onur Kurulu’nun 21.05.2013 tarih ve 2013/047 sayılı kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup,  söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda, soruşturma konusunun, 

Dr. ………. hakkında,

Dr. ………. ’nun İstanbul Tabip Odası’na bildirimi yapılmadan Mesul Müdür olarak görev yaptığınız Özel ………. Polikliniği’nde serbest hekimlik yapmasına olanak sunarak 6023 sayılı yasanın 5.maddesinini son fıkrasını ihlal etmek, 

Dr. ………. hakkında

İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapılmadan Özel ………. Polikliniği’nde serbest hekimlik yaparak 6023 sayılı yasanın 5.maddesinini son fıkrasını ihlal etmek, 

22.12.2010 tarihinde saat 21.00-22.00 sularında Atatürk Havalimanında ………. isimli hastaya karşı özensiz davranmak, hastayı teşhis edememek ve bu nedenlerle acil durumdaki hastayı tedavi etmemek, gerekli yerlere sevk etmemek

şeklinde ifade edilmesine,

 

5- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, 

Bilimselliği kanıtlanmamış yöntem ile hasta tedavi etmek,

Gerçek dışı vaatler ile hastaya tanıtım ve bilgilendirme yapmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1594-(G-3266) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza yapılan bir başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, ………. adresinde hizmet veren “……….” isimli firmada

Ticari ürünlerin satışına destek verdiği/aracılık ettiği,

Teşhis ve tedavide bilimsel olmayan yöntem kullandığı,

İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yaptığı

iddialarıyla Dr. ………. hakkında,

Ticari ürünlerin satışına destek verdiği/aracılık ettiği,

Teşhis ve tedavide bilimsel olmayan yöntem kullandığı,

Ticari bir malın tanıtımında reklam amaçlı yer almak

İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yaptığı

iddialarıyla Dr. ………. hakkında,

Ticari ürünlerin satışına destek verdiği/aracılık ettiği,

Teşhis ve tedavide bilimsel olmayan yöntem kullandığı,

Ticari bir malın tanıtımında reklam amaçlı yer almak

iddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1626 /B-726)

 

7- Odamıza Doç. Dr. ………. tarafından yapılan başvuruda, Doç. Dr. ……….’nın  “……….  kitabı için ‘………. ’ ile ilgili bir konuyu kendisine verdiği, 3 ay zaman ayırarak ve yoğun bir emek vererek bölümü yazarak 20 Mart 2012 tarihinde mail yolu ile Dr. ……….’ya gönderdiği, mail sonrası kendisine (olumlu veya olumsuz) bir dönüş yapılmadığı, bu nedenle yazısının kitapta basılacağını beklediği, ancak Şubat-2013’de çıkan kitapta yazısını göremeyince şok olduğu, Dr. ……….’ya sorduğunda da bir özür ile konuyu geçiştirdiği” iddia edilmesi üzerine, başvuru ve ekindeki yazı, değerlendirilmiş olup, konunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için iddialar temelinde Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1627 /G-3909) karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!