Haziran Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 3228

4 HAZİRAN 2013

1- Dr. Mustafa Arısoy, Dr. Melih Koruyucu, Dr. Mehmet Ali Kaçar, Dr. Mihrinisa Kaşgarlı Çağin, Dr. Koray Tekin, Dr. Ahmet Kargı, Dr. Yılmaz Öztorun, Dr. Tuba Koçkar, Dr. Hatip Aydın, Dr. Selahattin Özmen, Dr. Emrah Çiçek, Dr. Arda Çınar, Dr. Mehmet Fehim Doğru ve Dr. Timur Batmaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Mehmet Ünver’in istifasının kabulüne,

 

3- ………. tarafından BİMER’e yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilmesi üzerine oluşturtulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Uzmanlık dışı faaliyete bulunmak,

Bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi uygulamak,

Hasta ailesine yaklaşımda etik dışı davranmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1628/G-4043),

 

4- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü ve ………. tarafından iletilen başvuru üzerine, Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-3527 sayılı dosya görüşülmüş olup, Odamıza ………. tarafından sunulan 30.05.2013 evrak kayıt tarihli dilekçede Özel ………. Hastanesi ile anlaştığı ve şikayetini geri aldığının görülmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

5- Kamuoyunda Taksim Gezi Parkı süreci olarak bilinen olaylar esnasında emniyet güçlerince yoğun bir şekilde gaz bombası ve biber gazı kullanımından doğan sağlık problemlerinin yaygın olarak yaşanması sebebiyle sürecin toplum ve insan sağlığı açısından yakından takip edilmesine, TTB tarafından günlük olarak takip edilen “Göstericilerin Sağlık Durumları” başlıklı rapor için İstanbul bazında çalışma yürütülmesine, gönüllü olarak acil sağlık hizmeti çalışması yürüten hekimlerle koordinasyon sağlanması için çalışmalar yürütülmesine karar verilmiştir.

 

 

 

11 HAZİRAN 2013 Y.K. KARARLARINA YAZILACAK YENİ KAYITLAR 

 

1- Dr. Elçin Arıtürk, Dr. Özcan Pehlivan, Dr. Halil İbrahim Gökçek, Dr. Raşit Tümer, Dr. Rıza Asil, Dr. Ahmet Yelkencioğlu, Dr. Güner Emel Yolsal Gümüş, Dr. Betül Kaskan Toprak, Dr. Obada Wahbeh, Dr. Murat Şahin ve Dr. M.Ali Noor Maung Myint Swe’nin üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Nilgün Hanedar’ın istifasının kabulüne,

 

3- İlgi: 30.01.2013 tarih ve HUB/G-3613-106186 sayılı yazımız.

 

Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3613 sayılı dosya görüşülmüş olup, 30.01.2013 tarih ve HUB/G-3613-106186 sayılı yazımız ile Dr. ……….’den talep edilen bilgilendirici açıklamanızın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için 

……….’un ameliyatında ve ameliyat sonrası takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1629),

 

4- Oda Başkanlığı’na ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2461 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, ……….’ın 31.12.2012 evrak kayıt tarihli dilekçesi ile incelemeye son verilmesi talebinde bulunduğu görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

 

18 HAZİRAN 2013

1- Dr. Ufuk Şahin Tığ, Dr. Hikmet Güven, Dr. Ferhat Aslan, Dr. Özlem Gündüz, Dr. Yeliz Uçar Tavlı, Dr. Ahmet Mithat Tavlı, Dr. Özer Özdemir, Dr. İlknur Gezgin Kuşcu, Dr. Kenan Önder, Dr. Özge Eren, Dr. Aylin Kılıç, Dr. Faik Alper Aksoy, Dr. Müjde Hatun ve Dr. Aycan Uğur’un üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Ahmet Ural’ın istifasının kabulüne,

 

3- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuruda, “acil olarak ………. Hastanesi’ne gittiği, Dr. ………. tarafından karşılandığı, hastaya “ben anarşistlere bakmam, alçınız nerede yapıldıysa oraya gidin” diyerek müdahale etmediği”nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB-1630-(G-4077) sayılı dosya görüşülmüş olup, konunun hassasiyeti ve aciliyeti nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için başvuruda yer alan iddialar ile Dr. ……….  Hakkında soruşturma açılmasına, 

 

4- Odamıza ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

……….’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensizlik göstermek,

Hastanın tedavi edilebileceği sağlık merkezine sevkini yapmamak/ sevkte gecikmeye neden olmak,

İddialarıyla Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1608-(G-3964) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak, uzmanlık dışı faaliyet yürütmek,

Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı hareket etmek,

Reklam amacıyla hasta isimlerini duyurmak,

Hasta sırlarını açıklamak

iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1609-(G-3877) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda Yönetim Kurulumuzca verilen “soruşturmaya yer olmadığına” kararına şikayetçi tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

………. isimli hastanın fizik tedavisinde gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesinin de etkisiyle sağ el beşinci parmakta böl oluşmasına neden olmak

İddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1619-(G-3333) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından Haziran ayı içinde muayenehane ve özel sağlık kuruluşlarına Sağlıknet2 konusunda sıklaşan tebligatlara cevaben Hukuk Bürosu tarafından dilekçe örneği hazırlanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

25 HAZİRAN 2013

1- Dr. Fuat Kanmaz, Dr. Selma Özgür, Dr. Adnan Yalçın Demirci, Dr. Pınar Fatma Mescigil, Dr. Nouraldın M.A. Almaghalsa, Dr. Ebru Öztürk, Dr. Nima Rahimi Dadmarzi, Dr. Selen Soylu, Dr. Sara Özge Marangoz, Dr. Ahmet Emre Sargın, Dr. Taşkın Aydın, Dr. Evren Besler, Dr. Mehmet Tönge ve Dr. Mehmet Kulalı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Neşat Yıldırım ve Dr. Ayşe Türközü’nün istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

………. isimli hastaya yaptığı ameliyatta ve ameliyat sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1620-(G-3495) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Odamıza yapılan bir başvuru üzerine,

Dr. ………. hakkında;

Ticari ürünlerin satışına destek vermek/aracılık etmek,

Teşhis ve tedavide bilimsel olmayan yöntem kullanmak,

İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak

Dr. ………. hakkında;

Ticari ürünlerin satışına destek vermek/aracılık etmek,

Teşhis ve tedavide bilimsel olmayan yöntem kullanmak,

Ticari bir malın tanıtımında reklam amaçlı yer almak

Dr. ………. hakkında;

Ticari ürünlerin satışına destek vermek/aracılık etmek,

Teşhis ve tedavide bilimsel olmayan yöntem kullanmak,

Ticari bir malın tanıtımında reklam amaçlı yer almak

İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1626-(B-726) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’ye ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Hasta ……….’ye tıbbi yaklaşımda özensizlik göstermek ve bu yolla teşhiste gecikme yaşanmasına neden olmak 

İddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1595-(G-3446) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na ait dosya ekinde yer alan inceleme raporunun değerlendirilmesi sonucunda,

“Sigortalı ……….’ü muayene etmeksizin bilgisin dışında adına reçete düzenleyerek kurumu zarara uğrattığı”

İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1632 /G-4033)

 

7- 7 Temmuz 2013, Pazar günü “Sağlık Hakkı” temasıyla gerçekleştirilecek olan Divriği Kültür Derneği Geleneksel Şenliği’nde TTB-İstanbul Tabip Odası standı açılmasına, sağlık alanıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendiren, kamuoyunu bilgilendirici bir broşür hazırlanarak çoğaltılmasına ve şenlik süresince vatandaşlara dağıtılmasına, sürecin takibinden Dr. Emel Atik’in sorumlu olmasına,

 

8- “Gezi Parkı” olayları sürecinde gönüllü sağlık hizmeti sunmuş hekimlere ve sağlık çalışanlarına dönük, tanıklıkların aktarılacağı, öneri ve deneyimlerin ele alınacağı, olağandışı durumlarda sağlık hizmeti verme sorumluluğunun irdeleneceği bir toplantı çağrısının internet sitemiz üzerinden yapılmasına, söz konusu toplantının 2 Temmuz 2013 Salı günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirilmesine,

 

9- Gezi Parkı sürecinde yaşanan deneyim ve gözlemleri “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti” çerçevesi içinde aktaracak bir Oda bülteninin hazırlanarak basılmasına, bülten editörlüğünü Yönetim Kurulu adına Dr. Feray Kaya’nın üstlenmesine karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!