Temmuz Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 2748

2 TEMMUZ 2013 

 

1- Dr. Elad Azizli, Dr. Levent Arslan, Dr. Emel Polat, Dr. Sinan Gültekin, Dr. Hilal Kart, Dr. Okan Morkoç, Dr. Güzide Turanlı, Dr. Özkan Sayan, Dr. Hadi Uysal, Dr. Sultan Kaya Ünsal, Dr. Nazif Emre Evren, Dr. Ali Ferruh Akay, Dr. Hülya Tür, Dr. Halit Özşen ve Dr. Yağmur Çiçek’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Kemal Yeşilçimen ve Dr. Cemal Ayazoğlu’nun istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza ……….  ve ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

12.02.2013 tarihinde vefat eden ……….’a yönelik tıbbi işlem ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1633 /G-3865)

 

4- Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, 20.11.2012 tarihinde trafik kazasında yaralanma nedeniyle Özel …… Hastanesi’ne kaldırılan ……….’un teşhis ve tedavisini konu alan Sabim başvurusu görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

……….’un teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek 

İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1634-/G-3769),

 

5- Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen başvuru ve ekleri değerlendirilmiş olup, ilgi yazımız ile talep edilen bilgilendirici açıklamaya aradan geçen süreye karşın  yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

……….’ın tedavisinde özensizlik göstermek,

Hekim tarafından yapılması gereken işlemin (batından sıvı boşaltım) hemşire tarafından yapılmasını sağlamak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1635/G-3943),

 

6- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-2999 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda;

Dr. ……….’ın tıbbi işlemlerinde, tıbbi belge ve kayıtlar temel alındığında, hekimlik uygulamaları yönü ile kusur tespit edilmediği, 

Operasyon sırasında ve sonrasında gelişen ve komplikasyon kabul edilen sorunların gecikmeksizin tespit edildiği ve gereken önlemlerin alındığı, 

Komplikasyonlar nedeniyle hekime kusur yöneltilemediği

şeklindeki bilgilendirme yazımıza şikayetçi ………. tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya, yeniden değerlendirilmiş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16.Maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Sağlık Bakanlığı Torba Yasa tasarısının ve Sağlık Net-2 konularının ele alınacağı bir toplantının 9 Temmuz 2013, Salı günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

 

9 TEMMUZ 2013 

1- Dr. Ahmet Murat, Dr. Salih Mevlitoğlu, Dr. Cem Karataş, Dr. Fatma Banu Taşer, Dr. Cihan Bolat, Dr. Aygün Korkmazer, Dr. Veli Karabuğa ve Dr. Pelin Su Şirin’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, televizyon kanallarında yayınlanan ve Dr. ……….’nun da rol aldığı “……….” isimli ürünün reklamı nedeniyle

Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak

iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-965 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3- Odamıza ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla, 

Psikiyatri uzmanı olmadığı halde Psikiyatri tıp disiplini alanına giren konularda tıbbi bilgilendirme yapmak, psikiyatri uzmanlık alanında yer alan hastalık ve belirtileri “tamamlayıcı tıp teknikleri ile çözümleyebileceğini” ileri sürmek

Bilgilendirme ve tanıtma kurallarına aykırı fiillerde bulunmak

iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1591-(G-3746) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Oda Başkanlığına yapılan bir başvuru üzerine 

Bildirimsiz hekim çalıştırmak,

Bildirimsiz sağlık personeli çalıştırmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında, 

22.12.2010 tarihinde saat 21.00-22.00 sularında Atatürk Havalimanında ………. isimli hastaya karşı özensiz davranmak, hastayı teşhis edememek ve bu nedenlerle acil durumdaki hastayı tedavi etmemek, gerekli yerlere sevk etmemek,

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

İddialarıyla ………. hakkında oluşturulan HUB-1415-(G-2644) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak 25.10.2011 tarihli Onur Kurulu toplantısında verilen kararın TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 11-12-13 Ocak 2013 tarihli kararı ile bozulması üzerine, Onur Kurulu’nun 21.05.2013 tarih ve 2013/047 sayılı kararı doğrultusunda, 

Dr. ………. hakkında yürütülen soruşturmanın konusunun, 

Dr. ……….’nun İstanbul Tabip Odası’na bildirimi yapılmadan Mesul Müdür olarak görev yaptığınız Özel ……….  Polikliniği’nde serbest hekimlik yapmasına olanak sunarak 6023 sayılı yasanın 5.maddesinin son fıkrasını ihlal etmek, şeklinde ifade edilerek Dr. ………. hakkında yürütülen soruşturmanın konusunun

İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapılmadan Özel ………. Polikliniği’nde serbest hekimlik yaparak 6023 sayılı yasanın 5.maddesinin son fıkrasını ihlal etmek, 22.12.2010 tarihinde saat 21.00-22.00 sularında Atatürk Havalimanında ………. isimli hastaya karşı özensiz davranmak, hastayı teşhis edememek ve bu nedenlerle acil durumdaki hastayı tedavi etmemek, gerekli yerlere sevk etmemek, şeklinde ifade edilerek tamamlanan soruşturma sonucunda dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3178 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup,04.04.2012 tarih ve HUB/G-3178-99659 sayılı yazımız ekinde gönderdiğimiz başvuru konusu ile ilgili bilgilendirici açıklama talebimizin aradan geçen zamana karşın Dr. ………. tarafından yanıtlanmadığı görülerek, 02.11.2011 günü Saat: 23.00 sıralarında muayene ettiği hasta ……….’e yönelik tıbbi yaklaşımda özensizlik göstermek İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1636),

 

6- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru ve ekinde bulunan, 01.07.2013 tarihli ………. gazetesinde yer alan, ……….’ın Dr. ………. tarafından yapılan operasyonunu konu alan “……….” başlıklı haber-röportaj görüşülmüş olup,

Hasta sırlarını açıklamak ve

Hasta ile ilgili bilgileri reklam amaçlı basına vermek

iddialarıyla Dr. ……….  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1637) karar verilmiştir.

 

 

16 TEMMUZ 2013 

 

1- Dr. Burcu Sağlam, Dr. Hüseyin Kandulu, Dr. Tansu Altıntaş, Dr. Erman Yılmaz, Dr. İbrahim Bilgen, Dr. Raşit Hatip, Dr. Selenge Baljinnyam, Dr. Keriman Akyıldız, Dr. Samiye Özbaş Soysal ve Dr. Fatma Metin Alim’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine, dikkat eksikliği şikayeti ile Dr. ………. in muayenehanesine getirilen 10 yaşındaki ……….’a yönelik tedavide

Uzmanlık dışı faaliyete bulunmak,

Bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi uygulamak,

Hasta ailesine yaklaşımda etik dışı davranmak

iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1628-(G-4043) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3- Odamıza ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Hasta ……….’e aydınlatılmış onamını almadan, rızası olmaksızın, aldatma yoluyla kürtaj yapmak

İddiasıyla Dr. ……….  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1638 /G-4079)

 

4- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………. konulu başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

 “Rezektör balon yöntemini uyguladığı hastadan; uygulamanın kısmi etkili ve rahatlatıcı olduğu konusunda hasta ve yakınlarını yeterli düzeyde bilgilendirmeden, hastayı aynı sonuca ulaştıracak diğer tedavi yöntemlerini sunmadan, hastadan ödeyebileceğinin çok üstünde fahiş sayılabilecek bir ücret tahsil ederek etik ihlalde bulunmak”  iddiasıyla Dr. ………. hakkında  soruşturma açılmasına HUB-1639-(G-3843),

 

5- Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ……….’a ait başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

22.08.2012 tarihinde Özel ………. Hastanesi Acil Polikliniği’nde bakılan ………. isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Hastanın ilgili kurumlara uygun koşullarda sevkini sağlamamak

İddiaları ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1586-(G-3653) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Özel ………. Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ni konu alan İnceleme Raporu’nun incelenmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Klinikte hastaların kullandığı ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

Kullanılmayan ilaçların kutulanarak hastalara satılması

Soğuk zincirde tutulması gereken ilaçların kutulanarak yeni hastalara satılması

iddiaları ile Özel ……….  Hastanesi ÜYTE sorumlu hekimi Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1621-(G-3957) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ………. ’ya ait başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Daha donanımlı bir merkezde ameliyat edilmesi gereken morbid obez hasta ……….’ı Cerrahi Tıp Merkezi’nde ameliyat etmek,

Ameliyat sonrası takip ve kontrolü yetersiz yapmak, hastanın yaşadığı sağlık sorunlarının düzeyini teşhis edememek,

Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1624-(G-3661) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu değerlendirilmiş olup kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Yeterli ve gerekli inceleme yapmadan müdahalede bulunmak,

Yapılmayan işlemleri yapılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura etmek,

Cerrahi müdahale uygulama belgesi olmadan cerrahi müdahalede bulunmak, yetkisiz müdahale yapmak,

Dr. ………. tarafından yapılan müdahaleleri Dr. ………. tarafından yapılmış gibi göstermek,

Uzmanlık dışı girişimde bulunmak, tanıtım yapmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1622-(g-3954) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8- Bir dönem hastası olan ve tedavisi için önerilerini uygulayan ……….’ın Odamıza başvurusu üzerine, 

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,

Hasta sırlarını açıklamak,

Bilimsel olmayan tedavi yöntemlerini önermek, uygulamak,

Ticari mal satışına aracılık etmek,

Ticari ürün reklamını yapmak,

Gerçekleşmesi mümkün olmayan umut vaadi ile ticari ürün reklamını yapmak,

Ticari mal satışında promosyon işlevini üstlenerek etik ihlalde bulunmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1615-(G-3753) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru ve ekleri görüşülmüş olup, inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

İzne ayrılan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hekimi yerine görevlendirme yapmamak,

Bebek ………. ’nın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Hasta ailesine sorumlu hekim aracılığıyla yeterli bilgi vermemek iddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1640-/G-2887),

 

10- Odamıza Eyüp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’e ait başvuru konusu değerlendirilmiş ve yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

02.09.2012 tarihinde Özel ………. Hastanesi’nde muayene ettiğiniz ……….’e özensiz davranmak, teşhiste hata yapmak

İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1641/G-3568),

 

11- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,   yürütülen inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla, ……….’nın 20.11.2006 tarihinde Türkiye ………. Hastanesi’nde yapılan sezaryen operasyonunda ve operasyon sonrası takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, taburculukta yeterli özeni göstermemek/ erken taburcu etmek İddialarıyla Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1642/G-3770) karar verilmiştir.

 

 

23 TEMMUZ 2013 

1- Dr. Yasin Ekti, Dr. Sena Beyazyıldırım, Dr. Shahrouz Sheidaei, Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Dr. Yağmur Yörükoğlu, Dr. Ayşe Ülkü Aslan Güven, Dr. Nurcan Arat, Dr. Ertan Erel, Dr. Ersin Aydemir, Dr. Şenol Bozdağ, Dr. Ruken Dursun, Dr. Gultakın Maharramova, Dr. Ali Kolaylıoğlu, Dr. Hadi Sasani Aghdam, Dr. Sinan Taşçı, Dr. Özlem Aktaş Hanımeli, Dr. Nazmi Bülent Alp, Dr. Serdar Tunçer, Dr. Serpil Dikmen, Dr. Egemen Altan, Dr. Nomıngerel Tseveldorj ve Dr. Funda Emren Ilğaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na ait dosyada yer alan inceleme raporunun değerlendirilmesi sonucunda,

“Sigortalı ……….’ü muayene etmeksizin bilgisin dışında adına reçete düzenleyerek kurumu zarara uğrattığı”

İddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1632-(G-4033) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na ait inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, konunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

………. isimli SGK mensubuna, bilgisi ve onayı olmadan ilaç kullanım raporu düzenlemek 

İddiasıyla Dr. ……….  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1643/G-4095),

 

4- Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla iletilen ……….’e ait başvuru ve ekleri değerlendirilmiş olup, başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla, 30.11.2012 tarihinde doğumu gerçekleşen ……….’in doğumunda tampon unutulması, kontrol muayenesinde tespit edilememesi İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1644/G-4090),

 

5- Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla iletilen ……….’a ait başvuru ve ekleri değerlendirilmiş olup, iddialarla ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Hasta ……….’ın 17.05.2013 tarihli tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek,

Hasta ……….’ın 20.05.2013 tarihli sevkinde özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1646/G-4105),

 

6- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ait İnceleme Raporu ve ekleri üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, Odamız kayıtlarının incelenmesinde Dr. ………. ün üye kaydına ve serbest çalışma adresinize, Dr. ……….  ve Dr. ……….’ın söz konusu adreste serbest hekimlik yaptığına ilişkin bilgiye rastlanılamamış olup, konunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Çalıştığı ………. Hastanesi’nde, hasta olmayan ………. adına “02.10.2012 tarih ve 274777 protokol numarası ile Sifingolipidoz tanısıyla 30 gün süreli “İlaç kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu” düzenleyerek kamu zararına yol açmak 

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

İddialarıyla  Dr. ………., Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında,

Çalıştığı ………. Hastanesi’nde, hasta olmayan ………. adına “31.10.2012 tarih ve 133006 protokol numarası ile Sifingolipidoz tanısıyla 2 yıl geçerli “İlaç kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu” düzenleyerek kamu zararına yol açmak 

İddiasıyla Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. hakkında,

Çalıştığı Özel ……  Hastanesi’nde, hasta olmayan ………. adına “30.10.2012 tarih ve 70215 protokol numarası ile Sifingolipidoz tanısıyla 2 yıl geçerli “İlaç kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu” düzenleyerek kamu zararına yol açmak 

İddiasıyla ………., Dr. ………., ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1647/G-4117),

 

7- “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve TTB’nin Rolü” gündemli bir istişare toplantısının gerçekleştirilmesi için çalışma yürütülmesine karar verilmiştir.

 

 

30 TEMMUZ 2013

1- Dr. Serkan Gürcan, Dr. İrem Ünal, Dr. Ceyhun Sayman, Dr. Reşat Altuğ Aktaş, Dr. Hilal Gökalp, Dr. Tolga Sinan Güvenç, Dr. Mustafa Faik Seçkin, Dr. Onur Çolak, Dr. Moh’d R.A. Antar, Dr. Nimetullah Mete Genç, Dr. Cengiz Aşcı, Dr. Erkan Sevinç, Dr. Gelincik Semra Sayın, Dr. Tuğçin Bora Polat, Dr. Çiğdem Bahar Çakmak ve Dr. Günay Tezcan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için ……….’ın teşhis ve tedavisinde hata yapmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1583-(G-3754) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 30.07.2013 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

 

3- Odamıza ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine hakkınızda oluşturulan HUB/G-3208 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, 14.03.2012 tarih ve 99117 sayılı yazımız ile ………. Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne ve 29.08.2012 tarih ve 102785 sayılı yazımız ile ………. Hastanesi Başhekimliği aracılığı ile bir kez daha iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş olan başvuru konuları ile ilgili bilgilendirici açıklama talebimize aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine,  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Tutuklu hasta ……….’ı hastalığı konusunda bilgilendirmemek, Hasta-hekim ilişkisinde hekimliğe yakışmayan söz ve davranışlarda içinde olmak

İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1648/G-3208),

 

4- Odamıza, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Mesul Müdür olarak görev yaptığı ………. adlı şirket ile ilgili başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, talep edilen açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, konunun Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

Hasta teminine aracılık ederek 6023 sayılı yasanın 64. Maddesini ihlal etmek

İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1649/G-3243), 

 

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-3289 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, ilgi yazımız ile iletilen bilgilendirici açıklama talebimize aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin anlaşılması üzerine, konu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla, Dr. ……….’ya istirahat raporu vererek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesini ihlal etmek, Tıbbi kayıtları tutmamak İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1650/G-3289),

 

İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü ve ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, ………. isimli hastanın, 25.03.2009 tarihinde ……….’nda yapılan ameliyatında ve ameliyat sonrası takip, tedavi ve yönlendirmelerde tıbbi ihmal ve hata yapmak/hastaya özensizlik göstermek İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1651 /G-3016)

 

6- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-3255 sayılı dosya görüşülmüş, bilirkişi görüşü, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde,

Ameliyat endikasyonunun bulunduğu, ameliyat öncesi hazırlığın yapıldığı, aydınlatılmış onam alındığı, 

Ameliyatın benzer sorunlarda uygulanmakta olan yöntem ile gerçekleştiği,

Ameliyatın total planlandığı ve yapıldığı ancak ameliyat sonrası inceleme sonuçları dikkate alındığında tiroid dokusunun tamamının alınmadığı; ilerleyen tedavi süreçleri irdelendiğinde, ameliyat sonucu kalan dokunun ve ameliyatın yarattığı ödemin ses tellerine baskı uyguladığı ve buna bağlı olarak ses tellerine baskı uyguladığı ve buna bağlı olarak ses problemi yaşandığı, dosya incelendiğinde bu durumların komplikasyon olarak kabul edildiği, komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmediği, bu durumlarda hekimlerden beklenenin, ortaya çıkan sağlık sorununun teşhis edilmesi ve uygun yöntemle tedavisinin sağlanması olduğu, Op. Dr. ……….’un ameliyat sonrası takibini yaptığı, teşhis ettiği ancak hasta ……….’ın tedaviyi bir başka merkezde sürdürdüğü,

Tedavi sürecinde Op. Dr. ……….’un cezai işlem gerektiren kusurlu tıbbi uygulamasının belirlenmediği, ortaya çıkan sonucun komplikasyon olduğu, komplikasyonun teşhis edilerek tedavisinin planlandığı sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

7- Odamız seçilmiş kurul üyelerinin davetli olacağı bir tekne gezisinin 13 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili olarak “Boran Para” teknesinin sahibi Kenan Para ile anlaşma yapılmasına,

 

8- Odamıza bağışlanmış bulunan muhtelif ilaç ve ilk yardım malzemesinin Diyarbakır Tabip Odası’na bağış olarak gönderilmesine,

 

9- Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleriyle, yaşadıkları sorunları, görüş ve önerilerini almak üzere bir toplantı gerçekleştirilmesine, söz konusu toplantıya salon tahsisi için ilgili hastane başhekimliğine yazı yazılmasına, konunun takibinden Dr. Feray Kaya’nın sorumlu olmasına,

 

10- TTB Özel Hekimlik Kolu’nun çağrısıyla kişisel sağlık verilerinin alınması, toplanması, korunması, değerlendirilmesi ve paylaşılması ile ilgili toplantının 18 Ağustos 2013’de İstanbul Tabip Odası’nda yapılması için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!