Ağustos Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 3268

6 AĞUSTOS 2013 

1- Dr. Şahin Çetiner, Dr. İbrahim Akdeniz, Dr. Saffet Meral Çınar, Dr. Emre Arpalı, Dr. Bahar Ergen, Dr. Ernst Mamatov, Dr. Mehmet Gökçeimam, Dr. Yusuf Kuserli, Dr. Senem Çiğdem Güzel, Dr. Emin Gasemi, Dr. Ömer Aykut Sümer, Dr. Şadiye Seda Öz, Dr. Koray Arıcan, Dr. Aslı Çurgunlu, Dr. Eldar Khuramshin, Dr. Ali Balevi, Dr. Ayşegül Şengel, Dr. Huri Aslan, Dr. Mahmut Kaya, Dr. Cem Alen Şelhat ve Dr. Afşin Öztaş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Ali Rıza Karaköse, Dr. Cenk Ergen, Dr. Kamil Ertürk ve Dr. Sümeyra Yuvacı’nın istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………. konulu başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

“Rezektör balon yöntemini uyguladığı hastadan; uygulamanın kısmi etkili ve rahatlatıcı olduğu konusunda hasta ve yakınlarını yeterli düzeyde bilgilendirmeden, hastayı aynı sonuca ulaştıracak diğer tedavi yöntemlerini sunmadan, hastadan ödeyebileceğinin çok üstünde fahiş sayılabilecek bir ücret tahsil ederek etik ihlalde bulunmak” iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1639-(G-3843) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak, 30.01.2013 tarih ve HUB/G-3613-106186 sayılı yazımız ile Dr. ……….’den talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için

……….’un ameliyatında ve ameliyat sonrası takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1629-(G-3613) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza ………. Tabip Odası tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve ilişikte örneği sunulan, Özel ……….’e ait tanıtım filmi görüşülmüş olup, söz konusu tanıtım filminde Tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Özel ………. Hastanesi Mesul Müdürü Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

 

6- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuruda, “……  Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun yazısı ve eklerinde, ……  Tabip Odası tüzel kişiliğine ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığının belirtildiği ifade edilerek, bu nedenle  ……  Tabip Odası’nın olayda taraf olduğu gözetilerek, konu ile ilgili soruşturmanın açılması ve kovuşturma aşamasına kadar olan tüm işlemlerin Odamızca yürütülmesi…”nin talep edilmesi üzerine, Ankara İl Genel Meclisi’nin, 10.11.2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantısında yaptığı konuşmada;

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c maddesine (3-c: Meslektaşlarına ve diğer sağlık meslek mensuplarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya kötülemek) aykırı davrandığı 

iddiasıyla Ankara İl Sağlık eski müdürü Dr. …… ’un hakkında oluşturulan HUB-1534-(G-3215) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza Eyüp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla, 02.09.2012 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde muayene ettiği ……’e özensiz davranmak, teşhiste hata yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1641-(G-3568) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8- Odamıza yapılan bir başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş, 19.12.2012 tarih ve HUB/G-3581-105232 sayılı bilgilendirici açıklama talebinin aradan geçen zaman karşın Dr. …… tarafından yanıtlanmadığı görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

Hastanın şahsiyetine saygı göstermemek iddiasıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1652),

 

9- Odamıza …… tarafında yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, …… isimli mahkum hastaya karşı tıbbi özensizlik içinde olmak iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1653 /G-3582) karar verilmiştir.

 

 

13 AĞUSTOS 2013  

1- Dr. Murat Karaman ve Dr. Şinasi Erol Bolu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturula HUB/R-967 sayılı dosya görüşülmüş olup,

Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

3- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Başdenetçisi …… tarafından hazırlanan inceleme raporunda, ……  ve …… isimli hastalara, hastaları görmeden ve muayene etmeden ilaç kullanımı ile ilgili sağlık raporu düzenlediğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-4170 sayılı dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Hastaları görmeden ve muayene etmeden ilaç kullanım raporu düzenlemek

İddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1564),

 

4- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, 

Ticari bir ürünün tanıtımında ve satışında yer almak,

Bilimsel olmayan bir yöntem kullanmak,

Reklam amaçlı olarak bilimsel olmayan bir yöntemi kullanmak,

Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1574-(G-3561) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Dr. Ahmet Tellioğlu (2 ayrı dosya), Dr. Necati Güler, Dr. Devrim Deniz Dede Temiz, Dr. Şengül Kılıç, Dr. Haluk Çalışır, Dr. Vedat Çalışkan, Dr. Neşet Köksal, Dr. Özlem Karaarslan Karahasanoğlu, Dr. Utku Uzun, Dr. Mahmut Aras, Dr. Deniz Bilici ve Dr. Gülden Sinem Akyürek’e başvurularına istinaden hukuki destek verilmesine,

 

6- 13 Eylül 2013 tarihinde, Oda seçilmiş kurul ve komisyon üyelerinin katılacağı bir tekne gezisinin gerçekleştirilmesine,

 

7- Tabip Odaları Marmara Bölge toplantısının 14 Eylül 2013, Cumartesi günü Odamız evsahipliğin de gerçekleştirilmesine ve gerekli davetin ilgili Odaların yönetim kurullarına yapılmasına,

 

8- Odamıza çeşitli platformlardan ve park forumlarından gelen “ilkyardım temel eğitimi” konulu taleplerin karşılanması amacıyla bir hekim havuzu oluşturulması için, 29 Ağustos 2013 Perşembe günü 18.30’da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde bir eğitici eğitimi kursu düzenlenmesine,

 

9- 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında oluşturulan Barış ve Demokrasi Platformu’na İstanbul Tabip Odası olarak dahil olunmasına, bu kapsamda gerçekleştirilecek miting, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere katkı ve katılım sağlanarak destek olunmasına, etkinliklerin duyurusunun üyelerimize internet sitemiz üzerinden, e-posta ve SMS gönderimi yoluyla yapılmasına,

 

10- İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp ve Marmara Tıp Fakültelerinin Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek yeni kayıt günlerinde Oda olarak, yayınlarımızı hekim adaylarına dağıtacağımız masalar kurulmasına,

 

11- İstanbul ve Türkiye genelinde Gezi süreci ve sonrasında yerel katılım ve talepler üzerine oluşturulan park forumlarından gelen toplantı, eğitim çalışması, “yeryüzü sofrası” ve benzeri etkinliklere, talep olması halinde destek ve katılım sağlanmasına,

 

12- Odamızın da bileşenleri arasında yeraldığı Kuzey Ormanları Savunması’nın 7-8 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştireceği kamp etkinliğine destek ve katılım sağlanmasına karar verilmiştir.

 

 

20 AĞUSTOS 2013 

1- Dr. Nezih Karaca, Dr. Moustafa Dali, Dr. Fatma Didem Yücel, Dr. Hilal Üçtaş, Dr. Gizem Küçükcıpracı, Dr. Gözde Nizamoğlu, Dr. Orkun Dönmez, Dr. Miraç Özalp, Dr. Şadiye Ertan, Dr. Burçak Yılmaz Güneş, Dr. Osman Murat Köleoğlu, Dr. Mehmet Fahrettin Paşalıoğlu, Dr. Ferda Koç, Dr. Enver Kunduz, Dr. Burçin Öztürk, Dr. Gonca Özgün, Dr. Ayhan Yılmaz, Dr. Fisun Ertuğrul, Dr. Şule Karataş, Dr. Ayşe İlknur Çelik, Dr. Sibel Gelecek Geyik, Dr. Mustafa İnanç Doğan, Dr. Elif Erdem Özcan, Dr. Serdar Geyik, Dr. Funda Selekler, Dr. Cansunar Ege ve Dr. Nihat Özer’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Hayri Gürbostan, Dr. Hasan Morcalı, Dr. Mürüvet Yener, Dr. Seyit Ahmet Uslu, Dr. Ruhi Durmuş, Dr. Merve Bahar, Dr. Hüseyin Salih Güngör ve Dr. Mehmet Yaşar Gençgönül’ün istifalarının kabulüne,

 

3- İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine;

…… isimli hastanın, 25.03.2009 tarihinde ……’nda yapılan ameliyatında ve ameliyat sonrası takip, tedavi ve yönlendirmelerde tıbbi ihmal ve hata yapmak/hastaya özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1651-(G-3016) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait “Suç Duyurusu” raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

18.06.2009 ve 26.08.2009 tarihinde ……’a,

14.07.2009 tarihinde ……’e,

19.02.2010 tarihinde ……’a,

25.02.2010 tarihinde ……’a 

hastaları görmeden, muayene etmeden, bilgisi ve talebi olmadan reçete düzenlemek iddialarıyla Dr. ……  hakkında oluşturulan HUB-1604-(G-3932) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda……  isimli web sitesinde Dr. ……’un fotoğrafının yer aldığı “…… Sadece ……  ₺ ibaresinin görülmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 

Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-968),

 

6- ……, Odamıza Dr. …… hakkında şikayet içerikli bir başvuru yaparak,

Dr. ……’den fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, her akşam şiddet gördüğünü, 8 ay boyunca evden dışarı çıkarılmadığını, en son olarak 10.11.2010 tarihinde ciddi biçimde darp edildiğini ve bununla ilgili 12.11.2010 tarihinde darp raporu aldığını

iddia etmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, iddiaların Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1655 /G-4154),

 

7- Bölgemizde yaşanan savaş iklimine karşı barış çağrımızı dile getirmek ve görünür kılmak amacıyla İstanbul Tabip Odası imzalı “Hekimler Savaşa Karşı” sticker ve afişleri bastırılıp dağıtılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

27 AĞUSTOS 2013 

1- Dr. Abdullah Altıntaş, Dr. Mahir Kapmaz, Dr. Döndü Dilek Yamaç, Dr. Adnan Ayvaz, Dr. Zehra Onar Şekerci, Dr. Emre Serdar Saygılı, Dr. Fatma Dilşad Yılmaz, Dr. Merve Selimbabaoğulları, Dr. Armağan Altun, Dr. Handan Öğünç, Dr. Tayfun Şahin, Dr. Alhasan I.S. Shıkhaleıd, Dr. Cemile Özdemir, Dr. Zeynep Cansu Göçmez, Dr. Sibel Ayvaz, Dr. Tolga Bıyıkoğlu, Dr. Aslı Menteş Urut ve Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Melek Uzun, Dr. Gökhan Tufaner ve Dr. Lokman Uzun’un istifalarının kabulüne,

Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait eşi ……’nın doğumu ile ilgili şikayet başvurusu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;

……’nın gebelik takibinde, doğumunda ve doğum sonrası takip ve tedavide özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1580-(G-3531) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilen yazı ve eklerinin ilgisi nedeniyle Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 

Özel ……  Tıp Merkezi’nde …… ve ……’ya, hasta olmadıkları halde, cilt hastalığı ile ilgili sahte ilaç kullanım raporları düzenlemek ve bu raporlara istinaden bu kişilere sahte reçete düzenlemek,

Özel …… Tıp Merkezi’nde Dr. ……’nın istemiyle …… ve ……’a sahte ilaç kullanım raporu çıkartmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında,

Özel …… Hastanesi’nde, sigortalı ve hak sahiplerinden habersiz, onları muayene etmeden, …… ve ……’a hasta olmadıkları halde cilt hastalığı ile ilgili sahte ilaç kullanım raporları düzenlemek ve bu raporlara istinaden bu kişilere sahte reçete düzenlemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında,

Özel …… Tıp Merkezi’nin sahibi ve mesul müdürü olarak, Özel …… Tıp Merkezi’nde çalışan Dr. …… ‘e, ……  ve …… için sahte ilaç kullanım raporu çıkartılmasını sağlamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1656 /G-4155),

 

4- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

……’nın 20.11.2006 tarihinde …… Hastanesi’nde yapılan sezaryen operasyonunda ve operasyon sonrası takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, taburculukta yeterli özeni göstermemek/ erken taburcu etmek

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1642-(G-3770) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, 29.08.2011-05.09.2011 tarihleri arasında Özel …… Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatırılan ……’nın (Baba adı: ……, Anne adı: …… ) takip ve tedavisi ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

İzne ayrılan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hekimi yerine görevlendirme yapmamak,

…… ’nın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

Hasta ailesine sorumlu hekim aracılığıyla yeterli bilgi vermemek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1640-(G-2887) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!