Eylül Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 2705

3 EYLÜL 2013  

1- Dr. Sema Aktaş, Dr. Havva Güneş, Dr. Oğuz Gürgen, Dr. Özgür Ceyhan, Dr. Suzan Üstün, Dr. Mete Gürsoy, Dr. Cem Yener, Dr. İbrahim Yolcu, Dr. Mert Keskinbora, Dr. Talip Özdemircan, Dr. Öyküm Doğantürk, Dr. Cengiz Doğantürk ve Dr. Mehmet Bülent Doğu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Ergun Demirel’in istifasının kabulüne,

 

3- Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3528 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, söz konusu başvuru ile ilgili olarak 05.09.2012 tarih ve HUB/G-3528-102912 sayılı yazımız ile Dr. …… talep edilen bilgilendirici açıklama talebine, aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediği görülerek, konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için Dr. …… hakkında,

Deontoloji kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1657) karar verilmiştir.

 

4- İstanbul Tabip Odası bünyesinde yürütülecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında işveren vekili olarak Yönetici Sekreter Füsun Taş yetkilendirilmiştir. 

 

 

 

10 EYLÜL 2013 

1- Dr. Murat Alp Alkaya, Dr. Şule Namlı Koç, Dr. Gülgün Dilek Arman, Dr. Volkan Hazar, Dr. Mehtap Bulut, Dr. Betül Taş, Dr. Gülden Tuncer, Dr. Ömer Türker, Dr. Burak Karaman, Dr. Onur Aytan, Dr. Sami Samin, Dr. Sevgi Ekiyor, Dr. Elif Kervancıoğlu, Dr. Tuğba Belgemen, Dr. Ahmet Can, Dr. Hamit Eğriboz ve Dr. Cihangir Akgün’ün üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ……’na ait başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için; 

06.07.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde muayene ettiği hasta ……’na klinik ve laboratuvar sonuçlarına rağmen (Açlık kan şekeri 594) müdahalede bulunmamak / tedavi alabileceği bir sağlık merkezine sevk etmemek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1658/G-4180),

 

3- Odamıza …… tarafından iletilen ve ekte örneği sunulan şikayet-ihbar başvurusunda yer alan, “Özel …… ” isimli sağlık kuruluşunun Facebook sayfası (……) değerlendirilmiş olup, söz konusu internet sayfasında;

̵ Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı hareket etmek,

̵ Haksız rekabet yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB/R-969), 

 

4- Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Dişhekimleri Birliği, Türkiye Eczacılar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan çalışma grubunun gerçekleştireceği “Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı” nın 27 Ekim’de İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde yapılmasına, konu ile ilgili yazışma ve hazırlıkların başlanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

17 EYLÜL 2013 

1- Dr. Yunus Emre Bıkmaz, Dr. Petek Balkanlı Kaplan, Dr. Ali Kemal Gürbüz, Dr. Aslıhan Göksu, Dr. Mohammad Anvarı Azar, Dr. Özlen Aytur, Dr. Enis Biçerer, Dr. Nurdagül Sibel Esti, Dr. Mehmet Yavuz Sütbeyaz, Dr. Zafer Dörtdoğan, Dr. Alper Özdilek, Dr.  Talat Yurdakul, Dr. Emine Arzu Köse, Dr. Mohammad Naeem Butt  ve Dr. Serpil Garan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Nurcan Özbakır, Dr. Kemal Özbakır, Dr. Osman Çengel, Dr. Memet Emre Dibek, Dr. Orhan Baylan, Dr. Ferhat Top ve Dr. Emre Ayıntap’ın istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza …… tarafından kızı ……’un teşhis ve tedavisi ili ilgili yapılan başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, iddialarla ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

 

 “akut psikotik” teşhisi konulan hasta ……’un tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak/ psikiyatri tıp biliminde yeri olmayan tedavi uygulamak,

Psikiyatride acil durum olarak kabul edilen “psikotik atak” tanısı konan ve intihar girişiminde bulunan hastanın yatışını sağlamamak/ yatışı ile ilgili adımlar atmamak

İddiaları ile Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1659/G-3473), 

 

4- Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla iletilen ……’e ait başvuru üzerine, başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

30.11.2012 tarihinde doğumu gerçekleşen ……’in doğumunda tampon unutulması, kontrol muayenesinde tespit edilememesi

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1644-(G-4090) sayılı  soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5- Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından için,

Hasta ……’ın 17.05.2013 tarihli tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek,

Hasta ……’ın 20.05.2013 tarihli sevkinde özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1646-(G-4105) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6- Odamıza …… tarafından iletilen başvuru üzerine, başvuru konusunun özelliği nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

“Tedavi amaçlı yapıldığı ifade edilen hipnoz sırasında hastasına tecavüz etmek”

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulun HUB-1592-(G-2878) saylı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

 

 

24 EYLÜL 2013

1- Dr. Mehmet Cengiz Hacıevliyagil, Dr. Kadir Sevim, Dr. Erek Öztürk, Dr. Lutfullah Khalyar, Dr. Ayşe Gürcan, Dr. İffet Ebru Saraç, Dr. Cemal Ata Bozoklar, Dr. Ruhat Ünlü, Dr. Fatıma Bilgin, Dr. Erkan Bayram, Dr. Ahmet Salim Göktepe, Dr. Şohre Gasemi, Dr. Fatma Deniz Sargın, Dr. Ceyhun Keçelioğlu, Dr. Müge Erdoğanlar, Dr. Şerife Tuğba Kahraman ve Dr. Aslıhan Sarıkoç’un üyelik başvurularının kabulüne,

 

2- Dr. Mehdi Cabiri, Dr. Mustafa Yenigün ve Dr. Demet Polat’ın istifalarının kabulüne,

 

3- Odamıza Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

…… isimli gebenin Özel …… Hastanesi’nde sürdürülen gebelik takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak / özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1660/G-3706),

 

4- Oda Başkanlığı’na …… tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Suç Duyurusu Raporu’nun değerlendirilmesi üzerine, 

Açmış olduğu muayenehane ilgili yasal bildirimleri yapmadığı / zamanında yapmadığı

İddiasıyla “Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……” hakkında oluşturulan HUB-1527-(G-3087) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine.

 

5- Odamıza Av. …… tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş, iddialarla ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

……’ın operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek,

Operasyondan sonra ortaya çıkan komplikasyon bulgularının değerlendirilmesinde ve teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… ve …… ’ın operasyondan sonra ortaya çıkan komplikasyon bulgularının değerlendirilmesinde ve teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1661/G-4220),

 

6- Odamıza Dr. …… tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine, iddiaların soruşturularak açıklığa kavuşturulması ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

“Deontolojik kurallara aykırı olarak, hastaya, meslektaşı hakkında olumsuz sözler söylemek”

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1486-(G-2733) sayılı soruşturma dosyası toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. ……’a ait başvuru ve ekleri görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/a maddesini ihlal etmek (Meslektaşlara, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara fiili saldırıda bulunmak)

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1663 /G-4183),

 

8- Oda Başkanlığına Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan dosya ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 10.04.2012 tarihli toplantısında alınan kararın, TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 8-9-10 Mart 2013 tarihli toplantısında verilen karar ile bozulması üzerine dosya yeniden Onur Kurulu gündemine alınmış ve 10.09.2013 tarihli Onur Kararı ile iddialar temelinde soruşturma açılması için Yönetim Kurulu’na iade edilmiştir. Yönetim Kurulu’na iade edilen dosya Yönetim Kurulumuzun 24.09.2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve TTB Yüksek Onur Kurulu’nun direktifleri doğrultusunda;

Hastaları, bir meslektaşına devretmeden terk etmek,

Hastaları tıp dışı vaatlerle kendisine yönlendirmek,

Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

İddialarıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1662 /G-2664)

 

9- Odamıza Doç. Dr. …… tarafından yapılan başvuruda, 

“Hazırlanmakta olan …… kitabı için ‘……’ ile ilgili bir konuyu kendisine verilen, 3 ay zaman ayırarak ve yoğun bir emek vererek bölümü yazarak 20 Mart 2012 tarihinde mail yolu ile gönderdiği, mail sonrası kendisine (olumlu veya olumsuz) bir dönüş yapmadığı, bu nedenle yazısının kitapta basılacağını beklediği, ancak Şubat-2013’de çıkan kitapta yazısını göremeyince şok olduğu, Dr. ……’ya sorduğunda da bir özür ile konuyu geçiştirdiği” iddia edilerek Dr. …… hakkında şikayette bulunulması üzerine, konunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1627-(G-3909) sayılı soruşturma görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’nun sevk edilmesine ,

 

10- Odamıza, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Başdenetçisi …… tarafından hazırlanan İnceleme raporunda,

…… ve …… isimli hastalara, hastaları görmeden ve muayene etmeden ilaç kullanımı ile ilgili sağlık raporu düzenlendiği iddiasının yer alması üzerine,  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

Hastaları görmeden ve muayene etmeden ilaç kullanım raporu düzenlemek

İddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1654-(G-4170) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11- Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen ……’na ait başvuru ve ekinde sunulan tıbbi belgeler ve tutanak değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

“Acil durumdaki bir hastaya tıbbi müdahalede bulunmamak” 

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1664 /G-4088)

 

12- İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Av. …… tarafından, müvekkili …… adına yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

• ……’nun ameliyatında tıbbi ihmal ve hata / meslekte acemilik yaparak abdominal aort yaralanmasına neden olmak,

• Hastanın sevkinde gecikmeye neden olmak,

İddialarıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1667 /G-3988)

 

13- Odamıza …… tarafından iletilen Dr. …… ve Dr. ……’a ait başvuru ve yanıtlar değerlendirilmiş olup,

Hekimliğin etik kuralları ve hekimlik meslek kuralları hekime, bizzat muayene ile koyduğu teşhis doğrultusunda reçete düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Hekim, hastayı bizzat muayene etmeden tedavi düzenleyemez, bu amaçla ilaç öneremez.

Ancak, meslek etiği kuralları, aynı zamanda hekimlere, meslektaşlarına ve onların yakınlarına duyarlı olunmasını da önermektedir.

Her iki meslektaşımıza; bu konuların mesleki yaşam ve uygulama kuralı haline getirilmesi konusunda titizlik gösterilmesinin hatırlatılmasına, soruşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/G-4097) karar verilmiştir.

 


Bu HABERİ Paylaş!