Mart Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 3892

03 MART 2015

1) Dr. Hülya Çiçek, Dr. Örsan Deniz Urgun, Dr. Talat Umut Kutlu Dilek,  Dr. İbrahim Ethem Cakcak, Dr. Vildan Özdoğan, Dr. Öznur Abadoğlu, Dr. Ayşe Gül Ağırman, Dr. Hasan Tüzün, Dr. Nazar Tekayev, Dr. Ersin Vural, Dr. Umut Serkan Söztanacı ve Dr. Yavuz Tunç’un üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Koray Arıcan, Dr. Murat Yıldırım ve Dr. Esra Sena Cevahirli’nin istifalarının kabulüne,

 

3) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine,

• …… isimli hastaya yönelik, 25.06.2013 tarihli endoskopik incelemede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1835-(G-4717) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bir yazı ile iletilen Dr. …… hakkında düzenlenen Disiplin Soruşturma Raporu ve Odamıza yapılan başvuru üzerine oluşturulan İnceleme dosyası, değerlendirilmiş, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

- Hastasına cinsel tacizde bulunmak

- Hasta sırlarını açıklamak; hastalığı kişinin güvenirliliğini zedelemek için kullanmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına  (HUB-1846-/G-3973),

 

5) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ……’a ait başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında,

- Usulüne uygun onam belgesi düzenlememek,

- …… isimli hastanın bir dönem hekimsiz kalması,

- Tıbbi kayıtlarda başkasının imza ve kaşesini kullanmak

Dr. …… hakkında,

- …… isimli hastanın bir dönem hekimsiz kalması,

- Tıbbi kayıtlarda, tıbbi işlem ve müdahaleyi yapan hekimin değil, bir başka hekimin kaşe ve imzasının atılmasına ortam sunmak,

- Dr. ……’ün serbest çalışma bildiriminde bulunmamak

Dr. ……  hakkında,

- Gebe ……’ın doğum takibinde tıbbi ihmal ve hata/özensizlik yapmak,

- Usulüne uygun aydınlatılmış onam belgesini almamak,

- Hastayı bir dönem hekimsiz bırakmak,

- Serbest çalışma bildiriminde bulunmamak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1847 G-5305)

 

6) 13 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Türk Tabipleri Birliği – Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Danışma Kurulu toplantısına İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Özel Hekimlik Komisyonu üyeleri Dr. Hilmi Or ve Dr. Özcan Çakmak’ın katılmasına ve ulaşım giderlerinin karşılanmasına,

 

7) Van’da düzenlenen “7. Mezopotamya Tıp Kongresi”ne Yönetim Kurulu düzeyinde katılım sağlanmasına,

 

10 MART 2015

1) Dr. Meyse Yılmazlar, Dr. Lütfiye Serap Kocaman İlker, Dr. Metin Ocak, Dr. Eda Durmuş, Dr. Aylin Altan Kuş, Dr. Ayşe Uğur İşleyen, Dr. Emine Özkahraman, Dr. Belgin Battal, Dr. Ersin Kuyucu, Dr. Fakı Akın, Dr. Tuba Can, Dr. Özlem Fatoş Karabudak Abuaf, Dr. Elif Çalış, Dr. Yasaman Adıbnıa, Dr. Hamit Çelik, Dr. Salih Mesih Kuşkucu, Dr. Esra Cınkıllı ve Dr. Manolya Yıldız’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Serdar Çelik’in istifasının kabulüne,

 

3) Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- Hasta ……’nın teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. ……, Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1842-(G-4468) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… ve …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

• Hastaların “sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet” göstermemek,

• İstanbul Tabip Odası’na serbest çalışma bildirimini yapmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1710-(G-4147) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……’ya ulaşılamadığından dolayı savunmasının alınamadığı görülerek, ulaşılması durumunda tekrar işleme konulmak üzere işlemden kaldırılmasına,

 

5) Odamıza, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine oluşturulan görüşülmüş olup, talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için,

• ……’nın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

• Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almamak,

• Tıbbi kayıtları, gerektiği düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1848/G-4928),

 

6) Odamıza …… yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, başvuru konusu ile ilgili konuların Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için,

• Uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak,

• Bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek,

• Açıklamalarla reklam yapmak,

• Meslektaşlarını zemmedici açıklamalar yapmak,

• Tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik olmayan bir biçimde tartışma yöntemi kullanmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1849/G-5475),

 

7) İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen bir başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda verilen karara İçe Sağlık Müdürlüğü’nün yeni belgeler ile birlikte “Yeniden değerlendirilmesi” talebiyle itiraz etmesi üzerine dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için 

• ……’ın operasyonunda ve takibinde tıbbi hata ve ihmal yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1850/G-3968),

 

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …… isimli şahıs tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya, değerlendirilmiş,

• Usulüne uygun rapor düzenlememek,

• Kişinin muayenesini yapmadan rapor düzenlemek,

• Meslektaşının kaşesini kullanmak, yerine imza atmak, sağlık raporu düzenlemede /G-usulsüzlük yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1851/G-5393),

 

 

 

17 MART 2015

1) Dr. Engin Öcal, Dr. Hıdır Aykut, Dr. Filiz Bakar, Dr. Yarema Salııeva, Dr. Hülya Tatlı, Dr. Fatma Kutluhan, Dr. Bilge Şentürk Çataloğlu, Dr. Pınar Balcı, Dr. Hakan Kemaloğlu, Dr. Murat Özkaya, Dr. Ümit Deniz Keskinler, Dr. Mustafa Kayalıoğlu, Dr. Levent Mıhçıoğlu, Dr. Cansu İntizamoğlu, Dr. Caner Yıldız, Dr. Abdurrahim Sayılır, Dr. Uğur Özdemir, Dr. Tayfun Akoğlu, Dr. Gülfem Yılmaz, Dr. Özgür Kaplan, Dr. Veliddin Canfeza Sezgin, Dr. Koray Urgu, Dr. Levent Mumbuç ve Dr. Ali Hafta’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Kevser Didem Pehlivan’ın istifasının kabulüne,

 

3) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve ……’na ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

- Tıbbi kayıtlarda usulsüzlük yapmak,

- Acil durumdaki bir hastanın sevki için gerekeni yapmamak,

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1741-(G-4585) sayılı dosya görüşülmüş olup, Dr. ……’tan talep edilen savunmanın aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… tarafından, Dr. ……’un …… isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavisi ile ilgili başvurusu üzerine oluşturulan HUB/G-4701 sayılı dosya görüşülmüş olup, başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeye şikayetçi …… tarafından itiraz edildiği görülmüş; TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesin,

 

5) Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

Dr. …… hakkında,

• 15.07.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi Acil Polikliniğinde muayene ettiği …… isimli hastaya karşı özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak

Dr. …… hakkında,

• Özel …… Hastanesi’nde 15.07.2014 tarihinde değerlendirdiği  …… isimli hastanın BT görüntülerinde “L1 verteba sağ transveus prosesinde” kırığı  teşhis edememek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1830-(G-4937) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza …… vekili Av. …… ve Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-4773 sayılı dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda 21.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararına Av. …… ve Av. …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu anlaşılarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, inceleme sonunda kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- İrem İPEK’e yönelik 11.04.2013 tarihli “Obstetrik USG Tetkiki”nde fetusun sağ extremitesindeki “belirgin” kısalığı teşhis edememek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1852 /G-4306),

 

8) Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için, 

Dr. …… hakkında,

- Coumadin kullanan, kafa travması geçiren hastanın nöroşirürjik tıp disiplini yönü ile tıbbi değerlendirmesinde, takip ve gözetiminde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

Dr. …… hakkında,

- Coumadin kullanan, üç gün önce kafa travması geçirdiği bilinen hastanın Acil hekimlik yönü ile değerlendirmesinde, takip ve tedavi edilmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek, hastanın sevkinde gecikme yaşanmasına neden olmak

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1772 /G-4421) 

 

9) Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için Dr. …… ve Dr. …… hakkında

- ……’un teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla

inceleme konuların ile ilgili olarak Özel …… Hastanesi’nden talep edilen bilgi/belge talebimize yanıt verilmemesi üzerine Hastane mesul müdürü Dr. hakkında,

- Tabip Odası faaliyetlerini engellemek

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1853 /G-4989),

 

10) Odamıza K. Çekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

- 26.07.2014 tarihinde muayene ettiği ve EKG’sini çektirdiği hasta ……’ün teşhisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1854 /G-4992),

 

11) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-4898 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye gönderilen değerlendirme yazısına …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu anlaşılarak, TTB Disiplin Yönetmeliği 16. madde gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12) Odamıza …… ve ……’a vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvurunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için

- Bebek ……’un teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1855 /G-4812),

 

13) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, yürütülen inceleme sonucunda, Yönetim Kurulumuzun 23.12.2014 tarihli toplantısında verilen karara …… vekili Av. …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB/G-4734)

 

24 MART 2015 

1) Dr. Selin Selek, Dr. Bahtiyar Ali Mutlu, Dr. Rasime Turan, Dr. Ayşe Baylak, Dr. Şenay Kahramanlar, Dr. Mehmet Anıl, Dr. Özgen Kıvanç, Dr. Eray Atalay, Dr. Esma Ebru Altun, Dr. Ali Demiraslan, Dr. Mehtap Tunçer, Dr. Berna Yelken, Dr. Hanife Benli, Dr. Fevzi Şamün, Dr. Gökhan Aykun, Dr. Mehmet Şefik Durgun ve Dr. Mehmet İlteber Bahadır’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Leyla Atila Güleç, Dr. Aysun Ekinci, Dr. Tülay Özberk, Dr. Gülsüm Uysal ve Dr. Arzu Ecevit Torun’un istifalarının kabulüne,

 

3) …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru konusu ile ilgili konuların Onur Kurulu’nca değerlendirilebilmesi ve karar oluşturulabilmesi için 

• 11 Aralık 2014 tarihinde ……’de yayınlanan “……” isimli programda “şeker yükleme testi” ile ilgili verdiği bilgi ile halkı yanlış bilgilendirmek, paniğe ve korkuya sebep olmak, kendi uzmanlık alanı dışında bir alan hakkında hiçbir bilimsel veriye dayanmadan yorum yapmak sureti ile hekimlik mesleğine özgü etik kurallara aykırı hareket etmek, halk sağlığına zarar vermek, halkın sağlık hakkında ulaşmasını engellemek, kişisel reklam yapmak,

• Çeşitli programlarda şeker yükleme testinin kayıtsız şartsız herkese ve kötü niyetle uygulandığını ima ederek insanların hekimlere olan güvenini sarsmak olup,

İddiaları ile Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1856/G-5484),

 

4) TTB Merkez Konseyi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan Soruşturma Raporu’nu gereğinin yapılması talebiyle Odamıza iletmesi üzerine,

Dr. …… hakkında;

- 10.08.2012 tarihinde …… ve 29.06.2012 tarihinde …… isimli hastalara, görev yaptığı …… Aile Sağlığı Merkezi’nde, hastanın istemi olmadan, hasta olmaksızın, hastada bulunmayan hastalığı varmış gibi göstererek reçete düzenlemek

Dr. …… hakkında;

• 23.08.2012 tarihinde …… isimli hastalara görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi’nde, hastanın istemi olmadan, hasta olmaksızın, hastada bulunmayan hastalığı varmış gibi göstererek reçete düzenlemek,

Dr. …… hakkında;

• 20.07.2012 tarihinde …… isimli hastaya görev yaptığı …… Aile Sağlığı Merkezi’nde, hastanın istemi olmadan, hasta olmaksızın, hastada bulunmayan hastalığı varmış gibi göstererek reçete düzenlemek,

iddialarıyla oluşturulan HUB-1795-(G-4894) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Dr. ……’nun, Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği ile ilgili olarak serbesttabip isimli yazışma grubunda paylaştığı değerlendirilmiş olup, söz konusu iletide, 

“…Kimin ……’nin paryası olduğu çıktı.”

“…Özetle  ve açıkça bunun adı ikiyüzlülüktür…”

ifadelerinin kullanıldığı görülerek, Dr. …… hakkında 

- Deontolojiye aykırı davranmak ve etik ihlalde bulunmak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1858),

31 MART 2015

1) Dr. Sevgi Sipahi, Dr. Meral Çetinkaya, Dr. Fırat Narin, Dr. Emel Ceylan Günay, Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Dr. Gürkan Yaşar, Dr. Önder Ölmez, Dr. Davut Tekyol, Dr. Seçil Telli Erdoğan, Dr. Seda Büyükgüral, Dr. Dastan Temırbekov, Dr. Onur Talas, Dr. Mehmet Kuruş, Dr. Ülkü Eritmen ve Dr. Tevfik Berk Bildacı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ebubekir Şenateş ve Dr. Işıl Gülüzar Uzun Çilingir’in istifalarının kabulüne,

 

3) ……’in İl Sağlık Müdürlüğü’ne annesi …… ile ilgili yaptığı başvuru üzerine oluşturulan HUB-1378-(G-2322) sayılı dosya ile ilgili olarak, Onur Kurulu’nun 08.07.2014 tarihli kararı ile Dr. ……’un da soruşturmaya dahil edilmesi kararı üzerine; 

• 31.10.2009 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde muayene ederek yatışını yaptığı hasta ……’nin teşhisinde ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak

iddiasıyla Dr. …… soruşturmaya dahil edilmiş, tamamlanan dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen “Durum Tespit Raporu” hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca karara bağlanması için,

• Hastayı görmeden reçete düzenlemek,

• Reçeteye tıbbi talep olmaksızın ilaç yazmak

İddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1857/G-5227),

 

5) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

• Meslektaşlarını, birden çok hekim, sağlık personeli ve hasta yakının olduğu ortamda olumsuzlamak, hasta yakınlarına hekimlere yönelik kışkırtıcı ifadeler kullanmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1753-(G-4730) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bir yazı ile Dr. …… hakkında düzenlenen Disiplin Soruşturma Raporu’nun iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

- Hastasına cinsel tacizde bulunmak

- Hasta sırlarını açıklamak; hastalığı kişinin güvenirliliğini zedelemek için kullanmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1846-(G-3973) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza …… ve ……’a vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için 

• ……’ın …… Hastanesi’ne 10.04.2014 tarihli başvurusunda teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, acil durumdaki hastayı tedavi etmemek, tedavi edilmesi gereken hastanın kolluk kuvvetleri tarafından gözetim altına alınmasına cevaz vererek etik ihlalde bulunmak,

• …… için 10.04.2014 tarihinde …… Hastanesi’nde düzenlenen Adli Raporda tıbbi gereklilikleri yerine getirmeyerek gerçek dışı düzenlenmesine neden olmak, özensizlik göstermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulana HUB-1833-(G-4721) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait SABİM başvurusu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

• 10.06.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde ……’in ameliyatında batın içinde kompres unutmak, yapılan kontrol muayenelerinde bu durumu tespit edememek, bu yolla tedavide gecikme yaşanmasına neden olmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1836-(G-4842) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9) Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası ile ilgili olarak Özel …… Hastanesi’nden talep edilen ……’a tıbbi kayıt örneklerinin, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek

- Hastane başhekimliğinden talep edilen tıbbi belgeleri Oda Başkanlığına ulaştırmayarak Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak 

iddiasıyla hastane başhekimi Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1828-(G-4604) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için 

- Dr. ……’in ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, yeterli düzeyde bilgilendirmemek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1843-(G-4534) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, bir başvuru üzerine Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen dosya, hekimlik uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmesi üzerine söz konusu dosya değerlendirilmiş, 

 

12) Dr. …… hakkında,

- …… Tıp Merkezi’nde yaptığı göz ameliyatlarını, aynı kurumda çalışan diğer göz hekiminin adına kayıt etmek ve bu yolla haksız kazanç temin etmek/ usulsüz işlem yapmak,

- …… Tıp Merkezi’nden ayrılmış olan göz hekiminin kaşesini tıbbi işlemlerde kullanmaya devam etmek,

Dr. …… hakkında, 

• …… Tıp Merkezi’nde çalışan bir başka hekimin göz ameliyatlarında kaşenizin kullanılmasına olanak sunmak ve bu yolla haksız kazanç temin 

etmek-ettirmek,

• …… Tıp Merkezi’nden ayrıldıktan sonra da …… Tıp Merkezi’nden göz ameliyatlarına katılmak/tıbbi işlemlerde kaşenizin kullanılmasına olanak sunmak

iddiaları ile ilgili Onur Kurulu tarafından karar oluşturabilmek için iddialar temelinde soruşturma açılmasına (HUB-1859/G-5285),

 

13) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, değerlendirilmiş, “hak sahibi hastaları görmeden reçete düzenlediği, hastaların ilaç firması ve eczane çalışanlarına yönlendiridiği” bilgisinin yer alması üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için,

Dr. …… hakkında,

• Hastaları bizzat muayene etmeden reçete düzenlemek,

• Düzenlenen reçetelerin temini için ilaç firması ve eczane çalışanlarına yönlendirmek,

Dr. …… hakkında, 

• Hastaları bizzat muayene etmeden reçete düzenlemek,

Dr. …… hakkında,

• Hastaları bizzat muayene etmeden reçete düzenlemek,

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1860-/G-5389),

 

14) SABİM hattına Dr. …… tarafından yapılan başvurunun Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/B-906 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, Yürütülen inceleme sonucunda, şikayetçi Dr. …… ’un 17.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararına itiraz başvurusunda bulunduğu anlaşılarak, TTB Disiplin Yönetmeliği 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

15) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-4636 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda ……’ın gönderilen bilgilendirme yazısına itiraz başvurunda bulunduğu görülerek, dosyanın TTB Disiplin Yönetmeliği 16. maddesi gereği Onur Kurulu’na sevk edilmesine, 

 

16) Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

• İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ne aykırı tabela kullanmak,

• Sağlık meslek mensubu personele tıbbi işlem yatırmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1840-(G-5198) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 


Bu HABERİ Paylaş!