Ekim Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 3891

06 EKİM 2015

1) Dr. Mehmet Sabahyıldızı, Dr. Koray Kır, Dr. Ayşe Yurtsever, Dr. Zeki Ötünç, Dr. Melek İpek Kır, Dr. Serkan Baikoğlu, Dr. Guvandyk Hudaykulov, Dr. Taha Oğuzhanasiltürk, Dr. Necat Kaplan, Dr. Edvin Murrja, Dr. Ufuk Topuz, Dr. Osman Sönmez, Dr. Ayşenur Uçar, Dr. Bennur Esen, Dr. Ömer Çalışkan, Dr. Bahar Temur, Dr. Mehmet Ali Özen,  Dr. Emine Ece Boylu, Dr. Birol Aygün, Dr. Salih Cer, Dr. İsmail Yüce, Dr. Hale Yapıcı Eser, Dr. Öner Dikensoy, Dr. Ebru Dikensoy, Dr. Macit Ümran Sandıkçı, Dr. Erdoğan Ayan ve Dr. Murat Gönenç’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Adnan Cengiz ve Dr. Meral Acer’in istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru nedeniyle oluşturulan dosya ile ilgili olarak şikayetçiye iletilen bilgilendirme yazısına …… ’ın itiraz etmesi üzerine TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, 

• ……’ın tahlil sonucunu doğru değerlendirmeyerek hatalı yönlendirmede bulunmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1898-(G-5396) soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan Soruşturma Raporu’nu, mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi başlatılması için Odamıza iletmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

 01.01.2012-28.11.2013 tarihleri arasında SGK hak sahiplerine, talepleri doğrultusunda, endikasyonu olmadan, gerçek dışı teşhislerle, yüksek tutarlı majistral ilaç ihtiva eden reçeteler düzenlemek

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB_1867-(G-5415) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvurunun değerlendirilmesi üzerine, önceki yıllarda yapılan ameliyat ile uterusu alınmış olduğu halde ……’e yönelik “ultrason, abdomen tüm” incelemesinde,

• “uterus doğaldır. Bileteral loja ait majör patoloji izlenmedi” rapor ederek meslekte acemilik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1825-(G-5067) sayılı  soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine, başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için 

• 28.06.2014 tarihinde Acil Polikliniğinde muayene ettiği hasta ……’nun teşhis, takip ve tedavisinde özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1827-(G-4947) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün hekimlik disiplin hükümleri yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Odamıza ilettiği, SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen inceleme raporu ve ekleri ile ilgili kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

Dr. …… hakkında,

- Hastayı görmeden ve muayene etmeden, kişide olmayan hastalıklarla ilgili ilaçların da bulunduğu reçete düzenlemek;

Dr. …… hakkında,

- Hastayı görmeden ve muayene etmeden ilaç reçete etmek;

Dr. …… hakkında,

- Hastayı görmeden ve muayene etmeden, kişide olmayan hastalıklarla ilgili ilaçların da bulunduğu reçete düzenlemek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1844-(G-5284) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine düzenlenen dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Usulsüz reçete yazmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1908-(G-5734) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen ……’e ait başvuru ve eklerinin incelenmesi sonucunda, değerlendirmenin Onur Kurulu tarafından yapılabilmesi için 

-Dr. …… ve Dr. …… hakkında,

• 21.07.2013 tarihinde trafik kazası nedeniyle başvurduğu Özel …… Hastanesi’nden sevk ile getirilen ……’nun teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek, hastanın tedavisinde gecikmeye neden olmak,

Dr. …… hakkında,

• 21.07.2013 tarihinde motosiklet kazası ile önce Özel …… Hastanesi’ne, daha sonra da Özel …… Hastanesi’ne getirilen hasta ile ilgili Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak telefon aracılığı ile tıbbi değerlendirme yapmak, telefon aracılığıyla teşhis koyarak tedaviyi organize etmek ve bu yolla özensizlik göstermek

İddialarıyla oluşturulan HUB-1673-(G-4232) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10)BİMER hattına ……, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne …… tarafından yapılan başvuruların, hekimlik uygulamaları açısından değerlendirilmesi için Odamıza iletilmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için 

- Endikasyon dışı operasyon yapmak,

- Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almamak,

- Reklam ve hasta yönlendirmek için kurun dışı mahalde “göz muayenesi” yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1877-(G-5553) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

1) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulunda verilebilmesi için

- Usule uygun, fenne aykırı iş görmezlik raporu düzenlemek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1949/G-6019),

 

2) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- ……’ın 07.08.2012 tarihinde doğumu sonrası takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1822-(G-4350) sayılı soruşturma dosyası Onur Kurulu’na sevk edilmiş; Onur Kurulu’nun 08.09.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, söz konusu karar doğrultusunda

- …… isimli hastanın böbrek transplantasyonu ameliyatında tıbbi ihmal ve hata  yapmak/özensiz davranmak

İddiasıyla Dr……’nun soruşturmaya dahil edilmesine,

 

3) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine 

- Hekim ve sağlık personeli tarafından yapılması gereken tıbbi müdahaleyi sağlık personeli olmayan kişiye yaptırmak,

- Hastadan müdahale öncesi aydınlatılmış onam belgesi almamak, tıbbi kayıtları tutmamak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1927-(B-949) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine “cep telefonlarına gönderilen sms ve bir restaurantta servis kağıdı olarak kullanılan merkezinize ait afiş ve indirim kuponu ile

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,

- Haksız rekabet yapmak”

iddialarıyla Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1019 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; yapılan inceleme sonucunda, aynı fiil nedeniyle Dr. …… hakkında daha önce HUB/R-1017 sayılı soruşturma dosyası oluşturulduğu ve 11.08.2015 tarihli Onur Kurulu toplantısında karar verildiği anlaşılarak, HUB/R-1019 sayılı dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

13 EKİM 2015

1) Dr. Mustafa Çetin, Dr. Mehmet Turanşah Tümer, Dr. Didem Korucu, Dr. Azar Hasanlı, Dr. Saıd Saıdov, Dr. Eda Mertoğlu Çalışkan, Dr. Bora Çatal, Dr. Aykut Düzgen, Dr. Necmi Aksaray, Dr. Altuğhan Cahit Vural, Dr. Rıza Keykubad, Dr. Emrah Ereren, Dr. Gülbin Belen, Dr. Ali Haydar Sever, Dr. Haslet Hünler, Dr. Yusuf Doruk Bilgili, Muhammet Erbaş, Dr. Raşit Cabbaroğlu ve Dr. Duygu Eraslan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Mustafa Külekçi, Dr. Taner Hafızoğlu, Dr. Sevil Sekmen Külekçi, Dr. Teoman Minareci ve Dr. Özay Minareci’nin istifalarının kabulüne,

3) Odamıza iletilen …… adresinde yayınlanan “……” başlıklı haber ile Dr. …… ve Dr. ……’ya ait başvurular üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş; söz konusu haber ile ilgili olarak Dr. ……’dan 30.09.2015 tarih ve HUB/G-6052-234866 sayılı yazı ile talep edilen bilgilendirici açıklama talebinin yanıtlanmadığı görülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi;

- Hekime yönelik şiddeti meşru kılacak tutum ve davranışlar içinde olmak,

- Suç oluşturan fiili örtbas etmek/gizlemek ve bu yolla sağlık hizmeti verilebilecek ortamın yok olmasına neden olmak,

- Tıbbi değerlendirme ve yönlendirmesine müdahale ederek hekimin özgürce hekimlik yapma ortamını zedelemek,

- Beraber hizmet verdikleri, idari olarak ast konumdaki hekimlere tehdit ve hakaretlerde, küçük düşürücü söz ve davranışlarda, hekimliğe yakışmayacak hitaplarda bulunmak,

- Deontolojiye aykırı tutum ve davranış içinde olmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesi için Doç. Dr. ……’ın görevlendirilmesine (HUB-1951 /G-6052)

 

4) Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

• Kan uyuşmazlığı olan ve kusma vb. şikayetleri olan hastanın muayene, takip ve tedavisinde özensiz davranmak, klinik ve laboratuvar sonuçlarını değerlendirmede yetersiz kalmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1685-(G-3972) sayılı soruşturma dosyası, Onur Kurulu’nun 06.10.2015 tarihli toplantısında alınan kararı üzerine yeniden görüşülmüş ve 05.02.2015 tarih ve 207129 sayılı yazımız ile talep edilen bilgilendirme ve değerlendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletmediğinin anlaşılması üzerine;

- Hasta ……’in ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hasta yapmak, tıbbi kayıtları gerektiği düzeyde tutmamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

5) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, olup, başvuru, temin edilen tıbbi kayıtlar ve hekim açıklaması birlikte değerlendirildiğinde;

- Hasta ……’nin 14.06.2014 tarihinde yapılan kontrol muayenesinde kulak zarı üzerinde buşon (kulak kiri) olması nedeniyle var olan tüpün görülemediği anlaşılmaktadır.

- Kulak zarında buşon olduğu zaman, kulakta var olan ancak kulak zarına yapışık tüpün görülememesi, tıbbi hata ve ihmal olarak görülmemektedir; bu durumda hekimden beklenen, tedavi uygulaması, tedavi önermesi ve kontrol muayenesine davet ederek teşhisi kesinleştirmesidir. 

- Hastayı kontrol muayenesine çağırmaması nedeniyle, Dr. ……’ın muayene sonucu ve kontroller konusunda özenli davranması uyarısıyla 

dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-4974),

 

6) 10 Ekim Ankara Katliamı sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, sorumluların açığa çıkartılmasını talep etmek amacıyla TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’un çağrısıyla ülke çapında gerçekleştirilecek hizmet üretmeme etkinliğine katılım sağlanmasına, üyelerimize duyuru yapılmasına, 13 Ekim 2015 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde bir basın açıklaması yapılmasına,

 

7) Gezi Direnişi sırasında Dolmabahçe Camisi’ne sığınan yaralıları tedavi ettikleri için yargılanan ve haklarında 10 ay hapis cezası verilen 2 meslektaşımıza “Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü” verilmesine, konuyla ilgili törenin 17 Kasım 2015 günü Odamız Cağaloğlu binasında yapılmasına,

 

20 EKİM 2015

1) Dr. Ali Bestemi Kepekçi, Dr. Çağla Demir, Dr. Eren Ozan Yıldız, Dr. Esen Çağşar, Dr. Mehmet Topuzlar, Dr. Güven Kırımlı, Dr. Erhan Er, Dr. Rukiye Ada Bender, Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, Dr. Ali Saib Engin, Dr. Ziya Yavuz, Dr. Mohammed Abushaaban, Dr. Cem Koray Fırat, Dr. Musa Demir, Dr. Sabire Aygün, Dr. Soumeıa Sıakır, Dr. Ahmet Emre Şan, Dr. Sinan Erdoğan, Dr. Hakan Çelebi, Dr. Murat Sonkaya, Dr. Ertuğrul İnan ve Dr. Orkun Koban’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Musa Günay, Dr. Egemen Altuntaş, Dr. Emine Çakmak, Dr. Abdulkadir Gündüz, Dr. Ceyhan Şahin ve Dr. Ebru Güney’in istifalarının kabulüne,

 

3) …… yayınevinden çıkardığı “……” isimli kitabında yer alan önerme, tavsiye, hastalık tedavi planlamaları, etik ve bilimsel olarak değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi ve kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda 18.11.2014 tarihinde Odamızdan istifa ettiği, …… adresinde ise ……”  ve “…… adreslerinde hasta tedavi ettiğinin belirtildiği anlaşılması üzerine,

- Bilimdışı bilgi vermek,

- Umut vaadinde bulunmak,

- Tıp bilimini olumsuzlayarak halk sağlığına zarar vermek

- Tabip odasına üye olmadan / bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1929-(G-5306) sayılı dosya yeniden görüşülmüş olup, yapılan değerlendirme neticesinde, 06.10.2015 tarihinde Odamıza üye olduğu ve “……” adresinde muayenehane bildiriminde bulunduğu ancak; ……  isimli web sitesinde muayenehane olarak gösterilen, “……”  ve “……” adreslerinde hasta tedavi ettiğinin belirtildiğinin görülmesi üzerine,

- İki ayrı yerde muayenehane açarak Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği 5/d maddesini ihmal etmek

iddiasının da soruşturmaya dahil edilmesine,

 

4) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirmek amacıyla Odamıza iletilen dosya görüşülmüş, Özel …… Hastanesi görevlilerinin …… Camisi çay ocağında göz taraması yaptıkları, kişilerin hastaneye ait servislerle hastaneye taşındığı bilgisinin alınması üzerine kararın Onur Kurulumuzca oluşturulabilmesi için 

- Uygun olmayan mahalde muayene yapmak,

- Hastaları hastaneye servis araçları ile ulaştırmak ve bu yollarla reklam yapmak, hasta yönlendirmek, talep yaratmak, tıp dışı haksız rekabet yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1953/B-973)

 

5) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen İnceleme Raporu görüşülmüş, 

- 04.07.2015 tarihinde Özel …… Hastanesi’ne getirilen acil durumdaki hasta ……’na müdahale etmemek, acil hastasını usulüne uygun sevk etmemek,

- Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

İddialarıyla Dr. …… ve

 

- Dr. ……’ın tabip odasına bildirim yapmadan serbest hekimlik yapmasına olanak sağlamak 

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1954/G-6087),

 

6) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, 

- Hasta ……’ün operasyonunda ve operasyon sonrası takip ve müdahalelerde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak,

- Hastanın aydınlatılmış onam belgesini almamak,

- Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1955/G-5717),

 

7) Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine, ilgili talebimize yanıt verilmemesi üzerine Dr. …… hakkında,

- Tabip Odası faaliyetlerini engellemek

iddiasıyla oluşturulan HUB-1853 sayılı soruşturma dosyası yeniden görüşülmüş ve Dr. …… hakkında ek olarak;

 

- 04.08.2014 tarihinde meslek odasına bildirimi yapılmamış hekime, nöbetçi hekime görevi yaptırmak,

- 04.08.2014 tarihinde acil nöbeti tutan “……”in çalışma bildirimini tabip odasına yapmamak

iddialarıyla soruşturma açılmasına,

 

8) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup, başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için;

- ……’ın doğumunda özensiz davranarak 7, 8, 9 ve 10. kostalarda fraktür oluşmasına neden olmak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1956-/G-6017),

 

9) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …… hakkında, 

• Özel …… Hastanesi Acil servisine başvuran hasta ……’e özensiz davranmak, hastanın sağlığına ve hayatına yeterli ve gerekli düzeyde “ihtimam ve hürmet” göstermemek,

• Tabip Odası’na üye olmamak ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,

iddialarıyla, Dr. …… hakkında,

• Özel …… Hastanesi Acil servisine başvuran hasta ……’e yeterli ve gerekli düzeyde bilgi vermemek,

• Anjio öncesi muayeneyi yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak,

• Hastaya ve hastalığa yeterli ve gerekli düzeyde “ihtimam ve hürmet” göstermemek,

iddialarıyla oluşturulan HUB-1869-(G-5479) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10) Odamıza üye hekimlerin katılımıyla “İstanbul Tabip Odası Erbane Grubu” kurulmasına, grup çalışmaları için Odamız bünyesinde salon olanağı sağlanmasına, grubu yönetmek ve eğitim vermek üzere erbane sanatçısı Can Parnaz ile anlaşılmasına,

 

27 EKİM 2015

1) Dr. Ömer Oluk, Dr. Veysel Bakışgan, Dr. Öznur Gökçe Taylan, Dr. Fatma Şule Korkmaz, Dr. Zeynep Okunoğlu, Dr. Merve Vural, Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, Dr. Dilara Kovancı, Dr. Abdulkadir Dağ, Dr. Khosro Azhary, Dr. Elnaz Porkar Rezaıyeh, Dr. Ebru Kolsal, Dr. Songül Büyükkale, Dr. Hatice Korkmaz, Dr. Mert Çetin, Dr. Emine Betül Erdemir, Dr. Dilek Kökçü, Dr. Fatma Şek Biçen, Dr. Yerık Junusbekov, Dr. Özgür Dundar, Dr. Barış Ülker, Dr. Fatih Gürsoy, Dr. İbrahim Arslan, Dr. Gökhan Kürşat Kara, Dr. Ömer Okuyan ve Dr. Burak Duralı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Tayfun Şahin’in istifasının kabulüne,

 

3) …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak 11.02.2015 tarih ve HUB/G-5286-224314 sayılı yazımız ile Dr. …… ’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine

- Sözleşme kurallarına aykırı davranarak görev yerine gitmemek ve bu yolla kurumun hekimsiz kalmasına neden olmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1932-(G-5286) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak Dr. ……’den 18.06.2014 tarih ve HUB/G-4770-213428 sayılı yazımız ile talep edilen bilgilendirmenin, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine 

- Hastanın takibinde özensizlik göstermek

iddiasıyla D. …… hakkında oluşturulan HUB-1934-(G-4770) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

Dr. …… ve Dr. …… hakkında,

- Hekim tarafından yapılması gereken müdahaleyi sağlık meslek mensubu olmayan kişiye yaptırmak,

- Hastanın sağlığına ve kişiliğine gerekli özeni göstermemek

Dr. …… hakkında,

- Acil durumdaki bir hastaya gerekli özeni göstermemek

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1957/G-6045),

 

6) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Denetim Raporu’nun, raporda ismi geçen hekimler hakkında mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi yapmak üzere İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi amacıyla;

Dr. …… hakkında;

• …… isimli Sosyal Güvenlik Kurumu’na mensup hak sahibi adına 27.11.2012 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde “Antralin adlı etken maddeyi ihtiva eden majistral formülasyonları literatürde belirtilenden çok daha yüksek konsantrasyonlarda reçete etmek suretiyle hatalı formülasyonlar yazmak,

Dr. ……

• …… isimli Sosyal Güvenlik Kurumu’na mensup hak sahibi adına 27.03.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde “Antralin adlı etken maddeyi ihtiva eden majistral formülasyonları literatürde belirtilenden çok daha yüksek konsantrasyonlarda reçete etmek suretiyle hatalı formülasyonlar yazmak,

Dr. …… hakkında,

• …… isimli Sosyal Güvenlik Kurumu’na mensup hak sahibi adına 30.11.2013 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde “Antralin adlı etken maddeyi ihtiva eden majistral formülasyonları literatürde belirtilenden çok daha yüksek konsantrasyonlarda reçete etmek suretiyle hatalı formülasyonlar yazmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1873-(G-5581) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine

- Hastaların kimliği belli olacak biçimde kamuoyu ile paylaşarak tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek,

- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olduğunuzu ifade etmeden, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olduğunuz izlenimi vererek etik ihlalde bulunmak,

- Hasta ……’nın karın ve sırt bölgesine lazer liposuction ameliyatı yaparak uzmanlık dışı tıbbi faaliyette bulunmak,

- İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapmadan serbest hekimlik faaliyeti içinde bulunmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1881-(G-5521) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilen, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait rapor ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için 

Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… hakkında 

- SGK hak sahiplerini görmeden, hak sahiplerinde bulunmayan hastalıklar için majistral ilaç ihtiva eden reçete düzenlemek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1909-(G-5775) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

- Usule uygun, fenne aykırı iş görmezlik raporu düzenlemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1949-(G-6019) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10) Odamıza yapmış oldukları başvuruya istinaden Dr. Eyüp Ozan Toraman, Dr. Gözde Yücel,  Dr. Ada Bulut Sinoplu, Dr. Şule Bektaş, Dr. Gözde Apaydın (2. dosya), Dr. Özge Hışım (2. dosya), Dr. Nihat Kuşku, Dr. Yücel Çelikel ve Dr. Handan Çoban’a (2. dosya) hukuki destek verilmesine,

 

11) 13 Kasım 2015’de Ankara’da yapılacak olan TTB-HUV danışma Kurulu toplantısına İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Dr. Özcan Çakmak ve Dr. Güray Kılıç’ın katılmasına ve yol giderlerinin karşılanmasına,

 


Bu HABERİ Paylaş!