Aralık Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 4497

01 ARALIK 2015

1) Dr. Elif Topbaş, Dr. Fatma Doğan, Dr. Sonay Zabun Erçalışkan, Dr. Emine Ak, Dr. Hasan Hilmi Muratlı, Dr. Tuncay Dağel, Dr. Havva Sezer, Dr. Serkan Altuntaş, Dr. Şeyma Kılıç, Dr. Zeynep Bilge Kulak, Dr. Hikmet Akgül, Dr. Hasan Tahsin Şahin, Dr. Banu İşleten, Dr. Firdevs İkbal Güçer, Dr. Salim Ersözlü, Dr. Meliha Tan ve Dr. Aslıhan Yılmaz Ekmekçi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ferhan Cemşitoğlu, Dr. Fırat Saraçoğlu, Dr. Mehmet Akif Akalın, Dr. Hatice Duman, Dr. Emin Yıldız, Dr. Osman Çamurdanoğlu, Dr. Gülnas Cemşitoğlu, Dr. Nagihan Baş, Dr. Müfit Ekinci, Dr. Ümmühan Kaya, Dr. Handan Selek, Dr. Doğan Yıldırım, Dr. Fatma Tuğba Yıldırım, Dr. Emine Altunkaynak, Dr. Yasin Bayraktaroğlu, Dr. Özlem Hamança, Dr. Süheyla Tekin, Dr. İlhan Güney, Dr. Seyit Rıza Akbay, Dr. Hatice Ömercikoğlu Özden ve Dr. Filiz Harputluoğlu’nun istifalarının kabulüne,

 

3) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulumuzca oluşturulabilmesi için

- Uygun olmayan mahalde muayene yapmak,

- Hastaları hastaneye servis araçları ile ulaştırmak ve bu yollarla reklam yapmak, hasta yönlendirmek, talep yaratmak, tıp dışı haksız rekabet yapmak

iddialarıyla Özel …… Hastanesi başhekimi Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1953-(B-973) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine,

- Odaya bildirmeden serbest hekimlik yapmak,

- Sorumlu hekim olarak görev yaptığınız poliklinikte hekim ve sağlık personeli olmayan kişilere tıbbi bir işlem/müdahale yapılmasına olanak sunmak,

- Müdahalede tıbbi hata ve ihmal yamak, endikasyonsuz işlem yapmak

iddialarıyla Özel …… Polikliniği mesul müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1958-(G-6032) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza ihbaren iletilen sunulan e-posta metni ve içeriğinde yer alan …… isimli internet adresi görüşülmüş 

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,

- Tıp dışı haksız rekabete yol açan duyurular yapmak,

iddialarıyla Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1021),

 

6) Basında yer alan haberler üzerine temin edilen iddianame Yönetim Kurulumuca değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

- Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1966)

 

7) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu olan ve vergi daireleri tarafından mükelleflere yapılan gönderilerin elektronik ortamda yapılmasını mümkün kılacak olan Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulaması ile ilgili web sayfası ve e-posta üzerinden üyelere bilgilendirme yapılmasına

8) 2016 Tıp Haftası etkinliklerinin, 11-20 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine, Tıp Haftası kapsamında;

• 11 Mart 2016 Cuma günü Silivri Temsilciliğimizce “Tıp Haftası Yemeği”nin Kolcuoğlu Lokantası’nda yapılmasına, konunun takibinden Silivri Temsilcimiz Dr. Fethi Bozçalı’nın sorumlu olmasına,

• 13 Mart 2016 Pazar günü Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Törenlerinin 12.00-19.00 saatleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine,

• 14 Mart 2016, Pazartesi günü 12.00’da Taksim Atatürk Anıtı önünde, yine aynı gün 12.00’da Silivri Atatürk anıtı önünde saygı duruşu yapılmasına, anıta çelenk bırakılması ardından 14 Mart Tıp Bildirgesi’nin okunmasına, etkinlik davetinin meslektaşlarımıza, sağlık kurumlarına, resmi kurumlara ve özel sağlık kuruluşlarına gönderilmesine,

• 14 Mart 2016 Pazartesi günü düzenlenecek “Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması Ödül Töreni”, Fotoğraf ve Resim Sergisi Ödül Törenlerinin Basın Müzesi’nde (1 hafta süreyle) yapılmasına,

• 15 Mart 2016 Salı günü 19.00’da Cağaloğlu binamızda “Sağlık Ortamında Şiddet ve Biz” başlıklı bir forumun gerçekleştirilmesine,

• 16 Mart 2016 Çarşamba günü 19.00’da “Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz” başlıklı bir forumun Cağaloğlu binamızda gerçekleştirilmesine,

• 17 Mart 2016 Perşembe günü 16.00’da “Hekimliğin Yaşam Rengi” başlıklı bir toplantının Kadıköy Belediyesi Başkanlık Brifing Salonu’nda yapılmasına,

• 19 Mart 2016 Cumartesi günü 20.00’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde “Praksis ile İTO Erbane Grubu”nun sahne alacağı Tıp Haftası Konseri gerçekleştirilmesine, konser davetiyelerinin Odamız üyeleri ve yakınlarına dağıtımına,

• 20 Mart 2016 Pazar günü 12.00’da “Demokratik, Laik, Barış İçinde Bir Ülkede Yaşamak İstiyoruz” çağrısıyla Tünel Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na bir yürüyüş gerçekleştirilmesine, yürüyüşe sağlık alanında örgütlü diğer sendika ve meslek örgütleriyle, demokratik kitle örgütlerinin ve emekten yana siyasi partilerin de davet edilmesine,

• Tıp Haftası etkinliklerini içeren bir broşürün 20 bin adet bastırılarak hekimlere ve sağlık kurumlarına yaygın olarak dağıtılmasına, tıp haftası etkinliklerinin web sitemiz üzerinden, e-posta ve SMS gönderimi yoluyla üyelere duyurulmasına,

 

 

 

08 ARALIK 2015

1) Dr. Erkan Kurtulan, Dr. Serkan Ünsal, Dr. Nadir Hansu, Dr. Gültekin Recepoğlu, Dr. İbrahim İkizceli, Dr. Volkan Turan, Dr. Mustafa Remzi Karaoğuz, Dr. Sibel Duysak, Dr. Metin Deniz Savaş, Dr. Özlem Pamuk, Dr. Serkan Aslan, Dr. Sülin Oğrağ, Dr. Hüsna Güder, Dr. Asıf Ahmadov ve Dr. Murat Özşahin’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ata Ersan Ekmekci, Dr. Noyan Aselcioğlu, Dr. Şükrü Doğan, Dr. Gülsen Abacı, Dr. Kemal Bilgin, Dr. Ahmet Başkent, Dr. Hasret Coşgun, Dr. Alper Dinçyıldız, Dr. Adnan Akay, Dr. Serda Sözkes ve Dr. Nurefşan Sever’in istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… ve …… tarafından yapılan başvuru üzerine; 

- 11.02.2013 tarihinde gece Kardiyoloji uzmanı olmaksızın koroner yoğun bakım ünitesinin faaliyetlerine devam etmesi,

- …… isimli hastanın kardiyoloji uzmanı tarafından görülmeden 12.02.2013 tarihinde taburcu edilmesi

iddialarıyla Özel …… Hastanesi başhekimi Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1633-(G-3865) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine, başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için;

- ……’ın doğumunda özensiz davranarak 7, 8, 9 ve 10. kostalarda fraktür oluşmasına neden olmak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1956-(G-6017) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

15 ARALIK 2015

1) Dr. Orhan Çınar, Dr. Seda Öztürkmen, Dr. Gülsüm Figen Günindi, Dr. Mechmet İmam, Dr. Ayşe Esra Aydın, Dr. Savaş Sarı, Dr. Fatma Paksoy Türköz, Dr. Sibel Kalçın, Dr. Mustafa Yıldırım, Dr. Efsun Akbaş ve Dr. Ahmet Köroğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ömer Karagöz, Dr. Nejat Tansu, Dr. Necip Güneyt Balkır, Dr. Nuray Canbaz, Dr. Halil Ertuğrul, Dr. Yunus Ceylan, Dr. Sema Akbaş, Dr. Reyhan Yağcıoğlu Gürer, Dr. Buğra Tolga Konduk, Dr. Kasım Fincan, Dr. Gökçe Cangel, Dr. İncilay Karabulut, Dr. Mehmet Emin Ertenü, Dr. Nurdan Kalkan, Dr. Hasan Deniz Tansuker, Dr. Vedat Kendir, Dr. Fatma Saraç, Dr. Nilüfer Özol, Dr. Ahmet Şahbaz, Dr. Yusuf Şahingöz, Dr. Fundan Emren Ilğaz, Dr. Betül Kundakçı, Dr. Hasan Yavuz, Dr. Özgür Pilancı, Dr. Özlem Temel, Dr. Ebru Görgü Kaya, Dr. Cem Doğan, Dr. Filiz Cebeci Kahraman, Dr. Dilek Tuğan Düzgün, Dr. Çağdaş Elsürer, Dr. İrem Yavuz ve Dr. Furkan Çağlayan Aslantaş’ın istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ve başvuruda yer alan;

……, ……, ……, ……, ……, ……, linklere ait görüntüler görüşülmüş ve 

o Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek,

o Haksız rekabet yapmak,

o Talep yaratıcı tanıtım yapmak,

o Tıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vermek,

o Gerçek dışı bilgilendirme yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1023),

 

4) Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sırasında, …… isimli web sitesi değerlendirilmiş olup, 

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,

- Reklam yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1025),

 

5) Odamıza tutuklu hasta …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,

- Hasta mahremiyetini / hasta haklarını yok sayarak, tutuklu hasta ……’ın poliklinik muayenesinin kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılmasını talep etmek ve bu yolla hastanın muayene olma hakkını engellemek 

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1967/B-976),

 

6) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru üzerine, başvurunun İstanbul Tabip Odası olarak yanıtlanabilmesi ve konunun aydınlatılabilmesi için 27.05.2015 tarih ve HUB/G-5615-228990 sayılı ve 03.08.2015 tarih ve HUB/G-5615-232395 sayılı yazılarımız ile Dr. ……’dan talep edilen bilgilendirici açıklamaların Odamıza iletilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için 

- ……’un Özel …… Hastanesi’nde 04.06.2014 tarihinde gerçekleşen ameliyatında aydınlatılmış onam belgesi almamak,

- Hastaya operasyon öncesi umut vaadi niteliğinde bilgilendirme yapmak,

- Operasyon sonrası bilgilendirmede özensiz davranmak, yeterli düzeyde bilgilendirmemek,

- Operasyon ve operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1952-(G-5615) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve savunma talebinin yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sırasında, ……  isimli internet sitesi değerlendirilmiş olup, söz konusu internet sitesinde, “Plantist Probix 30 kapsül” isimli ürünün satışının yapıldığı, bu ürünün resminin altında  “……” ibaresinin yer aldığının görülmesi üzerine, 

- TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d (Bireysel olarak veya yöneticisi oldukları dernekler ya da çalıştıkları kurumlar aracılığıyla ticari ürün veya hizmetin tanıtımında yer almak veya reklamına aracılık etmek) bendini ihlal etmek iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1026),

 

8) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüştür, konunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için Dr. …… hakkında,

- Hasta ……’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastanın usulüne uygun sevkini sağlamamak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t (Sonuçta hastanın ölümüne, sakatlığına sebep olmayıp da sağlığının kısa süreli geçici bozulmasına yol açan tıbbi hata ve ihmalde bulunmak) maddesini ihlal etmek 

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1968/G-6230),

 

9) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- ……’nun doğum takibinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1829-(G-4728) sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Onur Kurulu’na sevk edilmiş olup, Onur Kurulu’nun 01.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine dosya, Yönetim Kurulumuzca tekrar değerlendirilmiş, söz konusu karar doğrultusunda

- Doğum takibi ile ilgili tıbbi kayıtları tutmamak,

- Takibe alınan doğumu başlamış hastayı hekimsiz bırakmak; bu konuda hasta ve yakınlarını bilgilendirmemek,

- Takibe alınan doğumu başlamış hastayı hekimsiz bırakacak bir çalışma yöntemi ile hizmet vermek

iddialarıyla da Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

10) Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza başvuru üzerine …… Hastanesi’nden tıbbi kayıtlar temin edilmiş ve bilirkişi görüşü alınmış ve oluşturulan dosya değerlendirilerek kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için 

- ……’nın gebelik takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak ve bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek 

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1969/G-5777),

 

11) Odamıza Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine 

- ……’nın doğumunda özensiz davranmak,

- Tıbbi kayıtları tutmamak/gerektiği düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… (……) hakkında oluşturulan, Onur Kurulu’nun 25.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda

- ……’nın doğumunda özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Tıbbi kayıtları tutmamak/gerektiği düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. ……’ın da dahil edildiği HUB-1744-(G-4437) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, 02.09.2015 tarih ve HUB-1744-(G-4437)-233786 sayılı savunma talebinin Dr. …… tarafından yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12)01.01.2016 tarihi itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kazım Mermer’in mali konularda danışmanlık yapmak üzere kurumumuz ile çalışmaya başlamasına karar verilmiştir.

 

 

22 ARALIK 2015

1) Dr. Haldun Turan, Dr. Dursun Akgül, Dr. Soe Moe Aung, Dr. Selcan Arpa Düşünceli, Dr. Yemliha Savran, Dr. Gökhan Ürkmez, Dr. Ahmet Yıldırım, Dr. Süleyman İzzet Karahan, Dr. Ebru Ayöztürk Ergüven, Dr. İlkay Çakır, Dr. Anıl Akpınar, Dr. Okan Coşkun, Dr. Hüseyin Akyıldız, Dr. Ahmet Demirel, Dr. Hasan Budak, Dr. Erdal Köroğlu, Dr. Fagan Zakırov, Dr. Hamit Özyürek, Dr. Hasan İpek, Dr. Damlanur Yücel ve Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Şerafettin Arkun, Dr. Himmet Dereci, Dr. Metin İshak Öztürk, Dr. Yağmur Çiçek, Dr. Sibel Aydın, Dr. Ferah Özçelik, Dr. Arif Özgür Yücel Ersoy, Dr. Şerife Dülger, Dr. Lale Durupınar Özgen, Dr. Bahtınur Aksu, Dr. Recep Durak, Dr. Asya Banu Topuzoğlu, Dr. Hacer Şebnem Türk, Dr. Özlem Akgül, Dr. Deren Bayram, Dr. Derya Bay, Dr. Banu Büyükaydın Ceylan, Dr. Tomris Albay, Dr. Ömer Şatıroğlu, Dr. Halil İbrahim Güngör, Dr. Berna Demirel, Dr. Tuba Zorlu, Dr. Gökhan Çelik, Dr. Sanem Özgün, Dr. Burcu Görgülü, Dr. Serhad Ömercikoğlu, Dr. Abdullah Fazıl Miniksar, Dr. Başak Atalay, Dr. Mustafa Çağlar Kır, Dr. Eyyup Tusun, Dr. Esra Öğütcü Karabay ve Dr. Merve Erol’un istifalarının kabulüne,

 

3) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya görüşülmüş,

- Check-up kampanyası yapmak,

- Kişilere telefon ile ulaşılarak check-up kampanyasının duyurusunu yapmak ve bu yol ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8 ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 4/e maddelerini ihlal etmek 

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1970/6246),

 

4) Odamızca yürütülen inceleme üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, yürütülen incelemeye esas olmak üzere talep edilen tanıklık ifadesinin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletmediğinin görülmesi nedeniyle, 

- HUB/G-5226 sayılı dosyanın karara bağlanması için gerekli olan tanık ifadesini İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmeyerek Türk Tabileri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4 /o (Oda veya Birlik organlarına seçilmiş üyelerin görev yapmasını engelleyici davranışta bulunmak,) maddesini ihlal etmek 

İddiasıyla  Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1971/G-5226),

 

5) Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda …… isimli web sitesinde ve …… adresinde yer alan bilgiler değerlendirilmiş,

 Web sitesinde yer alan fotoğraflar ve yazılarla;

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak, reklam yapmak ve bu yol ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

- Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak saç ekimi ile ilgili uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu yol ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddelerini ihlal etmek,

 Facebook sayfasında yer alan ve fotoğraflarla

- Hasta-hekim ilişkisine yakışmayan tutum ve davranış içine girerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddelerini ihlal etmek,

 Web sitesinde ve facebook sayfasında 

- Çok sayıda hastanın kimliği belli olacak şekilde fotoğraflarını paylaşarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1027),

 

6) Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-6092 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, ……’ın şikayetini geri aldığına ilişkin dilekçe sunduğu görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

7) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için Dr. …… hakkında

- Bebek ……’un nazoduodenal sondasını taktıktan sonra guide’ını çıkarmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek 

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1972/G-6261)

 

8) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen dosya görüşülmüş,

- Hekim ve sağlık görevlileri tarafından yapılması gereken tıbbi işlemi hekim ve sağlık görevlisi olmayan kişilere yaptırarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihmal etmek,

- Usulüne uygun aydınlatılmış onam belgesi düzenlemeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına(HUB-1973/G-6286),

 

9) Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 

yürütülen inceleme sonucunda, başvuru konusunun Onur Kurulunca karar bağlanması için Dr. …… hakkında,

- ……’a yönelik muayene, müdahale, takip ve bilgilendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek ve bu yol ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. maddelerini ihlal etmek

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1974/G-4412),

 

10) Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirebilmesi için İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda

- 02.08.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde endoskopi yaptığı …… isimli hastanın tıbbi ihmal ve hata ile özefagus rüptürüne neden olmak,

- Acil durumdaki hastayı tedavi için bir başka merkeze uygun sevk etmemek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1964-(G-5115) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11) Uzun süredir çatışmaların yaşandığı ve sağlık çalışanlarının görevlerini gereğince yerine getiremez hale getirildiği Güneydoğu Anadolu illerindeki meslektaşlarımıza destek ve moral vermek üzere TTB’nin çağrısıyla düzenlenen “Sağlıkçı Nöbeti”ne katılım sağlamak üzere, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Mehmet Kaya, Dr. Murat Ekmez, Dr. Mustafa Mesut Kaya, Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Rahime Dicle Çetiner,  Dr. Selman Taşkın ve Dr. Emel Atik’in görevlendirilmesine,

12) TTB ve Dünya Tabipler Birliği tarafından düzenlenen ve 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek “Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu”nun duyurusunun tüm üyelere yapılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerinin sempozyuma katılımının desteklenmesine,

13) Dünya Tabipler Birliği Başkanı Sör Michael Marmot’nun konuşmacı olduğu “Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” başlıklı bir toplantının, 25 Şubat 2016 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine, toplantı için simultane tercüme hizmeti alınmasına, duyurunun tüm üyelere yapılmasına,

 

29 ARALIK 2015

1) Dr. Mahmut Doğan, Dr. Eldar Valiyev, Dr. Can Onaygil, Dr. Cihan Top, Dr. İlkay Kısa, Dr. Mahir Yeşildal, Dr. Sinem Aydöner, Dr. Ahmet Bülent Çubuk, Dr. Recep Demirer, Dr. Fadime Demircan, Dr. Şule Eda Ersöz, Dr. Aliye Ceyla Özbayoğlu, Dr. Ali Mustafaoğlu, Dr. Ahmet İrdem ve Dr. Yaşar Yavuz Uysal’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Elif Onat, Dr. Asiye Perek Yapıcıoğlu, Dr. Murat Ünlüzeybek, Dr. İsmet Sarı, Dr. Ünsal Ünlü, Dr. Shamsıya Mahammadova, Dr. Tuğçe Tuncay Çetin, Dr. Nimet Jale Ağırbaş Tavrak, Dr. Recep Yılmaz Bayraktarlı, Dr. Hilal Sekban, Dr. Şermin Şengün, Dr. İlkay Kartal, Dr. Tuğba Belgemen, Dr. Selma Acar, Dr. Pelin Çorman, Dr. Ahmet Tokucu, Dr. Camal Yalçın, Dr. Bilgihan Esen, Dr. Kubilay Eryılmaz, Dr. Melike Nebioğlu, Dr. Ramazan Özyurt, Dr. Fatma Tezcan, Dr. İsmail Çetin, Dr. Tarkan Yetişyiğit, Dr. Hülya Parıldar, Dr. Fatma Yıldırım, Dr. Sami İlhan, Dr. Devrim Berk Cantimur, Dr. Gülhan Kafadenk İlhan, Dr. Gülbanu Horzum, Dr. Can Sezgin, Dr. Okan Yüce, Dr. Nüket Cemile Kardaş, Dr. Nurhan Ozantürk, Dr. Ayçim Şen, Dr. Emel Çetinkaya, Dr. Ahmet Suat Demir, Dr. Burcu Kaya, Dr. Pınar Doyar Öğütmen, Dr. Ömer Kurt, Dr. Ayşe Şen, Dr. Feride İşitemiz, Dr. Yavuz Elbaş, Dr. Hülya Oba, Dr. Cem Mansuroğlu, Dr. Can Öztürk, Dr. Işıl Bilal, Dr. Yusuf Özgür Çakmak, Dr. Murat Tatlısöz, Dr. Mustafa Polat, Dr. Mustafa Uçar, Dr. Seyfettin Üstünsoy, Dr. Mehmet Ali Malkoç, Dr. Mehmet Akif Öztürk, Dr. Mahmut Sercan Toprak, Dr. Kerim Karaoğlu, Dr. Soner Pul, Dr. Onur Ölçücü, Dr. Orhan Kara, Dr. Abdullah Açar, Dr. Barış Kıran, Dr. Mehmet Demir, Dr. Ahmet Açar, Dr. Emre Altınkurt, Dr. Fatih Demiray ve Dr. Nedaalsadat Haghseta’nın istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …… isimli şahıs tarafından yapılan başvuru üzerine ,

• Usulüne uygun rapor düzenlememek,

• Kişinin muayenesini yapmadan rapor düzenlemek,

• Meslektaşının kaşesini kullanmak, yerine imza atmak, sağlık raporu düzenlemede usulsüzlük yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1851-(G-5393) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi için 

- 28.07.2015 tarihinde muayene edilen ……’e hatalı teşhis koyarak, teşhisi sorgulamadan geri dönülemez-ağır sonuçlara neden olabilecek yanlış tedavi önermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1965-(G-6024) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü yazısı ekinde Odamıza iletilen dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

Dr. …… ve Dr. …… hakkında,

- Hekim tarafından yapılması gereken müdahaleyi sağlık meslek mensubu olmayan kişiye yaptırmak,

- Hastanın sağlığına ve kişiliğine gerekli özeni göstermemek,

Dr. …… hakkında,

- Acil durumdaki bir hastaya gerekli özeni göstermemek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1957-(G-6045)sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye iletilen bilgilendirmeye, …… tarafından yapılan itiraz başvurusu sonucunda TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosya Onur Kurulu’na sevk edilmişti. Onur Kurulu’nun 11.08.2015 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan karar doğrultusunda

1. Tıbbi hata ve ihmal yapmak,

2. Yetersiz bilgilendirme yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1924-(G-4405) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-5750 sayılı dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda,

- Tıbbi yaklaşım, tedavi ve yönlendirme doğru ve uygundur

şeklindeki Yönetim Kurulu değerlendirmesine ……’nın itiraz etmesi üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosya Onur Kurulu’na sevk edilmiş; Onur Kurulu’nun 17.11.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine 

- Hasta ……’ya yönelik teşhis, takip ve yönlendirmesinde tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. ……  hakkında oluşturulan HUB-1962 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Başbakanlık İletişim Merkezi’ne yapılan bir başvurunun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5898 sayılı inceleme dosyası, Yönetim Kurulumuzun 29.12.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 

Yürütülen inceleme neticesinde,

- Oğlunuzun geçirdiği ameliyatın laser tonsillektomi + adenoidektomi ameliyatı olduğu, ameliyatı yapan hekimin muayenesini yaptığı ve patolojik bir durumdan şüphelenilmediği dikkate alınırsa; tahlillerin yapılmamasının olumsuz bir sonuca neden olma olasılığı yok kabul edilebilir.

- Oğlunuza ait operasyondan sonra bakılan kan tetkikinde bir olumsuzluk görülmemiştir.

şeklindeki Yönetim Kurulu değerlendirmesine, …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

 

9) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan İnceleme Raporu görüşülmüş olup, 

- İnceleme Raporu’nda, Özel …… Hastanesi’nde görev yapmakta olduğu dönemde, 20.09.2012 tarihinde SGK hak sahibi …… adına, bilgisi olmadan reçete düzenlediği, ……’in bu konuda talebi olmadığı, reçetede yazılan ilaçları almadığının ifade edildiğinin görülmesi üzerine

 kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için Dr. …… hakkında

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek

- Eczane görevlilerinin talebi ile gerçek dışı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1975/G-6273),

 

10) Mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi başlatılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen SGK Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait yazı ve ekinde yer alan Denetim Raporu görüşülmüş olup, 

- Denetim Raporu’nda, görev yaptığınız Özel …… Tıp Merkezi’nde ve Özel …… Tıp Merkezi’nde çok sayıda SGK hak sahibi hastaya, hastaları görmeden reçete yazdığı, bu reçetelerin bir kısmında hastaların kullanmadıkları ilaçların yazılmış olduğu, bazı reçetelerde yer alan ilaçların tamamının, bazı reçetelerde yer alan ilaçların bir kısmının hastalara teslim edilmediğinin tespit edildiği anlaşılması üzerine, 

kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için Dr. …… ve Dr. …… hakkında

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek

- Eczane görevlilerinin talebi ile gerçek dışı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1976/G-6237),

 

11) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen SGK Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait yazı ve ekinde yer alan İnceleme Raporu görüşülmüş,  kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için Dr. …… hakkında

- SGK hak sahibi …… adına 20.11.2012 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde, kişinin bilgisi ve talebi olmaksızın reçete düzenlemek ve bu yolla 

- TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/f maddelerini ihlal etmek

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1977/G-6202),

 

12) Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan dosya görüşülmüş, 

- dosyada yer alan rapor incelendiğinde; görev yaptığınız Özel …… Tıp Merkezi’nde 08.03.2012 tarihinde …… ve …… isimli SGK hak sahibi hastalara, hastaları görmeden reçete yazdığı, reçetede yer alan ilaçların kullandıkları ilaçlar olmadığı, reçete yazımı ile ilgili bilgileri olmadığı, reçetede yazılı ilaçları almadıklarının anlaşılması üzerine

 kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için 

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,

- Eczane görevlilerinin talebi ile gerçek dışı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1978/G-6267),

 

13) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında

- ……’ın takibinde tıbbi ihlal ve hata yaparak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek 

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1979/G-6058),

 

14) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ile ekinde sunduğu “reçeteleri” ve Odamıza Dr. …… tarafından iletilen iddialarla ilgili bilgilendirici açıklama görüşülmüş; kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

- Muayenehanede ticari ürünlerin satışına olanak sunmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,

- Muayenehaneden …… Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri adlı kuruluşun görevlisinin bulunmasına olanak sunmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek, hastaların bu laboratuvardan hizmet almasını zorlayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/i maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1980 /G-6066),

 

15) İstanbul Tabip Odası seçimli genel kurulunun:

Çoğunluk aranarak:

Genel Kurul: 16 Nisan 2016, Cumartesi, 14.00-18.00

Seçim: 17 Nisan 2016, Pazar, 09.00-17.00

Yer: İstanbul Tabip Odası – Türkocağı Caddesi No: 9 Cağaloğlu İstanbul

 

Çoğunluk sağlanamaz ise:

Genel Kurul: 23 Nisan 2016, Cumartesi, 14.00-18.00

Yer: İstanbul Tabip Odası – Türkocağı Caddesi No: 9 Cağaloğlu İstanbul

Seçim: 24 Nisan 2016, Pazar, 09.00-17.00

Yer: Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi

Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi’nde yapılmasına, seçim yazışma ve hazırlıklarının bu karar doğrultusunda yürütülmesine,

 


Bu HABERİ Paylaş!