Nisan Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 2815

07 NİSAN 2015 

1) Dr. Abdulkadir Volkan Eş, Dr. Cemal Anıl Gürcan, Dr. Berrin Pehlivan, Dr. Belma Şahin, Dr. Ulaş Darda Bayraktar, Dr. Cüneyt Atalay, Dr. Hasan Deniz Tansuker, Dr. Gunel Mammadova, Dr. İrem Durgun, Dr. Oya Uğurlubilek, Dr. Pınar Ergin, Dr. Ali Güven Yörükoğlu ve Dr. Bedi Özbay’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Şükran Aytanç ve Dr. Alev Direk’in istifalarının kabulüne,

 

3) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan inceleme dosyası değerlendirilmiş, 

- Hasta ……’nun takibinde ve tedavisinde özensiz davranmak

iddiasıyla Dr…… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1861 /G-5129),

 

4) Odamıza Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine,

- Hasta ……’na düzenlenen reçete ile tıbbi ihmal ve hata yapmak, uzmanlık dışı tıbbi faaliyet içinde olmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1841-(G-5035) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru ve tıbbi kayıtların değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulumuzca verilebilmesi için

- Bebek ……’un 28.09.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi Acil Polikliniği’ndeki muayenesinde özensiz davranmak/tıbbi ihmal ve hata yapmak

iddiasıyla Dr…… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1862 /G-5241),

 

6) Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,  başvuru ve …… Hastanesi’ne ait tıbbi kayıtların değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulumuz tarafından verilebilmesi için,

- Acil durumdaki hastayı muayene etmemek, gerekli olan tetkikleri yapmamak, teşhis edememek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1863 /G-5069)

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine incelemeye esas olmak üzere talep edilen bilgilendirme yazısının Odamıza iletilmemesi nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;

- …… isimli hastanın, 16.07.2010 tarihinde …… Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonu sonrası takibinde özensiz davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1810-(3626) sayılı soruşturma dosyası, görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafında oluşturulabilmesi için,

- ……’in 08.07.2014 tarihinde Özel …… Hastaneler Kompleksi’nde yapılan muayenesinde özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1864 /G-4870)

 

9) Odamıza …… tarafından iletilen ve ekte örneği sunulan başvuru ve ekleri değerlendirilmiş olup, 

• Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1866/G-5418),

 

10) İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan Soruşturma Raporu’nu, mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi başlatılması için Odamıza iletmesi üzerine, söz konusu rapor görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

 01.01.2012-28.11.2013 tarihleri arasında SGK hak sahiplerine, talepleri doğrultusunda, endikasyonu olmadan, gerçek dışı teşhislerle, yüksek tutarlı majistral ilaç ihtiva eden reçeteler düzenlemek

İddiasıyla Dr. …… hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-1867/G-5415),

 

11) Odamıza …… adına yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili konuların Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için,

• Uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak,

• Bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek,

• Açıklamalarla reklam yapmak,

• Meslektaşlarını zemmedici açıklamalar yapmak,

• Tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik olmayan bir biçimde tartışma yöntemi kullanmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1849-(G-5475) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12) 1 Mayıs Mücadele, Birlik, Dayanışma Günü için TTB, DİSK, KESK, TMMOB’un Taksim çağrısı doğrultusunda kutlama hazırlıkları kapsamında hazırlık yapılmasına, TTB-İstanbul Tabip Odası bir pankart hazırlanmasına, üyelere e-posta ve SMS gönderimi yoluyla duyuru yapılmasına,

 

13) Dr. Ersin Arslan’ın katledilmesinin 3. Yılında hem sevgili meslektaşımızı unutturmamak hem de sağlıkta şiddete karşı taleplerimizi ve TTB’nin konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması talebini görünür kılmak için 17 Nisan 2015 günü İstanbul’daki tüm hastanelerde anma törenleri gerçekleştirilmesine, İstanbul’daki merkezi basın açıklamasının ise aynı gün 12.30’da Okmeydanı EAH’de yapılmasına, konuyla ilgili olarak tüm üyelere çağrı yapılmasına,

 

 

 

14 NİSAN 2015

1) Dr. Sultan Doğan, Dr. Hilmi Şirin, Dr. Cem Arslan, Dr. Hasanagha Zalov, Dr. Elif Durmuş, Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Dr. Emre Ünal, Dr. Aslı Kınalıoğlu Dağ, Dr. Çağrı Şimşek, Dr. Berna Özelgün, Dr. Levent Yüksel, Dr. Orçun Orhun, Dr. Zaure Knatova ve Dr. Handan Çınar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Canan Tepekaya, Dr. Serkan Karahan ve Dr. Dilek Buluç’un istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya toplantısında görüşülmüş ve 

• Hasta ……’ya Özel …… Hastanesi’nde 28.08.2013 tarihinde yapılan operasyonda tıbbi ihmal ve hata yapmak, hatalı taraf operasyonu ile “sol böbrek” yerine “ sağ böbreği” almak

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1868/G-4431),

 

4) Odamıza Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine 

Dr. …… hakkında, 

• Nöbetçi hekimin, mesaiye hekim gelmeden nöbet yerini terk etmesi,

• Tıbbi kayıtlarda Dr. ……’nin değil de Dr. …… ’in isminin yer alması 

• Bildirimsiz serbest hekim çalıştırmak

Dr. …… hakkında,

• Nöbetçi hekim gelmeden nöbet yerini terk etmek,

• Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,

• Tıbbi faaliyetleri ile ilgili kayıtlarda meslektaşının ismini kullanmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1831-(G-4998) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,

- …… isimli hastanın 12.08.2014-16.08.2014 tarihleri arasında Özel …… Hastanesi’ne başvurularında özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1865 /G-5225),

 

6) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-4901 sayılı dosya görüşülmüş olup, söz konusu başvuru üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye iletilen 

- 19.03.2014 tarihinde AF ablasyon yaptırdığınız, ablasyon işlemi sırasında akciğer komplikasyonları geliştiği, takipte düzelme olmaması üzerine akciğerin bir bölümünün çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

- Yaşadığınız sorun, tedavinin bir komplikasyonudur. Komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmemektedir. Bu durumda hekimden beklenen, teşhisin sağlanması ve tedavinin planlanmasıdır. Bu konuda bir eksiklik saptanmamıştır

şeklindeki değerlendirmeye ……’ın itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan, Dr. ……’nın hasta …… ve oğluna karşı yaklaşımı ile ilgili başvuru üzerine, Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-3578 sayılı dosya görüşülmüş olup, 

- İddia edilen suçun kanıtlarına ulaşılamaması (hastanın bilirkişi tarafından muayenesinin sağlanamaması) nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

8) İstanbul Tıp Fakültesi Hastane Temsilcimiz Dr. Coşkun Canıvar hakkında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının yerine getirilmesini talep ettiği için soruşturma açılması üzerine konuyla ilgili tepkimizin Dekanlığa ivedilikle iletilmesine, 22 Nisan 2015 günü İstanbul Tıp Fakültesi’nde diğer sağlık meslek örgütleri ve sendikalarla, ayrıca bileşeni olduğumuz İstanbul İşçi Sağlığı Meclisi ile ortak basın açıklaması düzenlenmesine ve  konunun kamuoyuna duyurulması amacıyla “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talebi Cezalandırılamaz” başlıklı bir kampanya yürütülmesine,

 

9) Son olarak 19 Nisan 2015 tarihinde Libya açıklarında 700 göçmenin ölümü sonrasında, mülteci sorununa dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklamasının 27 Mayıs 2015 tarihinde Karaköy Sahilinde yapılmasına, konunun takibinden Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın sorumlu olmasına,

 

21 NİSAN 2015

Dr. Irmak Tunç Erbektaş, Dr. Meryem Güneşer Güleç, Dr. Evindar Karabulut, Dr. Mehmet Mustafa Özlü, Dr. Gonca Öcal, Dr. Volkan Baltacı, Dr. Şirin Korkmaz, Dr. Serkan Aslan, Dr. Emre Altınmakas, Dr. Mehmet Erçetin, Dr. Melek Demiroğlu, Dr. Pınar Çakmak, Dr. Ebru Özenç, Dr. Pınar İçel, Dr. Ahmet Aydoğan, Dr. Mehmet Mısır, Dr. Erdal Acar ve Dr. Ayşe Filiz Gökmen Karasu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

1) Odamıza ……  tarafından yapılan başvuru üzerine 

- Dr. ……’in tabip odasına bildirim yapmadan serbest hekimlik yapmasına olanak sunmak, 

- Hastane mesul müdürü sorumluluğunda olan, ……’e ait tıbbi kayıt örneklerini Odamıza göndermeyerek, İstanbul Tabip Odası’nın disiplin görevini yerine getirmesini engellemek 

iddialarıyla Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1869 /G-5479)

 

 

28 NİSAN 2015

1) Dr. Şükran Yıldırım, Dr. Kübra Batum, Dr. Cevdet Zengin, Dr. Kemal Demir, Dr. Ahmed Majıd Heydar, Dr. Esin Ertuğrul, Dr. Mesut Çetin, Dr. Abdullah Güleç, Dr. Umut Balatacı, Dr. Gülen Kaya, Dr. Kadir Kaya, Dr. Ali İhsan Oluk ve Dr. Tunç Tunçer’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

Dr. …… hakkında,

- Gebe ……’ın doğum takibinde tıbbi ihmal ve hata/özensizlik yapmak,

- Usulüne uygun aydınlatılmış onam belgesini almamak,

- Hastayı bir dönem hekimsiz bırakmak,

- Serbest çalışma bildiriminde bulunmamak

Dr. …… hakkında,

- …… isimli hastanın bir dönem hekimsiz kalması,

- Tıbbi kayıtlarda, tıbbi işlem ve müdahaleyi yapan hekimin değil, bir başka hekimin kaşe ve imzasının atılmasına ortam sunmak,

- Dr. ……’ün serbest çalışma bildiriminde bulunmamak

Dr. …… hakkında,

- Usulüne uygun onam belgesi düzenlememek,

- …… isimli hastanın bir dönem hekimsiz kalması,

- Tıbbi kayıtlarda başkasının imza ve kaşesini kullanmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1847-(G-5305) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3) Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği ile ilgili olarak serbesttabip isimli yazışma grubunda paylaştığı iletide, 

“…Kimin ……’nin paryası olduğu çıktı.”

“…Özetle  ve açıkça bunun adı ikiyüzlülüktür…”

ifadelerinin kullandığı görülerek, Dr. …… hakkında 

- Deontolojiye aykırı davranmak ve etik ihlalde bulunmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1858 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen …… vekili Av. ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak, karanın Onur Kurulumuz tarafından verilebilmesi için;

- …… isimli hastanın Özel …… Tıp Merkezi’nde gerçekleşen operasyonunda, operasyon öncesi hazırlığında ve operasyon sonrası takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

- Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1771-(G-4533) sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Onur Kurulu’na sevk edilmiş, Onur Kurulu’nun 21.04.2015 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan karar gereğince soruşturmanın genişletilerek, 

 …… isimli hastanın Özel …… Tıp Merkezi’ndeki operasyonunu Anestezi ve Reanimasyon uzmanı olmadan gerçekleştirmek 

iddiasıyla Dr. …… hakkınızda soruşturma açılmasına,

 

5) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-4901 sayılı dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye iletilen 

- 19.03.2014 tarihinde AF ablasyon yaptırdığınız, ablasyon işlemi sırasında akciğer komplikasyonları geliştiği, takipte düzelme olmaması üzerine akciğerin bir bölümünün çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

- Yaşadığınız sorun, tedavinin bir komplikasyonudur. Komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmemektedir. Bu durumda hekimden beklenen, teşhisin sağlanması ve tedavinin planlanmasıdır. Bu konuda bir eksiklik saptanmamıştır

şeklindeki değerlendirmeye, şikayetçi …… tarafından yapılan itiraz başvurusu sonucunda, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosya Onur Kurulu’na sevk edilmiş olup, Onur Kurulu’nun 21.04.2015 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan karar doğrultusunda 

 

• 19.03.2013 tarihinde Özel …… nde yaptığınız AF ablasyon ile tıbbi ihmal ve hata yapmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1871/G-4901),

 

6) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye iletilen;

- ……’in uygun yöntem ve aralıklarla takibinin yapıldığı,

- Teşhis amaçlı müdahale ve incelemelerin yapıldığı,

- 21.01.2013 tarihinde konsültasyon için çağırılan Dr. ……’nun muayenesi sonucunda operasyona karar verilerek ameliyat edildiği anlaşılmaktadır.

- Hasta ……’in teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata belirlenmemiştir.

şeklindeki bilgilendirmeye, …… vekili Av. …… tarafından yapılan itiraz başvurusu sonucunda, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği Onur Kurulu’na sevk edilmiş olup, Onur Kurulu’nun 21.04.2015 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan karar doğrultusunda 

• ……’in 20.01.2013 tarihinde acil olarak getirildiği …… Hastanesi’nde teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek 

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1872/G-3899),

 

7) Başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarına yapılan tebligatlar sonucu İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan e-nabız ve sağlık net-2 ile ilgili aydınlatılmış onam formlarının web sayfasında ve e-posta yoluyla üyelerle paylaşılmasına,

 


Bu HABERİ Paylaş!