Mayıs Ayı


  • Haziran 14, 2016
  • 2101

05 MAYIS 2015

1) Dr. Mehriban Musayeva, Dr. Ayşe Basmakcı, Dr. Nurullah Kaya, Dr. Celal Civil, Dr. Levent Pehlivan, Dr. Mehmet Osman Akçakaya, Dr. Ahmet Köse, Dr. Engin Ciğercioğulları, Dr. Eda Işıl Alp, Dr. Fatih Sadıkoğlu, Dr. Tülin Coşkun, Dr. Tanju Taşkın, Dr. Necdet Altınöz ve Dr. Banu Öndeş’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Kadriye Cantürk’ün istifasının kabulüne,

 

3) Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinde iş güvencesi, insani çalışma süreleri, nöbet angaryası ve son olarak Yönetmelik değişikliği ile 4 kat artırılan ceza puanlarına yönelik dikkat çekecek bir etkinlik yapılmasına ve söz konusu nöbetler ile sağlık hakkı arasındaki bağ konusunda, kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlı bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesine, bu çerçevede; 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde, Beşiktaş Barbaros Demokrasi Parkı’nda, 09.00-17.00 saatleri arasında, halka ve hastalarımıza yönelik bilgilendirme, tanıtım ve aydınlatma faaliyetleri yapılmasına, sürecin takibinden Dr. Hakkan Hekimoğlu’nun sorumlu olmasına,

 

4) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,

- ……’in 08.07.2014 tarihinde Özel ……’nde yapılan muayenesinde özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1864-(G-4870) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

başvuru konusu ile ilgili konuların Onur Kurulu’nca değerlendirilebilmesi ve karar oluşturulabilmesi için;

• 11 Aralık 2014 tarihinde ……’de yayınlanan “……” isimli programda “……” ile ilgili verdiği bilgi ile halkı yanlış bilgilendirmek, paniğe ve korkuya sebep olmak, kendi uzmanlık alanı dışında bir alan hakkında hiçbir bilimsel veriye dayanmadan yorum yapmak sureti ile hekimlik mesleğine özgü etik kurallara aykırı hareket etmek, halk sağlığına zarar vermek, halkın sağlık hakkında ulaşmasını engellemek, kişisel reklam yapmak,

• Çeşitli programlarda şeker yükleme testinin kayıtsız şartsız herkese ve kötü niyetle uygulandığını ima ederek insanların hekimlere olan güvenini sarsmak,

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1856-(G-5484) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Denetim Raporu’nun değerlendirilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için;

 Dr. …… hakkında;

Özel …… Hastanesi, Özel …… Hastanesi ve …… Hastanesi’nde görev yapmakta olduğu dönemde, “hak sahibi hastaları görmeden reçete düzenlediği, hastaları ilaç firması ve eczane çalışanlarına yönlendirdiği” bilgisinin yer alması üzerine, 

• Hastaları bizzat muayene etmeden reçete düzenlemek,

• Düzenlenen reçetelerin temini için ilaç firması ve eczane çalışanlarına yönlendirmek

 Dr. …… hakkında;

Özel …… Hastanesi’nde görev yapmakta olduğu dönemde, “hak sahibini görmeden reçete düzenlediği” bilgisinin yer alması üzerine, 

• Hastaları bizzat muayene etmeden reçete düzenlemek,

 Dr. …… hakkında;

Özel …… Hastanesi’nde görev yapmakta olduğu dönemde, “hak sahibini görmeden reçete düzenlediği” bilgisinin yer alması üzerine, 

• Hastaları bizzat muayene etmeden reçete düzenlemek,

iddialarıyla oluşturulan HUB-1860-(G-5389) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, inceleme sonucunda kararın onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;

- Hasta ……’nun takibinde ve tedavisinde özensiz davranmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1861-(G-5129) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Odamıza …… ve ……’a vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Bebek ……’un teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1855-(G-4812) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9) Odamıza K. Çekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ……’e ait başvuru konusu ile ilgili kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca verilebilmesi için; 

- 26.07.2014 tarihinde muayene ettiği ve EKG’sini çektirdiği hasta ……’ün teşhisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1854-(G-4992) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10) Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru ile ilgili …… Hastanesi’nden temin edilen tıbbi kayıtlarda, “sol 11. Kostada deplase fraktür mevcuttur” teşhisi ile tedavi ve takibinin yapıldığının anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulumuz tarafından verilebilmesi için,

- Acil durumdaki hastayı muayene etmemek, gerekli olan tetkikleri yapmamak, teşhis edememek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1863-(G-5069) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11) Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için, 

 Dr. …… hakkında;

- Coumadin kullanan, kafa travması geçiren hastanın nöroşirürjik tıp disiplini yönü ile tıbbi değerlendirmesinde, takip ve gözetiminde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

 Dr. …… hakkında;

- Coumadin kullanan, üç gün önce kafa travması geçirdiği bilinen hastanın Acil hekimlik yönü ile değerlendirmesinde, takip ve tedavi edilmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek, hastanın sevkinde gecikme yaşanmasına neden olmak

 Dr. …… hakkında;

- …… isimli hastanın tedavi ve takibinde özensizlik göstermek,

iddialarıyla oluşturulan HUB-1772-(G-4421) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Denetim Raporu’nun, raporda ismi geçen hekimler hakkında mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi yapmak üzere İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine, söz konusu Denetim Raporu değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi amacıyla; 

 Dr. …… hakkında;

• …… isimli Sosyal Güvenlik Kurumu’na mensup hak sahibi adına 27.11.2012 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde “Antralin adlı etken maddeyi ihtiva eden majistral formülasyonları literatürde belirtilenden çok daha yüksek konsantrasyonlarda reçete etmek suretiyle hatalı formülasyonlar yazmak,

 Dr. …… hakkında,

• …… isimli Sosyal Güvenlik Kurumu’na mensup hak sahibi adına 27.03.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde “Antralin adlı etken maddeyi ihtiva eden majistral formülasyonları literatürde belirtilenden çok daha yüksek konsantrasyonlarda reçete etmek suretiyle hatalı formülasyonlar yazmak,

 Dr. …… hakkında,

• …… isimli Sosyal Güvenlik Kurumu’na mensup hak sahibi adına 30.11.2013 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde “Antralin adlı etken maddeyi ihtiva eden majistral formülasyonları literatürde belirtilenden çok daha yüksek konsantrasyonlarda reçete etmek suretiyle hatalı formülasyonlar yazmak

İddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1873/G5581),

 

12) Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Dr. …… tarafından iletilen ihbar başvurusu görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için 

-Novak’s Gynecology orijinal kitabında Neville Hacker tarafından yazılan kitap bölümünü, ……, ……, …… ve …… tarafından editörlüğü yapılan ve ……  Kitapevi- Ankara tarafından basılan “Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi” adlı kitaba kendiniz yazmış gibi koyarak,

 Yayın etiği ilkelerini ihlal etmek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1875/G-5111),

 

13) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan “ Siz kıymetli hastalarımıza özel IMPLANT uygulamalarında yüzde 30 ye varan avantajlar için acele edin ……” içerikli cep telefonu mesajı değerlendirilmiş, Odamız kayıtlarının incelenmesinde Dr. ……’ın üye kaydına ve serbest çalışma adresinize rastlanılamamış olup, 

• Söz konusu cep telefonu mesajıyla tanıtım kurallarına aykırı davranmak, haksız rekabet yapmak, tıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vermek ve 

• Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1017),

 

14) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrulusunda disiplin işlemi başlatabilmesi için İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetim Servisi tarafından düzenlenen inceleme raporunda;

- Dr. …… tarafından, 30.07.2009 tarihine Özel …… Tıp Merkezi’nde …… isimli SGK mensubu adına, talebi ve bilgisi olmaksızın, kendisinde bulunmayan “depresif nöbet, hipertansiyon, astım ve diabetes mellitus” hastalıkları tanıları ile ila kullanım raporu düzenlendiği ve 06.08.2009 tarihinde adına talebi ve bilgisi olmaksızın kendisinde bulunmayan hastalıklar için ilaç reçete edildiği (……, ilaçları teslim almadığını ifade etmektedir)

bilgisinin yer alması üzerine; kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için hakkınızda,

- Sahte reçete ve rapor düzenlemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1876 /G-5554)

 

15) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine, başvuru ve ekinde yer alan İnceleme Raporu görüşülmüş olup, söz konusu raporda;

 27.05.2013, 10.06.2013, 21.06.2013, 11.07.2013, 28.08.2013, 09.09.2013, 16.09.2013, 02.10.2013 tarihlerinde hasta …… adına Aldolan ihtiva eden reçete düzenlediği bilgisinin saptandığının anlaşılması üzerine 

• Hastanın kendisi ve yakınının talebi, bilgisi ve onayı olmadan kırmızı reçete ile Aldolan isimli ilca reçete etmek iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1878/G-5545)

 

16) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Denetim Raporu, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine, başvuru ve ekinde yer alan Denetim Raporu, görüşülmüş olup, söz konusu raporda;

• 30.01.2013 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde …… isimli hasta adına Aldolan ihtiva eden reçete düzenlediğinin saptandığı bilgisi üzerine 

 Hastanın kendisi ve yakınının talebi, bilgisi ve onayı olmadan kırmızı reçete ile Aldolan isimli ilaç reçete etmek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1879/G-5549),

 

17) Odamıza ……, …… ve …… vekili Av. …… tarafından yapılan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvurular üzerine oluşturulan HUB-1809-(G-3576) sayılı dosya görüşülmüş olup, başvurunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için;

- ……’ın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına

 

18) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru değerlendirilmiş, 

• Uzmanlı dışı tanıtım ve faaliyet içinde olmak,

• Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1880/G- 5598),

 

19) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

- Hastaların kimliği belli olacak biçimde kamuoyu ile paylaşarak tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek,

- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olduğunuzu ifade etmeden, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olduğunuz izlenimi vererek etik ihlalde bulunmak,

- Hasta ……’nın karın ve sırt bölgesine lazer liposuction ameliyatı yaparak uzmanlık dışı tıbbi faaliyette bulunmak,

- İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapmadan serbest hekimlik faaliyeti içinde bulunmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1881 /G-5521),

 

20) Odamıza yapmış oldukları başvuruya istinaden Dr. Hakkan Hekimoğlu (2. dosya), Dr. Tuba Kaftancıoğlu (2. dosya), Dr. Özkan Gülmez (2. dosya), Dr. Mehmet Binboğa, Dr. Hasanagha Zalov, Dr. Gözde Akın Kağızmanlı ve Dr. Manolya Yıldız’a hukuki destek verilmesine,

 

21) Dt. Sevinç Özgüner anma ve ödül töreninin 23 Mayıs 2015 günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirilmesine, tören duyurusunun tüm meslektaşlarımıza, İstanbul Sağlık Meslek Odalarına, Sevinç Özgüner’in dönem ve mücadele arkadaşlarına yapılmasına,

 

 

 

12 MAYIS 2015

1) Dr. Mehmet Tokaç, Dr. Taner Korkut, Dr. Umut Kartal, Dr. Ayhan Gülsan Sucak, Dr. Selim Afşar, Dr. Kamil Kayayurt, Dr. Barış Alper, Dr. Serkan Kara, Dr. Ayşe Altuner, Dr. Yunus Özel, Dr. Emre Volkan Kasımoğulları, Dr. İbrahim Küçükoğlu, Dr. Mahmoud Bhaıs, Dr. Faruk Doğan, Dr. Suat Demirtuğ ve Dr. Dilek Hacer Çeşme’nin üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza …… tarafından iletilen “Ağız ve diş sağlığı kontrolleri; genel vücut sağlığının korunması için önemli olup, 6 ayda bir düzenli yapılmalıdır. ……” içerikli cep telefonu mesajı değerlendirilmiş olup, cep telefonlarına mesaj yoluyla tanıtım yapılması nedeniyle Dr. …… hakkında;

• Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8.ve 9. maddeleri (Madde 8 - Tabiplik ve diş tabipliği; mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez. Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup, her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklâmını yapamaz.  Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında, reklâm mahiyetinde teşekkür ilânları yazdıramaz. Madde 9 - Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilânlarda ve reçete kâğıtlarında. ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan İhtisas şubesini, akademik ünvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir. ) ile

• Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b (Madde 4/b Tanıtım kurallarına aykırı davranmak) maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB/R-1018),

 

3) Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-4632 sayılı dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye gönderilen;

- Dr. ……’ın hasta ……’a yönelik teşhis, takip ve önerilerinde tıbbi hata ve ihmal saptanmamıştır.

şeklindeki bilgilendirme yazısına …… tarafından itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16.maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… ve …… tarafından yapılan başvuru üzerine; 

Dr. …… hakkında,

- 12.02.2013 tarihinde vefat eden ……’a yönelik tıbbi işlem ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

iddiasıyla, Dr. …… hakkında

- Hasta ……’ın teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla oluşturulan HUB-1633-(G-3865) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- ……’e yönelik 11.04.2013 tarihli “Obstetrik USG Tetkiki”nde fetusun sağ extremitesindeki “belirgin” kısalığı teşhis edememek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1852-(G-4306) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve aradan geçen zamana karşın söz konusu iddia ile ilgili savunmanın Odamıza iletilmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) 6645 Sayılı Torba Yasa sonrası özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışan hekimleri bekleyen ücretlendirme sorunları ile ilgili olarak Özel Hekimlik Komisyonu ile görüşülerek geniş katılımlı bir toplantı yapılmasına,

 

7) İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından kişisel sağlık verileri bilgilendirme broşürü hazırlanmasına,

 

26 MAYIS 2015

1) Dr. Elif Ünlügedik Sayın, Dr. Said İncir, Dr. Rana Tanrıseven, Dr. Bengi Sarı, Dr. Mehmet Sait Baştuğ, Dr. Recep Ayhan Uçar, Dr. Seher Şirin, Dr. Aygün Salman, Dr. Emel Bahadır ve Dr. Mahmut Özden, Dr. Ayşe Keleş, Dr. Selda Tekin, Dr. Kaan Özer, Dr. Tuğba Uc, Dr. Erdoğan Güner, Dr. Ali Türkay, Dr. Ayşegül Kalın, Dr. Safiye Suna Çelen, Dr. Arzu Güler, Dr. Ercan Kulak, Dr. Emel Kurt, Dr. Orhan Cem Aktepe, Dr. Alper Kafkaslı, Dr. Celal Bulut, Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol ve Dr. Kenan Tiftikçi’nin üyelik başvurularının kabulüne, 

 

2) Dr. Türkan Öztürk Topcu’nun istifasının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

- Dr. ……’in tabip odasına bildirim yapmadan serbest hekimlik yapmasına olanak sunmak, 

- Mesul müdürlük sorumluluğunda olan, ……’e ait tıbbi kayıt örneklerini Odamıza göndermeyerek, İstanbul Tabip Odası’nın disiplin görevini yerine getirmesini engellemek 

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1869-(G-5479) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili Dr. ……’den talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletmediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için,

• ……’nın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

• Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almamak,

• Tıbbi kayıtları, gerektiği düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1848-(G-4928) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, ilgi yazımızla talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zaman karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine, 

• ……’ın gebelik takibinde özensiz davranmak/ tıbbi ihmal ve hata yapmak 

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1882/G-4767),

 


Bu HABERİ Paylaş!