Ağustos Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 2556

4 AĞUSTOS 2015

1) Dr. Cemil Azimli, Dr. Gülbin Bingöl, Dr. Farıd Hajıyev, Dr. Refia Aslıhan Dönmez, Dr. Admir Sulovari, Dr. Esat Rıdvan Dikleli, Dr. Bilgehan Çatal, Dr. Burcu Dilek, Dr. Mehmet Ozan Kiki, Dr. Tuna İnam, Dr. Yeliz Aykanat, Dr. Serdar Ayçiçek, Dr. Gökhan Akdemir, Dr. Şamil Öner ve Dr. Hilmi Tokmakoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen inceleme raporunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- SGK hak sahibini görmeden, muayene etmeden, talebi olmadan reçete düzenlemek,

- Hak sahibine verilmeyen reçete karşılığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nu zarara uğratmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1894-(G-5728) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11 AĞUSTOS 2015

1) Dr. Burcu Akpınar, Dr. Ali Sabri Kemahlı, Dr. Mustafa Bolatkale, Dr. Özden Aksu Sayman, Dr. Saim Naki, Dr. Engin Çarkçı, Dr. Seçkin Çevik, Dr. Habibe Yaltıraklı, Dr. Gamze Bektaş, Dr. Cengiz Kızıltepe, Dr. Mahmut Erol, Dr. Sümeyra Yıldırım, Dr. Gülbanu Canbaloğlu Erkan, Dr. Ali Aycan Kavala, Dr. Ashkan Myumyun Uzun, Dr. Mürsel Börklü, Dr. Bulat Aytek Şık, Dr. Ali Tugay ve Dr. Ayşe Gül Günaydın’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) İstanbul Tabip Odası’nın de üyesi bulunduğu Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS)’nun 8-11 Ekim 2015 tarihlerinde Krakow –Polonya’da yapılacak olan Genel Kurulu’na Odamızı temsilen Dr. Arda Saygılı’nın katılmasına, ve katılım ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanmasına,

 

3) Türk Tabipleri Birliği’nin Kişisel Sağlık Verileri Çalışma grubu ve gruba mensup diğer meslek örgütleriyle beraber 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda düzenlenecek olan Kişisel Sağlık Verileri Çalıştayı ile ilgili gerekli yazışma, davet ve hazırlıkların yapılmasına,

 

4) Bakırköy Sadi Konuk EAH ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH çalışanları ile Bakırköy halkının adı geçen hastanelerin arazilerine yönelik “rant alanına dönüştürülüyor” kaygısıyla yürüttükleri çalışmalara dahil olunmasına, konuyla ilgili olarak 3 Eylül 2015 tarihinde yapılacak basın açıklamasına katılım sağlanmasına, üyelerimize duyurusunun yapılmasına,

 

18 AĞUSTOS 2015

1) Dr. Ebru Kızılkılıç, Dr. Ferhan Cantürk, Dr. Müjgan Tanır, Dr. Serpil Çelik, Dr. Fatıma Cemek, Dr. Mustafa Saka, Dr. Parızad  Rostam Nasl, Dr. İlhan Asya Tanju, Dr. Okan Akat, Dr. Mustafa Sabanlı, Dr. Adılı Saıkena, Dr. Erdal Kökcan, Dr. Nıhad Shaban ve Dr. Osman Şimşek’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5750 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, yürütülen inceleme sonucunda,

- Tıbbi yaklaşım, tedavi ve yönlendirme doğru ve uygundur

şeklindeki Yönetim Kurulu değerlendirmesine …… tarafından itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-5314 sayılı dosya görüşülmüş olup, yürütülen inceleme sonucunda; “… Bebeğinizin doğumunda ve doğum sonrası takibinde cezai işlem gerektiren kusurlu bir hekimlik uygulaması saptanmamıştır…” şeklindeki değerlendirmeye ……’ın itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve ……’ın şahsi başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve aradan geçen zamana karşın Dr. …… ’den talep edilen bilgilendirmenin Odamıza iletilmediği görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,

- Hasta ……’ın operasyonunda ve sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek/yeterli ve gerekli bilgilendirme yapmamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına, (HUB-1910 /G-4704),

 

5) BİMER hattına …… tarafından yapılan başvurunun Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 21.05.2014 tarih ve HUB/G-469-212044 sayılı bilgilendirici açıklama talep eden yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt vermediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. …… hakkında,

- …… isimli hastaya yönelik takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1912 /G-4639),

 

6) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekinde bulunan ……’ye ait sağlık raporları görüşülmüş olup, 10.06.2014 tarih ve HUB/G-4626-213103 sayılı bilgilendirici açıklama talebi içeren yazımıza aradan geçen zamana karşın Dr. …… tarafından yanıt vermediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için Dr. …… hakkında,

- Usulü uyun fenne aykırı rapor düzenlemek

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1913 /G-4626),

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru görüşülmüş,

- Hasta mahremiyetine saygı göstermemek,

- Bilgilendirmede etik davranmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-1914 /G-4633),

 

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve ……’ın şahsi başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve aradan geçen zamana karşın Dr. ……’den talep edilen bilgilendirmenin Odamıza iletilmediği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. …… hakkında,

- Hasta ……’ın operasyonunda ve sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek/yeterli ve gerekli bilgilendirme yapmamak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1910 /G-4704),

 

9) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Dr. ……’e bilgilendirici açıklama talebiyle gönderilen 27.02.2013 tarih ve HUB/G-3861-106809 sayılı yazımız ile 08.01.2014 tarih ve HUB/G-3861-205600 sayılı yazıların kayıtlarımızda bulunan adreslerine gönderildiği ancak iade edildiği, 06.02.2014 tarihinde aynı içerikli yazıların yine kayıtlarımızda bulunan …… e-posta adresine gönderildiği ve yanıtlanmadığı görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. …… hakkında

- Teşhiste tıbbi hata yapmak, rapor düzenlemede özensiz davranmak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1915 /G-3861),

 

10) Odamıza Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5621 sayılı dosya görüşülmüş, yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeye şikayetçi tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği (Madde 16.) gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11) Odamıza …… adına Av. …… ve Av. …… tarafından yapılan başvuru görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için 

- …… isimli hastaya ayrımcı söylemlerde bulunmak,

- Ayrımcı söylemlerle hastayı muayene etmemek, tedavisi için gereken ilacı yazmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1916 /G-5894)

 

12) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- …… (2009 doğumlu) ve ……’nun (2013 doğumlu) sünnetini yaparak uzmanlık dışı girişimde bulunmak, meslekte acemilik göstermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1917 /G-5885)

 

13) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya a görüşülmüş ve  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

- Yapılmayan ameliyatı yapmış gibi göstermek 

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1919/G-3312),

 

14) Odamıza yapmış oldukları başvuruya istinaden Dr. Fatma Yaman (2. dosya), Dr. Njume Epie Julies, Dr. Hanife Bilgili, Dr. Memiş Alim Zerdeci, Dr. Nermin Günaydın, Dr. Ayten İnan, Dr. Songül Ağca, Dr. Meryem Güneşer Güleç, Dr. Ejder Yıldırım, Dr. Zehra Yeşim Yücel, Dr. Erhan Aslanhan, Dr. Hakkan Hekimoğlu (2 dosya), Dr. Mehmet Raşit Tükel, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Özkan Gülmez (3. dosya), Dr. İsmail Selçuk Erez, Dr. Gizem Pamuk, Dr. Esma Şengenç ve Dr. Elif Esra Arpağ’a hukuki destek verilmesine,

 

15) DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 1 Eylül 2015 günü Galatasaray Lisesi önünde yapılacak Dünya Barış Günü etkinliğine katılım sağlanmasına, etkinliğin üyelerimize duyurulmasına,

 

16) Dünya Barış Günü çerçevesinde Odamız İnsan Hakları Komisyonu’nca “Barışa Çağrı” başlıklı bir panelin 2 Eylül 2015 tarihinde Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi toplantı salonunda yapılmasına,

 

17) “Hekimler Barış İstiyor” çağrısıyla TTB tarafından düzenlenen ve değişik illerden hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğe katılım sağlanmasına, etkinlik duyurusunun üyelerimize yapılmasına,

 

25 AĞUSTOS 2015

1) Dr. Ulvı Abdullayev, Dr. Selin Arslan, Dr. Aslı Sevim Yıldız, Dr. Lemi Özer, Dr. Bahar Aksünger, Dr. Aylin Çiftçi, Dr. Levent Üçkardeşler, Dr. Erman Güler, Dr. Fatih Koç ve Dr. Demet Bengi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Onur Paşa’nın istifasının kabulüne,

 

3) Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……; Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… , Dr. …… hakkında iddia edilen 

- “Hastayı görüp muayene etmeden üçüncü kişilerin talebi doğrultusunda “rapor” düzenlemek, bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu zarara uğratmak, haksız kazanca ortam hazırlamak, usulsüz uygulamalar yapmak” 

suçlamalarının açıklığa kavuşturulması için oluşturulan HUB-1380-(G-2530) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, savunma talebinin tebliğ edilememesi nedeniyle Dr. ……’ın tefrik edilmesine ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza ……, …… ve …… vekili Av. …… tarafından yapılan ve İstanbul İl Sağılık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine;

Dr. …… hakkında,

- 11.03.2012 tarihinde …… Hastanesi’nde muayene ettiği ve bir süre tedavi ile takip altında tuttuğu …… isimli hastanın teşhis, …… hakkında,

- 12.03.2012 tarihinde …… Hastanesi’nde muayene ettiği ve bir süre tedavi ile takip altında tuttuğu …… isimli hastaya tıbbi ihmal ve hata yapmak / özensizlik göstermek

Dr. …… hakkında,

- 12.03.2012 tarihinde …… Hastanesi’nde gözlem altında tutulan …… isimli hastaya tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

Dr. ……, Dr. …… ve Dr. …… hakkında

- ……’ın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1809-(G-3576) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve 

- Hasta ……’in sezaryen operasyonu sonrası takip ve tedavisinde özensizlik göstermek 

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1918/G-5177),

 

6) Odamıza ……’ya vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5188 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, hasta ……’nın tedavi ve takibinde Dr. ……’nun kusurlu hekimlik uygulamasının belirlenmediği anlaşılarak; kovuşturmaya yer olmadığına,

 

7) Odamıza iletilen ……’e ait Sabim başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

- Hastaya gerekli saygı ve özeni göstermemek, 

- Endikasyon dışı işlem yapmak, 

- Muayene etmeden tedavi planlamak, 

- Hastayı yeterli düzeyde bilgilendirmemek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1920/G-5737),

 

8) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru görüşülmüş, cep telefonlarına gönderilen sms ve bir restaurantta servis kağıdı olarak kullanılan Özel …… Tıp Merkezi’ne ait afiş ve indirim kuponu ile

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,

- Haksız rekabet yapmak

İddialarıyla merkez mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1019)

 

9) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,  kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- 05.03.2014 tarihinde vefat eden ……’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1893-(G-4736) sayılı soruşturma dosyası, görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10) 30 Haziran 2015 tarihli gazetelerin internet sayfalarında yer alan haber örnekleri üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan dosya değerlendirilmiş ve 

- Hasta …… ve …… isimli poliklinik hastalarına ve …… isimli yoğun bakım hastasına ayrımcılık yaparak sağlık hizmeti vermemek,

- …… isimli hastasına tedavi için tıp dışı yöntemler önermek

iddiaları ile Dr…… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1921/G-5824),

 

11) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve 

yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- …… isimli hastaya endikasyon dışı ameliyat yapmak,

- …… isimli hastanın ameliyatında ve ameliyat sonrası takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1922/G-4781),

 

12) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekinde sunulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

o Bildirimi yapılmamış bir merkezde hekimlik yapmak,

o Tabip Odası’na bildirim yapmadan serbest hekimlik yapmak,

o Ticari bir ürünün satışına aracılık etmek,

o Sağlık merkezinde ticaret yapmak / ticaret yapılmasına aracılık etmek,

o Hastaları yeterli düzeyde aydınlatmamak,

o Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimsel olmayan / bilimdışı yöntemleri uygulamak, önermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1923/G-5895),

 

13) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’na ait başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

- ……’nun muayene, teşhis ve bilgilendirmesinde özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1895-(G-5611) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

14) Odamıza …… ve …… vekilleri Av. Dr. ……, Av. ……, Av. …… ve Av. …… tarafından yapılan başvuru ve Dr. ……’nun şahsi başvurusu üzerine oluşturulan dosya 

ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi amacıyla;

 

Dr. …… hakkında,

- Müteveffa hasta ……’nın gebelik takibinde ve sezaryen sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… hakkında,

- Müteveffa hasta ……’nın sezaryen sonrası tıbbi takip ve değerlendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1899-(G-5159) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

15) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilen başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için iddialar temelinde;

Dr. …… hakkında,

- Uygun olmayan ortamlarda reklam amacıyla muayene adı ile göz taraması yapmak,

- Kişileri servis araçları ile hastaneye getirmek,

- Bu yollarla tıbbi faaliyete ticari bir görüntü vermek, talep yaratmak, reklam yapmak, haksız rekabet yapmak,

Dr. …… hakkında,

- Yetersiz tıbbi hazırlık ile ameliyat yapmak,

- Endikasyon dışı ameliyat yapmak,

Dr. …… hakkında,

- Ameliyat öncesi yetersiz tıbbi hazırlık yapmak,

- Endikasyon dışı ameliyat yapmak 

iddialarıyla oluşturulan HUB-1905-(G-5851) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

16) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan, merhume annesi ……’ın vefatı ile ilgili şikayet başvurusu üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5388 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve dosya ile ilgili olarak yürütülen inceleme sonucunda,

“…cezai işlem gerektiren kusurlu hekimlik uygulamasının bulunmadığı kanaatine varılarak 

soruşturma açılmasına yer olmadığına…”  şeklindeki 14.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararına şikayetçi Dr. ……’ın itiraz başvurusunda bulunduğu anlaşılarak, TTB Disiplin Yönetmeliği 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 


Bu HABERİ Paylaş!