Eylül Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 2635

01 EYLÜL 2015

1) Dr. Kıvanç Yalın, Dr. Yürgör Yaylı, Dr. Yücel Yüce, Dr. Fulya Aksoy, Dr. Evrim Senem, Dr. Fulya Dörtbaş, Dr. Burak Fahri Özçelik, Dr. Rıza Efendi Karaca, Dr. Nehir Bayram, Dr. Ayfer Arduç Akçay, Dr. Halil Burç, Dr. Huri Aydoğan, Dr. Tümay Uludağ Yanaral, Dr. Ali Kurtuldu, Dr. Abdulhamit Çollak, Dr. Beril Gülüş Demirel, Dr. İsmail Ahmet Bilgin, Dr. Ercan Keskin, Dr. Kadriye Çimen, Dr. Aylagül Hacıpaşaoğlu, Dr. Afak Durur Karakaya, Dr. Özlem Bayden, Dr. Necla Kırca, Dr. Muhammet Ahmet Karakaya, Dr. Murat Atmaca, Dr. Arif Topal, Dr. Ufuk Cuvelek Terzioğlu, Dr. Manolya Hüma Şanlı ve Dr. Ümit Ayfer Yükselen’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

- Bilim dışı teşhis ve tedavi uygulamak,

- Gerçek dışı umut vaadinde bulunmak,

- Ticari ürün satmak/ satışına aracı olmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1907-(G-5496) sayılı 

soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3) Odamıza Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

- ……’nın doğumunda özensiz davranmak,

- Tıbbi kayıtları tutmamak/gerektiği düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… (……) hakkında oluşturulan HUB-1744-(G-4437) sayılı soruşturma dosyası Onur Kurulu’na sevk edilen dosya ile ilgili, Onur Kurulu’nun 25.08.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine dosya, yeniden görüşülmüş ve 

- ……’nın doğumunda özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Tıbbi kayıtları tutmamak/gerektiği düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

4) Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen T.C. SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne ait soruşturma raporu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

 “İlaç şebekesi elemanlarının talebi ile” hastaları görmeden ilaç reçete etmek, bu nedenle Multiple Miyeloma olan hastaların ilaca ulaşamamalarına neden olmak, kamu zararına neden olmak

İddialarıyla, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… , Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1889-(G-5612) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen incelenme sonucunda oluşturulan dosya, Yönetim Kurulumuzun 01.09.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 

- Hasta temini için aracı kullanmak,

- Sağlık merkezinde verilen ücretin bilgilendirmesini yapmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1926/G-5516),

 

6) Odamıza iletilen ……’e ait başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş ve 

- Hekim ve sağlık personeli tarafından yapılması gereken tıbbi müdahaleyi sağlık personeli olmayan kişiye yaptırmak,

- Hastadan müdahale öncesi aydınlatılmış onam belgesi almamak, tıbbi kayıtları tutmamak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1927/B-949),

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan ve ekte örneği sunulan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için 

- Radyolojik inceleme raporunun yazımında tıbbi hata ve ihmal yapmak/ özensiz davranmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1928/G-5950),

 

8) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;

- Mantar zehirlemesi ile acil polikliniğine gelen hastanın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Hastanın ileri bir sağlık merkezine usulüne uygun sevkini sağlamamak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1906-(G-5148) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9) Odamıza T.C Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu tarafından iletilen ve ekte örneği sunulan ……’a ait başvuru üzerine, başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;

Dr. …… hakkında,

09.02.2015 tarihinde …… Hastanesi’nde …… için düzenlenen adli raporda

 Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

 Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek,

Dr. …… hakkında,

10.02.2015 tarihinde …… Hastanesi’nde …… için düzenlenen adli raporda

 Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

 Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek,

Dr. …… hakkında,

12.02.2015 tarihinde …… Hastanesi’nde …… için düzenlenen adli raporda

 Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

 Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek,

Dr. …… hakkında,

12.02.2015 tarihinde …… Hastanesi’nde …… için düzenlenen adli raporda

 Kolluk kuvvetlerinin bulunduğu ortamda adli olgunun muayenesini yapmak,

 Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

 Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek,

Dr. …… hakkında,

09.02.2015 tarihinde …… Hastanesi’nde …… için düzenlenen adli raporda

 Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

 Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek,

Dr. …… hakkında,

08.02.2015 tarihinde …… Hastanesi’nde …… için muayene ve adli rapor düzenleme sırasında

 Kolluk kuvvetlerinin bulunduğu ortamda adli muayene yapmak,

 Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

 Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1925/G-5522),

 

10) 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek “Adli Tıp Uzmanları Derneği Tıp Hukuku Günleri”ne katılım ve destek sağlanmasına, etkinlik duyurusunun üyelerimize e-posta gönderimi yoluyla yapılmasına,

 

08 EYLÜL 2015

1) Dr. Ayşe Korkmaz Toygar, Dr. Abdulselam Batu, Dr. Başak Çaypınar Eser, Dr. Semih Keçici, Dr. Alev Günaldı, Dr. Onur Günaldı, Dr. Arif Çakır, Dr. Mehmet Kezer, Dr. Elvan Bayraktar, Dr. Osman Oğuz, Dr. Pınar Oral, Dr. Teyyar Gökdeniz, Dr. Uğur Uygan, Dr. Serdar Beken, Dr. Ayhan Beydoğan, Dr. Mbaraka Ahmed Ljohiy, Dr. Nihal Binboğa ve Dr. Hatice Akay’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ayşe Şeker ve Dr. Güler Özdemir’in istifalarının kabulüne,

 

3) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- …… (2009 doğumlu) ve ……’nun (2013 doğumlu) sünnetini yaparak uzmanlık dışı girişimde bulunmak, meslekte acemilik göstermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1917-(G-5885) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 08.09.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

 

 

15 EYLÜL 2015

1) Dr. Gülten Karabay, Dr. İrem Özöver, Dr. Sabire Sitare Sarıçam, Dr. Feride Gökçe İnan, Dr. Handan Nilgün Tosun, Dr. Tanıl Özer, Dr. Sezen Özkök, Dr. Muhammed İkbal Alp, Dr. Orkhan Ulfanov, Dr. Ayşe Cansızoğlu, Dr. Nilgün Turhan, Dr. Ragibe Ferda Özcan, Dr. Royala Safarlı, Dr. Gül Erdal Dönmez, Dr. Murat Turfan ve Dr. Meliha Kahraman’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Enver Kunduz ve Dr. Sevinç Ulusoy’un istifalarının kabulüne,

 

3) …… yayınevinden çıkardığı “…… ” isimli kitabınızda yer alan önerme, tavsiye, hastalık tedavi planlamaları, etik ve bilimsel olarak değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 07.01.2015 tarih ve HUB/G-5306-222651 sayılı bilgilendirme talebimize aradan geçen zamana karşın Dr. …… tarafından yanıt verilmediği, kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda Dr. ……’in 18.11.2014 tarihinde Odamızdan istifa ettiği, …… adresinde ise ……  ve …… adresinde hasta tedavi ettiğinin belirtildiği anlaşılmış, Yönetim Kurulumuzca, 

- Bilimdışı bilgi vermek,

- Umut vaadinde bulunmak,

- Tıp bilimini olumsuzlayarak halk sağlığına zarar vermek

- Tabip odasına üye olmadan / bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1929 /G-5306),

 

4) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu başvuru ile ilgili olarak 18.02.2015 tarih ve HUB/G-5299-224661 sayılı yazımız ile Dr. ……’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine,

- Tıbbi ihmal ve/veya hata yapmak,

- Hastanın takibinde doğru bilgilendirme yapmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1930 /G-5299),

 

5) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, söz konusu başvuru ile ilgili olarak 22.04.2015 tarih ve HUB/G-5455-227620 sayılı yazımız ile Dr. ……’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı anlaşılarak,

- Teşhiste tıbbi hata/ihmal yapmak

- Hastayı belirli bir eczaneye yönlendirmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1931 /G-5455),

 

6) …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu başvuru ile ilgili olarak 11.02.2015 tarih ve HUB/G-5286-224314 sayılı yazımız ile Dr. ……’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği anlaşılmış olup, 

- Sözleşme kurallarına aykırı davranarak görev yerine gitmemek ve bu yolla kurumun hekimsiz kalmasına neden olmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1932 /G-5286),

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, iddialar ile ilgili olarak Dr. ……’dan 10.12.2014 tarih ve HUB/G-5124-221093 sayılı yazımız ile talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Hastanın kişiliğine ve hastalığına saygı göstermemek,

- Hastanın sağlık hakkına ulaşmasına engel olmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1932 /G-221093),

 

8) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; söz konusu başvuru ile ilgili olarak Dr. ……’den 18.06.2014 tarih ve HUB/G-4770-213428 sayılı yazımız ile talep edilen bilgilendirmenin, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine;

- Hastanın takibinde özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1934 /G-4770)

 

9) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; söz konusu başvuru ile ilgili olarak 12.11.2014 tarih ve HUB/G-5016-219108 sayılı yazımız ile Dr. ……’ten talep edilen bilgi ve belgelerin, Dr. ……’dan talep edilen tanıklık ifadesinin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin,  anlaşılması üzerine, 

- Operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Ameliyatta kullanılan sarf malzemesini ameliyat alanında unutmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında

- Tanık olarak talep edilen bilgiyi İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmeyerek, konunun açıklığa kavuşmasını engellemek ve bu yolla tabip odası faaliyetlerine engel olmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1935 /G-5016),

 

10) ……’ın SABİM hattına yapmış olduğu başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Başvuruda yer alan, Dr. ……’un Dr. ……’un yanında eşi ile tartışarak bazı sözleri sarf ettiği iddiası ile ilgili olarak Dr. ……’tan 06.08.2014 tarih ve HUB/G-4819-215269 sayılı yazımız ile talep edilen

tanıklığın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, 

- Talep edilen tanık ifadesini Odamıza iletmeyerek iddianın açıklığa kavuşmasını engellemek ve bu yol ile tabip odası faaliyetlerine engel olmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1936 /G-4819)

 

11) Odamıza Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu tarafından iletilen, ekte örneğini sunduğumuz ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, başvuru konusu ile ilgili olarak 10.09.2014 tarih ve HUB/G-4876-216606 sayılı yazımız ile Dr. …… tarafından talep edilen bilgilendirmenin, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek,

- Hastanın sağlığına ve şahsiyetine gerekli özeni göstermemek, ayrımcılık yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1937 /G-4876),

 

12) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; başvuru konusu ile ilgili olarak 28.01.2015 tarih ve HUB/G-4986-223596 sayılı yazımız ile Dr. ……’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- Hasta ……’nun operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata/özensizlik yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1938 /G-4986)

 

13) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi için

• ……’ın anjio sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek 

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1939/G-5473),

 

14) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

- Yapılmayan ameliyatı yapmış gibi göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1919-(G-3312) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

15) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

- Hasta temini için aracı kullanmak,

- Sağlık merkezinde verilen ücretin bilgilendirmesini yapmamak

iddialarıyla Özel …… Polikliniği mesul müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1926-(G-5516) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

16) Odamıza …… tarafından şahsen yapılan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için 

- Hasta ……’nün operasyonu ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilendirme yapmamak,

- Tıbbi kayıtları yetersiz düzenlemek

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1904-(G-3834) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

17) BİMER hattına …… tarafından yapılan başvurunun Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- …… isimli hastaya yönelik takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1912-(G-4639) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

18) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

- Hasta mahremiyetine saygı göstermemek,

- Bilgilendirmede etik davranmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1914-(G-4633) sayılı dosya görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

19) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak, 27.02.2013 tarih ve HUB/G-3861-106809 sayılı yazımız ile 08.01.2014 tarih ve HUB/G-3861-205600 sayılı yazıların kayıtlarımızda bulunan Dr. ……’e ait adreslere gönderildiği ancak iade edildiği, 06.02.2014 tarihinde aynı içerikli yazıların yine kayıtlarımızda bulunan …… e-posta adresinize gönderildiği ve yanıtlanmadığının görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Teşhiste tıbbi hata yapmak, rapor düzenlemede özensiz davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1915-(G-3861) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

20) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …… vekili Av. ……’e ait başvuru üzerine, Dr. …… hakkında

- “Kampanya”lar açarak haksız rekabet yapmak, hasta yönlendirmek, ticari bir görüntü vermek,

- …… isimli hastanın operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Hastanın operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Tıbbi evrak düzenlemede usulsüzlük yapmak, sahte imza atmak, operasyon öncesi aydınlatılmış onam belgesi almamak,

Dr. …… hakkında

- Aydınlatılmış onam almadan operasyon yapmak,

- Tıbbi evrak düzenlemede usulsüzlük yapmak, sahte imza atmak, operasyon öncesi aydınlatılmış onam belgesi almamak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1901-(G-5769) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

21) Odamıza K. Çekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, ……’na ait başvuru üzerine,

- Uzmanlık dışı faaliyette bulunmak, teşhis ve tedavide tıbbi hata ve ihmal yapmak,

- Acil durumdaki bir hastanın teşhis ve tedavisini yapmamak/ücret ödenmesinden sonra yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1903-(G-5701) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

22) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-5579 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 15.09.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş; söz konusu dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda,

• Hasta ……’ın 13.01.2015 tarihinde Nöroloji servisinden ön teşhis ve bulgular ile Tıbbi Onkoloji servisine gönderildiği anlaşılmaktadır. Hastanın muayene bulguları ve inceleme sonuçlarına göre Tıbbi Onkoloji servisine gönderilmesi uygun ve yerindedir.

• Tıbbi Onkoloji servisinde yapılan muayene ve inceleme sonuçları ile olası teşhis konulması ve teşhisin kesinleştirilmesi için patoloji yapılması uygun ve yerindedir.

• Hekimler var olan bulgu ve incelemelere göre ön teşhis koyarlar, bu aşamadan sonra yapılan ileri incelemeler ile teşhisi kesinleştirirler. Ön teşhis her zaman doğru çıkmaz. Burada hekimden beklenen, ön teşhise uygun ileri incelemelerle teşhisi kesinleştirmek için adım atmasıdır. Dr. ……’ın bu konuda gereğini yaptığı anlaşılmaktadır. Var olan muayene sonucu ve bulgularla bu adımları atmaması, tıbbi hata ve ihmal/özensizlik olarak kabul edilmemektedir.

şeklinde yapılan değerlendirmeye şikayetçi ……’ın itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

23) Odamıza ……’e vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Hasta ……’in operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

- Usulüne uygun aydınlatılmış onam belgesi almamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1940 /G-5018)

 

24) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi için Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, 06.08.2014 tarih ve HUB/G-4813-215254 sayılı yazımızda; Başvuru ekinde yer alan Dr. ……’e ait ifadede;

“Ta: 45/27 mmhg acd 2,37/2,45 ölçüldü.”

Bilgilendirmesini yaptığınız görülmekle birlikte bu ölçümlerle ilgili belgeye ve yapılan operasyonla ilgili aydınlatılmış onam belgesine rastlanmadığı belirtilerek “söz konusu belgenin Odamıza iletilmesi”nin talep edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın talebin yanıtlanmadığının görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- …… isimli hastanın Özel …… Hastanesi’nde 20.11.2013 tarihinde gerçekleşen “YAG Lazer İridotomi” operasyonunda aydınlatılmış onamını almamak, tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1941 /G-4813)

 

25) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’e ait başvuru dosyası ve ekleri görüşülmüş,

Dr. …… hakkında

- Acil durumdaki bir hastaya müdahalede bulunmamak,

- Usulüne uygun sevk etmemek,

Dr. …… hakkında,

- Ambulans aracının uygun ve yeterli donanım ile hazır tutmamak ve bu yolla hukuki düzenlemelere aykırı davranmak

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1942/G-6000),

 

26) Odamıza Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- 24.03.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde opere edilen ……’un operasyonunda ve sondası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

- Hastanın aydınlatılmış onamını almamak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1943 /G-4745),

 

27) Haydarpaşa Numune EAH Acil Servisi’nde yürütülen tadilat çalışmalarının sağlıklı çalışma koşullarını ortadan kaldırdığı, gerekli önlemlerin alınması gerektiği kaygılarımızı iletmek üzere hastane başhekimliğinin 1-2 Ekim 2015 tarihlerinde ziyaret edilmesine,

28) TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’nun çağrısıyla 10 Ekim 2015 günü Ankara’da gerçekleştirilecek “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne katılım sağlanmasına, üyelere duyurulmasına ve mitinge toplu gidiş için otobüsler tutulmasına,

 

 

29 EYLÜL 2015

1) Dr. Bircan Barsbey, Dr. Oya Güven, Dr. Bahattin Demirkol, Dr. Zeliha Füsun Baba, Dr. Faruk Meriç, Dr. Köksal Tilki, Dr. Ece Yurtseven, Dr. Salim Öz Aysu, Dr. Musa Korkmaz, Dr. Süleyman Taş, Dr. Seda Ortakcı, Dr. Zlatan Yaman Habiboğlu, Dr. Hilda Keykubad, Dr. Mustafa Düzenli, Dr. Mustafa Aykut Özpür, Dr. Selcan Gümüş, Dr. Tugba Bildik, Dr. Zeynep Buzluk, Dr. Cevdet Gökçek, Dr. Mahmut Nuri Karatoprak, Dr. Davit Saba, Dr. Eşref Güngör, Dr. Yıldıray Bekar, Dr. Melek Yücel ve Dr. Nurullah Şener’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Hasan Murat Albayrak ve Dr. Macit Montazeri’nin istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

- Radyolojik inceleme raporunun yazımında tıbbi hata ve ihmal yapmak/ özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1928-(G-5950) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Dr. …… tarafından iletilen ihbar başvurusu üzerine, Novak’s Gynecology orijinal kitabında Neville Hacker tarafından yazılan kitap bölümünü, ……, ……, …… ve …… tarafından editörlüğü yapılan ve …… tarafından basılan “……” adlı kitaba kendisi yazmış gibi koyarak,

- Yayın etiği ilkelerini ihlal etmek

iddiası ile Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1875-(G-5111) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- …… isimli hastaya endikasyon dışı ameliyat yapmak,

- …… isimli hastanın ameliyatında ve ameliyat sonrası takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1922-(G-4781) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ihbar yazısında, Dr. ……’ün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne / İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapmaksızın muayenehane açtığı, muayenehaneye ait tabelada “Ağrı Kliniği” ibaresinin bulunduğu bilgisinin yer alması üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için,

- Uzmanlık dışı tanıtım yapmak,

- Muayenehaneye “Ağrı Kliniği” tabelasını asarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesine (Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak) aykırı davranmak,

- İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gerekli yasal bildirimleri yapmadan muayenehane açarak 1219 sayılı Yasa’nın 5. maddesini (Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek istiyen her tabip hasta kabulüne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihtisas vesikalarını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur.) ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1944 /G-5028)

 

7) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 13.05.2015 tarih ve 228437 sayılı yazımızla talep edilen bilgilendirici açıklamanın Odamıza iletilmediği görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi için Dr. …… hakkında, iddialar temelinde;

- Meslektaşını söz ile ve fiili tutum ile tehdit etmek ve bu yol ile meslektaşını küçük düşürmek, deontolojiye aykırı davranmak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1945/G-5515),

 

8) Odamıza …… vekili AV. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Hasta …… ’e yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Hastanın takibinde özensizlik göstermek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1946 /G-3600)

 

9) Odamıza Esenyurt ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- Acil durumdaki …… isimli hastayı usulüne uygun sevk etmemek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1947 /G-4378)

 

10) 30 Haziran 2015 tarihli gazetelerin internet sayfalarında yer alan haber örnekleri üzerine Dr. …… hakkında 

- Hasta …… ve …… isimli poliklinik hastalarına ve …… isimli yoğun bakım hastasına ayrımcılık yaparak sağlık hizmeti vermemek,

- …… isimli hastasına tedavi için tıp dışı yöntemler önermek

iddiaları oluşturulan HUB-1921-(G-5824) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekinde bulunan ……’ye ait sağlık raporları ile ilgili olarak, 10.06.2014 tarih ve HUB/G-4626-213103 sayılı bilgilendirici açıklama talebi içeren yazımıza aradan geçen zamana karşın Dr. …… tarafından yanıt verilmediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- Usulü uyun fenne aykırı rapor düzenlemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1913-(G-4626) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12) Odamıza …… adına Av. …… ve Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Ayrımcı söylemlerde bulunmak,

- Ayrımcı söylemlerle hastayı muayene etmemek, tedavisi için gereken ilacı yazmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1916-(G-5894) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

13) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekinde sunulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

 Bildirimi yapılmamış bir merkezde hekimlik yapmak,

 Tabip Odası’na bildirim yapmadan serbest hekimlik yapmak,

 Ticari bir ürünün satışına aracılık etmek,

 Sağlık merkezinde ticaret yapmak / ticaret yapılmasına aracılık etmek,

 Hastaları yeterli düzeyde aydınlatmamak,

 Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimsel olmayan / bilimdışı yöntemleri uygulamak, önermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1923-(G-5895) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

14) BİMER hattına …… tarafından yapılan başvurunun Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Sağ el 2. parmak ekstansor tendonu dikmeyerek tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında,

- 20.10.2014 tarihinde trafik kazası ile acil olarak Özel …… Hastanesi’ne getirilen uygulanan müdahale, tedavi ve takip için ücret almak ve bu yolla hukuki düzenlemelere aykırı davranmak,

iddiasıyla hastane mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1948 /G-5928)

 


Bu HABERİ Paylaş!