Ocak Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 4997

05 OCAK 2016

1) Dr. Banu Acar, Dr. Şahika Zeynep Akı, Dr. Fatma Yıldırım, Dr. Merjen Ashyralyeva, Dr. Halit İmdat, Dr. Öznur Küçük, Dr. Selma Kalkandere, Dr. Eymen Oruç, Dr. Sultan Ayaz, Dr. Emrah Karatay, Dr. Zehra Tunçbilek, Dr. Murat Yavuz, Dr. Türker Karaboğa, Dr. Abdurrahman Cem Hamidi, Dr. Betül Mercan, Dr. Burak Altunpak, Dr. Serdar Demiral, Dr. Ahmet Erdoğan, Dr. Yalçın Avcı, Dr. Zeynep Türkyılmaz, Dr. Cevat Topal ve Dr. Zeynep Ebrar Büyük’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Nurettin Aka, Dr. Sara Okay, Dr. Hatip Aydın, Dr. Handan Ağırbaşlı, Dr. Ayşe Kıral, Dr. Cemal Yüksel Erşahin, Dr. Okan Akıncı, Dr. Selçuk Uyanık, Dr. Muhammed Görkem Gökçelioğlu, Dr. Senem Çiğdem Güzel, Dr. Hamit Eğriboz, Dr. Erhan Kefman, Dr. Nomıngerel Tseveldorj, Dr. Nihal Karaman Durmaz, Dr. Reşat Kendirlinan, Dr. Rüştü Tankut Bölük, Dr. Sabiha Banu Denizeri, Dr. Ahmet Sami Yazar, Dr. Yusuf Evcimen, Dr. Aylin Köprübaşı, Dr. Canan Aslı Ütine, Dr. Kader Eryavuz, Dr. Murat Argat, Dr. Ufuk Polat, Dr. Evrim Efe, Dr. Serkan Çiftçi, Dr. Özge Filiz, Dr. Mehmet Ali Erdoğan, Dr. Evren Turgay Arısoy, Dr. Levent İnanç, Dr. Yusuf Turushan Özcanlı, Dr. Selin Aktaş, Dr. Aslı Duygu Aydaş, Dr. Turan Erdoğan, Dr. Mehmet Güçlü, Dr. Alaadtin Cenk Ercan, Dr. Eda Salihoğlu Kara, Dr. Tamer Akay, Dr. Nazlı Hanım Oral, Dr. Melek Başer, Dr. Sancak Başer, Dr. Nezihe Berrin Dodur Önalan, Dr. Hacer Türk, Dr. Feyzi Sinan Erdal, Dr. Gülçin Şahingöz Erdal, Dr. Özgür Çağla Cenker Ercan, Dr. Döndü Dilek Yamaç ve Dr. Emel Güngör’ün istifalarının kabulüne,

3) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

- ……’nın gebelik takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak ve bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek 

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1969-(G-5777) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4) Özel …… Hastanesi’ne ait …… isimli web sitesinde yer alan tanıtımlar değerlendirilmiş; söz konusu web sitesinde yer alan 

“Türkiye’nin Sağlıkta İlk Mükemmeliyet Merkezi”

“…… ve Dünya7nın en iyi kanser merkezlerinden Memorial Sloan Kettering Cancer Center’ el ele”

“İleri Düzey Merkezlerimiz”

“Erkek hastalarda orta ve aşağı rektum kanseri tedavisinde kemoterapi sonrası yapılan Ropotik Cerrahi, Laparaskopik Cerrahiye göre daha başarılı sonuçlar veriyor.”

- İfadeleri ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek,

Hastalarınızın hikayelerinin yer aldığı sayfalar ile cerrahi uygulama görüntüleri ile

- Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek,

- Hastaları kimlikleri belli olacak şekilde göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Özel …… Hastanesi Başhekimi Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1032)

5) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1024 sayılı dosya değerlendirilmiş; sahibi ve genel koordinatörü olduğu Özel ……’de

- Tabip Odası’na bildirimde bulunmadan serbest hekimlik yapmak,

- Dr. ……’in İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan hekimlik yapmasına olanak sunmak,

- “…… 2015’in ilk Kelebek Günü” başlıklı ilan ve poster ile haksız rekabet yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/e maddesini ihlal etmek,

- Poster içeriği ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

- …… isimli web sitesinde “Hasta Deneyimleri” sayfasında hastaları kimlikleri belli olacak şekilde göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında 

- Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak,

- “Estetik International’dan 2015’in ilk Kelebek Günü” başlıklı ilan ve poster ile haksız rekabet yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/e maddesini ihlal etmek,

- Poster içeriği ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

- …… isimli web sitesinde “Hasta Deneyimleri” sayfasında, hastaları kimlikleri belli olacak şekilde göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Özel …… mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

6) Odamıza …… ve …… vekilleri Av. …… ve Av. …… Vtarafından yapılan başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, - 

16.12.2012 tarihinde muayene ettiği  ……’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek 

 TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddelerini ihlal etmek,

 Tıbbi kayıtları gereken özenle düzenlemeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f 

maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1981/G-3881),

 

6) …… isimli web sitesinde yer alan tanıtımlar 12.01.2016 tarihli toplantısına görüşülmüş olup, “Santimler ile inceltmiyoruz - Beden Ölçülerini Küçültüyoruz – 42 Beden giyerken artık 38 Beden ile yaşamak ister misiniz? – Gardrobunuzu birlikte değiştirelim – Nasıl mı? –MLS Ameliyatsız Lisopuction” ifadeleri ile tanıtım kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1034),

7) 2016 yılı Şubat ayı itibariyle Odamız Hekimlik Uygulamaları Bürosu’nda işlemde olan dosyalarla ilgili bilgilendirmenin çalışmaların verimliliği açısından, telefonla değil, sadece yazılı ortamda ya da Oda’ya gelinerek yüzyüze verilmesine, konuyla ilgili duyurunun web sitemiz üzerinden tüm kamuoyuna yapılmasına,

12 OCAK 2016

1) Dr. Tanju Beğer, Dr. Erol Mutlu, Dr. Semra Taşoğlu, Dr. Demet Zihni Çamur, Dr. Banu Gül Küçükpolat, Dr. Selman Taşkın, Dr. Pelin Yazgan, Dr. Rıza Aşkın Gürkan, Dr. Hamit Baki Duru, Dr. İlknur Koç, Dr. Çiğdem Eliaçık, Dr. Mustafa Mesut Kaya, Dr. Özcan Çeneli, Dr. Ali Cevat Kutluk, Dr. Hakan Uçar, Dr. Adem Kara, Dr. Buğçe Topukçu, Dr. Şener Küçük, Dr. Emin Tireli, Dr. Barış Çaypınar, Dr. Gürden Gür, Dr. Serpil Ağralı, Dr. Tayfun Sarı ve Dr. Doğuş Budak’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Günseli Tümer, Dr. Ferişte Zuhal Temel, Dr. Özge Çağlar, Dr. Ertuğrul Can Tüfekçi, Dr. Halil İbrahim Ünal, Dr. Cengiz Altunhan, Dr. Nurcan Kılıçlı Çamur, Dr. Zehra Öztürkmen Mert, Dr. Emine Meral Ünlü, Dr. Lütfi Dalkılıç, Dr. Mesut Erdoğan, Dr. Filiz Dişçi, Dr. Bülent Hamdi Alış, Dr. Savaş Karyağar, Dr. Serap Pamak Bulut, Dr. Ufuk Özdemir, Dr. Aydın Sarıhan, Dr. Cenk Emre Meral, Dr. Şengül Aydın Yoldemir, Dr. Nazan Tarhan, Dr. Engin Başer, Dr. Meryem Azra Tanrıkulu, Dr. Nagihan Kurnaz, Dr. Ozan Karatağ, Dr. Gülden Yenice Karatağ, Dr. Sevinç Çelik, Dr. Neslihan Hatice Sütpideler Köksal, Dr. Zübeyda Erdoğan, Dr. Kemal Güngördük, Dr. Leman Ege, Dr. İsmail Şener, Dr. Erol İnce, Dr. Güner Sönmez, Dr. Nejla Tükenmez, Dr. Şule Koçak, Dr. Bedri Çalışkan, Dr. Engin Çetin, Dr. Kıvanç Öztüzün, Dr. Hüseyin Öztoprak ve Dr. Mehmet Murat Dişçi’nin istifalarının kabulüne,

 

3) Hekimlik mevzuatı hükümleri doğrultusunda işlem yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ait denetim dosyası görüşülmüş, 

- Bildirimi yapılmamış hemşire ve anestezi teknisyeni çalıştırdığı,

- Hasta kayıtlarını tutmadığı,

- Bildirimi zorunlu verileri süresinde göndermediği,

- Tuvaletin standartlara uygun olmadığı

bilgisinin alınması üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

 Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 3/e ve 3/f maddelerini ihlal etmek,

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1982/G-6335),

 

4) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru görüşülmüş, 

- Başvuru ekinde yer alan cep telefonlarına gönderilen duyuru ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1031),

 

5) Odamıza T.C Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için; 08.02.2015 tarihinde …… Hastanesi’nde …… için muayene ve adli rapor düzenleme sırasında

• Kolluk kuvvetlerinin bulunduğu ortamda adli muayene yapmak,

• Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

• Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek

İddialarıyla Dr. ……, Dr. …… hakkında,

• Adli olgunun muayenesinde gerekli özeni göstermemek,

• Eksik ve usule uygun olmayan adli rapor düzenlemek,

İddialarıyla Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1925-(G-5522) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş, yapılan yazışmalara rağmen Dr. ……’e ulaşılamadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, …… isimli internet sitesinde, “……  kapsül” isimli ürünün satışının yapıldığı, bu ürünün resminin altında “Dr. …… tavsiye ediyor” ibaresinin yer aldığının görülmesi üzerine, 

- TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d (Bireysel olarak veya yöneticisi oldukları dernekler ya da çalıştıkları kurumlar aracılığıyla ticari ürün veya hizmetin tanıtımında yer almak veya reklamına aracılık etmek) bendini ihlal etmek iddiasıyla 

Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1026 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Onur Kurulu’nun 03.11.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine, Dr. ……’nun …… vekili Av. ……  tarafından yapılan başvuru konusu ile ilgili olarak 04.06.2014 tarih ve HUB-1648-(G-3208)-212811 sayılı bilgilendirme talebine aradan geçen zamana karşın yanıt vermemesi üzerine 

- 21.02.2012 tarihinde polikliniğe gelen tutuklu hasta ……’ı hastalığı ile ilgili bilgilendirmemek,

- Hastaya karşı “muayene olmasına gerek yok… Oh ne güzel! Randevu alaya gerek duymuyorlar… Bir de devlet besliyor”… diyerek hekim-hasta ilişkisinde hekimliğe yakışmayan söz ve davranış içinde olmak,

- Ayrımcılık yapmak, hastanın sağlığına, hayatına ve şahsiyetine “ihtimam ve hürmet” göstermemek

iddialarıyla soruşturma açılmış, değerlendirilen soruşturma dosyasının tamamlandığı görülerek Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) SGK ek sözleşme dayatması ile ilgili olarak SGK anlaşmalı özel bir sağlık kuruluşunda çalışan Dr. Kayıhan Tanju Özsönmez’in örnek başvuru niteliğinde davasının açılmasına ve takibinin İstanbul Tabip Odası tarafından yapılmasına,

 

 

19 OCAK 2016

1) Dr. Tuğba Coşgun, Dr. Cansu Selcan Akdeniz, Dr. Engin Acıoğlu, Dr. Sevgi Şükran Ekmen Çavuş, Dr. Ufuk Askeroğlu, Dr. Nazan Değirmenci, Dr. Yasser Alnawaghha, Dr. Murat Ünal, Dr. Taylan Şahin, Dr. Meriç Yalçınlı, Dr. Erdem Çağlar, Dr. Emre Hekimoğlu, Dr. İhsan Han, Dr. Melis Gökçe Koçer Yazıcı, Dr. Hazel Çağın Kuzey, Dr. Khaled El Moustafa, Dr. Hale Çallı, Dr. Bilal Çuğlan, Dr. Erdal Hancıoğlu, Dr. Mehmet Akif Vatankulu, Dr. Murat Tuncer ve Dr. Hasan Utku Yandımata’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Birol Aktaş, Dr. Vahdet Koşucu, Dr. Atila Aytaç Sevinç, Dr. Arif Türkmen, Dr. Adnan Yalçın Demirci, Dr. Fatma Dilşad Yılmaz, Dr. Bünyamin Sayın, Dr. Bülent Genç, Dr. Yunus Oktay Atalay, Dr. Behrin Hatipoğlu Çalışkan, Dr. Ayşe Enise Göker, Dr. Zeynep Yegin ve Dr. Mustafa Dikilitaş’ın istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6155 sayılı dosya ve Dr. …… vekili Av. …… tarafından yapılan bilgilendirici açıklama görüşülmüş; kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

- Sağlık hizmeti verilen kurumda, mesai saatleri içinde, aynı kurumda çalışan bir sağlık personeli ile cinsel ilişkiye girerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1983)

 

4) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan, Dr. …… tarafından kendisine mobbing uygulandığı iddiasını içeren dosya görüşülmüş olup, söz konusu başvuru ile ilgili “hiçbir bilge ve belgeye ulaşılamaması nedeniyle dosyanın oluşturulması mümkün olamamıştır.” şeklinde yapılan değerlendirmeye, Dr. …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB/G-3611),

 

5) Hekimlik disiplin mevzuatı hükümleri gereği işlem yapılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen tutanak görüşülmüş olup, tutanak incelendiğinde;

- “Ücretsiz muayene ve ulaşım için ……” el ilanlarının bulunduğu, kurumda ameliyat için bekleyen ……, Metin ÖZ ve ……’ın Sakarya’dan servislerle getirildikleri ve hastalarla ……  hanımın ilgilendiği bilgisini değerlendirilmesi üzerine, 

 Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

 Haksız rekabet yağarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1984/G-6329),

 

6) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için 

- Gerçeğe uymayan rapor düzenleyerek Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddelerini ihlal etmek

İddialarıyla Dr. ……, Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1985/G-6297),

 

7) Sabim hattına …… tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın Odamıza iletilmesi üzerine, başvuru dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için 

1. ……’ın doğumunda tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p maddelerini ihlal etmek,

2. Hastanın usulüne uygun aydınlatılmış onamını almayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini ihlal etmek,

3. Tıbbi kayıtları tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1986/G-5993),

 

8) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ve ekinde yer alan İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,

- Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek

- Eczane görevlilerinin talebi ile gerçek dışı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1975-(G-6273) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9) Kültürel etkinlikler kapsamında İstanbul Tabip Odası Erbane Grubu kurulmasına, grubun çalışması için Odamız bünyesinde yer tahsis edilmesine, konunun takibinden Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın sorumlu olmasına,

 

 

26 OCAK 2016

1) Dr. Hasan Ertürk, Dr. Hamza Çaylı, Dr. Denizhan Dizdar, Dr. Şahin Aktaş, Dr. Mehmet Aslan, Dr. Yusuf Özertürk, Dr. Yıldıray Tabak, Dr. Bahattin Tanrıkulu, Dr. Şemsi Güliz Yılmaz, Dr. Batuhan Hazer, Dr. Yusuf Olgaç, Dr. Tevfik Tolga Şahin, Dr. Özlem Dural, Dr. Ahmet Kemal Demirkan, Dr. Süheyla Üstündağ, Dr. Melis Kaya, Dr. Erkan Kutlu Ekiz, Dr. Sabir Zeyver, Dr. Mustafa Tonguç İşken ve Dr. Münire Deniz’in üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Candan Sunar, Dr. Sevim Ulakoğlu, Dr. Nezaket Koşucu, Dr. Mehmet Bahadır, Dr. Aydanur Mıhmanlı, Dr. Nilgün Görken, Dr. Mehmet Özay Özgür, Dr. Umut Ulusoy, Dr. Yeşim Erakman, Dr. Elif Çırakoğlu Marangoz ve Dr. Fatma Tokgöz’ün istifalarının kabulüne,

3) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen SGK Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait yazı ve ekinde yer alan İnceleme Raporu’nu değerlendirmesi sonucunda, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

- SGK hak sahibi Müşerref Erzan ÜNAL adına 20.11.2012 tarihinde Özel Medicina Plus Tıp Merkezi’nde, kişinin bilgisi ve talebi olmaksızın reçete düzenlemek ve bu yolla

- TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/f maddelerini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. Efram Zeki CANGÜL hakkında oluşturulan HUB-1977-(G-6202) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

4) Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru ve ekinde yer alan;

https://www.youtube.com/watch?v=eQEBAlBXlRI

https://www.youtube.com/watch?v=n-lhpwtUA3A

https://www.youtube.com/watch?v=sBYy7OpT-Wc

https://www.youtube.com/watch?v=ItxHIoawpcs

https://www.youtube.com/watch?v=QF3PgjH5fCc

https://www.youtube.com/watch?v=Z7LBil5JmEs

linklere ait görüntülerin değerlendirilmesi üzerine;

o Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek,

oHaksız rekabet yapmak,

o Talep yaratıcı tanıtım yapmak,

oTıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vermek,

o Gerçek dışı bilgilendirme yapmak

iddialarıyla Dr. Abdullah Servet TERZİLER hakkında oluşturulan HUB/R-1023 sayılı  soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuruda cep telefonlarına Özel Esteworld Cerrahi Tıp Merkezi tarafından gönderilen mesajlar aracılığıyla haksız rekabette bulunulduğu iddia edilmesi üzerine,

- Cep telefonlarına gönderilen mesajlar ile haksız rekabet yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/e maddesini ihlal etmek,

-  Mesajın içeriği ve mesajın kişilere iletilme yöntemi ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek

İddialarıyla merkez mesul müdürü Dr. Mehmet Faruk YAVUZ hakkında oluşturulan HUB/R-1022 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Mustafa ARMAĞAN’a ait başvuru dosyası değerlendirilmiş olup, şikayetçinin  “inceleme yapmaya gerek yok” talebi de dikkate alınarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-6277),

7) 2016 yılı tıbbi atık prosedürü ile ilgili olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün web sayfası üzerinden revize ettiği bilgilerin üyelerimizle elektronik ortamda paylaşılmasına,

8) Sokağa çıkma yasağının uzun süredir uygulandığı Cizre’de bazı yaralı vatandaşların bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, sağlık kurumlarına ulaşamadığı bilgisinin basına ve kamuoyuna yansıması sonrasında, “Sağlık Koridoru Açılsın” talebiyle oluşturulan sağlıkçı heyetine İstanbul’dan katılmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu ve Dr. Çağla Demir’in görevlendirilmesine,


Bu HABERİ Paylaş!