Kasım Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 3037

01 KASIM 2016

1)Dr. Zeynal Han, Dr. Mustafa Türkmen, Dr. Alim Erdem, Dr. Esma Erbudak Dinç, Dr. Ergün Dinç, Dr. Sema Ateş, Dr. Hüseyin Karanfil, Dr. Selçuk Uçar, Dr. Mustafa Hasbahçeci, Dr. Ulvı Isgandarov, Dr. Adem Karaca, Dr. Gün Murat Eyüboğlu, Dr. Nurdönüş Candan, Dr. Zafer Gökşen ve Dr. Hayri Canalp Kara’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Evin İşgör Tilki, Dr. Nevruz Köylüoğlu, Dr. Bülent Adil Taşbaş, Dr. Moustafa Dali, Dr. Osman Özbal ve Dr. Atila Durmuş’un istifalarının kabulüne,

3)Odamıza iletilen, web sayfalarında ……….. Sk. No: 1 Bakırköy – İstanbul adresinde faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan ……….. isimli kuruluşa ait internet paylaşımları görüşülmüş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak, ticari isim dışında isim kullanmak tıbbi müdahale sırasında çekilen fotoğrafları paylaşmak, tıbbi müdahale öncesi/sonrası fotoğrafları paylaşmak iddiasıyla;
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e ve 5/c maddeleri ile
Yukarıdaki adreste faaliyet gösteren Özel ……….. Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. ……….. (Üye Protokol No: ………..) hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1076 /RY-105)

4)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilen, SGK İstanbul İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait soruşturma raporu görüşülmüş, reçetelerde ismi geçen hastalara ……….. Sağlık Ocağı hekimi olarak ilaç mümessillerinin talebi ile 8 (sekiz) adet reçete düzenlediği, düzenlenen reçetelerin sahte olduğu, reçetelerin düzenlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu hak sahiplerinin talebi olmadığının anlaşılması üzerine Dr. ……….. hakkında;
-    SGK hak sahiplerinin talebi ve bilgisi olmaksızın onların adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2091/G-6942),

5)TSE tarafından denetimi yapılan ve eksikleri belirlenen İstanbul Tabip Odası asansörünün gerekli revizyondan geçirilmesi için asansör firmalarından teklifler alınmasına,
08 KASIM 2016

1)Dr. Sevil Arı Yuca, Dr. Emine Uzunoğlu, Dr. Akif Koç, Dr. Emine Rabia Koç, Dr. Rehile Zengin, Dr. Deniz Kaplan, Dr. Murat Anlama, Dr. Halil Akkurt, Dr. Ahmet Özbek, Dr. Hadi Serdar Yazıcı, Dr. Pınar Erdil, Dr. Hüseyin Aksoy, Dr. Serap Aynur Simavlı, Dr. Şirzat Yeşilkaya, Dr. Elif Kurt, Dr. Anıs S. A. Banıowda, Dr. Murat Salihoğlu, Dr. Erbil Oğuz, Dr. Yasemin Tütüncü, Dr. Hale Ünal Aksu ve Dr. Mehmet Mustafa Tabakcı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Erdinç ERGÜL’ün istifasının kabulüne,

3)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü tarafından gönderilen soruşturma dosyasının, ilgisi nedeniyle Odamıza iletmesi üzerine,
-    2011 yılı içinde görev yaptığı Özel ……….. Tıp Merkezi’nde çok sayıda SGK hak sahibi adına ilaç kullanım raporu düzenlediği, bu raporları esas alarak reçete yazdığı, adlarına rapor ve reçete düzenlenen kişilerin bu konuda bilgileri olmadığı, talepleri olmadığı, bazılarında raporda yer alan hastalıkların olmadığı bilgisinin yer alması üzerine Dr ………..  hakkında,
-    2011 yılı içinde görev yaptığı Özel ……….. Tıp Merkezi’nde çok sayıda SGK hak sahibi adına, gerçek dışı düzenlenen ilaç kullanım raporu esas alınarak reçete düzenlediği, adlarına reçete düzenlediği kişilerin bu konuda bilgilerinin olmadığı, talepleri olmadığı, bazılarında reçetede yar alan ilaçların kullanımını gerektirecek hastalıklarının bulunmadığı bilgisi yer alması üzerine Dr. ……….. hakkında,
-    2011 yılı içinde görev yaptığı Özel ……….. Tıp Merkezi’nde ……….. isimli hasta adına, gerçek dışı düzenlenen ilaç kullanım raporunu esas alarak çok sayıda reçete düzenlediği, bu konuda hastanın ve yakınlarının talebi ve bilgileri bulunmadığı bilgisinin yer alması üzerine Dr. ………..  hakkında,
-    20.12.2011 tarihinde, görev yaptığı Özel ……….. Hastanesi’nde SGK hak sahibi ……….. adına, gerçek dışı düzenlenen ilaç kullanım raporunu esas alarak çok sayıda reçete düzenlediği, bu konuda hastanın ve yakınlarının talebi ve bilgileri bulunmadığı bilgisinin yer alması üzerine Dr. ………..  hakkında
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5-f ve 5/g maddeleri ile oluşturulan HUB-2085-(G-6788) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza Dr. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    17.03.2014 tarihinde Whatsapp isimli iletişim grubunda kullanılan ifadelerle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. ve 38. maddelerini ihlal etmek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. maddeleri ile
5)Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2083-(G-5235) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuruda kendilerini “Estetik ve Plastik Cerrah” olarak tanıttıkları ve Instagram hesaplarınnda ameliyat öncesi ve sonrasına ait hasta fotoğraflarının yayınlandığının görülmesi üzerine
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/e ve 5/c maddeleri ile
Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1044 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, http://www...............com.tr/ isimli internet sitesinde yer alan “Şiş ve sarkmış göz kapaklarından kurtulmak istiyor musun? Estetik bakışlar ve yaşlanmaya karşı Göz Kapağı Estetiği” başlıklı link ile www………..com isimli web sitesine yönlendirme yapıldığının görülmesi üzerine
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1075 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi başlatılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen SGK Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait yazı ve ekinde yer alan Denetim Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda; kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için
-    Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
-    Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek
-    Eczane görevlilerinin talebi ile gerçek dışı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1976-(G-6237) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde,  Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinde “didemceranofficial” hesabında paylaşılan görüntü görüşülmüş olup,
-    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle etik ihlal yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/t maddesini ihlal etmek, reklamın yapılmasını sağlayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/c maddesini ihlal etmek
İddialarıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2092/G-6988),

10)T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü tarafından, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletilen Soruşturma Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    SGK hak sahiplerini görmeden, adlarına onlarda bulunmayan hastalıklar için (hemoroit) yapma ilaç ihtiva eden reçete düzenlemek,
-    SGK hak sahiplerine, talepleri olmadan, onlarda bulunmayan hastalıklar için (hemoroit) adlarına yapma ilaç ihtiva eden reçete düzenlemek
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile Dr. ……….., Dr. ……….. ve Dr. ………..  hakkında oluşturulan HUB-2067-(G-6789) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)Odamızın yaptığı izlemeler neticesinde, ekte sunduğumuz, Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan hesabınızda paylaşılan görüntüler görüşülmüş olup,
-    Söz konusu hesabında hasta fotoğraflarını kullanarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b ve 4/c maddesini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1078),

12)Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde, http://www.com/yrd-doc-dr-..... isimli web sitesinde yer alan bilgiler görüşülmüş olup,
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/g maddesini ihlal etmek,
-    Bildirimsiz serbest hekimlik yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/l maddesini ihlal etmek,
İddialarıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1079),

13)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait yazı ve ekte sundukları Soruşturma Raporu’nun ilgisi nedeniyle Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Soruşturma Raporu’nda; SGK hak sahipleri adına, onların talebi ve bilgisi olmadan, ilaç kullanım raporu çıkardıkları, bu raporları esas alarak reçete düzenlediklerinin ifade edilmesi üzerine; kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2093 /G-6961

14)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen, ekte örnekleri bulunan Özel ………..  Hastanesi’ne ait SMS mesajlar üzerine oluşturulan HUB/R-1077 sayılı dosya görüşülmüş, cep telefonlarına gönderilen mesajların incelenmesi sonucundna
-    Reklam yapmak, haksız rekabet yapmak, tıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Özel  ………. Hastanesi başhekimi Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

15)TTB Merkez Konseyi’ne ……….. tarafından yapılan başvurunun Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-6580 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, iddialar ile ilgili olarak Dr. ………..’den temin edilen bilgilendirici açıklama örneğinin, 08.06.2016 tarih ve HUB/G-6580-247906 sayılı yazımız ekinde ………..’a iletildiği ve verilen yanıtın yetersiz gelmesi durumunda 27.04.2014 ve 04.03.2016 tarihli MR’lar ile birlikte Odamıza başvurması gerektiğinin ifade edildiği ancak aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16)Odamıza Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan, ekte örneği sunulan başvuru, Yönetim Kurulumuzun 08.11.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b,
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak/uzmanlık gerektiren müdahaleyi yaparak uzmanlık dışı faaliyette bulunmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2094/G-6975),

17)SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB-2069-(G-5391) sayılı dosya görüşülmüş; başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda,
-    Özel ……….. Hastanesi Başhekimliği, doğumu yapan hekimin Dr. ……….. olduğunu ifade ettiği, kayıtlarda da doğumun Dr. ……….. tarafından yapıldığının yer aldığı, ancak Dr. ………..’in, doğumu kendisinin yapmadığını ifade ettiği, şikayetçi ………..’nün de başvurusunda doğumu Dr. ………..’in değil, bir başka hekimin yaptığını belirttiği görülmüş, doğumun tıbbi değerlendirmesi için gereken bilgiye İstanbul Tabip Odası olarak ulaşılamadığı anlaşılarak dosyanın, doğumu gerçekleştiren hekimin isminin Odamıza iletildiğinde inceleme devam ettirilmek üzere işlemden kaldırılmasına,

18)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’e ait başvuru üzerine,
-    ……….. isimli hastaya yönelik Özel ……….. Polikliniği’nde 27.04.2015 tarihinde teşhis, takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yaparak bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerine aykırı davranmak
iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1997-(G-4946) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ………..’tan 02.03.2016 tarih ve HUB-1997-(G-4946)-243457 sayılı yazımızla talep edilen savunmanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği anlaşılmış ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19)BİMER hattına ……….. tarafından yapılan, ekte örneğini sunduğumuz başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Hasta çocuk ………..’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2095 /G-6973)

20)İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerince yayınlanan “Sinistra” isimli derginin baskı masraflarına destek olmak üzere 300 TL bağışta bulunulmasına,

21)Kasım ayı sonunda Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacak olan HUV Danışma Kurulu toplantısına Dr. Güray Kılıç’ın katılmasına, katılımla ilgili ulaşım masraflarının Oda tarafından karşılanmasına,

22)İstanbul Tabip Odası asansörünün revizyonunu/tadilatını sağlamak üzere alınan tekliflerden en uygunu olan EL-Sa Asansör Sanayi’nin teklifinin kabulüne ve asansörün tadilatına yönelik gerekli adımların hızla başlatılmasına,

23)TTB ve “Avrupa Sağlık Politikaları Derneği”nce göç ve mülteciler sorununu ele almak üzere 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde ortak gerçekleştirilecek sempozyuma İstanbul Tabip Odası olarak evsahipliği yapılmasına, toplantının simultane tercümesi için gerekli görüşmelerin başlatılıp, hazırlıkların yapılmasına,
15 KASIM 2016
1)Dr. Hasan Hüseyin Yıldız, Dr. Sertaç Şeviş, Dr. Recep Demir, Dr. Şeyhmus Arı, Dr. Ramazan Arıkan, Dr. Selçuk Yapar, Dr. Eyyüb Yılmaz, Dr. Hüseyin Günay, Dr. Pelin Koçdor, Dr. Ümmügülsüm Uzun, Dr. Medeni Volkan Kıyak, Dr. Onur Alp Kankaya, Dr. Shakhlo Karagüzel, Dr. Serap Baydur Şahin, Dr. Yağızcan Selek, Dr. Eylem Dede, Dr. Halük Söylemez, Dr. Ümit Karakaş, Dr. Feyyaz Pişkinsüt, Dr. Feride Aylin Kantarcı, Dr. Önder Selçuk, Dr. Emrah Aslan, Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Dr. Barış Onur Sargın, Dr. Kadir Çolakoğlu, Dr. Mübariz Murat Resulzade, Dr. İrfan Kutlu, Dr. Mehmet Altunbey, Dr. Parvız Jafarov, Dr. İbrahim İğrek, Dr. Hülya Dede, Dr. Veysi Öner, Dr. Zehra Yaşar, Dr. Murat Kocabıyık, Dr. Mahmut Oğurlu ve Dr. Aytaç Atamer’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Birsen Kural, Dr. Mehmet Erdem, Dr. Büge Terzibaşıoğlu, Dr. Kenan Yaygır, Dr. Elif Özdemir, Dr. Garip Kutlutürk, Dr. Ercüment Petmezci, Dr. Tevfik Ünal, Dr. Fevzi Bayram ve Dr. Özcan Çeneli’nin istifalarının kabulüne,

3)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-7002 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, ………..’ın şikayetinden vazgeçtiği görülerek, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

4)İş cinayetlerini ele alan “Babamın Kanatları” filminin 5 Aralık 2016 tarihinde 19.30’da Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek gösterimi için, Tıp Öğrencileri Komisyonu’numuza üye tıp öğrencilerine dağıtılmak üzere 35 adet bilet alınmasına, film gösterimi duyurusunun üyelerimize web sitemiz üzerinden yapılmasına,22 KASIM 2016
1)Qusaı Abdallah Alı Salman, Dr. Arzu Durmuş, Dr. Ali Rıza Kük, Dr. Reona Takahashi, Dr. Ayper Çağrı Geridönmez, Dr. Meltem Irmak, Dr. Berna Stavılecı, Dr. Oğuzhan Öz, Dr. Hacı Bayram Tosun, Dr. Salim Yüce, Dr. İlker Duman, Dr. Ercüment Taşpınar, Dr. Erdi Şahin, Dr. Onur Sönmez, Dr. Fatma Gündoğdu, Dr. Özcan Öztürk, Dr. Erdoğan Öztürk, Dr. Mehtap Okyay Karaca, Dr. Esra Arıkan, Dr. Ali Gültekin Güngören, Dr. Fikret Eren, Dr. Hasan Doğru, Dr. Ayşenur Dursun, Dr. Korhan Taşkaya, Dr. Hakan Saçlı, Dr. Mehmet Giray Ersöz, Dr. Ramazan Dansuk, Dr. Ayşe Payas, Dr. Murat Yalçın ve Dr. Deniz Kaya’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Cemile Bingül Arı, Dr. Nimet Cındık, Dr. Ali Samancı, Dr. Ahmet Kamil Ertürk, Dr. Mustafa Levent Erton, Dr. Emin Ertuğrul Tepebaşılı, Dr. Hakan Demir, Dr. Cem Yücel, Dr. Aydan Aşıcıoğlu, Dr. Nursen Şen, Dr. Mesut Ayer, Dr. Altay Öktem, Dr. Esma Esin Derin Çiçek, Dr. Nesrin Bahçekapılı, Dr. Yemliha Savran, Dr. Fatma Nihan Turhan, Dr. Onur Talas, Dr. Sevcan Kayaş, Dr. Melek Yağlı ve Dr. Mehmet Esat Uygur’un istifalarının kabulüne,

3)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilen, SGK İstanbul İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait soruşturma raporunda, ……….. Sağlık Ocağı hekimi olarak ilaç mümessillerinin talebi ile 8 (sekiz) adet reçete düzenlediği, düzenlenen reçetelerin sahte olduğu, reçetelerin düzenlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu hak sahiplerinin talebi olmadığının ifade edilmesi üzerine;
-    SGK hak sahiplerinin talebi ve bilgisi olmaksızın onların adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2091-(G-6942 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ………..’ya ait instagram ve facebook isimli sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar nedeniyle,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1070 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, söz konusu iddia ile ilgili olarak Dr. ……….. ’dan 13.07.2016 tarih ve HUB/R-1070-249220 sayılı yazımız ile talep edilen savunmanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)SABİM hattına yapılan başvuru üzerine düzenlenen dosyanın, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine; Konunun önemi ve özelliği nedeniyle, başvurunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından açıklığa kavuşturulabilmesi için,
-    Uygun olmayan mahalde tıbbi etkinlik içinde olmak,
-    Tıbbi etkinliği, uygun olmayan bir biçimde yapmak
iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2040-(G-6689) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ………..’nın 21.04.2016 tarihli muayenesinde sağ göz santralindeki korneal erozyonu görmeyerek tıbbi ihmal ve hata yapmak/muayenede özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2089-(G-6856) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve eklerinin, hekimlik disiplin mevzuatı yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş;

Denetim Raporu’nda Özel ……….. Hastanesi’nde “eczane çalışanları vasıtası ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden” Dr. ………..’ın onbir(11) adet, Dr. ………..’in 6(altı) adet, Dr. ………..’nin bir(1) adet, Dr. ……….. ’un 2(iki) adet
reçete düzenlediğinin ifade edilmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastaları görmeden ve muayene etmeden, onların bir talebi olmaksızın, üçüncü kişilerin talebi ile reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2086-(G-6908) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan ……….. ve 49 arkadaşı tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen, “ kelepçeli olarak muayene yaptığı, bu uygulamayı kabul etmeyen kişilerin muayenesinin dahi yapılamadığı” iddialarını içeren
başvurular üzerine Dr. ………..’tan talep edilen açıklamanın alınmaması nedeniyle, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için,
-    Tutuklu ve hükümleri kelepçeli olarak muayene etme ısrarında bulunmak, bunu kabul etmeyen kişilerin muayenesini yapmayarak sağlık hakkında erişmelerini engellemek ve bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/j, 5/t maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1995-(G-4556) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan ve hekimlik uygulamaları açısından değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu’nda; Dr. ……….. tarafından 30.04.2015 tarihinde Özel ……….. Hastanesi’nde ……….. isimli SGK hak sahibi adına Velcade isimli ilaçtan 4 kutu reçete ettiği, Dr. ……….. tarafından 06.05.2015 tarihinde Özel ……….. Hastanesi’nde ……….. isimli SGK hak sahibi adına Velcade isimli ilaçtan 8 kutu reçete ettiğinin belirtildiği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    SGK hak sahibini görmeden, talebi olmaksızın, onun adına reçete düzenlemek, bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğramasına neden olmak, hasta haklarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 5/f maddeleri ile
Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2088-(G-6921) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)14-15 Ocak 2017 tarihlerinde TTB ile IAHPE tarafından düzenlenip Odamız evsahipliğinde yapılacak olan “Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Sempozyumu” için hazırlıkları yürütmek üzere Yönetim Kurulu adına Dr. Haydar Durak’ın yetkili kılınmasına, toplantıda İngilizce simultane çeviri için araştırma yapılıp teklifler alınmasına,
11)Dr. Ayten Saral, Dr. Çağla Seven ve Dr. Gönül Korkmaz'ın, tazminat davalarının açılmasına yönelik hukuki yardım taleplerinin, yargılama masraflarının kendilerince karşılaması koşuluyla kabulüne, davaların açılması ve takibi konusunda hukuk büromuz avukatlarının görevlendirilmesine,
12)Adli Tıp Uzmanları Derneği’nce 16 Aralık 2016 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek “Tıp Hukuku Günleri”nin duyurusunun üyelerimize yapılmasına, toplantıda yapılacak kuru pasta ikramının odamızca karşılanmasına,
13)Avrupa Uluslararası Sağlık Politikası Birliği (The International Association of Health Policy Europe - IAHPE) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" temalı toplantıya Odamızın evsahipliği yapmasına, toplantının hazırlık ve takibinden Yönetim Kurulu adına Dr. Haydar Durak’ın sorumlu olmasına,


29 KASIM 2016
1)Dr. Sultan Halime Uğurlar, Dr. Ramazan Kurt, Dr. Elif Özsu, Dr. Hasan Camgöz, Dr. Ahmet Barın, Dr. Yeşim Gündüz, Dr. Hacı Murat Emül, Dr. Senad Kalkan, Dr. Yusuf Sidar Batun, Dr. Müşerref Banu Yılmaz, Dr. İbrahim Özdoğru, Dr. Osman Yeşilbaş, Dr. Turan Arlı, Dr. Simay Atkaya, Dr. Ender Uzal, Dr. Ersin Aydın, Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Dr. Özlem Ön, Dr. Mustafa Denizhan Yıldırım, Dr. Vefa Erbasan, Dr. Süleyman Deniz, Dr. Hasan M. H. Abdelrahman, Dr. Şafak Ekinci, Dr. Eda Albayrak, Dr. Görkem Turunç, Dr. Gönül Çimen, Dr. Volkan Tümentemur, Dr. Mırzaman Huseynov, Dr. Aslı Melis Turunç, Dr. Zeki Şekerci, Dr. Ümran Özdamar, Dr. Mehmet Zekai Pekkafalı, Dr. Buket Erdoğan, Dr. Huriye Güllü, Dr. Levent Tekin, Dr. Selami Çakmak, Dr. Jeyhun Jafarov, Dr. Ahmet Doğan, Dr. Mert Hakan Şimşek, Dr. Fatma Özdil, Dr. Sibel Zorlu Öztürk, Dr. Mehmet İnci ve Dr. Tuğçe Kurtaraner’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Murat Şahin, Dr. Edip Çongur, Dr. Cihat Adın, Dr. Sabri Tolga Özgün, Dr. Behram Berker, Dr. Adnan Erol, Dr. Mehmet Sofu, Dr. Hacı Mustafa Us, Dr. Şule Eğilli Akmut, Dr. Adnan Özsaraç, Dr. Nezahat Mehmet, Dr. Birgün Karaaslan, Dr. Nimet Selmanoğlu, Dr. Işıl Erdoğan Çelikel, Dr. Berrin Kayadibi Tanıdır, Dr. Gülsen Şener, Dr. Hasan Erdoğan, Dr. Nilgün Süer, Dr. Ahmet Murat Çakar, Dr. Aziz Serkan Senger, Dr. Serdar Yanık, Dr. Sevim Yener, Dr. Fatih Tangı, Dr. Reşadet Atalay, Dr. Mithat Orhan Sezer, Dr. Selçuk Gülmez, Dr. Emre Gürkan, Dr. Alp Karaaslan ve Dr. Lale Tolu’nun istifalarının kabulüne,

3)Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na ait Suç Duyurusu Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine oluşturulan HUB-2053-(G-6749) sayılı soruşturma dosyası incelenmiş, dosya içeriğinde,
Dr. ……….. hakkında,
-    ……….. isimli hastanın sağlık durumu elvermediği halde, elektif koşullarda yapılması gereken ameliyatını uygun olmayan zamanda yapmak iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile,
Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında,
-    Sağlık durumu elvermediği halde, Sabri KÖK isimli hastanın ameliyatına onam vermek iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile
oluşturulan HUB-2053-(G-6749) sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu’na sevk edildiği, Onur Kurulu’nun 22.11.2016 tarihli toplantısında dosyanın değerlendirildiği ve Dr. ………..’ın da soruşturmaya dahil edilmesi yönünde karar alındığı görülerek, söz konusu karar doğrultusunda;
-    Sabri KÖK isimli hastanın sağlık durumu elvermediği halde, elektif koşullarda yapılması gereken ameliyatını uygun olmayan zamanda yapmak iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

4) ……….. tarafından yapılan Sabim başvurusu nedeniyle düzenlenen dosya ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu toplantısında görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………..  hakkında;
-    Bebek ………..’in doğum sonrası ilk muayenesinde ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi takibinde “Yarık Damak” teşhisini koyamamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2096/G-6993),


Bu HABERİ Paylaş!