Ekim Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 2189

4 EKİM 2016

1)Dr. Ahmet Bindayı, Dr. Murat Hakan Terekeci, Dr. Bengül Hepdokuyucu, Dr. Mustafa Günay, Dr. Şükrü Hatun, Dr. Zennure Zeynep Mirzaoğlu, Dr. Müfit Berktaş, Dr. Ali Aytaç, Dr. Mehmet Ali Mungan, Dr. Kalender Karahan, Dr. Hayrullah Köse, Dr. Sezai Şahin, Dr. Mehmet Doğan, Dr. Mehmet Alpay Ateş, Dr. Sevim Çakmak, Dr. Ramıla Darvıshova, Dr. Ayşe Nur Arslan, Dr. Cemil Atalay Dr. Cemile Dilek Uysal, Dr. Sabahattin Özbilen, Dr. Uğurcan Sayılı, Dr. Ahmet Cem Özuğuz, Dr. Caner Kaçmaz, Dr. Yüksel Doğru, Dr. Gökçe Aylaz ve Dr. İsmail Dümen’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Füsun Şahin, Dr. Özge Demirel Leman, Dr. Aysun Yıldız Traub, Dr. İbrahim Yolcu, Dr. Ali Rıza Şimşek, Dr. Yücel Çelik ve Dr. Aylin Ekşi’nin istifalarının kabulüne,

3)Odamıza …………  tarafından iletilen başvuru nedeniyle Dr. …………’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın yanıtlanmadığının görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    …………’in ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek,
-    Hasta ve yakınlarını yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini ihlal etmek,
-    Hasta kayıtlarını yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,
iddialarıyla Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2041-(G-5605) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………’a ait başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için Dr. ………… hakkında
-    …………’un muayene ve tedavisinde özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 5/p maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2080/G-6901),

5)Dr. …………’e muayenehane cephesinde bulunan “İstanbul Psikiyatri Enstitüsü” tabelasının İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ne aykırı olduğunun görülmesi üzerine oluşturulan HUB/R-1054 sayılı dosya görüşülmüş olup, söz konusu tabelanın sökülmüş olması nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına, ancak; mesleki yaşamında, Tabela Yönetmeliği başta olmak üzere, tanıtım ve bilgilendirme kurallarına uyulması ve bu konuda etik ve bilimsel anlayışının kılavuzluk edinilmesinin Dr. …………’e hatırlatılmasına,

6)Odamıza …………  tarafından iletilen başvuru ve ekleri üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup,
-    Mail yazışmaları ile ilgili hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak, mesleğin etik değerlerine aykırı hareket etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 3/d, 3/e, 5/b ve 5/t maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2081/G-6587),

7)2017 Tıp Haftası etkinliklerini planlamak üzere komisyon ve kurul başkan ve sekreterlerinin katılımı ile 14 Mart Tıp Haftası Komisyonu toplantısının 11 Ekim 2016 günü 18.30’da Cağaloğlu binamızda yapılmasına,

8)10 Ekim Ankara katliamının yıldönümünde Kadıköy’de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yapılacak anma töreninin duyurusunun web sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla üyelerimize iletilmesine,11 EKİM 2016

1)Dr. Şerife Arslan, Dr. Nursel Fırıncıoğulları, Dr. Ceyhun Dündar, Dr. Wesam M. E. Alakhras, Dr. Necdet Demir, Dr. Mustafa Iraz, Dr. Behzat Telören, Dr. Nuri Güzel Ayer, Dr. Ektan Demir, Dr. Hasan Hüseyin Arslan, Dr. Samandar Alıjanov, Dr. Kamran Alıyev, Dr. Rana Bayramlı, Dr. Bahadır Alan, Dr. Irmak Sayın Alan, Dr. Seıda Molla Achmet, Dr. Logman Astanovı, Dr. Ayşe Sertkaya, Dr. Sedat Bekler, Dr. Yılmaz Pire, Dr. Yavuz Kürşad Polat, Dr. Ayşenur Cila, Dr. Bora Özel, Dr. Muhammet Kandaz, Dr. Hasan Bozkurt, Dr. Yusuf Tavil, Dr. Emine Betül Tavil, Dr. Beyhan Maden ve Dr. Behlül İgüs’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Ahmet Uğur Kevenk ve Dr. Sarp Kaya Görür’ün istifalarının kabulüne,

3)Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler neticesinde; 1 Aralık 2015 tarihinde ………… TV’de yayınlanan “…………” isimli TV programının 7. Bölümü, değerlendirilmiş olup, ilgili programda kamera önünde hastaya müdahale edildiğinin görülmesi üzerine,
-    Kamera önünde hastaya müdahale ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 5/c maddeleri ile
 Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1074),

4)Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, http://www.......com.tr/ isimli internet sitesinde yer alan “…………” başlıklı link ile www…..com isimli web sitesine yönlendirme yapıldığı görülmesi üzerine,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek
İddialarıyla Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1075),

5)Meslek etiği kurallarına göre işlem yapılması için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından Odamıza iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne ait soruşturma raporunun Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Hastayı görmeden, talebi olmaksızın ilaç reçete etmek, ilaç şebekesi elemanlarının talebi ile reçete düzenlemek, kamu zararı oluşmasına neden olmak, hastaların ilaca ulaşamamasına neden olmak ve bu yolla Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 23., Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16., TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/f, 4/p ve 5/f maddelerini ihlal etmek
İddialarıyla Dr. …………, Dr. …………, Dr. …………, Dr. …………, Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2010-(G-6465) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)İl Sağlık Müdürlüğü’nün, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen soruşturma raporu ve eklerini, mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi yapılması için Odamıza iletmesi üzerine; kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Majistral formüllü Nitrogliserin ve Anesthesine etken maddelerini içeren çok sayıda reçetede, etken madde miktarını tedavi dozunun üstünde yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu zararına neden olmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 5/f maddelerini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. …………, Dr. …………, Dr. …………, Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2009-(G-6451) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamıza ………… tarafından yapılan annesi …………’ı konu alan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-836 sayılı dosya ile ilgili olarak(…)
-    …………  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel ………… Hastanesi’nde hastanın tedavisinde yer alan hekimlerde tıbbi ihmal ve hata/özensizlik saptanmadığı görülerek soruşturma açılmasına yer olmadığına…”
şeklindeki Yönetim Kurulu kararına şikayetçi ………… tarafından yapılan itiraz neticesinde, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği Onur Kurulu’na sevk edilen dosya ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 2016/066 sayılı kararı doğrultusunda; Dr. ………… hakkında
28.12.2013 tarihinde ………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takip ettiği ………… isimli hastaya yönelik tıbbi uygulama ve takiplerde tıbbi özensizlik içinde olmak, hastanın klinik durumunu değerlendirmede yetersiz kalmak, tedavi ve takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,
Dr. ………… hakkında
29.12.2013 tarihinde ………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takip ettiği ………… isimli hastaya yönelik tıbbi uygulama ve takiplerde tıbbi özensizlik içinde olmak, hastanın klinik durumunu değerlendirmede yetersiz kalmak, tedavi ve takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,
Dr. ………… hakkında
30.12.2013 tarihinde ………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takip ettiği ………… isimli hastaya yönelik tıbbi uygulama ve takiplerde tıbbi özensizlik içinde olmak, hastanın klinik durumunu değerlendirmede yetersiz kalmak, tedavi ve takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,
Dr. ………… hakkında
30.12.2013 tarihinden, vefat ettiği 01.01.2014 tarihine kadar Özel ………… Hastanesi’nde takip ettiği ………… isimli hastaya yönelik tıbbi uygulama ve takiplerde tıbbi özensizlik içinde olmak, hastanın klinik durumunu değerlendirmede yetersiz kalmak, tedavi ve takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,
iddialarıyla oluşturulan HUB-2018-(B-836) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza ………… vekili Av. ………… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca verilebilmesi için
-    Sağlık hizmeti verilen kurumda, mesai saatleri içinde, aynı kurumda çalışan bir sağlık personeli ile cinsel ilişkiye girerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-1983-(G-6155) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen yazı ve eklerinin ilgisi nedeniyle Odamıza iletilmesi üzerine, Konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Sahte ve usulsüz reçete tanzim etmek, hastaları görmeden reçete tanzim etmek iddiasıyla; TTB Disiplin Yönetmeliği 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
Dr. …………, Dr. …………, Dr. ………… ve Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2047-(G-6601) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Odamıza ………… tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    Hasta …………’a yönelik tıbbi işlemler ile ilgili; tıbbi işlemin etkileri, yan etkileri, komplikasyonları, dikkat edilecek konuları hakkında yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek, tıbbi bilgilendirme ve tıbbi işlemler ile ilgili yeterli ve gerekli düzeyde tıbbi kayıt tutmamak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 3/f maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2072-(G-5697) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne sunulan soruşturma raporunun Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
- Hasta kayıtlarını tutmayarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,
- Hastaların görmeden reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
- Usulsüz işlem yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,
- Gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f ve 5/g maddelerini ihlal etmek,
iddialarıyla Dr. ………… ve Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2032-(G-6671) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12)Odamıza T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen raporun incelenmesi sonucunda,  Özel ……….. Hastanesi’nde
-    Gerçekte hasta olmadıkları halde veya usulüne uygun olmayan biçimde ilaç kullanım raporu düzenlemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. …………, Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2062-(G-6782) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak Dr. ………..’dan talep edilen açıklamanın aradan geçen zamana karşın iletilmemesi üzerine, konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için
-    Hasta bebek ………..’ın taburculuğuna, hastane tarafından talep edilen ücretin ödenmesine kadar engel olunarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2030-(G-6283) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ………..’nun savunma talep yazısına cevap vermediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14)SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak, hasta ………..’a ait “Epikrizi ile hastanın ilk yatırılma anında bakılan tetkik sonuçlarının” onaylı bir örneğinin talep edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine
-    Hastane başhekimliğinden talep edilen tıbbi belgeleri Oda Başkanlığı’na ulaştırmayarak Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/o maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2058-(G-5296) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15)Odamıza ……….. vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye iletilen;
-    ………..’in uygun yöntem ve aralıklarla takibinin yapıldığı,
-    Teşhis amaçlı müdahale ve incelemelerin yapıldığı,
-    21.01.2013 tarihinde konsültasyon için çağırılan Dr. ………..’nun muayenesi sonucunda operasyona karar verilerek ameliyat edildiği anlaşılmaktadır.
-    Hasta ………..’in teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata belirlenmemiştir.
şeklindeki bilgilendirmeye, ……….. vekili Av. ……….. tarafından yapılan itiraz başvurusu sonucunda, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosya Onur Kurulu’na sevk edilmiş; Onur Kurulu’nun 21.04.2015 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan 2015/060 sayılı karar doğrultusunda,
-    ………..’in 20.01.2013 tarihinde acil olarak getirildiği ……….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. V. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1872-(G-3899) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. ……….. savunma talep yazımıza yanıt vermediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16)SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi nedeniyle oluşturulan dosya ile ilgili olarak,  ………..’e ait ebe-hemşire kayıtları dahil doğum süreci takipleri ve bu sürece ait tüm kayıtların onaylı bir örneğinin başhekimlikten talep edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine,
-    Hastane başhekimliğinden talep edilen tıbbi belgeleri Oda Başkanlığı’na ulaştırmayarak Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/o maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2059-(G-5287) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17)Odamıza Dr. ……….. vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. Maddesini ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 5/c maddeleri ile Dr. ……….. hakkında,
-    Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. ve 38. Maddelerini ihlal etmek iddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB_2082-(G-6656),

18)Odamıza Dr. ………..  tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    17.03.2014 tarihinde Whatsapp isimli iletişim grubunda kullanılan ifadelerle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. ve 38. maddelerini ihlal etmek iddiasıyla hakkınızda TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2083/G-5235),

19)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’ye ait başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
-    ………..’nin gebelik takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensiz davranmak ve bebeğin anal atrezi + sağ renal agenezis’i tespit edememek iddialarıyla Dr. ………..,
-    ………..’nin II. Düzey USG’sinde anal atreziyi ve sağ renal ageneziyi tespit edememek İddialarıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2084/G-6874),

20)Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında, bağımsız medya üzerindeki baskıları kınamak adına yürüttükleri temsili bir dayanışma faaliyeti gerekçe gösterilerek açılan ve ilk duruşması 8 Kasım 2016’da görülecek davanın öncesinde, aynı gün 10.00-12.00 saatleri arasında ulusal ve uluslararası kamuoyundan insan hakları savunucularının, basın ve sağlık örgütü temsilcilerinin katılacağı “Adalet ve Özgürlük İçin Uluslararası Forum”un Odamız evsahipliğinde gerçekleştirilmesine,
18 EKİM 2016

1)Dr. Kemal Ünal, Dr. Ebru Yörük, Dr. Seçil Aydınöz, Dr. Medeni Akdemir, Dr. Ramız Ahmadov, Dr. Gizem Gündoğdu, Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Turan Tunç, Dr. Mehmet Bertan Küçük, Dr. Nilüfer Akgün, Dr. Sarmad Abdullah Hussaın Hussaın, Dr. Bilal Cengiz Şahbaz, Dr. Mehbare Özkan, Dr. Serhat Yüksel, Dr. Hikmet Mirzaoğlu, Dr. Onur Dülgeroğlu, Dr. Memiş Ali Kukulu, Dr. Mehmet Yılmaz Eltemmo, Dr. Gülçihan Ulufer Sivrikaya, Dr. Yusuf Maraşlı, Dr. Servet Ümmetoğlu, Dr. Tougmpa Devetzıoglou, Dr. Ali Babacan, Dr. Huriye Tezgelen, Dr. Azize Büyükkoç, Dr. Mithat Şahin, Dr. Kamala Ganjalıyeva, Dr. Birnur Yılmaz, Dr. Mohamed A. I. Bader, Dr. Melek Uzun, Dr. Enver Özkurt, Dr. Süleyman Ateş Velidedeoğlu, Dr. Osman Elbek, Dr. İhsan Gül ve Dr. Gamze Erfan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Mustafa Koca, Dr. Mukadder Tiryaki, Dr. Hasan Serdar Türkmen, Dr. Işılay Ekin Türkmen ve Dr. Erhan Arıkan’ın istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş olup; söz konusu ihbarda kendisini “Estetik ve Plastik Cerrah” olarak tanıttığı ve Instagram hesabında ameliyat öncesi ve sonrasına ait hasta fotoğraflarının yayınlandığının görülmesi üzerine,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/e ve 5/c maddeleri ile
Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1044),

4)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü tarafından gönderilen soruşturma dosyasını, ilgisi nedeniyle Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    2011 yılı içinde görev yaptığı Özel ……….. Tıp Merkezi’nde çok sayıda SGK hak sahibi adına ilaç kullanım raporu düzenlediği, bu raporları esas alarak reçete yazdığı, adlarına rapor ve reçete düzenlenen kişilerin bu konuda bilgileri olmadığı, talepleri olmadığı, bazılarında raporda yer alan hastalıkların olmadığı bilgisinin yer alması üzerine Dr. ……….. hakkında,
-    2011 yılı içinde görev yaptığı Özel ……….. Tıp Merkezi’nde çok sayıda SGK hak sahibi adına, gerçek dışı düzenlenen ilaç kullanım raporu esas alınarak reçete düzenlediği, adlarına reçete düzenlediği kişilerin bu konuda bilgilerinin olmadığı, talepleri olmadığı, bazılarında reçetede yar alan ilaçların kullanımını gerektirecek hastalıklarının bulunmadığı bilgisi yer alması üzerine Dr. ……….. hakkında,
-    2011 yılı içinde görev yaptığı Özel ……….. Tıp Merkezi’nde ……….. isimli hasta adına, gerçek dışı düzenlenen ilaç kullanım raporunu esas alarak çok sayıda reçete düzenlediği, bu konuda hastanın ve yakınlarının talebi ve bilgileri bulunmadığı bilgisinin yer alması üzerine Dr. ………..  hakkında,
-    20.12.2011 tarihinde, görev yaptığı Özel  ………. Hastanesi’nde SGK hak sahibi  ………. adına, gerçek dışı düzenlenen ilaç kullanım raporunu esas alarak çok sayıda reçete düzenlediği, bu konuda hastanın ve yakınlarının talebi ve bilgileri bulunmadığı bilgisinin yer alması üzerine Dr. ……….. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5-f ve 5/g maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2085 /G-6788)

5)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve eklerinin, hekimlik disiplin mevzuatı yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Denetim Raporu’nda Özel ……….. Hastanesi’nde “eczane çalışanları vasıtası ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden” Dr. ………..’ın onbir(11) adet, Dr. ………..’in 6(altı) adet, Dr. ………..nin bir(1) adet, Dr. ………..’un 2(iki) adet reçete düzenlediğinin ifade edilmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastaları görmeden ve muayene etmeden, onların bir talebi olmaksızın, üçüncü kişilerin talebi ile reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2086 /G-6908)

6)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru ve ekleri görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
1.    “Ücretsiz Muayene”, “Saç Ekiminde Son Nokta”, “Göğüs Estetiği, Hayalinizde Kalmasın”, “Lazer Epilasyon Sorunun Kökten Çözümü” ifadeleri ile tanıtım kurallarına aykırı davranmak, talep yaratmak, abartılı ifadelerle hasta yanıltarak yönlendirmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e maddeleri ile,
2.    Ameliyat öncesi ve sonrası hasta fotoğraflarına yer vererek, belirli hasta ifadelerine yer vererek tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c maddeleri ile,
3.    “ACell” isimli ilacı endikasyon dışı tanıtmak, kullanmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l maddesi ile
Dr. ………..  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2087/G-6931),

7)İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan İnceleme Raporu ve eklerinin, hekimlik uygulamaları açısından değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, İnceleme Raporu’nda Dr. ……….. tarafından 30.04.2015 tarihinde Özel ……….. Hastanesi’nde ……….. isimli SGK hak sahibi adına Velcade isimli ilaçtan 4 kutu reçete ettiği, Dr. ……….. tarafından 06.05.2015 tarihinde Özel ……….. Hastanesi’nde ……….. isimli SGK hak sahibi adına Velcade isimli ilaçtan 8 kutu reçete ettiğinin belirtildiği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    SGK hak sahibini görmeden, talebi olmaksızın, onun adına reçete düzenlemek, bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğramasına neden olmak, hasta haklarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 5/f maddeleri ile
Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2088 /G-6921),

8)29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi özel hastane başhekimliklerine hekimlerin resmi tatil günü olarak anılan günde izin kullanmalarının sağlanması konusunda yazı gönderilmesine,
9)2017 Tıp Haftası etkinliklerinin 11-19 Mart 2017 tarihleri arasında yapılmasına, bu kapsamda;
17 Mart 2017 günü 20.00-23.00 saatleri arasında Şişli Kent Kültür Merkezi’nde, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çağrılı olacağı, sanatçı Hüsnü Arkan’ın sahne alacağı bir Tıp Haftası konserinin yapılmasına,
Tıp Haftası ödül ve plaket törenlerinin ise 18 Mart 2017 Cumartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine,
Birim ziyareti, bilimsel etkinlikler vb. programın oluşturulması için Dr. Haydar Durak, Dr. Samet Mengüç, Dr. Hasan Oğan, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ali Özyurt, Dr. Fethi Bozçalı’nın  sorumlu kılınmasına,
10)“İyi Hekimlik Sempozyumu”nun 3 Aralık 2016 tarihinde Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda yapılmasına, konunun takibinden Yönetim Kurulu adına Dr. Muzaffer Başak’ın sorumlu olmasına, aynı konuda Okmeydanı EAH, Şişli Etfal EAH, Samatya EAH, Sadi Konuk EAH, Haydarpaşa Numune EAH, Lütfi Kırdar EAH ve Ümraniye EAH’de hastane toplantıları yapma talebimizin yazılı olarak ilgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine iletilmesine,
25 EKİM 2016

1)Dr. Nurten Gül, Dr. Kadir Acar, Dr. Filiz Şükrü Gürbüz, Dr. Fahri Eryılmaz, Dr. Coşkun Kaçağan, Dr. Metin Kaya, Dr. Gülşah Atasoy, Dr. Ömer Taşkın, Dr. Eralp Başer, Dr. Dursun Çayan Akkoyun, Dr. Emin Ersoy, Dr. Sadriye Pulak, Dr. Mırkhalıg Javadov, Dr. Tahsin Özatlı, Dr. Galip Arda Pelen, Dr. Selin Ünsaler Kocaman, Dr. Nafiz Koçak, Dr. Aydın Arslan, Dr. Selahattin Öztürk, Dr. Muharrem Hasan Uğur Cinan, Dr. Armağan Arslan, Dr. Uğur Can, Dr. Özgür Akgül, Dr. Nahide Ayça Özgül, Dr. Necati Yazar, Dr. İoannis Varnalidis, Dr. Özcan Kaya, Dr. Sadık Ahmet Uyanık, Dr. Emre Uzun ve Dr. Muzaffer Ağır’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Abdulkadir Gümrah ve Dr. Serdal Güngör’ün istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu üzerine,  konunun Onur Kurulunca karara bağlanması için Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında,
•    Tıbbi neden dışı/ gerçek dışı reçete düzenlemek;
İddialarıyla oluşturulan HUB-1839-(G-52729 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, dosya ile ilgili kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Bebek ………..’nın Özel ……….. Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki takibinde ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/t ve 5/p maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2063-(G-6620) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza ……….. tarafından iletilen başvuruda, “muayene sırasında cinsel tacize maruz kaldığı”nın iddia edilmesi nedeniyle, iddialar temelinde Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1884-(G-5703) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen kararın, TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 12-13-14 Şubat 2016 tarih ve 2016/01-55 sayılı kararı ile bozulması üzerine dosya yeniden Onur Kurulu gündemine alınmış olup, TTB Yüksek Onur Kurulu önerileri doğrultusunda Dr. ……….. hakkında soruşturma açılması için dosyanın Yönetim Kuruna iade edilmesine üzerine,
-    Hasta ………..’nın 23.05.2015 tarihinde Özel ……….. Hastanesi’ndeki  muayenesinde cinsel tacizde bulunmak, hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 5/b maddeleri ile,
-    Aynı muayene sürecinde tıbbi kayıtlarda kendi kaşesini değil hastanenin kadrolu hekiminin kaşesini kullanmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/p maddeleri ile 
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1884-(G-5703) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

6)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine;
-    ……….. isimli hastanın tetkik sürecinde özensiz davranmak, hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2071-(G-6824) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu ve ekleri üzerine,  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ………..’ın 24.11.2015 tarihli muayene ve tetkiklerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2068-(G-6854) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

Odamıza, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İnceleme raporu ve ekleri üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

8)Dr. ……….. ve Dr. ………..  hakkında
-    Hastaları görmeden adlarına rapor ve reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
-    Usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,
-    Gerçeğe aykırı reçete ve rapor düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/g ve 5/f maddelerini ihlal etmek
Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında;
-    Hastaları görmeden adlarına reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
-    Usulsüz reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,
-    Gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/g ve 5/f maddelerini ihlal etmek
İddialarıyla oluşturulan HUB-2034(G-6682) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. ………..’in savunma vermediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza ……….. vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda,
1.    ………..’ın 24.12.2013 tarihli operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerini ihlal etmek,
2.    Tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,
iddialarıyla Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1994-(G-4962) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Odamıza ……….. Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6790 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 25.10.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş; yürütülen inceleme sonucunda
-    “Hasta ………..’e yönelik teşhis ile tedavinin uyumlu olduğu, Dr. ………..’in bu tedaviyi önerme hak ve yetkisinin bulunduğu”
şeklindeki değerlendirmeye ……….. Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. ……….. tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ………..’nın 21.04.2016 tarihli muayenesinde sağ göz santralindeki korneal erozyonu görmeyerek tıbbi ihmal ve hata yapmak/muayenede özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2089 /G-6856)

12)Odamıza ……….. vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    18.01.2016 tarihinde muayene ettiği ………..’ın tetik sonuçlarına rağmen gerekli özeni göstermemek, Hematoloji polikliniğine sevk etmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/k ve 5/p maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2078-(G-6683) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında;
……….. isimli hastanın 02.04.2015 tarihli “burun ameliyatı”, “çene dolgusu”, “örümcek ağı” ve “kaş asma” işleminde ve bu operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak / özensiz davranmak, tıbbi kayıtları tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f ve 4/t maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2090/G-6773)

14)Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’e ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6787 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, 
-    “Dr. ………..’ın hamilelik takibinde tıbbi ihmal ve hata saptanmamıştır. Gebelik takibi kabul edilebilir sıklıkla yapılmış, rutin takiplerde istenen tetkikler yaptırılmıştır.
-    Kordon dolanması, genellikle birden ortaya çıkar, hiçbir belirti vermeyebilir.
-    Doğum sonrası parça kalma, az da olsa görülebilen sorunlardandır. Komplikasyon olarak kabul edilmektedir. Takip ile kendiliğinden düşmesi beklenir. Sağlık sorunu yaratmadığı sürece müdahale edilmesi önerilmemektedir.
-    Bebeğinizin öldüğünü bildiğiniz halde diğer sağlıklı doğum yapan insanlarla aynı odada tutulmanız ile ilgili hastane başhekimliği uyarılmış, olanakların zorlanarak daha uygun koşullarda takibin sağlanması istenmiştir. Dr. ……….., doğum takibinin büyük kısmının doğumhanede olduğunu ifade etmektedir.”
şeklindeki Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeye, şikayetçi ……….. tarafından itiraz edildiğinin görülmesi üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15)“Mevzuatlarına uygun işlem yapılması” amacıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığıyla Odamıza iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ait Suç Duyurusu Raporu üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi amacıyla Dr. ……….. hakkında;
-    Endikasyon dışı ilaç kullanmak, önermek, gerçek dışı bilgi vermek, usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmamış ilaç önermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e, 5/m, 5/p, 4/b ve 3/e maddeleri ile oluşturulan HUB-2074-(G-6849) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine,  apartman asansörlerine asılan Özel ……….. Hastanesi’ne ait ilanlarda
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/e maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1073 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….. isimli şahsın başvurusu üzerine;
-    Hasta ………..’e yönelik tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek,
-    Hasta ve ailesini bilgilendirmemek,
-    Tıbbi kayıtları gerektiği gibi düzenlememek
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 3/e, 3/f maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2079-(G-6731) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

18)Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan raporda;
Görev yaptığı Özel ……….. Tıp Merkezi’nde 08.03.2012 tarihinde ……….. ve ……….. isimli SGK hak sahibi hastalara, hastaları görmeden reçete yazdığı, reçetede yer alan ilaçların kullandıkları ilaçlar olmadığı, reçete yazımı ile ilgili bilgileri olmadığı, reçetede yazılı ilaçları almadıklarının anlaşılması üzerine; dosya ile ilgili kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için
-    Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
-    Hastaları görmeden ilaç reçete ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,
-    Eczane görevlilerinin talebi ile gerçek dışı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek
İddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1978-(G-6267) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19)İşten atıldıkları için direnişte olan Avcılar Belediyesi işçilerinin, Odamızı ziyaret ederek ilettikleri dayanışma taleplerine karşılık, yürütülen dayanışma kampanyalarına 1000 TL bağışta bulunulmasına,

20)Samsun’da görevi başında uğradığı saldırıda yitirdiğimiz Dr. Aynur Dağdemir’i anmak üzere 25 Kasım 2016 tarihinde çeşitli hastanelerde basın açıklamaları yapılmasına, etkinliklerde kullanılmak üzere Dr. Aynur Dağdemir’in fotoğrafının olduğu tişörtler ve ozalitler hazırlanmasına,


Bu HABERİ Paylaş!