Aralık Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 2819

6 ARALIK 2016
1)Dr. Mohammed J.T. Abughalwa, Dr. Abdulkadir Koçer, Dr. Cahide Yılmaz, Dr. Osman Rodop, Dr. Leyla Bozkaya, Dr. Burçin İşcan, Dr. Emel Koçer, Dr. Müge Dolgun, Dr. Mesut Tül, Dr. Ömer Çakmakçı, Dr. Tülin Şenova, Dr. Mehmet Akif Sarıca, Dr. Faruk Akyıldız, Dr. Serkan Balta, Dr. Seyfullah Yaşar, Dr. Sare Güntülü Şık, Dr. Bilal Çetin, Dr. Aylin Korkmaz, Dr. Muhittin Çelik, Dr. Sevilay İpek, Dr. Tarık Ocak, Dr. Kıvanç Demir, Dr. Günay Güneş, Dr. Bousra Fatma Beıter, Dr. Ömer Bayrak, Dr. Yasin Koyuncu, Dr. Ahmet Yeşilyurt, Dr. Cahit Özlü ve Dr. Tayfun Acar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Feyzullah Kılıçlı, Dr. Şafak Metekoğlu, Dr. Ziya Ünlüsoy, Dr. Burcu Tufan Taş, Dr. Bahar Tüzün, Dr. Metin Mert, Dr. Utku Sarı, Dr. Kıymet Çoban, Dr. Halil Çiftçi, Dr. Kahan Başocak, Dr. Nursel Akar, Dr. Emrah Aydın, Dr. Ali Cüneyid İşeri, Dr. Selami Bayrakdar, Dr. Filiz Yılmaz Shahin, Dr. Arif Özdal Arslan, Dr. Mustafa Çiçek, Dr. Esra Kaya, Dr. Önder Sakin, Dr. Eylem Eşsizoğlu ve Dr. Mustafa Sadık Köroğlu’nun istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Diyarbakır Tabip Odası tarafından iletilen ………..’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak Dr. ………..’den 29.04.2015 tarih ve HUB/G-5458-227830 sayılı yazımız ve 02.09.2015 tarih ve HUB/G-5458-233714 sayılı yazımızla talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmemesi üzerine;
-    ……….. isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal ve h ata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
-    Çalışma adresini İstanbul Tabip Odası’na bildirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2055-(G-5458) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamızın yaptığı izlemeler neticesinde, Dr. ………..’e ait Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan görüntülerde,
-    Hasta fotoğraflarını kullanarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b ve 4/c maddesini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1078 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde, http://www.................com/ isimli web sitesinde yer alan bilgilerde,
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/g maddesini ihlal etmek,
-    Bildirimsiz serbest hekimlik yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/l maddesini ihlal etmek,
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1079 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, ekte sunduğumuz, Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinde “didemceranofficial” hesabında paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucunda,
-    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle etik ihlal yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/t maddesini ihlal etmek, reklamın yapılmasını sağlayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/c maddesini ihlal etmek
İddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2092-(G-6988) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda, ekte çıktısını sunduğumuz http://www. ………..  isimli web sitesinde yer alan bilgiler değerlendirilmiş,
-    http://www. ………..  sitesinde yer alan hasta görüntülü videolar ve hasta mektupları ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini,
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve faaliyet içinde olarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddelerini,
-    Meslek Odasına bildirim yapmadan serbest hekimlik yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a ve 4/e maddelerini
ihlal etmek iddiaları ile Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB_2097/G-7019),

8)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    ……….. isimli hastanın 02.04.2015 tarihli “burun ameliyatı”, “çene dolgusu” “örümcek ağı” ve “kaş asma” işleminde ve bu operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak / özensiz davranmak, tıbbi kayıtları tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f ve 4/t maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2090-(G-6773) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyasının Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Av. ………..’e ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6940 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme neticesinde şikayetçi vekiline iletilen;
-    “Radyoloji Uzmanı Dr. ………..’in raporu nedeniyle hasta ………..’in sağlığında olumsuz bir gelişme meydana gelmemiştir.
-    Radyoloji uzmanları, belirli parametreleri esas alarak kemik yaşı tayinini yaparlar. Bu tayin, bir tahmindir. Dr. ………..’in saptadığı bulgularla dosyada bulunan raporda yer alan kanaatini ifade etmesi, tıbbi hata ve ihmal/meslekte acemilik olarak görülmemektedir.  Raporu değerlendirecek kişi, hastanın asıl hekimidir.
-    Söz konusu incelemede hekim, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanıdır. Hekim, radyoloji raporu ile birlikte diğer bulgularına da bakarak tıbbi değerlendirme yapar.  Başvuruda başlayan incelemeye esas süreç de bu biçimde gelişmiş ve asıl değerlendirmeyi hastanın hekimi olan Dr. ………..  yapmıştır.”
şeklindeki değerlendirme yazısına Av. ………..’ün itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16 maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

10)Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler neticesinde; 1 Aralık 2015 tarihinde ……….. TV’de yayınlanan “………..” isimli TV programının 7. Bölümü’nde kamera önünde hastaya müdahale edildiğinin görülmesi üzerine;
-    Kamera önünde hastaya müdahale ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 5/c maddelerini ihlal etmek
İddiası ile Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1074 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1080 sayılı dosya görüşülmüş, Dr. ………..’ya ait sosyal paylaşım sitelerinde hasta fotoğrafını ismiyle birlikte yayınlayarak
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/c ve 5/c maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

12)www. ………...com isimli web sitesinde yer alan Dr. ………..’a ait tanıtım ve fotoğrafının üzerine tıklandığında ulaşılan ………...com isimli web sitesinin değerlendirilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-1081 sayılı dosya değerlendirilmiş; ayrıca Oda kayıtlarının incelenmesi sonucunda Dr. ………..’nun 06.04.2016 tarihinde Sakarya Tabip Odası’na naklinin yapıldığı, ilgili web sitesinde muayenehane adresi olarak verilen ……….. adresinde çalıştığına ilişkin bilgiye rastlanmadığı görülmüş,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve iki ilde muayenehane açmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a, 4/b, 4/c ve 5/d maddeleriyle
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

13)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen İnceleme Raporu görüşülmüş olup,
    Kişileri bizzat muayene etmeden haklarında “Sürücü olabilir” raporu düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile Dr. ………..,
    Mesul Müdür olarak, kurumunda görev yapan hekime, kişileri bizzat muayene etmeden “Sürücü olabilir” raporu vermesini sağlayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g,  4/p, 4/v, 5/g ve ve 7. Maddeleri ile Dr. ………..
hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2098/G-7013),

14)Yalova Çevre ve Şehircilik  Müdürlüğü’nün 01.12.2016 tarihli daveti üzerine Tıbbi Atık ve Bertaraf Ücretlerinin Belirlenmesi amacıyla 13.12.2016 tarihinde Yalova’da yapılacak toplantıya Özel Hekimlik Komisyon Yürütme  Kurulu’nun önerisiyle İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Uz.Dr. Doğan Erkırlı’nın katılmasına,

15)14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Odamız evsahipliğinde yapılacak olan “Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Sempozyumu” başlıklı uluslararası katılımlı toplantı için Vizyon Simultane Çeviri sistemlerinin teklifinin kabul edilmesine,
27 Aralık 2016 Salı akşamı üyelerimizin davetli olacağı bir yeni yıl etkinliğinin Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda gerçekleştirilmesine,
Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik hastane toplantılarını görüşmek üzere Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterlikleriyle görüşmeler yapılmasına, bu kapsamda ilk ziyaretin 21 Aralık 2016 Çarşamba günü 14.30’da Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Erol Kısmet ile gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muzaffer Başak’ın sorumlu olmasına,

16)İstanbul Tabip Odası kiracılarına yönelik 2017 kira artış oranının % 2 olarak belirlenmesine,


13 ARALIK 2016
1)Dr. Mürteza Aktaş, Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Ahmet Güven, Dr. Dursun Akbay, Dr. Mustafa Çakar, Dr. Reha Erkoç, Dr. Mohammadreza Faghıhmıyardan, Dr. Mehmetali Çıkrıkçıoğlu, Dr. Faruk Çavdar, Dr. Kenan Koç, Dr. Murat Eroğlu, Dr. Hakan Akın, Dr. Murat Beğenik, Dr. Shkelqım Hoxha, Dr. İlkay Koç, Dr. Buket Keser, Dr. Emel Yurdakul Sıkar, Dr. Oğuz Yaşar, Dr. Murat Beyaztaş, Dr. Kahraman Ahmet Salih Emri, Dr. Emin Ertuğrul Tepebaşılı, Dr. İsmail Aydın Erden, Dr. Murat Yıldırım, Dr. Hakan Balıbey, Dr. Hüseyin Beğenik ve Dr. Ramazan Polat’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Nevin Kuyumcu, Dr. Arslan Ümit Giray Dr. Metin Meriçli, Dr. Nurgün Güher, Dr. Fatma Ümran Uysal, Dr. Hak Celal Ulaşoğlu, Dr. Malik Türkay Esin, Dr. Başaran Külekçi, Dr. Yıldırım Temir, Dr. Fulya Uğurlu Baturay, Dr. Murat Sait Seçkin, Dr. Eylem Efe, Dr. Banu Rezzan Özkan Karadağ, Dr. Sümeyye Koç, Dr. Gönül Kotil Aslan, Dr. Murat Uğurtan Bektaş, Dr. Özlem Erişmiş Erden, Dr. Mehmet Yamak, Dr. Nilgün Harputluoğlu, Dr. Ayhan Yıldırım, Dr. Elif Baran, Dr. H.Murat Akgül, Dr. Hacı Ömer Sağır, Dr. Mehlika Ungan, Dr. Pırıl Koçak, Dr. Yusuf Doruk Bilgili ve Dr. Vildan Yavuz’un istifalarının kabulüne,

3)Av. ……….. tarafından ……….. ve ………..’a vekaleten
İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l ve 4/c
maddelerini ihlal etmek iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1992-(G-4645) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili Onur Kurulu’nun 06.12.2016 tarihli toplantısında alınan kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup,
-    Radyoloji Uzmanı olarak Pankreas CA hastasını tedavi etmek, tıbbi hata ve ihmal yapmak iddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile de Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına

4)Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Mütaveffa ………..’in teşhis, tedavi, müdahale ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulana HUB-2031-(G-6063) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Dr. ………..’ya ait facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin incelenmesi sonucunda oluşturulan HUB/R-1083 sayılı dosya görüşülmüş; söz konusu sosyal paylaşım sitesinde hasta fotoğraflarını isimleriyle birlikte yayınlayarak
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/c ve 5/c maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

6)Odamıza ……….. ve ……….. vekilleri Av. ……….. ve Av. ……….. tarafından yapılan ve ekte örneği sunulan başvuru üzerine;
16.12.2012 tarihinde muayene ettiği hasta ………..’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek
    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddelerini ihlal etmek,
    Tıbbi kayıtları gereken özenle düzenlemeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1981-(G-3881) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili Onur Kurulu’nun 06.12.2016 tarihli toplantısında görüşülen karar üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, Onur Kurulunun talebi üzerine
-    ………..’in 20.06.2016 tarihli muayene ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak, hastaya tıbbi yaklaşımda özensiz davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini
ihlal etmek iddiasıyla Dr. ………..’ın da soruşturmaya dahil edilmesine,

7)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, ekte örneği sunulan Sabim başvuruları üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    Uygun olmayan alanlarda hastaları muayene etmek, hasta yönlendirmek, haksız rekabet yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/f maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2099/G-6201),

8)Odamıza T.C. TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası tarafından iletilen başvuru ve ekleri görüşülmüş,
-    Eczacı ………..’a hakaret etmek, fiili saldırıda bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 5/a ve
-    -Hastaları belirli bir eczaneye yönlendirmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/i maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2100/G-6418),

9)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, talep edilen hasta kayıtlarının ve hastayı takip eden hekim bilgilendirmesinin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine,
başvurunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için gereken tıbbi kayıtları talep edilmesine karşın İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmemesi nedeniyle Dr. ……….. hakkında;
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/o maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB_2101-(G-6499),

10)BİMER hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş,
-    1967 doğumlu ………..’ya 2016 yılında “tüp bebek tedavisi” uygulayarak etik ihlalde bulunmak, uygulama sonuçları ile ilgili yeterli düzeyde bilgilendirmede bulunmamak, tıp dışı haksız kazanç temin etmek iddialarıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/f, 4/s ve 5/t maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2102 /G-6864)

11)Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’ye ait başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-7007 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, ………..’nin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12)Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na ait Suç Duyurusu Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine, oluşturulan HUB-2053-(G-6749) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; Onur Kurulu’nun 22.11.2016 tarihli toplantısında alınan karar üzerine
-    ……….. isimli hastanın sağlık durumu elvermediği halde, elektif koşullarda yapılması gereken ameliyatını uygun olmayan zamanda yapmak iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………..’ın da soruşturmaya dahil edildiği, iddialarla ilgili Dr. ………..’ın yazılı savunmasını gönderdiği ve dosyanın tamamlandığı görülerek Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda; 07.07.2015 tarihinde Twitter isimli sosyal ağda yer alan @……….. adresinden “çocuklara sinir sistemi ve bağışıklığın tam gelişmemiş olduğu 2 yaşından önce aşı yapılması doğru değildir…” içerikli ileti görüşülmüş, aynı içerikli başvurunun disiplin işlemleri yönünde değerlendirilmesi amacıyla TTB Merkez Konseyi tarafından da Odamıza iletildiğini görülmüş olup, konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
-    Topluma yönelik bilimsel olmayan önermelerde bulunarak, halk sağlığına zarar verici duyurular yaparak ve bu yolla etik ihlal yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7 maddeleri ile 6023 sayılı TTB Kanunu’nun 39. Maddesi gereği
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2103/G-5840),

14)Odamıza yapmış oldukları başvurulara istinaden; Dr. Buse Çağla Arı, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, Dr. Coşkun Canıvar, Dr. Oktay Şahin, Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Dr. Mehmet Fethi Bozçalı, Dr. Ebru Yılmaz, Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Salih Günbeği, Dr. Selçuk Erez, Dr. Burcu Bakar, Dr. Emre Yalçınkaya, Dr. Mehmet Demirel, Dr. Çağla Demir, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, Dr. Heval Taner, Dr. Handan Çoban Binboğa, Dr. Mesut Fatih, Dr. Abdullah Altıok, Dr. Füsun Erdenen ve Dr. Ömer Eşki’ye hukuki destek verilmesine,20 ARALIK 2016
1)Dr. Zekai Avcı, Dr. Mustafa Demirol, Dr. Mehmet Toksöz, Dr. Ahmet Kahraman, Dr. Ekin Meşe Say, Dr. Ebru Çelik, Dr. Nurullah Yılmaz, Dr. Seçil Yüksel, Dr. Mürsel Haspulat, Dr. Ceren Şibka Sayar, Dr. Uğur Karapınar, Dr. Namık Özmen, Dr. Murat Şereflican, Dr. Selim Boynueğri, Dr. Emrullah Solmazgül, Dr. Hüseyin Simavlı, Dr. Nihat Turan, Dr. Atacem Mert Aytekin, Dr. Ayşegül Eriş, Dr. Ümit Yaşar Tekelioğlu, Dr. Mehmet Güngör Kaya, Dr. Gülay Aydın Tireli, Dr. Mustafa Köse, Dr. Tuğba Feryal Yıldız ve Dr. Tarık Can Özel’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Mustafa Ahmet Afacan, Dr. Mehmet Doğan, Dr. Çiğdem Çelik, Dr. Kenan Başaran, Dr. Hakan Ünlü, Dr. Handan Rodop, Dr. İbrahim Uygun, Dr. Halime Özlem Keleşer Bursel, Dr. Burak Kömürcü, Dr. Mehmet Ali Tarım, Dr. Müjgan Tuna, Dr. Ercan Serhat, Dr. İrfan Fırat, Dr. Hüseyin Zengin, Dr. Handan Sağlam, Dr. Nilgün Mesci, Dr. Mehmet Uğur Turhan, Dr. Özlem Yazar, Dr. Lale Yoldaş Zengin, Dr. Refia Gözdenur Savcı, Dr. Barbaros Şahin Karagün ve Dr. Rabia Yeşil’in istifalarının kabulüne,

3)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru ve raporları üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastayı muayene etmeden Adli Rapor düzenlemek
iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/u, 5/g, 5/s maddeleri ile Dr. ………..  hakkında oluşturulan HUB-2043-(G-6748) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-6301 sayılı dosya görüşülmüş olup,  dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme neticesinde şikayetçiye iletilen;
-    “Diyabetik retinopati tedavisi için “intravitreal enjeksiyon” önerildiği ancak kabul etmeyerek “teleskopik gözlük” talep ettiğiniz,
-    Teleskopik gözlük ile de görmenin düzelmeyeceğinin söylendiği
tıbbi kayıtlarda yer almaktadır.
-    Özel bir nedeni olmadığı sürece, takibiniz için bir kuruma devam etmeniz bu kurumun Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Üniversite Hastaneleri Göz Anabilim Dalı olmasını tercih etmenizi ve tedavi için hekimlere güvenmenizi, onların uyarı ve önerilerine göre hareket etmenizi öneririz.”
şeklindeki değerlendirmeye, şikayetçi ………..’nin itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş; 08.07.2015 tarihinde muayene ettiği hasta ………..’a yönelik, hekimliğe yakışmayan söz ve davranış içinde olduğu, belirli bir inanç grubuna yönelik zemmedici ifadeler kullanarak ayrımcılık yaptığı iddiaları üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına HUB-2105-(G-5887)

6)Oda Başkanlığına ……….. vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1368-(G-2415) sayılı soruşturma doyası görüşülmüş; söz konusu dosya ile ilgili olarak, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 17.04.2012 tarihli CEZAİ BİR İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞI kararının, TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 10-11-12 Mayıs 2013 tarih ve 2013/03-43 sayılı kararı ile onandığı, ancak, T.C. Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından kararın bozulduğu, bu nedenle dosyanın, Onur Kurulu’nun 06.12.2016 tarihli toplantısında yeniden değerlendirildiği ve verilen karar ile birlikte Yönetim Kurulumuza iletildiği görülerek, söz konusu karar doğrultusunda;
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz uygulamalar yapmak/tıbbi kayıtlarda tahrifat yapmak
iddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

7)Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
Dr. ……….. hakkında,
-    ……….. isimli hastanın tıbbi değerlendirmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek;
Dr. ……….. hakkında,
-    04.09.2016 tarihinde Acil Poliklinikte muayene ettiğiniz hasta ………..’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak ;
Dr. ……….. hakkında,
-    04.09.2016 tarihinde değerlendirdiğiniz hasta ………..’ın filmlerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-2104/G-6987),

9)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’ye ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında;
-    Hasta ………..’nin tedavisinde ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2106/G-5304),

10)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’ ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında;
-    Hasta ………..’a katarakt olmadığı halde katarakt teşhisi koyarak gerçek dışı teşhis koymak, gerçek dışı teşhis ile ameliyat önermek iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. maddesi ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. maddeleri ile
soruşturma açılmasına(HUB-2107/G-7020)

11)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya, görüşülmüş, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında;
-    Hastaya endikasyon dışı işlem yağmak,
-    Yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek,
-    Gerçek dışı umut doğmasına neden olmak
iddialarıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/s ve 7.  maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2108/G-7028),

12)Hekimlik uygulamaları açısından değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, ilgi yazımızla talep edilen belge/bilginin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine; dosyanın Onur Kurulu tarafından karara amacıyla Dr. ……….. hakkında;
-    ………..’a yönelik lazer epilasyon işleminde tıbbi hata ve ihmal yapmak, lazer uygulaması sonucunda ortaya çıkan sorunların tedavisinde özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve
-    Lazer epilasyon uygulamasını hekim/sağlık personeli olmayan kişilere yaptırmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddeleri ile soruşturma açılmasına(HUB-2019/G-5994),

13)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan Özel ………..  Hastanesi’ne ait SMS mesajların incelenmesi üzerine,
-    Reklam yapmak, haksız rekabet yapmak, tıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1077 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup; etik olmayan ve tanıtım ile ilgili kurallara aykırı tanıtım yapıldığı görülmekle; başhekimlikten yapılan açıklamada kısa bir dönem yapılan bu tür tanıtımların daha sonra yapılmadığı ifadesi, tanıtım ve bilgilendirme kurallarına uyulacağı taahhüttü olarak kabul edilerek, kovuşturma açılmasına yer olmadığına, tanıtım ve bilgilendirme konusunda etik ve yasal kurallara özen gösterilmesi uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14)Meslek odamız tarafından 06.01.2015 tarih ve 222584 sayılı yazımız ile Özel ……….. Tıp Merkezi’nde çalışmış ve ücretlerini alamamış Dr. ……….. ve Dr. ………..’ın başvuruları aktarılmış, adı geçen hekimlerin ücret alacaklarının ödenmesi ile Odamıza bilgi verilmesi istenmiş; Merkez mesul müdürü Dr. ……….. tarafından ise 22.04.2015 tarih ve 2015/84 sayılı yazı ile cevap verilmiş ve adı geçen hekimlerin tüm alacaklarının kendilerine ödendiği bildirilmiş; Ancak Dr. ……….. tarafından 03.07.2015 tarihinde meslek odamıza yeniden başvuruda bulunarak, merkez mesul müdürlüğünün verdiği cevabın gerçeği yansıtmadığı, ücret alacağının önemli bir kısmının ödendiği, ancak 1.665-TL’nin halen ödenmediği bildirilerek şikayette bulunulması üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve 15.07.2015 tarih ve HUB/G-5847-231739 sayılı yazımız ile talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Meslektaşlarına karşı deontoloji kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-2110 /G-5847)

15)14 Mart Tıp Haftası kapsamında gerçekleştirilecek psikodrama etkinliği kapsamında Odamız üyesi hekimlerin görev üstleneceği psikodrama çalışmaları için “Tiyatro Boyalı Kuş”tan profesyonel eğitici desteği alınmasına,


27 ARALIK 2016
1)Dr. Kamil Başköy, Dr. Ahmet Gürbüz, Dr. Emine Demet Demiray Zelveci, Dr. Fatih Mehmet Bingöl, Dr. Ahmet Temiz, Dr. Mücahit Yarar, Dr. Burçak Gümüş, Dr. Fatih Kantarcı, Dr. Erkam Kömürcü, Dr. İrem Yaluğ Ulubil, Dr. Gökay Kılınçkıran, Dr. Zeynep Sarıkaya, Dr. Yurdanur Yıldırım, Dr. Tuğba Sevinç Gamsız, Dr. Mustafa Levent Erton, Dr. Yavuz Uyar, Dr. Hüseyin Onur Sıldıroğlu, Dr. Belma Doğan Güngen, Dr. Türkan Yiğitbaşı, Dr. Gizem Yeniyurt, Dr. Ali Korkmaz, Dr. Zeynep Serpil Bozdağ, Dr. Halit Özkaya, Dr. Abdurrahman Dağcı, Dr. Engin Ulukaya, Dr. Fatma Erdem, Dr. Meryem Iraz, Dr. Ömer Bağcılar, Dr. Elif Altınay Kırlı Egemen, Dr. Teoman Akçay, Dr. İstemi Serin, Dr. Fatih Mehmet Adıbelli, Dr. Ali Levent Işık ve Dr. Çetin Yılmaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Cemalettin Davutoğlu, Dr. Fevziye Merih Eryavuz Sarıdoğan, Dr. Özcan Pehlivan, Dr. Nejla Seçkin, Dr. Dündar Yazoğlu, Dr. Nalan İpek, Dr. Luset İnce Koparan, Dr. Can Bora Atikol, Dr. Mehmet Turhan Özbilen, Dr. Remzi Tınazlı, Dr. Mücahide Esra Koçoğlu, Dr. Hasan Koçoğlu, Dr. Eyüp Varol, Dr. Mehmet Özkökeli, Dr. Serpil Mimir, Dr. Ali Fidan, Dr. Gonca Özgün, Dr. Kıvanç Işık, Dr. Mehmet Kalkan, Dr. Pınar Tonbaklar, Dr. Hatice Özkök, Dr. Özlem Demir, Dr. Mehmet Ertürk, Dr. Aliye Balkan Özmen, Dr. Ziyadeddin Hastürk, Dr. Mine Özütemiz, Dr. Nurşen Eylem Akkaya, Dr. Demet Tekcan, Dr. Suzan Hatipoğlu Akpınar, Dr. Aslı Mutlu, Dr. Vazir Akber Şirzai, Dr. Derya Köse, Dr. Nurgul Naurzvaı, Dr. Özer Oktay, Dr. Pınar Beyaz, Dr. Ayşe Cansızoğlu, Dr. Saide Ertürk ve Dr. Reona Takahashi’nin istifalarının kabulüne,

3)Odamıza hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, ekte örneğini sunduğumuz ……….., ……….. ve ……….. vekili Av. ………..’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ……….. hakkında,
-    Müteveffa hasta ………..’ın endikasyonunda ve ameliyat öncesi hazırlıkta tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7, maddeleri ile
-    Tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
-    Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesi ile
Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında
-    Yeterli ve gerekli düzeyde tetkik ve muayene yapmadan ameliyata onay vermek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. maddeleri ile
Soruşturma açılmasına (HUB-2111 G/5637)

4)Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’ın başvurusu üzerine;
Dr. ……….. hakkında
-    ……….. 02.01.2015 tarihinde çekilen Akciğer PA grafi değerlendirmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p ve
Dr. ……….. hakkında,
-    02.01.2015 tarihinde muayene ettiği hasta ………..’ın teşhisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddeleri ile
oluşturulan HUB-2075-(G-5802) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-6710 sayılı dosya görüşülmüş, şikayet başvurunda dile getirilen tıp dışı, uzmanlık dışı etkinlik ve hekim olmayan kişinin hekim gibi muayene etmesi konularında bir kanıt bulunamaması nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına ancak; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak hekimlik faaliyeti içinde olan ve ismi ile bilinen Dr. ………..’in, aynı mahalde “………..” adı ile tıp dışı bir etkinlik içinde olması uygun görülmemiş olup,  Dr. ………..’e tıp hizmeti verilen mahalde tıp dışı faaliyetlerine son vermesi uyarısı yapılmasına” ,

6)“Şehir Hastaneleri” konusunda yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alabilmek amacıyla bir panel toplantının 2 Mart 2017 tarihinde Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda yapılmasına, toplantıya konuşmacı olarak Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker ile CHP Mersin Milletvekili Dr. Aytuğ Atıcı’nın davet edilmesine, toplantı moderatörlüğünü Sağlık Politikaları Komisyonu’ndan Dr. Güray Kılıç’ın yapmasına,


Bu HABERİ Paylaş!