Şubat Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 3444

02 ŞUBAT 2016

1) Dr. Adnan Gül, Dr. Dilşad Koca, Dr. Esengül Kayan, Dr. Tolga Öztürk, Dr. Aslan Aykut, Dr. Şerife Ayşen Helvacı, Dr. Seyfettin Özvural, Dr. Haluk Esgin, Dr. Ali Özer, Dr. Hasan Demirhan, Dr. Esin Özlem Atmış, Dr. Rabia Zehra Bakar, Dr. Erdinç Çavuş, Dr. Nuri Volkan Keske, Dr. Serhat Aydın, Dr. Sinem Cömert, Dr. Eyyüp Süer Timur, Dr. Bahar Tezcan ve Dr. Rıdvan Sami Acar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Nadire Ayşe Berker Yalçın, Dr. Mithat Selim Yalçın, Dr. Nursel Büyük, Dr. Seda Deniz, Dr. Mehmet Salih Akçakaya ve Dr. Leyla Yavuz’un istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5332 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, 

- Dr. ……’nun yazısında teşbih ve istiarelerle örülmüş retorik bir dil kullandığı, yazısında sık sık metafor yaptığı, yazı bütünüyle değerlendirildiğinde; hakaret ve küçümseme amacı gütmediği; 

- Dr. ……’ın ise Dr. ……’nun yazısı nedeniyle savcılığa ihbarda bulunduğu, bu tutumun deontolojiye ve örülmeye çalışılan “hekimler arası iyi ilişki” anlayışına uymadığı ancak bu tavrın soruşturmaya ve kovuşturma açılmasına neden olarak kabul edilmediği sonucun varılarak; 

- Hekimler arası iyi ilişkilerin, hekimliği ve sağlık alanını yücelteceği, aramızdaki sorunların çözülmesi için öncelikle, hukuki düzenlememelerimizde yer aldığı üzere, meslek odası hakemliğinde sonuca bağlanması yolunun izlenmesinin en doğru ve uygun yol olduğunun hatırlatılmasına,

 

4) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ve ekinde yer alan …… Dergisi’nin Eylül-Aralık 2015’te yayınlanan 10. sayının 15. sayfasındaki Dermatoloji doktorları Dr. ……  ve Dr. ……’in “neştersiz güzellik” başlıklı yazısında kullanılan fotoğraf değerlendirilmiş, 

- Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek,

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1028),

 

5) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan “Eksik Dişiniz Kalmasın!” konulu cep telefonlarına gönderilen duyurunun değerlendirilmesi üzerine, 

- Söz konusu duyuru ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1031 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda, başvuru konusunun Onur Kurulunca karar bağlanması için,

- ……’a yönelik muayene, müdahale, takip ve bilgilendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek ve bu yol ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. maddelerini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1974-(G-4412) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

09 ŞUBAT 2016

1) Dr. Zülküf Işık, Dr. Emre Salabaş, Dr. Yunus Güral, Dr. Müge Emeksiz, Dr. Hüseyin Rahmi Başaran, Dr. Mehmet Ali Köseoğlu, Dr. Timor Bigmurad Omar, Dr. Yeşim Öktem, Dr. Semra Uysal, Dr. Mustafa Solak, Dr. Serdar Şirazi, Dr. Ayşe Şeyma Tezcan, Dr. Yılmaz Uzun, Dr. Meltem Akkoyunlu, Dr. Emine Meral Ünlü, Dr. Selver Ametoglou, Dr. Yavuz Aydın, Dr. Selma Sancar, Dr. Nülifer Kılıç Durankuş, Dr. Fesih Kara, Dr. Ferit Durankuş, Dr. Sinem Acar, Dr. Hüseyin Yavuz Şahin, Dr. Seda Günhar ve Dr. Ali İnal’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ali Salabaş, Dr. Mebrure Nuray Baysal, Dr. Süheyla Keser, Dr. Osman Şevket ve Dr. Fatih Gürsoy’un istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, sahibi ve genel koordinatörü olduğu Özel ……’de

- Tabip Odası’na bildirimde bulunmadan serbest hekimlik yapmak,

- Dr. ……’ın İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan hekimlik yapmasına olanak sunmak,

- Ekte örnekleri sunulan ilan ve poster ile haksız rekabet yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/e maddesini ihlal etmek,

- Poster içeriği ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

- ……  isimli web sitesinde “Hasta Deneyimleri” sayfasında hastaları kimlikleri belli olacak şekilde göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında ve 

- Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak,

- Ekte örnekleri sunulan ilan ve poster ile haksız rekabet yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/e maddesini ihlal etmek,

- Poster içeriği ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

- ……  isimli web sitesinde “Hasta Deneyimleri” sayfasında, hastaları kimlikleri belli olacak şekilde göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1024 soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 09.02.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında;

- ……’ın takibinde tıbbi ihlal ve hata yaparak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek 

iddiasıyla oluşturulan HUB-1979-(G-6058) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Basında yer alan haberler üzerine temin edilen iddianamenin değerlendirilmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

- Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1966 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

- …… isimli hastanın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, bilgilendirmede yetersiz kalmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1896-(G-5317) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

16 ŞUBAT 2016

1) Dr. Paşa Dağıstanlı, Dr. Sancar Eminoğlu, Dr. Mehmez Gözlügöl, Dr. Ramazan Oğuz Aslan, Dr. İbrahim Aktaş, Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu, Dr. Asuman Yeni, Dr. Yadigar Yılmaz, Dr. Mehmet Kadri Toy, Dr. Şiran Keske, Dr. Serkan Bayil, Dr. Hayriye Nilgün Güvener Demirağ, Dr. Turan Özağca, Dr. Kırdar Güney, Dr. Sinan Eroğlu, Dr. Derya Özden Omaygenç, Dr. Kemal Topaloğlu ve Dr. Ayşe Okumuş’un üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Vildan Kılıç Yılmaz’ın istifasının kabulüne,

 

3) Odamıza iletilen ve ekte örneği sunulan ……’e ait başvuru görüşülmüş

olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. …… hakkında;

- 19 Şubat 2013 tarihinde gözaltına alınan …… ’den “Zorla vücuttan biyolojik örnek alma” işleminde yer almak, bu işleme tanıklık etmek, hekim olarak işlemin zorla yapılmasına engel olmamak, suç oluşturan fiili Adli Makamlara ihbar etmemek ve bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/s ve 5/t maddelerini ihlal etmek 

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1897/G-6434),

 

4) Dr. ……’ın, İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, hakkında yürütülen bir soruşturmada inceleme raporu düzenleyen Dr. ……’ın, kasıtlı olarak savunmalarını dikkate almadığını, kendisini suçlu göstermek için düzenlediği raporda subjektif ve çelişkili değerlendirmelerde bulunduğunu iddia ederek, söz konusu tutum ve davranışların soruşturulmasını talep etmesi üzerine Yönetim Kurulumuzca inceleme başlatılmış; Dr. ……’ın başvuru ekinde, şikayetine konu olan inceleme raporunda Dr. ……’ın “inceleme sonucunda Dr. …… ’ın mesai saatlerini organize ve verimli kullanamaması sonucunda görevinin yerine getirilmesinde kusurlu davranmıştır.” kanaatini ifade ettiğinin görülmesi üzerine, başvuru ve ekleri, konu ile ilgili deney ve tecrübesi olan, aynı alanda çalışan bir uzmana bilirkişi olarak değerlendirmesini almak üzere iletilmiş ve bilirkişi görüşü alınmış olup, bilirkişi görüşü, başvuru ve ekleri ile birlikte değerlendirildiğinde;

- …… Hastalıkları Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’na gelen materyallerin incelenmesinde gecikmeler yaşandığı, bu gecikmelerin nedeninin inceleme raporu ile sorgulandığı ve hekimin kusurlu görüldüğü,

- Dr. ……’ın …… Hastalıkları Hastanesi’nde tek Patoloji uzmanı olarak görev yaptığı, gecikmelerle ilgili bazı önerilerde bulunduğu, ancak hastane yönetiminin bu önerileri değerlendirmek ve sorunun muhatapları ile ortak çözüme kavuşturmak yerine disiplin işlemi yoluna başvurduğu,

- İnceleme raporunda hekimin kendi kanaatini ifade ettiği, kasıtlı/yanlı olduğu gösterilemediği sürece, kanaat ifadesi nedeniyle inceleme yapan hekimin disiplin işlemine tabi tutulamayacağı,

- Dr. ……’ın inceleme raporunu kaleme alırken kasıtlı/yanlı olduğunu gösterir somut bir kanıtın bulunmaması nedeniyle disiplin soruşturması yapılmasına yer olmadığı, ancak bu tür raporların, farklı düşüncelerin tartışılmasına ve uygun çözüm yollarının bulunmasına katkı sağlama amacıyla kaleme alınmasının, sorunların çözümünde daha yapıcı etkisinin olacağı,

- İdarenin sorunu bilimsel temelde tartışıp çözmek yerine disiplin konusu yapmasının, tıbbi faaliyetler için kabul edilemez olduğu, 

- İnceleme raporunu kaleme alan Dr. ……’ın da sorunu bu temelde ortaya koymasının daha uygun olacağı 

kanaatine varılmıştır (HUB/G-5419)

 

5) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi için Dr. …… hakkında

- ……’un 03.09.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde gerçekleşen doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensiz davranmak nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi gereğince 

soruşturma açılmasına (HUB-1988/G-6060),

6) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ihbar yazısında,

- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne / İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapmaksızın muayenehane açtığı,

- Tabelasında “Ağrı Kliniği” ibaresinin bulunduğu

bilgisinin yer alması üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için,

- Uzmanlık dışı tanıtım yapmak,

- Muayenehaneye “Ağrı Kliniği” tabelasını asarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesine aykırı davranmak,

- İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gerekli yasal bildirimleri yapmadan muayenehane açarak 1219 sayılı Yasa’nın 5. maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan ve 17.11.2015 tarihinde Onur Kurulu’na sevk edilen HUB-1944-(G-5028) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun 09.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, söz konusu karar doğrultusunda

- Tabelada “Ağrı Kliniği” ifadesini kullanarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/j maddesini ihlal etmek,

- Hastalıkların tedavisinde bilimselliği kanıtlanmamış/bilimdışı yöntemeler uygulayarak/önererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l maddesini ihlal etmek

iddialarıyla da Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

7) Odamıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekinde yer alan Soruşturma Raporu’nun değerlendirilmesi üzerine, 

- Sahte reçete düzenlemek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğramasına neden olmak; hastayı muayene etmeden talebi olmayan hastada bulunmayan hastalıklar için majistral ilaç reçete etmek/ muayene edilen hastaya, hastada bulunmayan hastalıklar için majistral ilaç reçete etmek

iddialarıyla Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1900-(G-5783) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, suçlamaya esas reçete örneklerine ve hasta ve yakınlarının ifadelerine (ve kendilerine) ulaşılamaması nedeniyle kararın verilemeyeceği sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

8) …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

       Dr. …… hakkında

- Asıl adı …… olan hekimi (Dr. …… olarak biliniyor) bildirim yapmaksızın hastanenizde çalışmasına olanak sunarak 6023 sayılı TTB Yasası’nın 5. maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,

Dr. …… hakkında

- Hasta ……’a yönelik anestezi işleminde özensizlik göstererek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 2. maddesini ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek

- Meslek Odasına bildirim yapmaksızın serbest hekimlik faaliyeti içine girerek 6023 sayılı TTB Yasası’nın 5. maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a maddesini ihlal etmek 

Dr. …… hakkında

- Hasta ……’un anesteziye bağlı geliştiği bilinen sağlık sorunlarının takibinde özensiz davranarak Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1990/G-4865),

 

9) Av. …… tarafından …… ve ……’a vekaleten İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş ve dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında

- Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l ve 4/c

maddelerini ihlal etmek iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1992/G-4645), 

 

10) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’in Özel …… Tıp Merkezi’ndeki doğumu ile ilgili dosya, görüşülmüş, Dr. ……’den talep edilen tıbbi kayıtların aradan geçen süreye rağmen Odamıza iletmemesi nedeniyle Dr. …… hakkında

- Hasta kayıtlarını usule uygun tutmayarak Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek

iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1993/G-4660),

 

11) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, 

- ……’ın 24.12.2013 tarihli operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerini ihlal etmek,

- Tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,

İddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1994/G-4962),

 

 

23 ŞUBAT 2016

1) Dr. Özgür İşgörücü, Dr. Teksin İşgörücü, Dr. Celal Gezer, Dr. Mukadder Ayşe Bilgiç, Dr. Hüseyin Dilek Tekyiğit, Dr. Endi Romano, Dr. Özgür Şencanlı, Dr. Necat İmirzalıoğlu, Dr. Esra Işıl Erel, Dr. Osman Yüksel Yavuz, Dr. Kebiret Gültop, Dr. Algun Tüfekçi, Dr. Bahruz Alıyev, Dr. Seyhan Hekimoğlu, Dr. Cemalettin Dost Zeyrek, Dr. Hakan Hüsrev Türkoğlu, Dr. Eugenıu Vıeru, Dr. Mühibe Sevim Kapucuoğlu ve Dr. Sedat Caner’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Faruk Halim Örge, Dr. Ogün Sezer, Dr. Semih Özdil ve Dr. Murat Sonkaya’nın istifalarının kabulüne, 

 

3) Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine oluşturulan dosya  değerlendirilmiş olup, bilirkişi tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri aradan geçen süreye karşın Odamıza iletmediğinin görülmesi nedeniyle 

kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,

- Hastanın aydınlatılmış onam belgesini düzenlemeyerek Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini ihlal etmek,

- Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,

- …… ’nın operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek 

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1989/G-5987),

 

4) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya ile ilgili olarak 

- Check-up kampanyası yapmak,

- Kişilere telefon ile ulaşılarak check-up kampanyasının duyurusunu yapmak ve bu yol ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8 ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 4/e maddelerini ihlal etmek 

iddiaları ile Dr. …… hakkında oluşturulan HUB -1970-(G-6246) sayılı soruşturma dosyası toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ile ekinde sunduğu “reçeteleri” ve Dr. ……’ın Odamıza ilettiği bilgilendirici açıklama ile ilgili kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

- Muayenehanede ticari ürünlerin satışına olanak sunmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,

- Muayenehaneden …… Hizmetleri adlı kuruluşun görevlisinin bulunmasına olanak sunmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek, hastaların bu laboratuvardan hizmet almasını zorlayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/i maddesini ihlal etmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1980-(G-6066) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya ile ilgili kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için 

- Bebek ……’un nazoduodenal sondasını taktıktan sonra guide’ını çıkarmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek 

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1972-(G-6261) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Özel …… Hastanesi’ne ait …… isimli web sitesinde yer alan 

“Türkiye’nin Sağlıkta İlk Mükemmeliyet Merkezi”

“…… ve Dünya7nın en iyi kanser merkezlerinden Memorial Sloan Kettering Cancer Center’ el ele”

“İleri Düzey Merkezlerimiz”

“Erkek hastalarda orta ve aşağı rektum kanseri tedavisinde kemoterapi sonrası yapılan Ropotik Cerrahi, Laparaskopik Cerrahiye göre daha başarılı sonuçlar veriyor.”

- İfadeleri ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek,

 

8) Hastalarının hikayelerinin yer aldığı sayfalar ile cerrahi uygulama görüntüleri ile

- Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek,

- Hastaları kimlikleri belli olacak şekilde göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1032 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine 

 

9) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1035 sayılı dosya görüşülmüş olup; “Özel …… Tıp Merkezi – İmplant” başlıklı broşürde

- Ticari bir ürünün tanıtımını yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d maddesini ihlal etmek

İddiasıyla Özel Uzmanlar Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

10) Odamıza …… öğrencisi …… tarafından yapılan başvuruda, 05.03.2015 gecesi …… Üroloji Kliniği’nde nöbetçi olarak bulunduğu sırada ……  tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle Yönetim Kurulumuz, başvurunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından karara bağlanmasını uygun görmüş ve bu amaçla 

- …… meslektaşına, eğitim sırasında gece nöbetinde cinsel tacizde bulunarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1991 /B-1003)

 

11) …… Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan ……  ve 49 arkadaşı tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen, “ Dr. ……’un kelepçeli olarak muayene yaptığı, bu uygulamayı kabul etmeyen kişilerin muayenesinin dahi yapılamadığı” iddialarını içeren başvurular üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, talep edilen açıklamanın alınmaması nedeniyle, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için Dr. …… hakkında,

- Tutuklu ve hükümleri kelepçeli olarak muayene etme ısrarında bulunmak, bunu kabul etmeyen kişilerin muayenesini yapmayarak sağlık hakkında erişmelerini engellemek ve bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/j, 5/t maddelerini ihlal etmek

İddialarıyla soruşturma açılmasına(HUB-1995/G-4556),

 

12) Odamıza iletilen ……’e ait başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında,

- …… ’in 10.03.2014-12.03.2014 tarihleri arası Özel …… Hastanesi takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerini ihlal etmek 

iddiasıyla hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-1996/G-4692),

 

13) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve ekte örneği sunulan ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, 

- …… isimli hastaya yönelik özel …… Polikliniği’nde 27.04.2015 tarihinde teşhis, takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yaparak bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerine aykırı davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1997/G-4946),

 

14) Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlere yönelik soruşturmalara karşı kaygılarımızı ve konuyla ilgili taleplerimizi iletmek üzere İstanbul Valisi’nin ziyaret edilmesine, ivedilikle randevu alınarak Oda Başkanımız ve Aile Hekimliği Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetle ziyaretin gerçekleştirilmesine,

 


Bu HABERİ Paylaş!