Mart Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 10877

01 MART 2016

1) Dr. Göksel Bacak, Dr. Süleyman Yedibela, Dr. Elifcan Zamur, Dr. Gülhan Özkanlı, Dr. Eren Vurgun, Dr. Etkin Gürcan, Dr. Bülent Hacıhamdioğlu, Dr. Ümit Ceylan, Dr. Ender Anılır, Dr. Ünal Sabancı, Dr. Çağrı Cumhur Gök, Dr. Sezgin Aksoy, Dr. Anar Alakbarov, Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Dr. Erol Kısmet, Dr. İlhan Öztürk, Dr. Kamıl Sharıfov, Dr. Osman Ekinci, Dr. Arzu Şentürk Arıtan, Dr. Bülent Raşit Tuncel, Dr. Müge Gökçe, Dr. Sevil Kuşku Kıyak, Dr. Osman Gazi Kıyak, Dr. Ümmühan Özkal, Dr. Pınar Atla, Dr. Başak Güler, Dr. Akçay Övünç Özön, Dr. Arif Cengiz Gültekin ve Dr. Hüseyin Anasız’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Şerife Atun, Dr. Seda Ülgen ve Dr. Erdinç Ceylan’ın istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-4637 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve iddia olunan fiil ile ilgili yeterli, kesin, inandırıcı kanıtlara ulaşılmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

4) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

- “Transseksüelite operasyonu için gerekli izin, onam ve rapor almadan operasyon yapmak”

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1963-(G-4340) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Hastanın aydınlatılmış onam belgesini düzenlemeyerek Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini ihlal etmek,

- Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,

- ……’nın operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek 

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1989-(G-5987) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen dosyanın değerlendirilmesi sonucunda,  

- Hekim ve sağlık görevlileri tarafından yapılması gereken tıbbi işlemi hekim ve sağlık görevlisi olmayan kişilere yaptırarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihmal etmek,

- Usulüne uygun aydınlatılmış onam belgesi düzenlemeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1973-(G-6286) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için,

- Gerçeğe uymayan rapor düzenleyerek Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddelerini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1985-(G-6297) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

08 MART 2016

1) Dr. Hasan Ali Aktolun, Dr. İkbal Fındık, Dr. Naciye Çiğdem Arslan, Dr. Ayşe Özpınar, Dr. Samet Murat Arslan, Dr. Orkhan Baıramov, Dr. İbrahim Avşin Öztürk, Dr. Salih Günbeği, Dr. Halil Polat, Dr. Emre Yılmaz, Dr. Arıunjargal Bayarsaıkhan, Dr. Hatice Bulut, Dr. Yavuz Arıkan, Dr. Engin Çetinkaya, Dr. Muhittin Canuygur, Dr. Ömer Pala, Dr. Kutalmış Albayrak, Dr. Muhammed Mert, Dr. Mehmet Baydar, Dr. Yakup Alpay, Dr. Ömer Faruk Yılmaz, Dr. Mustafa Çukurlu, Dr. Şuayıp Akıncı, Dr. Muhammed Bilal Kürk, Dr. Burçin Kepez Yıldız, Dr. Kadir İlker Yıldız, Dr. Bilge Özkan, Dr. Neşat Yıldırım, Dr. Erdem Örnek, Dr. Mehmet Coşkun, Dr. Hakan Bahar, Dr. Elvan Başak Usta, Dr. Ferhat Çekmez, Dr. Osman Onaç, Dr. Ali Öner, Dr. Süleyman Kasım Taş, Dr. Mehmet Selçuk Saygılı, Dr. Volkan Gür, Dr. İsmet Oral, Dr. Özgür İsmail Türk, Dr. Ahmet Danacı, Dr. Dinçer Çelik, Dr. Ahmet Özyazgan, Dr. Nizamettin Bucak, Dr. Ferit Kılıç, Dr. Ayça Kubat Küçükyurt, Dr. Mahmut Algül, Dr. Hüner Aydın, Dr. Pelin Çizmeci, Dr. Muhammet Coşkun Arslan, Dr. Kübra Özkaya, Dr. Kinyas Düşünmez, Dr. Olga Devrim Ayvaz, Dr. Fatma Merih Akpınar, Dr. Evren Akpınar, Dr. İlknur İnegöl Gümüş, Dr. Kaplan Baha Temizgönül, Dr. Gökhan Göktaş, Dr. Mustafa Alper İncesoy ve Dr. Mehmet İzgi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ahmet Hakan Dikener ve Dr. Mehmet Dayı’nın istifalarının kabulüne,

 

3) Hekimlik disiplin mevzuatı hükümleri gereği işlem yapılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen tutanak bilgisinin değerlendirilmesi üzerine 

 Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

 Haksız rekabet yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g maddesini ihlal etmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1984-(G-6329) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Sabim hattına …… tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosya, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

1. ……’ın doğumunda tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p maddelerini ihlal etmek,

2. Hastanın usulüne uygun aydınlatılmış onamını almayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini ihlal etmek,

3. Tıbbi kayıtları tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1986-(G-5993) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup;

- Bebeğinizin ayağında nekroze doku geliştiği anlaşılmaktadır. Bununu nedeninin, damar dışına kaçan sıvı olduğu düşünülmektedir. Bu durum komplikasyon olarak kabul edilmektedir. Komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmemektedir. Bu durumda hekimden beklenen, komplikasyonun tedavisi için gerekeni yapmasıdır. Bebeğinizi muayene eden hekim, başvurduğunuzda tedavi için plastik cerrahi polikliniğine yönlendirdiğini, bu polikliniğin hastanelerinde olmadığını ifade etmektedir.  Tedavi zaman alacaktır.

- Tedavi için farklı yol ve yöntemler kullanılabilir. Kızınızın iyilik halinin sağlanması için hekimlerin uyarı ve önerilerine zamanında uymanız, tedavi sürecinde ortaya çıkan tüm olumsuzlukları gecikmeksizin hekime iletmeniz çok önemlidir.

Yönündeki Yönetim Kurulumuzca yapılan bilgilendirmeye şikayetçi …… tarafından itiraz edildiği görülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB/G-6055),

 

6) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,

- Dr. …… ’a 03.01.2014 tarihinde …… Hastanesi Acil Polikliniği’ndeki tutum ve davranışları nedeniyle, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 3/e ve 4/t maddelerini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1998 /G-4578),

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla, Dr. …… hakkında

• Hasta ……’nın Özel …… Merkezi’nde yapılan operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak,

• Operasyon sonrası takip ve kontrolde özensizlik göstermek,

• Hastayı bilgilendirmemek/ yeterli düzeyde bilgilendirmemek

Özel Avrupa Göz Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında

• Reklam yapmak,

• Gerçek dışı bilgilerle tanıtım yapmak,

• Hasta yönlendirmek,

• Haksız rekabet yapmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1698-(G-4212) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Hekimlik mevzuatı hükümleri doğrultusunda işlem yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ait denetim raporunun değerlendirilmesi neticesinde; 

 Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 3/e ve 3/f maddelerini ihlal etmek,

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1982-(G-6335) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

15 MART 2016

1) Dr. Burcu Bakar, Dr. Murat Ertürk, Dr. Osman Nuri Özyalvaç, Dr. Elvin Tanrıverdi, Dr. Sıtar Hezer, Dr. Rahime Dicle Çetiner, Dr. Melike Yavuz, Dr. Esra Dağlı, Dr. Cansu Kılınç, Dr. Mehmet Zincirci, Dr. Selin Bayraktar, Dr. Nihan Altıntepe, Dr. Nafiye Yakışıklı Dumlu, Dr. Ahmet Okay Çağlayan, Dr. Emre Yalçınkaya, Dr. Mine Ergelen, Dr. Arash Taherı, Dr. Mustafa Gürkan Erdoğan, Dr. Murat Mehel, Dr. İbrahim Gün, Dr. Ebru Demet Aygıt, Dr. Ayfer Kara, Dr. Abdullah Özkaya, Dr. İlhan Aslan, Dr. Umut Can Durmaz, Dr. Yaşar İncekaya, Dr. Hatice Feyizi, Dr. Metin Dedeı Daryan, Dr. Zeynep Aksu Şit, Dr. Tuncay Karahan, Dr. Nilay Zorbalar, Dr. Doğukan Sökmen, Dr. Ümit Doğan, Dr. Bedriye Koyuncu Sökmen, Dr. Gamze Baş, Dr. Tolga Akkaya, Dr. Burçin Yıldırım, Dr. Nedim Uzun, Dr. Gamze Öztürk Karabulut, Dr. Korhan Fazıl, Dr. Sadi İzzettin Şahin, Dr. Muhammed Arif Kaya, Dr. Eren Özgür, Dr. Duygu Sevinç Acilli, Dr. Gulnara Allahverdıyeva, Dr. Rana Özcan, Dr. Nazım Nasuhbeyoğlu, Dr. İrem Nurşah Erat, Dr. Sultan Bent, Dr. Murat Saygı, Dr. Mevlide Şan, Dr. Gürhan Güreser, Dr. Ceylan Çolak, Dr. İhsan Yılmaz, Dr. İrem Bayram, Dr. Merve Esen Arslan, Dr. Irmak Tekeli, Dr. Emrah Şenol, Dr. Abdurrezak Bastem, Dr. Ali Ekrem Adıyaman, Dr. Adnan Haşlak, Dr. Ece Sağlam, Dr. Ali Çetinkaya, Dr. Melis Ünlü, Dr. Zeynep Ezgi Bal, Dr. Bülent Kadri Gültekin, Dr. İpek Buse Güzelce, Dr. Gamze Şimşek, Dr. Gülşah Öztürk, Dr. Ahmet Kırgız, Dr. Dilara Tekden Kırgız, Dr. Akif Kurtan, Dr. Mehmet Kılıç, Dr. Feyzi Kılıç, Dr. Volkan Kaya, Dr. Sertaç Alay, Dr. Macit Montazeri, Dr. Seda Mazmanoğlu, Dr. Yusuf Yıldırım, Dr. Nilgün Şenol Güler, Dr. Metin Çölgeçen, Dr. Dursun Murat Işık, Dr. Enes Özlük, Dr. Emre Aktepe, Dr. Ünal Can, Dr. Hilal Akgül, Dr. Hasan Özgen, Dr. Mehmet Akif Önalan, Dr. Ayşenur Önalan, Dr. Yüksel İçer, Dr. Dilek Yaşa, Dr. Zuhal Doğan Bektaş, Dr. Özlem Parlar ve Dr. İbrahim Aylak’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ahmet Salih Karamolla ve Dr. Zeynep Betül Eryılmaz’ın istifalarının kabulüne,

 

3) ……  tarafından yapılan başvuru üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle, başvurunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için

- Tıp öğrencisi meslektaşına, eğitim sırasında gece nöbetinde cinsel tacizde bulunarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1991-(B-1003) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu’nun 3 Nisan 2016’da düzenleyeceği Özel Hekimlik Çalıştayı’na İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliği yapmasına, çalıştayla ilgili yazışma ve duyuruların yapılarak etkinlik giderlerinin karşılanmasına,

 

 

22 MART 2016 

1) Dr. Yasemin Karaman Eren, Dr. Bahtiyar Hamit, Dr. Ali Demircan, Dr. İshak Sayğılı, Dr. Selim Kamil Barlas, Dr. Cabbar Tuğrul Günaydın, Dr. Ali İhsan Doğru, Dr. Mehmet Mahir Fersahoğlu, Dr. Yücel Özeren, Dr. Emrah Usta, Dr. Haluk Kılıç, Dr. Osman Özbal, Dr. Ahmet Demirok, Dr. Merve Taşyüz Polat, Dr. Umran Şumeyse Ertürk, Dr. Ali Rıza Gökduman, Dr. Muhammet Yıldız, Dr. Tuba Karataş, Dr. Hamit Emir, Dr. Bilge Şimşek Dinç, Dr. Emrah Güleş, Dr. Cihat Adın, Dr. Maruf Aggül, Dr. Mustafa Çakır, Dr. Ahmet Görkem Yasak, Dr. Arzu Yalçın, Dr. Artunç Kaan Turanoğlu, Dr. Mehmet Kıralı, Dr. Aslı Kıbrıs,  Dr. Abdullah Yiğit, Dr. Ömer Şensöz, Dr. Saim Acar, Dr. Muhammed Yaşar Sever, Dr. Erkut Karasu, Dr. Tijen Demirörs, Dr. Fulya Savran Turanoğlu, Dr. Erkal Erzincan, Dr. Emine Yağmur Atay, Dr. Ali Gökhan Bolluk, Dr. Fatma Ferda Verit, Dr. Sait Terzi, Dr. Feyzi Sinan Erdal, Dr. Engin Çapar, Dr. Mehmet Akkaya, Dr. Olcay Seval, Dr. Halit Gökalp Küçük, Dr. Serkan Aykut, Dr. Mustafa Sadık Köroğlu, Dr. Abdülhakim İbrahim Ulusoy, Dr. Merve Özata Ölmez, Dr. Tolgahan Atcı, Dr. Hüseyin Uzunağaç, Dr. Birhan Demirhan, Dr. Onur Yücesoy, Dr. Nilgün Şeşen, Dr. Fatih Mehmet Erkin, Dr. Yurdagül Çetin, Dr. Ahmet Öncül, Dr. Ajlan Uzunkol, Dr. Mehmet Fatih Keleş, Dr. Nilay Tuğba Baz, Dr. Semih Tek, Dr. Hatun Nurçin, Dr. Yılmaz Eren, Dr. Mehmet Akif Küçüksarı, Dr. Tuğrul Ergün, Dr. İbrahim Engin Kavak, Dr. Dicle Sırma, Dr. Yağmur Türkoğlu, Dr. Hakan Tezer, Dr. Zeynep Gör, Dr. Sevda Sağlampınar Karyağar, Dr. Ali Yüce, Dr. Türker Acehan, Dr. Ramazan Ersoy, Dr. Doğa Coşkun, Dr. Duygu Karahacıoğlu, Dr. Kübra Karanis, Dr. Bilal Arslan, Dr. Bekir Aktura, Dr. Figen Kahyaoğlu, Dr. Meriç Öcal, Dr. Seyda Kadir Meke, Dr. Esma Demirhan, Dr. Süleyman Semih Dedeoğlu, Dr. Muzaffer İnan, Dr. Ahmet Şener, Dr. Kutsan Çöktü, Dr. Erdal Hacıoğlu, Dr. Ezgi Kaygusuz, Dr. Elif Göknur Topçu, Dr. Ersin Şimşek, Dr. Ahmet Hasan Ergin, Dr. Karolin Ohanoğlu, Dr. Gamze Özgürhan, Dr. Canan Çalışkan Furtuna, Dr. Celal Akdemir, Dr. Gökhan Uğur, Dr. İbrahim Gezgel, Dr. Ahmet Oktay, Dr. Murat Göçgün, Dr. Çağcıl Yetim, Dr. Mehmet Akdağ, Dr. Ebru Gerçek Aktaş, Dr. Nezih Yıldız Alabeyoğlu, Dr. Lale Tolu, Dr. Atila Durmuş, Dr. Nurten Şahin, Dr. Maruf Çelik, Dr. Hakan Özbay, Dr. Ceren Gültekin, Dr. Ozan Başkurt, Dr. Niyazi İğde, Dr. Adnan Türk, Dr. Dilan İçar, Dr. Mehmet Ali Yılmaz, Dr. Mustafa Yerli, Dr. Ahmet Cem Esmer, Dr. Onur Üstün, Dr. Okan Övünç, Dr. Cemalettin Kaan Mansuroğlu, Dr. Barış Murat Ayvacı, Dr. Ayberk Dursun, Dr. Burcu Gürdemir, Dr. Tuğba Çakmakçı, Dr. Nazmiye Güçlü, Dr. Haluk Çabuk, Dr. Ecem Sevim Longur, Dr. Muhammet Türe, Dr. Abdullah Faruk, Dr. Dilara Ekici, Dr. Bahadır Danışman, Dr. Yusuf Özcan, Dr. Mehmet Özgür Niflioğlu, Dr. Ozan Özkaya, Dr. Yunus İmren, Dr. Deniz Turan, Dr. Serhat Korkmaz, Dr. Abdussamet Çelebi, Dr. Başak Coşkun, Dr. Buket Kanat, Dr. Alper Açıkgöz, Dr. Tahsin Olgun Bayraktar, Dr. Adem Karbuz, Dr. Deniz Tazeoğlu, Dr. Ege Ağırman, Dr. Mehmet Ersin Aynı, Dr. Başak Can, Dr. Yağmur Sever Fidan, Dr. Özlem Muratoğlu, Dr. Lokman Hekim Çevik, Dr. Mehmet Demir, Dr. Miray Korkmaz, Dr. Ümmühan Öncül, Dr. Buse Çağla Arı, Dr. Ebru Çelebi, Dr. Hilmi Gönen, Dr. Nazım Erkurt, Dr. Fırat Oyman, Dr. Ercan Özcan, Dr. Recep Ali Köseoğlu, Dr. Muhammed Uslu, Dr. Deniz Akan, Dr. Betül Sayan, Dr. Nurcan Sayğılı, Dr. Mehmet Mert Geres, Dr. İbrahim Tuncer, Dr. Serhat Dündar, Dr. Özlem Gül, Dr. Aykut Şahin, Dr. Gizem Dündar, Dr. İbrahim Uysal, Dr. Halil İbrahim Tekin, Dr. Özgür Genç, Dr. Ayşe Özdal, Dr. İnci Pınar Seçinti, Dr. Onur Yılmaz, Dr. Gürcan Doğukan Arslan, Dr. Mustafa İlteriş Bardakçı, Dr. Nur Alnıaçık, Dr. Betül Duran Özel, Dr. Rukiye Yıldırım, Dr. Selami Serhat Şirvan, Dr. Gönül Yıldırım Üretme, Dr. Neval Ateş, Dr. Ekin Revşan Parlak, Dr. Erdem Akbal, Dr. Leyla Teke, Dr. Vildan Yavuz, Dr. Fatma Doğan, Dr. Burçin Ağrıdağ, Dr. Evrim Özmen, Dr. İpek Çoban, Dr. Yunus Emre Taşbilek, Dr. Nursema Gürel, Dr. Senem Demir ve Dr. Gülhan Sağıroğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru nedeniyle,

- Meslektaşını zemmetmek, fotoğrafını yayınlayarak hedef göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1960-(G-6203) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……  savunmasında iddiaları kabul etmemekte ve şikayete konu sanal ortam haberlerinin kendisi ile ilgili olmadığını, sosyal hiçbir medya hesabını kullanmadığını ifade ettiğinin görülmesi üzerine, Dr. ……’nın savunmasının kabulüne ve kovuşturmaya yer olmadığına,

 

3) Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Suç Duyurusu Raporu”nu, ilgisi nedeniyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmesi üzerine,   kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;

- ……’i ağır bir vaka gibi göstererek gereğinden fazla küvezde tutarak Endikasyon dışı tıbbi işlem yapmak,

- Etik ihlalde bulunmak,

- SGK’dan haksız kazanç temin etmek,

- SGK’dan haksız kazanç teminine neden olmak, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemde bulunmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1959-(B-980) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza yapmış oldukları başvuruya istinaden Dr. Mehmet Yavuz Ceylan, Dr. Ümit Şair,  Dr. Onur Çeçen, Dr. Şule Bektaş, Dr. Gözde Apaydın, Dr. Fatma Yaman, Dr. Metin Günay,  Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Coşkun Canıvar, Dr. Duygu Tunçel, Dr. Kayıhan Tanju Özsönmez, Dr. Yurdagül Akın, Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Handan Çoban Binboğa, Dr. Mehmet Binboğa, Dr. Dilek Çağlar, Dr. Aysun Yamak, Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Emrullah Karpuz, Dr. Özlem Süzgün, Dr. Arzu Kellecioğlu, Dr. Tuba Kaftancıoğlu, Dr. Gençay Gürsoy, Dr. Şebnem Korur, Dr. Türker Karaboğa, Dr. Hakan Kurt, Dr. Samet Mengüç, Dr. Neslihan Ünal Yıldırım, Dr. Ayşen Erduran, Dr. Rıdvan Yılmaz, Dr. Ayten İnan, Dr. Okan Coşkun, Dr. Özkan Gülmez, Dr. İklil Konyalılar, Dr. Özgür Akbaba, Dr. Bora Taşpınar, Dr. Sibel Aktan, Dr. Cevdet Demir, Dr. Kasım Gözoğlu,  Dr. Fatih Karaaslan, Dr. Namık Kemal İnan, Dr. Atilla Altuntaş, Dr. Sibel Çakan ve İnt. Dr. Didem Akbaba’ya hukuki destek verilmesine,

 

 

29 MART 2016

 

1) Dr. Abdurrahman Acar, Dr. Bilal Yılmaz, Dr. Övgü Büke, Dr. Soner Yeşilyurt, Dr. Ceren Baskan, Dr. Tuğba Koç Çalıkoğlu, Dr. Tuğba Karartı Günal, Dr. Orhan Ağcaoğlu, Dr. Başak Özçelik, Dr. Deniz Duman, Dr. Binnur Çalışkan, Dr. Yasin Koca, Dr. Mustafa Yalımol, Dr. Salih Şahin, Dr. Harun Mamaç, Dr. Selen Soyluol Güleç, Dr. Ayhan Eren, Dr. Arap Hüseyin Çelik, Dr. Sacide Rana Işık, Dr. Necdet Topaç, Dr. Fatma Hatice Topaç, Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu, Dr. Ayla Oktay, Dr. Bayram Uğur Karamert, Dr. Erdem Koçak, Dr. Meral Gülay Kadıoğlu Koçak, Dr. Mustafa Furkan Özel, Dr. İsmail Hakkı Alp Solak, Dr. Fatma Ekşi Polat, Dr. Sevil Tuğrul, Dr. Şebnem Elbistanlı, Dr. Yasemin Çelik, Dr. Mehmet Oktay Alkan, Dr. Erkan Yavuz, Dr. Filiz Kulacaoğlu, Dr. Mustafa Fatih Daşcı, Dr. Hidayet Çelikkol, Dr. Saide Ertürk, Dr. Mustafa Cihad Göktepe, Dr. Müslüm Subaşı, Dr. Elif Fide, Dr. Gamze Göktürk, Dr. Selda Çiftci, Dr. Gökhan Yavuzbilge, Dr. Elif Dalgıç, Dr. Orhan Kaya, Dr. Veysel Erden, Dr. Cansu Türker, Dr. Emre Yener, Dr. Alper Coşkun, Dr. Yüksel Aslı Öztürkmen, Dr. Savaş Çelebi, Dr. Abdulkadir Polat, Dr. Utku Ateş, Dr. Duran Can Muslu, Dr. Hasan Çakır, Dr. Feray Akbaş, Dr. Senem Ertilav Atay, Dr. Hatice Akay, Dr. Derya Yalçin, Dr. Ahmet Özdemir, Dr. Gülsen Erdem, Dr. Cansu Yol, Dr. Naz Özeroğlu, Dr. Onur Sarban, Dr. Zeynep Günal, Dr. Ezgi Kartal, Dr. Hicaz Zencirkıran Ağuş, Dr. Demet Deniz Doğanci, Dr. Rahşan Şahin Çetinkaya, Dr. Reha Akpınar, Dr. Penbe Gül Ergün, Dr. Melek Gün, Dr. Derya Selçuk Demirelli, Dr. Neslihan Kaya, Dr. Kerem Özcan, Dr. Ülviye Oflas, Dr. Zehra Duman, Dr. Şermin Dinç, Dr. Lale Demirhan, Dr. Nazlı Evin Taşatan, Dr. Hasan Cerciz, Dr. Mehmet Emrah Serin, Dr. Pınar Arda Bulut, Dr. Melih Uzun, Dr. İbrahim Akbaş, Dr. Ezgi Çetinel, Dr. Rıdvan Göçer, Dr. Gamze Sunal, Dr. Mustafa Gül, Dr. Mert Batmaz, Dr. Gizem Acar, Dr. Mine Elif Türe, Dr. Ufuk Ürdem, Dr. Deniz Uysal, Dr. Sibel Ahmet, Dr. Mehmet Özveren, Dr. Elif Ceren Yeşilkaya, Dr. Zeynep Gizem Erdem, Dr. Derya Garip, Dr. Mehmet Emin Sucu, Dr. Berkay Hasan Arman, Dr. Nihat Karadağ, Dr. Şahin Kalkan, Dr. Ali Giray Kara, Dr. Durmuş Kaymak, Dr. Salim Küçükpolat, Dr. Ece Gidiş, Dr. Emine Nur Koç, Dr. İhsan Güner, Dr. Soner Umut Küver, Dr. Kübra Akyüz, Dr. Tevrat Ceylan, Dr. Güzide Tomas, Dr. Yakup Kumtepe, Dr. İsmet Bulut, Dr. Elif Yılmaz, Dr. Abdurrahman Yılmaz, Dr. Merve Hörmet, Dr. Halime Hanım Pençe, Dr. Aylin Güngör, Dr. Beril Tülü, Dr. Rüveyde Garip, Dr. Şifa Özbengi, Dr. Gökhan Demir, Dr. Gülşah Gümüş, Dr. Ahmet Alperen Koç, Dr. Semih Urvasızoğlu, Dr. Cem Kesim, Dr. Gizem Kutlutürk, Dr. Murat Arici, Dr. Mehmet Göksel Ulaş, Dr. Mehmet Altun, Dr. Neslihan Köse, Dr. Sadrettin Pençe, Dr. Vildan Elibol, Dr. Murat Kavas, Dr. Hasibe Çiğdem Topuz, Dr. Cüneyt Akyüz, Dr. Yıldıray Tuncer, Dr. Mahmut Boray Altunay, Dr. Ayhan Döner, Dr. Seracettin Eğin, Dr. Begüm Başyiğit, Dr. Hatice Alıcı Koç, Dr. Özgür Emre Polat, Dr. Elif Türkoğlu Çetin, Dr. Fahri Fatih Tipi, Dr. Ayşe Betül Albayrak, Dr. Fulden Kavas, Dr. Işıl Özbaş, Dr. Mehmet Mor, Dr. Barış Özgür, Dr. Zeynep Ezgi Balçık, Dr. Ömer Yıldırım, Dr. Ezgi Tanımlı, Dr. Fatma Oruç, Dr. Fatma Özbaki, Dr. Ceren Enüstün Hürmeydan, Dr. Mehmet Taylan Koçer, Dr. Tuğçe Toptan, Dr. Fatma Altuntaş Kaya, Dr. Mustafa Göker, Dr. Çağrı Torun, Dr. Ebru Artan, Dr. Ava Şirin Tav Özgün, Dr. Neslişah Atgüden, Dr. Aziz Odabaşı, Dr. Yıldız Koç, Dr. Özlem Kızılkurt, Dr. Arzu Bayrak, Dr. Ayşe Nur Oğuz, Dr. İlknur Kurt, Dr. Emre Çakır, Dr. Mine Gümüş, Dr. Gamze Gülçiçek, Dr. Özlem Başoğlu Öner, Dr. Sinem Şenol, Dr. Göktürk Ögredici, Dr. Zeynep Hazal Mavioğlu, Dr. Ahmet Saç, Dr. Ali Salih Şahin, Dr. Berk Gökçek, Dr. Esra Demirok Özalp, Dr. Burak Güney, Dr. Sinem Özbay Özyılmaz, Dr. Arda Cuma Yapar, Dr. Hakan Demiröz, Dr. Mürşide Demirhan Uzun, Dr. Nesrin Kara, Dr. Gülay Seher Kılıç, Dr. Saba Sağlıker, Dr. Pırıl Gizem İzbudak, Dr. Gizem Boz, Dr. Gizem Akça, Dr. Faik Uzun, Dr. Tuğçe Pekdoğru, Dr. Nimet Tuğçe Kacar, Dr. Sezgin Şahin, Dr. Merve Taviş, Dr. Esra Karabıyık, Dr. Beste Akdeniz, Dr. Özge Oğuzhan, Dr. Hacer Salman, Dr. Elmar Bayraktarov, Dr. Nazım Yıldız, Dr. Sait Mulamahmutoğlu, Dr. Samet Şentürk, Dr. Duygu Ülger, Dr. Büşra Nükhet Duran ve Dr. Burcu Kılınç’ın üyelik başvurularının kabulüne, 

 

2) Dr. Hatice Nilgün Selçuk Duru, Dr. Hatice Yıldırım ve Dr. Adil Polat’ın istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

Facebook hesabında yayınladığı fotoğraf, bilgilendirme ve tanıtımlarda,

- Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. ve 8. Maddelerini ihlal etmek,

- TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/e, 4/b, 4/e, 4/g ve 5/e maddelerini ihlal etmek

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1036 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Üyesi bulunduğumuz FEMS Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun 5-7 Mayıs 2016 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Genel Kurulu’na Odamızı temsilen Dr. Arda Saygılı’nın katılmasına, katılımla ilgili konaklama ve ulaşım ücretlerinin karşılanmasına,

 


Bu HABERİ Paylaş!