Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2014 Tarihli ve “Muayenehaneler Hakkında” Konulu “Duyurusu” Hakkında


  • Ekim 30, 2014
  • 1084

Muayenehanelerin taşıması gereken “standartlar”a ilişkin düzenlemeler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 12/D maddesinde yer alıyor.

Bu “standart”lar ilk olarak 3 Ağustos 2010 tarihinde karşımıza çıktı. Danıştay 10. Dairesi tarafından hukuka aykırı olduğu saptanınca bu kez birkaç kelime değişikliği ile 7 Nisan 2011 değişiklikleri ile karşılaşıldı. 10. Daire, bu değişikliklerin bir bölümü hakkında da hukuka aykırılık tespiti yaptı. Bu kez 3 Ağustos 2011 değişikliklerini ile yine “standart” olduğu iddia edilen düzenlemeler yapıldı.

Yazının devamı için tıklayınız

 


İlgili yazılar için

Yönetmeliğin 12/D maddesinde şimdiye kadar yapılan değişiklikler ve yargı kararları raporu için;
http://www.istabip.org.tr/3482-ayakta-tehis-ve-tedavi-yaplan-salk-kurulular-hakknda-yoenetmelikte-muayenehanelerin-fiziki-koullarna-likin-duezenlemeler-aclan-davalar-mahkeme-kararlar-guencel-durum.html

Depreme dayanıklılık ve yangın raporu ile ilgili maddeleri iptal eden Danıştay kararının hukuki değerlendirmesi için;
http://www.istabip.org.tr/3476-dantay-karar-verdi-muayenehane-acmak-cin-art-koulan-depreme-dayankllk-raporu-ve-yangna-uygunluk-belgesi-artk-stenemeyecek.html

6 Ekim 2011 tarihli, 2011/55 sayılı Genelge için;
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/images/stories/muayenehane-genelge-son-03102011_2011-55.pdf

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarihli ve “Muayenehaneler Hakkında” Konulu “Duyurusu” için;
http://saglik.gov.tr/TR/dosya/1-93472/h/muayenehaneler-hakkinda.pdf

http://www.istabip.org.tr/icerik/15.10.2014duyuru.pdf

Danıştay 15. Dairesi’nin, Yönetmelikteki 3 Ağustos 2011 değişikliklerine yönelik kararı için;

http://www.istabip.org.tr/icerik/att3agustosdanistaykarari.pdf


 


Bu HABERİ Paylaş!