Temsilciler Kurulu (TK) Ocak 2017 Toplantı Notları


  • Ocak 20, 2017
  • 1871

İstanbul Tabip Odası 2016-2018 Dönemi Temsilciler Kurulu (TK) ilk toplantısı,
Temsilciler Kurulu seçim çalışmaları,

· 14 Mart Tıp Haftası Etkinliklerine ilişkin bilgilendirme,

· TSM'lere yeni atanan hekimlerin son durumları,

·İstanbul Tıp Fakültesi'nin yerinde ve yeniden yapılanmasında son durum,

· Üniversite Hastaneleri Kurumu yasa tasarısı hazırlığı

Gündemleri ile, 17 Ocak 2017 Salı günü 18.30-20.30 saatleri arasında, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda (Cağaloğlu) gerçekleştirildi.
 
Toplantı, Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Melahat CENGİZ ve Temsilciler Kurulu Divanı üyesi Dr. Onur ÇEÇEN’in başkanlığında gerçekleşti.
 
Gündemin sunulmasının ardından, Temsilciler Kurulu seçim çalışmaları  ve 14 Mart Tıp Haftası Etkinliklerine ilişkin çalışmalar konusunda bilgilendirme yapıldı ve ek öneriler alındı.

Birinci Basamak sorunları ve yeni atanan hekimlere verilen görevlendirmeler tartışıldı.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki yerinde ve yeniden yapılanmanın yeni atanan rektör tarafından belirsizliğe itilmesi taşınma durumunun öğretim üyeleri ve çalışanlar tarafından ortak değerlendirilmediği bir sürece girildiği, bu durumun kamuoyu ile paylaşılması gerektiği karara bağlandı.
 
Üniversite hastaneleri kurumu yasa tasarısı hazırlığının,  üniversitelerin bilimsel çalışmalarını olumsuz etkileyeceği ve  özerkliği giderek daraltacağı, bu konuda TTB ile çalışma yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Muayene sürelerinin azaltılması konusu gündeme geldi ve web sitesinde yer alan (http://anket.istabip.org.tr/index.php/122434?lang=tr) anketin yanıtlanması ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Bir sonraki toplantının 07 Şubat 2017 Salı günü, Temsilciler Kurulu Divanı seçimi gündemiyle yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

 


Bu HABERİ Paylaş!