Temsilciler Kurulu (TK) Aralık 2017 Toplantı Notları


 • Aralık 21, 2017
 • 1690

5 Aralık 2017 Salı günü, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Aralık ayı toplantısı, gündem ve notları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman EAH Asistan Hekimlerin Yaşadıkları Sorunlarla İlgili Gelişmeler Aktarıldı:

 • Ciddi baskı ve mobbinge maruz kaldıklarını, daha önceki başhekimliği döneminde 30 asistan hekimin istifa ettiğini ve mobbing soruşturmaları geçiren başhekimin tekrar başhekim olarak atanmasıyla bu sorunun daha belirgin hale geldiğini;
 • acildeki hasta başvuru yoğunluğunun hastane kapasitesini çok aştığını;
 • bu yoğunluğu hekim sayısı olarak da, yardımcı sağlık personeli olarak da, taşımakta zorlandıklarını;
 • acil yoğunluğuna ek olarak serviste hasta takibi gibi diğer sorumlulukları da yerine getirmek zorunda oldukları için daha da yıprandıklarını;
 • eğitim programlarının çok sınırlandırıldığını ve buna bile zaman zaman katılamadıklarını;
 • şiddetin çok sık ve yoğun olduğunu belirttiler.

Sorunlara ilişkin katkıların üzerinden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve  TTB Merkez Konseyi’nin katılımıyla hastane ziyareti yapılması konusunda ortaklaşıldı.

Okmeydanı EAH Asistan Hekimlerin Yaşadıkları Sorunlarla İlgili Gelişmeleri Aktarıldı:

 • Şiddet olaylarının hiç azalmadan devam ettiğini; beyaz kod dışında bireysel hak arayışlarının giderek arttığı, beyaz kodun işlemediği, güvenlik desteği alamadıklarını, şiddet olaylarındaki sıklığın sağlık çalışanları açısından tek başına istifa sebebi olduğunu anlattılar.
 • Beyaz kod verildiğinde mesai saatleri içinde karakola ifade vermeye gitmek gerektiği ve bunun her zaman mümkün olmadığı; sayı arttıkça adliyede çok fazla vakit geçirmek zorunda kalındığı ve bunun insanları süreci takip etmekten soğuttuğu,
 • Beyaz kodların nasıl sonuçlandığına dair bir istatistiğin olmadığı ve bununla ilgili çalışma yapmanın anlamlı olacağı,
 • Şiddet olayları için iş kazası bildirimi yapmanın hem gerekli olduğu, hem de yönetime sorumluluk yükleyeceği ifade edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Asistan Hekimlerin Yaşadıkları Sorunlarla İlgili Gelişmeleri Aktarıldı:

 • Daha önce yaşanılan ve çeşitli görüşmelerin yapıldığı döner sermaye ödemelerinin yeni yılda düzeleceğine dair söz aldıklarını ve bunu beklediklerini;
 • Acil polikliniğinde devamlı çalışmak durumunda olmasına rağmen acil nöbet ücreti uygulamasından çıkarılan bölümlerin geri alınması talebine dair bir gelişme olmadığını belirttiler.
 • Döner sermaye ödemelerinde Beyoğlu Prof. Dr. Reşat Belger Göz Hastalıkları EAH ve Okmeydanı EAH’da da önemli düşüş olduğu ve diğer hastanelerdeki durumu öğrenmenin önemli olduğu belirtildi.

TükenME Çalışma Grubu:

 • Temsilciler Kurulu Kasım ayı toplantısında kurulan grubun çalışmalarına başladığı,
 • “Tükenmiyoruz Çoğalıyoruz”  adında bir kampanya planlandığı,-Kısa vadede bir dizi broşür çıkarmak ve bir internet sitesi kurmak için hazırlıklara başlandığı,
 • Söyleşi vb. etkinliklerle bunların sahaya taşınacağı,
 • Orta vadede 14 Mart Tıp Haftası’na katkı sunacak bir noktaya gelme hedefi olduğu,
 • Uzun vadede ise daha somut karşılığı olacak destek mekanizmalarına dair araştırmalara başlandığı bilgisi verildi.
 • Önümüzde özellikle asistanlar açısından ciddi problemlerin olduğu ve “stresle başetme” ya da “mobbingle baş etme” gibi atölyelerin anlamlı olacağı ifade edildi.

Bilgilendirme Toplantısı: SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın bilgilendirme çalışmaları kapsamında; İstanbul Tabip Odası evsahipliğinde, 21 Aralık Perşembe günü 18.30’da Cağaloğlu binamızda,  üyelerimize yönelik bir toplantının gerçekleştirileceği, 

Söz konusu toplantıda: 

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık Hizmet Sunucularından Hizmet Alım Sözleşmeleri,
 • SGK ile sağlık hizmet sunucuları arasındaki hukuki ilişki ve hekimlerin hukuki sorumlulukları konularının ele alınacağı ve hekimlerin konuyla ilgili sorularına cevap üretileceği,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Baş Müfettiş Mustafa Erden’in sunum yapacağı toplantıya katılım çağrısı yapıldı.
 • Ayrıca, Barış Akademisyenleri davalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı ve katılımın önemli olduğu ve destek olabilmek için orada bulunmak gerektiği belirtilerek toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!