Temsilciler Kurulu (TK) Kasım 2017 Toplantı Notları


 • Kasım 20, 2017
 • 1888

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Kasım ayı toplantısı, aşağıdaki gündemlerle, 07 Kasım 2017 Salı günü, 19.00-21.30 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri ve Odamız aktivistlerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda yapıldı. 

Toplantı, Temsilciler Kurulu Divanı başkanı Dr. Tülay ERKAN ve divan sekreteri Dr. Sidar BATUN’un moderatörlüğünde gerçekleşti.

Okmeydanı EAH temsilcimiz tarafından ek gündem maddesi olarak sunulan “Aşıların önemini vurgulayan spot ve dizi çalışmaları” da gündeme alındı.

Toplantı Gündemi:

 • Vajinal Sülük Uygulaması,
 • Hekim intiharları,
 • Sehir hastanelerinde son durum,
 • İstanbul Tabip Odası'nın sürekli mesleki gelişimdeki yeri,
 • Aşıların önemini vurgulayan spot ve dizi çalışmaları

 

Toplantı Notları: 

1) Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan “Vajinal Sülük Uygulaması” gündemi ile ilgili anahtar sunum ile bilgilendirme yaptı. 

 • Konuyla ilgili internet sitesinde 500 TL'ye bir günlük kurs ile eğitim verildiği bilgisi var. Sülük uygulaması, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nin 2014 yılında yayınlanması ile başladı. Burada, steril sülüğün nerede bulunacağını belirtilmiş. Tıbbiı atık protokolüne uygun açıklamalar var. 
 • Aeromonas içerdiği için antibiyotik profilaksisi ile kullanılmalı. Uluslararası yayınlarda Plastik Cerrahi ve Mikrocerrahi  Cerrahi dışında kullanım alanı ile ilgili literatür yok. Bir şekilde su yolu ile bulaşmış olgu sunumları var. Tehlikeli sonuçları olabilir. Bu konuda Halk Sağlığı kolunun bir yazı hazırladığı ve yayınlanacağı bilgisi verildi. 
 • Özellikle “vajinal sülük” konusunun gündeme getirilmesi kadın beden sağlığını hedeflemektedir. İktidarın kadın bedenini nesne haline getirmesidir. Bu durumu kadın bedenine bir şiddet olarak algılamak gerekir. 
 • Dr. Raşit Tükel TTB'nin “Sağlıkta Alternatif Uygulamalar” başlıklı bir çalışma grubu oluşturduğunu belirtti. Toplum-Hekim dergisinin bir sayısının da bu konuya ayrıldığı, ayrıca bu konuda yapılan sempozyum kitabının da 2 ay içinde çıkacağı bilgisini verdi. Uzmanlık derneklerinin de kendi alanlarında çalışmalar yaptıkları, bu bilgilerin güncellenmesi gerektiğine dikkat çekildi.
 • Dr. Pınar Saip, Tabip Odası’nın web sayfasında halkı bilgilendirici bir bölümün olmasının her konuda faydalı olacağını vurguladı.

2) Hekim intiharları konusunda Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, bir ön bilgilendirme yaptıktan sonra TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel söz aldı ve öncelikle birincil korumada önlemler alınabileceğini belirtti.

 • Çalışma koşullarının düzeltilebileceği, baskıcı ortam içinde hekim kendini ifade edemediğinde sıkıntılı durum oluştuğu ve intiharın bir yerde kişinin öfkesinin kendisine yönelmesi anlamına geldiği vurgusu yapıldı. 
 • Çalışma ortamının fiziki koşulları insanı yalnızlaştırmaya yönelik. Agresyonun kişinin kendisine dönmesindense ayakta kalmanın yollarının denenebileceği belirtildi.
 • Bu bağlamdaki öneriler kısaca; 
  • Aileler birleştirilsin
  • Nöbet ertesi izin uygulansın
  • Performans kalksın
  • “Mobbing” çalıştayı yapılsın şeklinde özetlendi.
 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Koruma grubu kurulabileceği, bu konuda video hazırlanabileceği tartışıldı. Çalışma grubu Dr. Sidar Batun, Dr. Ozan Toraman, Dr. Gizem AKÇA,   Dr. Fuat Akgül, Dr. Sinem Özşahin Kılıç, Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Hasan Ali  Aktolun  tarafından oluşturuldu.

3) Şehir hastanelerindeki güncel durum kısaca tartışıldı.

 • Bilgilendirme toplantılarının 15 Kasım'da Anadolu yakasında Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda, 23 Kasım'da ise Avrupa yakasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Tiyatro Salonu’nda saat 19:30'da yapılacağı bilgisi verildi.

Toplantı süresinin aşılması nedeniyle gündemdeki “İstanbul Tabip Odasının sürekli mesleki gelişimdeki yeri" maddesi tartışılamadı. Aynı şekilde ek gündemdeki Okmeydanı Temsilcisi tarafından önerilen “Aşıların önemini vurgulayan spot ve dizi çalışmaları” konusu da bir sonraki temsilciler toplantısına kaldı.

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!