Temsilciler Kurulu (TK) Mart 2017 Toplantı Notları


  • Mart 13, 2017
  • 1701

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Mart ayı toplantısı, 07.03.2017 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantının gündemi aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1)Kurulun işlevselliğini artırmak amaçlı temsilcilerden gelen öneriler tartışıldı. 

Bu bağlamda WhatsApp grubunun kurulmuş olması olumlu olarak değerlendirildi. Divanın temsilcilerin yoğun olduğu hastanelere ziyaretlerde bulunması, toplantı öncesine bilimsel toplantı düzenlenmesi önerildi. Önceden bildirilmek koşulu ile bazı toplantıların Kadıköy binasında yapılabileceği (aynı gün yönetim kurulu toplantısının da orada gerçekleştirilebileceği) onaylandı. İlişkiyi daha sıcak tutmak amaçlı bir tanışma kokteyli yapılabileceği de öneriler arasındaydı.

Bu arada WhatsApp grubunun haberleşme aracı olarak kullanılması gerektiği, ancak özellikle birimlerde yaşanan acil sorunların bu grupta bildirilmesinin çok yararlı olacağı vurgulandı. Temsilciler kurulu öncesinde konuşulması ve tartışılması istenen konuların gündemi belirleyebileceği belirtildi.

2)14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri Prof. Dr Raşit Tükel ve Dr. Samet Mengüç tarafından aktarıldı.

11-12 Mart Satranç turnuvası hatırlatıldı, 9 Mart’ta İstanbul Tıp Fakültesi’nde Dr. Göksel Kalaycı’nın katledildiği yerde yapılacak “Şiddete Hayır Etkinliği”, 17 Mart “Hüsnü Arkan” konseri ve 19 Mart tarihinde yapılacak “Tıp Haftası Yürüyüşü”ne (özellikle beyaz önlüklü olarak) katılım açısından temsilcilerin katkısının beklendiği ifade edildi.  

TTB’nin hazırlamış olduğu “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”, “Fiili Hizmet Zammı”, “Ça-lışma Koşullarının İyileştirilmesi” broşürlerinin sahada hekimlerin ilgisini çektiği ve 14 Mart duyurularında kullanılabileceği belirtildi. Toplantıda bulunanlara ilgili broşürler iletildi. Bunlara ek olarak yakın zamanda asistan hekimlerin hazırlamış olduğu ve ta-leplerini içerecek bir broşür daha çıkacağı bilgisi verildi. Bu broşürlerin devam eden süreçte forum gibi etkinliklerle zenginleştirilerek sahada etkinliğimizi ve örgütlülüğü-müzü artırmak için kullanılmaya devam edilebileceği ifade edildi. Ayrıca TTB’nin diğer illerde gerçekleştirdiği toplantıların bir örneğinin İstanbul’da da gerçekleştirilmesi önerildi.

3)16 Nisan Referandum kampanya çalışmaları Dr. Nazmi Algan tarafından aktarıldı.

YSK’nın seçim kampanyalarıyla ilgili kararları yerel idari birimlere bırakan bir karar aldığı ve bu durumun bizi de etkileme ihtimali olduğu ancak anayasal bir kuruluş olarak hem anayasayı hem de sağlık politikalarını belirleyecek bir süreçte rol almamızın doğal ve yasal hakkımız olduğu ifade edildi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk EREZ’in yazdığı mektup dağıtımının temsilciler için önemli bir görev olduğu, aynı zamanda temsilcilerin saha iletişimi için de iyi bir fırsat olduğu konuşuldu. Sosyal medyada kullanmak üzere hazırlanan görseller ve videolar gösterildi. Paylaşımın yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. Görsellerde renk olarak kahverengi kullanımının artırılmasının da faydalı olacağı iletildi

4)İstanbul Tıp Fakültesi temsilciler toplantısının kararları iletildi.

Tabip Odası temsilcileri ve Anabilim dallarındaki hekimlerin teması ve tanışması için Tabip Odası tarafından Dekanlığa yazı yazılması önerildi. Yakın zamanda Dekan’dan randevu almak ve tanışmak istediklerini, Anabilim dallarındaki asistan temsilcileri ile bağlantı kurularak asistan sorunlarının çözümlenmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdiler.

Ek gündem

1) 08.03 tarihinde Şişli Etfal EAH, Bakırköy Sadi Konuk EAH ve Okmeydanı EAH 'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü basın açıklaması yapılacağı, kadın arkadaşların katılımının beklendiği duyurusu yapıldı.

2) Bir sonraki temsilciler kurulunda acil başvurularındaki artışın gündeme alınması önerisi geldi ve benimsendi.

 

Istanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı 


Bu HABERİ Paylaş!