Temsilciler Kurulu (TK) Haziran 2017 Toplantı Notları


  • Haziran 20, 2017
  • 1865

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Haziran ayı toplantısı, 6 Haziran 2017 Salı günü, 19.00-21.00 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri, İstanbul Tabip Odası aktivistlerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi ve yapılan değerlendirmeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

1- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeniden inşa sürecine dair bilgilendirme Dr. Vahap Karabulut tarafından yapıldı:

* Bu konuda 4 Haziran'da yapılan eylemin kalabalık olduğu belirtildi. Şu an hastaneyi kapsayan alanın 150.000 m2 olduğu, ancak 1.000.000 m2'lik bir alanla ilgili değişikliğin söz konusu olduğu ve bunun 1.800.000 m2’ye kadar çıkabileceği vurgulandı. İzinli bir eylem olmasına karşın tomaların bulunması, ciddiye alınan bir eylem olarak değerlendirildiği düşüncesini vermiştir. Bakırköy Kent Savunması’nın ve halkın desteği anlamlı düzeyde iken, hastane çalışanlarının desteğinin iki yıl öncesine göre OHAL, iş kaybı gibi gerekçelerle azalmış olması dikkat çekici olarak yorumlandı. 

* İki yıl önce “Ruh sağlığımızdan olmadan barış hemen şimdi”sloganıyla yola çıkılmış, yapılan eylem anayasal hak olarak değerlendirilmiş ancak yaklaşık 70 kişiden savunma istenmişti. Dolayısıyla bu yaklaşım da katılımın azalmasına yol açmıştır. Hastane çalışanlarında istek ve arzu var, ancak alana bunun hepsi yansımıyor. 

* Sonuçta hastane koşullarının gerçekten yenilenmesi gerekiyor, ama doğanın tahribatı vs olmamalı, burada AVM kurulmamalı. Yenilenmenin bir şekilde fırsata çevrilerek, bir kısmının Kamu Sağlığı Ortaklığı'na verilmesi özelleştirmeyi kolaylaştıracaktır. Sürekli sağlık turizminin önemli olduğu ve bu şekilde para kazanılabileceği belirtiliyor.

* İki yıl önce 400'ü psikiatrist + 200'ü adli olgular için olmak üzere 600 yataklı hastane öngörülüyorken, şimdilerde 500 + 300 şekline dönüştürüldü bu rakamlar.

2- İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nin taşınması konusunda İstanbul Tıp Fakültesi temsilcimiz Prof. Dr. Haluk Eraksoy tarafından bilgilendirme yapıldı:

Yaklaşık 1,5 ay önce temsilciler olarak bu konuyu görüşmek üzere dekandan randevu alındığı, ancak yeterli bilgi edinilemediği belirtildi. Bezmi-Alem ile birlikte taşınılacağının söylenmesi beklenmedik bir durum olarak değerlendirildi. İstanbulTıp Fakültesinde yaklaşık 1200 doktor olduğu ve 14 Haziran'da biraraya gelerek sadece “birbirinden haberdar olma” toplantısı düzenleneceği bilgisi verildi. Bu toplantıda beklentilerin belirlenmesi bekleniyor. Aslında bu konuda çok kanaldan çalışıldığı, esnafın önemli desteği olduğu, mezunlara da ihtiyaç olduğu vurgulandı.

3- Fatih Sultan Mehmet EAH kliniklerinin Sancaktepe Devlet Hastanesi'ne (Ek bina) taşınma süreci Dr. Azizcan Kılıç tarafından özetlendi:

* Bu süreçte önce Sancaktepe'de hastane kurulduğu, daha sonra Çocuk ve Kadın Doğum kliniklerinin Sancaktepe’ye taşındığı, projenin başında Kamil Özdil'in gözüktüğü belirtildi. Hastanenin geri kalanının taşınıp taşınmayacağı kesin değil. 

* Çevre bu konuda bilgilendirilebilir. En yakın kamu hastanesi 10 km ötede. Genel sekreterle görüşülebilir.

* Maltepe'deki hastalar FSM önünden geçen otobüs olduğu için Kartal yerine FSM'ye geliyorlardı. Bu değişiklik onları da zor durumda bırakacak.

* Fındıklı kadın-gebe oranının en yüksek olduğu bölge olup, en yakın hastane FSM idi. 

Tüm bu gerekçelerle bir an önce bağlantı yapılmasının önemi vurgulandı.

Aslında tüm hastane süreçlerinin biribirine çok benzediği, bu nedenle “İstanbul Hastaneleri” adında bir çalışma grubunun kurulmasının yararlı olacağı; bu amaçla hızla raporlaştırma yapılması önerildi.  Bu durumun “taşınma” olarak değil, “tasfiye/kapatma” olarak yorumlanması gerektiği ve olayın sönümlenmemesi için de bu bilgilerin yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Gündem maddelerinin tartışılmasının ardından 10 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşecek TTB 68. Büyük Kongresi (Seçimsiz)  duyurusu yapılarak toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!