Temsilciler Kurulu (TK) Şubat 2018 Toplantı Notları


 • Şubat 16, 2018
 • 1555

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Şubat ayı toplantısı, 06 Şubat 2018 Salı, Saat: 18.30’da, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapıldı.

Toplantı, 

 1. TTB Merkez Konseyi Üyelerine yönelik gözaltılar ve 
 2. Sağlık Bakanlığının Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Genelgesi

gündemi ile gerçekleştirildi.

Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı tarafından yönetilen toplantıda, öncelikle TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmaları ile ilgili süreç hakkında bilgi verildi. TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma ve gözaltılar sonrasında yürütülen dayanışma faaliyetleri ve işyerlerindeki yansımaları hakkında katılımcılar söz aldı. 

Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Melahat Cengiz gözaltı sürecine ilişkin bilgi verdi. Dr. Melahat Cengiz açıklamasında, TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanların açıklamaları üzerinden hedef gösterilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı, soruşturma açıldığını öğrenir öğrenmez avukatlarımız savcılıkla görüşerek acil randevu istemelerine ve ne zaman istenirse ifade vermeye hazır olunduğunu bildirmelerine rağmen ertesi gün gözaltıların yapıldığı, başta Dünya Tabipleri Birliği olmak üzere, uluslararası birçok hekim örgütü, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve dernek TTB Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılması gerektiği yönünde açıklamalar yaparak desteklerini sunduğunu;

Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Gören hakkında gözaltına alındıkları gerekçesi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen 3 ay görevden uzaklaştırma üzerine, kararı protesto etmek için 2 Şubat 2018 Cuma günü 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Psikiyatri Klinikleri arasındaki alanda bir basın açıklaması yapılması planlandığını ancak polisin hiçbir şekilde burada basın açıklaması yapılmasına izin vermediğini, bunun üzerine basın açıklaması için biraraya gelen kitlenin Çapa’dan İstanbul Tabip Odası’na kadar yürüyüş yaparak basın açıklamasının yoğun katılımla yapıldığını ama aynı saatlerde Hacamatçıların Sultanahmet Meydanı’nda TTB aleyhine eylemine izin verildiğinin görüldüğünü ifade etti.

Katılımcıların yaptığı değerlendirmeler sonrasında, 

 • Rektörlüğün uzaklaştırma kararı ile ilgili Çapa’da maruz kalınan muamele ve uzaklaştırma kararın mutlaka kınanması,
 • Rektörlüğe resmi başvuru yapılması, 
 • Sürecin keyfiyetinin objektif kanıtlarla gösterilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasına karar verildi.
 • Oda seçimlerine iyi hazırlanıp, güçlü kazanmak gerektiği, 
 • 14 Mart Haftası’nda Büyük hekim buluşması için bir etkinlik yapılması,
 • Sağlıkta şiddet gündeminin (Edirne’deki en son şiddet olayı aktarıldı) ve
 • Asistan hekim sorunlarının takip edildiği,
 • 14 Mart Haftası’nda “Tükenmişlik” panelinin düzenleneceği,
 • İyi Hekimliği  temsil edenlerin saldırıya uğramasına karşı daha aktif tutum alabilmek için Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK)’ün daha etkin hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ikinci gündeme geçildi. 

Sağlık Bakanlığı’nın Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Genelgesi gündemi ile ilgili TK Divan Sekreteri Dr. Azizcan KILIÇ tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından katılımcılar söz aldı. Yapılan değerlendirmenin ardından;

 • Acil Tıp Derneği ve diğer uzmanlık dernekleri ile iletişim kurularak ortak bir heyet oluşturulması, 
 • Bu konuda hukuk bürosu ile birlikte yakın zamanda bir toplantı organize edilmesine,
 • Daha önce de SSK hastanelerinde denenen benzer uygulamalarla ilgili hazırlanan raporların incelenmesi,
 • Acil Servislerin durumunu yansıtan görsellerle sosyal medya kampanyası düzenlenmesine,
 • Birinci Basamak sağlık hizmetinin kullanımının %36’dan %31’e düştüğü,  bu durumun kamuya yatırımının yapılmadığın bir göstergesi olabileceği, (7 yılda sadece 20 hastaneye bakanlık tarafından yatırım yapılmış),
 • Çalışanların gündüz işyerlerinde izin alamamaları nedeniyle gece acile gittikleri, bunun aslında çalışma yaşamına yönelik bir sorun olduğu vurgusunun yapılmasına
 • karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı

 


Bu HABERİ Paylaş!