Temsilciler Kurulu (TK) Eylül 2018 Toplantı Notları


  • Eylül 14, 2018
  • 1754

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurusu (TK) toplantısı, "Temsilciler Kurulu İç Tüzük değişikliği önerisi ve Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Seçimi" gündemleriyle, 11 Eylül Salı günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı, Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Tülay ERKAN ve Temsilciler Kurulu Divanı üyesi Dr. Uğur ÇIKRIKÇILI tarafından yönetildi.

Divan tarafından sunulan gündemin ardından, Dr. Melahat CENGİZ 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak Yaza Veda Gezisi ile ilgili bilgilendirme yaptı. Geziye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://istabip.org.tr/5014-buyukada-da-yaza-veda.html linkten ulaşabilirsiniz.

Temsilciler Kurulu İç Tüzüğü Temsilci Seçimi Yönetmeliği’nin 2. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine dair sunulan öneri oy birliğiyle kabul edildi.

(“Madde 2.  Seçimlerde temsilci sayısı, o bölge veya hastanedeki hekimlerin oranına göre belirlenir.  Sağlık kurumları veya bölgelerde var olan hekim sayısı 50’ye kadar her 25 hekim için 1 temsilci, 50-100 arasında ise 2 temsilci, 100-500 arasında ise her 100 hekim için 1 temsilci, 100’ün katlarının üzerindeki hekim sayısı 50 ve üzerinde ise ek olarak 1 temsilci, 500’den fazla ise her 200 hekim için 1 temsilci, 200’ün katlarının üzerindeki hekim sayısı 100 ve üzerinde ise ek olarak 1 temsilci seçilir.”)

Daha sonra Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Seçimi gündemine geçildi.  Seçim çalışmalarının İstanbul’daki bölgelere göre planlanması sonucuna varılarak, seçim komisyonunda görev alacak isimler belirlendi:

· Anadolu Yakası Bölge Seçim Komisyonu:  Dr. Süheyla AĞKOÇ, Dr. Feray KAYA

· Bakırköy Bölgesi Seçim Komisyonu: Dr. Vahap KARABULUT, Dr. Sadık ÇAYAN, Dr. Ejder Akgün YILDIRIM, Dr. Ezel YILDIRIM,

· Çekmece – Silivri Bölgesi Seçim Komisyonu: Dr. Lale TIRTIL, Dr. Fethi BOZÇALI, Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU,

· Beyoğlu Bölgesi Seçim Komisyonu: Dr. Deniz TÜRKYILMAZ, Dr. Ayşegül BİLEN, Dr. Nazmi ALGAN

· Suriçi (Fatih) Bölgesi Seçim Komisyonu: Dr. Çiğdem ARSLAN, Dr. Aytekin SAĞLAM, Dr. Esin TUNAY, Dr. Uğur ÇIKRIKÇILI, Dr. Güray KILIÇ, Dr. Murat EKMEZ, Dr. İlyas KAVAK, Dr. Çağla SEVEN, Dr. Ahmet GÜRBÜZ görev aldı.

Ayrıca, meslektaşlarımızla bir araya gelmek, sahadaki sorunları paylaşılabilmek ve dayanışmak amacıyla yapılabilecekler tartışıldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pınar SAİP, hastane ve başhekim ziyaretlerinin devam ettiğini söyledi. Meslek etiğinin tıp öğrencisi iken kazandırılabilmesi için eğitim programlarına dahil olunması gerektiğini,  bu amaçla da çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Sağlıkta şiddet, hekimlerin hukuki sorumlulukları, uzmanların başasistanlık sınavına ilişkin sorunlar, Doçentlik sınavı ve kadro sorunları vb. konularda hastanelerde toplantılar yapılmasına,

Temsilciler kurulu seçiminin kasım ayı sonuna kadar tamamlanmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!