Temsilciler Kurulu (TK) Ağustos 2018 Toplantı Notları


  • Ağustos 27, 2018
  • 1448

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Ağustos ayı toplantısı, 07 Ağustos 2018,  Salı günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapıldı.

Toplantı;  örgütlenme, yeni dönem temsilci seçimi ve geçmiş dönemin değerlendirilmesi gündemleri ile gerçekleştirildi.

Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı tarafından yönetilen toplantıda, İstanbul Tabip Odası Haziran-Temmuz ayı faaliyetleri Odamız Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk tarafından sunuldu.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise yakın gelecekte planlanan işler hakkında bilgi verdi:

- İstanbul Üniversitesi’ne yönelik yürütülen bölünme sürecinde konuya dair sorumluluk duyan İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ile bir araya gelinerek bundan sonraki süreçte “Nasıl bir üniversite istiyoruz?” konulu bir çalıştay yapılması planlandığı,

- Tıp eğitimine destek olmak için ekonomik olarak ihtiyacı olan ve kamu üniversitesi tıp fakültelerinde okuyan öğrencilere eğitim bursu verilmesi için komisyon oluşturulduğu, 

- Eylül ayında piknik organizasyonun yapılacağı,

- Genç hekimlere yönelik başlatılan medikal İngilizce, istatistik, “Yayın nasıl yapılır?”  kursları,

- Sağlıkta şiddete yönelik atölye çalışmaları yapılacağı ve “Şiddetle nasıl baş edilir?“ konulu bir çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca, şiddet olaylarında başhekimliklerin etkinlik ve eylemliliklerden haberdar edilmesi gerektiğini ifade etti. 

İkinci gündem olan “yeni dönem temsilci seçimleri” tartışıldı ve geçmiş dönem değerlendirildi: 

- Mevcut durumun güncel verilerle değerlendirilmesi için bölge toplantısı önerildi.

- TTB delegeleri ile beraber ortak bir toplantı yapılıp temsilcilik sisteminin değerlendirilmesi planlandı. 

- Üyelik kampanyasının temsilci seçimlerinden önce yapılması gerektiği belirtildi.

- İstanbul Tabip Odası faaliyetlerinin duyurulmasının önemi vurgulandı. Hastane yönetimi ile faaliyetlere dair bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılması önerildi. 

- Temsilci seçimi yapılması planlanan hastanelerde tabip odası masası açılması ve bu masaların 3-4 gün açık kalması gerektiği ifade edildi. 

- Dijital ortamdan “Beraber çalışma yapmak istediğimiz temsilcilerimizi arıyoruz.”  temalı çağrı yapılması önerilerek, internet üzerinden sağlık yayıncılığı yapmanın hekimlerle iletişimi arttıracağı vurgulandı. 

- Sene sonuna kadar temsilci seçimlerinin tamamlanması gerektiği (ekim, kasım, aralık aylarında)  belirtildi. Yeterli temsilci sayısına ulaşılamayacak olan hastaneler için yönergede temsilci sayısının azaltılmaması, sayının üst limit olarak belirlenmesi önerildi. 

- Temsilciler Kurulu toplantılarının ortak alanlarda çalışan hekimlere yönelik ortak temalarla yapılması önerildi  (Devlet hastanelerinde çalışan hekimler, aile hekimleri, asistan hekimlerin ayrı ayrı toplanması gibi).

- Urfa’da yaşanan hekime yönelik şiddet olayından sonra sosyal medyadaki hareketliliğin hastanelere yansımadığı; ancak özel hastanelerde eylemlere katılım sayısında artış olduğu belirtildi. 

- Ek olarak sadece İstanbul Üniversitesi için değil tüm üniversiteler için “Üniversite yasası nasıl olmalı?” temalı bir çalışma yapılması önerildi.  

- Eylül ayı toplantısının yönerge değişikliği, bölge toplantılarının planlanması ve temsilci seçimlerine yönelik iş bölümlerinin yapılması gündemleri ile geniş katılımlı yapılması planlanarak toplantı sonlandırıldı. 

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı


Bu HABERİ Paylaş!