Temsilciler Kurulu (TK) Haziran 2018 Toplantı Notları


  • Haziran 11, 2018
  • 1145

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) toplantısı, 5 Haziran 2018 Salı günü 19.00-20.30 saatleri arasında, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Toplantı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk’ün, mayıs ayı faaliyet raporunu sunması ile başladı.
Haziran ayında yayımlanmaya başlayan İstanbul Tabip Odası E-Bülteni hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, yaklaşık 4 aydır tutuklu tutulan TTB’nin otuz yıllık emektarı ve halk sağlıkçı olan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu adına,  Tabip Odası (İTO) üyesi hekimler ve Barış Akademisyenlerinin 12 Haziran 2018 Salı günü, 20.00’de Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde sergileyecekleri “Hamzaoğlu” isimli oyun hatırlatıldı.

Aşı gündemi ile ilgili de özellikle kızamık aşısını kapsayacak şekilde aşı karşıtlığı konusunda süreci irdeleyen ve Dr. Onur Çeçen’in hazırladığı sunu izlendi, bu konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu:
• 2012 yılı Aralık ayında 2 asistan hekimin kızamık olması üzerine 20 Aralık 2012’de Kızamık Bilim Kurulu’nun yazısı yayınlandığı,
• 2011-2012’de aşı olmadığından orta üçteki öğrencilere tetanoz aşısının yapılamadığı,
• Aile Sağlığı merkezlerinde aşı yapılamadığında doktorun maaşının kesildiği,
• 9 Haziran 2018’den itibaren beyana dayalı aşı uygulaması kalkacağı,
• İlk kez 2013 yılı Şubat ayında, 1 ay ara ile iki kez kızamık aşısının yapılmış olmasının aşı karşıtlığındaki yeri belirtildi.
• Söz alan Dr. Recep Koç aşılamadaki soğuk zincir uygulamasının çok iyi olduğunu ifade etti.
• Kızamık olgu sayısındaki artışların Bakanlığın 1987-1991 arası tek doz kızamık aşı uygulamasına bağlı olduğu, 1 yaşından önce yapılan tek dozun yeterli koruma sağlamadığı,
• 2016’da 12 bin olan aşı reddinin 2017’de 23 bine çıktığı,
• Bu süreçle ilgili sistemsel bir sorun olduğu ve bunu çözmeye yönelik davranılması gerektiği belirtildi.
• Prof. Dr. Raşit Tükel TTB’nin dört bölümlük aşı belgeseli hazırladığı bilgisini verdi.


Bu HABERİ Paylaş!