Temsilciler Kurulu (TK) Mayıs 2018 Toplantı Notları


  • Mayıs 24, 2018
  • 1406

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Mayıs ayı toplantısı,

İstanbul Üniversitesi'nin bölünme tasarısı ve Şişli Hamidiye Etfal EAH’ın taşınması gündemiyle, 8 Mayıs 2018 Salı günü, 18.30-20.30 saatleri arasında,  İstanbul Tabip Odası'nın yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit TÜKEL'in katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantı, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun gündemi sunmasıyla başladı.

Nisan ayı faaliyet raporu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk tarafından okundu ve rapor katılımcılarla birlikte değerlendirildi.

Faaliyet raporunun değerlendirilmesi sırasında GOP Taksim EAH’in 11 Haziran 2018 tarihine kadar eski yerine taşınacağı, ayrıca bir  Fizik Tedavi Hastanesi’nin de GOP Taksim EAH’ın bulunduğu yerde açılarak hastanenin üçe bölüneceği; hastanenin bu biçimiyle Hizmet hastanesi mi yoksa Eğitim ve  Araştırma Hastanesi mi olacağı konusunda bir bilgiye ulaşılmadığı belirtilerek; hastanenin durumuyla ilgili yol haritası oluşturmak için ayrıca bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Ana gündem maddelerinden “Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınması” ile ilgili İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, öncelikle İstanbul Tabip Odası heyetinin 8 Mayıs 2018, Salı günü 13.00’da başhekimlikle yapılan görüşme hakkında bilgi verdi.

Daha sonra hastane temsilcimiz Dr. Deniz Türkyılmaz ve önceki dönem yönetim kurulu üyemiz Dr. Muzaffer Başak, hastane çalışanları olarak yapmış oldukları toplantı sonucunda  “Şişli Etfal Taşınmasın, Yerinde Dönüşsün” kararına vardıklarını, İstanbul Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu, sendika, sivil toplum örgütleri, dernekler, parti temsilcileri, esnaf ve muhtarlardan oluşan “Şişli Etfal Dayanışması”nın oluşturulduğunu, 10 Mayıs Perşembe günü, hastane önünde bir basın açıklaması yapılacağı bilgisini verdi.

Şişli Etfal EAH’nın taşınması ile ilgili yapılacak basın açıklamasına destek verilmesine, Twitter’dan sosyal medya kampanyasının sürdürülmesine ve imza kampanyasının devam ettirilmesine karar verildi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesine yönelik yasa tasarısı gündemi ele alındı.

Toplantı, Meclis görüşmelerinin yapıldığı saatle çakıştığı için bir taraftan meclis görüşmeleri takip edildi. Tasarının meclisten geçmesi durumunda,  tasarının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması amacıyla ana muhalefet partisiyle ve diğer siyasi partilerle görüşmelere gidileceği belirtildi. Meclis görüşmeleri sürerken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenlere destek vermek için toplantı bitiminde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne gidilmesine karar verildi.

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı


Bu HABERİ Paylaş!