Mayıs Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 2809

3 MAYIS 2016

 

1- 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan İstanbul Tabip Odası seçimli olağan genel kurulunda yönetim kuruluna seçilen üyelerin katıldığı toplantıda görev dağılımı yapıldı. Yapılan işbölümü sonucunda Prof. Dr. İ. Selçuk Erez Başkanlığa, Dr. Samet Mengüç Genel Sekreterliğe, Dr. Melahat Cengiz Muhasip Üyeliğe, Dr. Hakkan Hekimoğlu Veznedar Üyeliğe seçildiler.

 

2- Oda harcamaları ve diğer mali konularda Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç, Muhasip Üye Dr. Melahat Cengiz ve Veznedar Üye Dr. Hakkan Hekimoğlu’nun münferiden yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

 

3- Yapılan görev bölüşümü sonrasında; Odamız Bürolar ve Komisyonlarına ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Bürolar:

Muhasebe Bürosu: Dr. Melahat Cengiz, Hekimlik Uygulamaları Bürosu. Dr. Muzaffer Başak, Özel Hekimlik Bürosu: Dr. Melahat Cengiz, Üyelik İşleri Bürosu: Dr. Hakkan Hekimoğlu, İşyeri Hekimliği Bürosu: Dr. İncilay Erdoğan,

Hukuk Bürosu: Dr. Samet Mengüç, Basın Yayın Bürosu, Bilgiişlem Bürosu ve Web Sayfası: Dr. Selçuk Erez ve Dr. Samet Mengüç, Kadıköy Büro: Dr. Haydar Durak, Personel: Dr. Haydar Durak

 

Komisyonlar:

UEÇG: Dr. Muzaffer Başak, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği: Dr. İncilay Erdoğan, Pratisyen Hekimlik: Dr. Hakkan Hekimoğlu, Aile Hekimliği: Dr. Hakkan Hekimoğlu, Özel Hekimlik: Dr. Melahat Cengiz, Asistan Hekim Komisyonu: Dr. Muzaffer Başak, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri: Dr. İncilay Erdoğan, İnsan Hakları: Dr. İncilay Erdoğan, Etik Kurul: Dr. Selçuk Erez, Tıp Öğrencileri Komisyonu: Dr. Samet Mengüç, Dr. Melahat Cengiz, Dr. Haydar Durak, Çocuk Hakları: Dr. Melahat Cengiz, Kadın Hekimlik: Dr. Melahat Cengiz, Acil Sağlık Hizmetleri: Dr. Hakkan Hekimoğlu, Kültür Komisyonu: Dr. Selçuk Erez, Sağlık Politikaları: Dr. Selçuk Erez, Dr. Haydar Durak, 14 Mart Tıp Haftası Komisyonu: Dr. Samet Mengüç, Emekli Hekimler Komisyonu: Dr. Selçuk Erez

 

Çeşitli resmi kurul ve kurumlarda Odamızı temsil etmek üzere yapılan yetkilendirmeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İl Hıfzıssıhha Kurulu: Dr. Murat Fırat,

İl İnsan Hakları Kurulu: Dr. Elif Kırteke,

İl Koordinasyon Kurulu: Dr. Nazmi Algan,

ASKOM (İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu): Dr. Özgür Karcıoğlu

İl Tütün Kontrol Kurulu: Dr. Nilüfer Kongar

 

Çeşitli platform ve kurullarda Odamızı temsil etmek üzere yapılan yetkilendirmeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Nükleer Karşıtı Platform: Dr. Emel Atik, Dr. Nazmi Algan,

Taksim Dayanışması: Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Hüseyin Demirdizen,

Ruh Sağlığı Platformu: Dr. Ejder Akgün Yıldırım,

Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu: Dr. Lale Tırtıl,

Sağlığıma Engel Olma Platformu: Dr. Ali Çerkezoğlu,

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi: Dr. Nazmi Algan, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Coşkun Canıvar,

Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi: Dr. Ali Özyurt, Dr. Ali Çerkezoğlu,

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi: Dr. Ali Çerkezoğlu,

Barış İçin Kadın Girişimi: Dr. Süheyla Ağkoç

Kadın Emeği Platformu: Dr. Lale Tırtıl

Barış Bloku: Dr. Samet Mengüç

Barış İçin Herkes Girişimi: Dr. Ali Çerkezoğlu

İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu: Dr. Samet Mengüç

 

4- Yönetici Sekreter Füsun Taş’ın üyelerin sağlık kurumları, Bağ-Kur Müdürlüğü, banka işlemleri, yurt dışı çıkışı vb. özel işlerinde kullandığı üyelik halini ve çalışma adresini bildirir faaliyet belgelerindeki imza yetkisinin devamına,

 

5- Yönetici Sekreter Füsun Taş’ın Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Türk Telekom A.Ş. Odamıza kayıtlı hat almaya, hat kapatmaya vb. abonelik işlemlerini yürütmeye yetkilendirilmesine,

 

6- Odanın iç işlerinin sevk ve idaresi; oda sekreteri ve oda saymanın olmadığı hallerde oda yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen, Yönetici Sekreter Füsun TAŞ tarafından yürütülür.

Yazışmalarda;

1-      Üçüncü sahıslara, kurum ve kuruluşlara  resmi dairelere ve devlet protokolüne yazılacak  yazılarda münferiden imzalamaya,

2-      2- Mali konularda aylık 5000 TL ye kadar harcama yapmaya yetkilidir.

 

6- Oda çalışanı Ercan Sezgin’in elektrik ve sular idaresi, doğalgaz, telefon şirketleri, GSM operatörleri nezdindeki İstanbul Tabip Odası’na ait tüm abonelik işlemlerini ve PTT nezdindeki posta çeki işlemleri vb. işlemleri yürütmek, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur, Belediye nezdindeki tüm işlemleri yürütmek, bankalarla ilgili işlemleri yürütmek, para çekip yatırmak konularındaki yetkisinin devamına,

 

7- Dr. Alev Koçkar, Dr. Elif Müdüroğlu, Dr. Kübra Bayındır, Dr. Sedat Harman, Dr. Sına Mokhtare, Dr. Filiz İzci, Dr. Fırat Demircan, Dr. Arzu Dursun, Dr. Çiğdem Silibuldu, Dr. Uğur Arslantaş, Dr. Dilek Akın, Dr. Ali Haydar Temel, Dr. Fenli Tunç, Dr. Alper Eraslan, Dr. Bircan Koşar, Dr. Ali Saraç, Dr. Muhammed Oğuzhan Tokat, Dr. Ayşe Nurcan Cebeci, Dr. Orkun Gençosmanoğlu, Dr. Ali Yılmaz Altay, Dr. Mustafa Zafer Temiz, Dr. Alparslan Asil Budaklı, Dr.Emre Can Polat ve Dr. Sıdkı Arşad Narçin, Dr. Fatma Ajlan Tükün, Dr. Hülya Arslan, Dr. Zeynep Deniz Şahin, Dr. Mehmet Eryılmaz, Dr. Levent Kart, Dr. Aıerxıdıng Subınuer, Dr. Sinan Aygan, Dr. Ali Alıcı, Dr. Muhammed Yanılmaz, Dr. Murat Api, Dr. Mustafa Baran Celtemen, Dr. Barış Demiriz, Dr. Gülra Özgür Kaptan, Dr. Çağrı Çukadaroğlu, Dr. Selma Bozkurt Zincir, Dr. Cem Turhan, Dr. Gülşah Gülal, Dr. Murat Önder, Dr. Didem Tunalı, Dr. Muhammad Jawdat Kamal Kamal, Dr. Aykut Demirkol, Dr. Barıs Chouseın, Dr. Mehmet Sarıaydın ve Dr. Muhammet Cemil Demirbağ’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

8- Dr. Mehmet Maşuk Akhan, Dr. Gökhan Evcili, Dr. Ebru Bal Polat ve Dr. Adem Sağ’ın istifalarının kabulüne,

 

9- Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen Soruşturma Raporu’nun değerlendirilmesi sonucu 19.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile

-          ………………… adına 08.01.2013 tarihinde Özel  ………………… Tıp Merkezi’nde sahte reçete düzenlemek, reçete bedelinin SGK’dan tahsil edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmasına neden olmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş; söz konusu soruşturma dosyası ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Odamıza iletilen yazıda  …………………  isimli hasta adına 08.01.2013 tarihli Dr. ………………… tarafından yazılan reçetenin içerik yönünden sahte olduğunun tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine dosya tekrar görüşülmüş olup,

-          ………………… adına 08.01.2013 tarihinde Özel  ………………… Tıp Merkezi’nde sahte reçete düzenlemek, reçete bedelinin SGK’dan tahsil edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmasına neden olmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

iddiasının da soruşturmaya dahil edilmesine (HUB-2019 /G-6564)

 

10- Odamıza Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  …………………’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, ilgi yazı ile talep edilen belge ve bilgilerin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için

-       Doğumun bizzat yaptırılacağı konusunda doğum öncesi hasta ile anlaşılmasına rağmen  …………………’in doğumuna girmeyerek hasta haklarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini ihlal etmek,

-       Tıbbi kayıtların usulüne uygun tutulmasını sağlamayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,

-       Doğumda özensiz davranarak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihmal etmek

İddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2020/G-5565),

 

11- www……….com isimli web sitesi değerlendirilmiş olup,

-       Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek,

-       Ayrımcı/cinsiyetçi, sosyal olarak aşağılayıcı içerik ile bilgi vererek etik ihlalde bulunmak,

İddialarıyla web sitesinin sahibi Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1042),

 

12- Odamıza  ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-5938 sayılı dosya görüşülmüş, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda;

-       Dr. …………………’nun müdahalelerinde tıbbi ihmal ve hata saptanmamıştır.

-       Yaşadığınız sorunlar, bu tip ameliyatlarda görülebilen ve komplikasyon olarak sorunlardır.

-       Komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmemektedir.

-       Komplikasyona daha sonra bir başka kurumda çözüm bulduğunuz anlaşılmaktadır

şeklindeki değerlendirmeye  ………………… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Medde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

13- Türk Toraks Derneği’nin de bileşeni olduğu  arasında olduğu “Fosil Yakıtlardan Kurtul İnisiyatifi”nin 15 Mayıs 2016 tarihinde Aliağa’da gerçekleştireceği etkinliğe omuzdaş olarak İstanbul Tabip Odası imzasının konmasına, etkinlik duyurusunun üyelerimize web sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla yapılmasına,

 

14- Doktor Bilgi Bankası’na kayıtlı olmayan üyelerimize TTB Kimlik Kartı çıkartılamaması konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesine, Bilgi Bankası’na kayıt için yönlendirme yapılmasına,

 

15- İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu ve Kadıköy toplantı salonlarının kullanımıyla ilgili yönerge hazırlanmasına, bu çerçevede;

Oda dışından kurumlara en erken etkinlik tarihinden 15 gün önce salon ayrılabileceğinin,

Oda kurullanın ve/ya TTB’nin etkinliği söz konusu olduğunda salon tahsisinin iptal edilebileceğinin salon talep eden kurumlara duyurulmasına,

 

16- Hemşireler Günü sebebiyle SES Bakırköy Şubesi ile ortak bir etkinliğin 12 Mayıs 2016 günü 12.00-13.00 saatleri arasında Bakırköy Sadi Konuk EAH hastanesinde gerçekleştirilmesine, etkinlik için çay-kahve, kuru pasta temin edilmesine,

 

 

10 MAYIS 2016

 

1)Dr. Tolga Terzi, Dr. Ezgi Ceren Dallı, Dr. Cemile Kanlıkama, Dr. Nursel Çizmeci, Dr. Tural Ismayılov, Dr. Cem Kızılaslan, Dr. Murat Erkut, Dr. Serdar Eren, Dr. Gersi Alısha, Dr. Adem Zorlu, Dr. Faruk Suat Dede, Dr. İbrahim Kamer, Dr. Mustafa Devran Aybar, Dr. Ahmet Öğrenci, Dr. Rıdvan Büdün, Dr. Kemal Aydın, Dr. Bora Altunyuva, Dr. Ömer Faruk Tünay ve Dr. Ergün Kürün’ün üyelik başvurularının kabulüne,

 

2)Dr. Nejat Şafak Şen’in istifasının kabulüne,

 

3)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru ve ekleri görüşülmüş olup,

-       Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak

İddiasıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2021/G-6611),

 

4)Odamıza  ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………, Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB/G-5513 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup,

“… yürütülen inceleme sonucunda merhume ablanız  …………………’ın operasyonunda ve operasyon sonrası takiplerinde yer alan hekimlerin cezai işlem gerektiren kusurlu davranışları görülmemiştir.”

şeklindeki değerlendirme yazısına  …………………  tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5)Odamıza  ………………… tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için Dr. ………………… hakkında

-       15.04.2015 tarihinde Özel  ………………… Hastanesi’nde muayene ettiğiniz  …………………’ın bulgularını değerlendirmede yetersiz kalarak tıbbi olarak gerekeni yapmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek

İddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-2022/G-5609),

 

6)Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  …………………’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

-       Hasta  …………………’in teşhis ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

iddialarıyla Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2024 /G-6229),

 

7)Odamıza  ………………… vekili Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

-      Muayene sırasında gerekli özeni göstermemek, hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek, tıbbi ihmal ve hata yapmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği 3/e ve 4/t maddelerini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2024 /G-6623),

 

8)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

-       Acil durumlardaki bir hastaya müdahale etmemek/yapılan müdahaleye destek vermemek

iddiasıyla Dr. ………………… (üye no: 43767) hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2025 /G-6496),

 

9)Şırnak Tabip Odası’nın bilgisayar, yazıcı gibi acil ihtiyaçlara ilişkin ilettiği yardım talebine binaen 2500 TL (iki bin beş yüz Türk Lirası) bağışta bulunulmasına,

 

10)Odamıza, “İstanbul Tabip Odası’na Yansıyan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Alanını İlgilendiren Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Medikolegal Olarak Değerlendirilmesi”ni planlayan tez çalışması için dosya incelemesi talebinde bulunan Yrd. Doç. Dr. ……….’ın talebinin, incelemeye sunulan belgelerin, yayın ilkelerine uygun değerlendirileceği ve inceleme amacı dışında kullanılmayacağı, dosyalarda yer alan kişi ve kurum isimlerinin gizli tutulacağı taahhüdünün alınması koşuluşla kabul edilmesine,

 

11)Odamız Olağandışı Durumlarda Sağlık Komisyonu’nca, olağandışı durumlarda, afet durumlarında gerçekleştirilecek sağlık hizmetlerinde deneyim paylaşımında bulunmak, bilimsel verileri ortaya koymak vb. amaçlarla bir sempozyum gerçekleştirilmesine, sempozyumun 5 Haziran 2016 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda yapılmasına,

 

12)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015/68276 soruşturma, 2015/94495 karar sayılı ve 21.12.2015 tarihli "kovuşturmaya yer olmadığı"na dair kararına ilişkin itirazımızın reddine yönelik İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/777 Değişik İş sayılı ve 05.04.2016 tarihli kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmasına,

 

 

17 MAYIS 2016

 

1)Dr. Emine Çiğdem Karadağ, Dr. İbrahim Etiz Metin, Dr. Emine Oruçlu, Dr. Tufan Özdem, Dr. Farhad Ghasemıgermı, Dr. Ulaş Özçıtak, Dr. Duygu Batu Demir, Dr. Faruk Topallar, Dr. Muhammed Furkan Yıldırım, Dr. Alpay Gümüş, Dr. Mehmet İlker Bilgiç, Dr. İbrahim Halil Polat, Dr. Oğuzhan Yılmaz, Dr. Barış Küçükyürük, Dr. Eymen Sakallı, Dr. Günay Gündüz, Dr. Korkut Bozan ve Dr. Bengühan Sürmen Akyol’un üyelik başvurularının kabulüne,

 

2)Dr. Sibel Arınç ve Dr. Gülseren Karapınar Pekbak’ın istifalarının kabulüne,

 

3)Odamıza  ………………… tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB/G-3358 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak, Onur Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 2016/065 sayılı kararı ile dosyanın Yönetim Kurulu’na iade edilmesi üzerine;

-       ………………… isimli bebek hasta için yaptığı 01.12.2011 ve 02.01.2012 tarihli kalça USG çekim ve değerlendirmesinde tıbbi hata ve ihmal yapmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. ………………… hakkında,

-       ………………… isimli bebek hasta için yaptığı 01.02.2012 ve 16.02.2012 tarihli kalça USG çekim ve değerlendirmesinde tıbbi hata ve ihmal yapmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. ………………… hakkında,

oluşturulan HUB-2017-(G-3358) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi için

-       …………………’un 03.09.2013 tarihinde Özel  ………………… Hastanesi’nde gerçekleşen doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensiz davranmak nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi gereğince

Dr. ………………… hakkında oluşturulan HUB-1988-(G-6060) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 17.05.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

 

5)Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  …………………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,

-        Hasta  …………………’a yönelik operasyon öncesi yeterli ve gerekli tıbbi hazırlığı yapmamak,

-       Operasyonda ve operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,

-       Usulüne uygun aydınlatılmış onam belgesi almamak

İddialarıyla Dr. ………………… ve Dr. ………………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2026/G-6097),

 

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen  …………………’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;

Dr. ………………… hakkında

-       ………………… isimli hastanın operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensiz davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini,

-       Hastaya küfür ve hakaret ederek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini,

-       Tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini,

-       Aydınlatılmış onam belgesini almayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini

ihlal etmek iddialarıyla,

Dr. ………………… hakkında;

-       ………………… isimli hastanın operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensiz davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini,

-       Tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini,

-       Aydınlatılmış onam belgesini almayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesini

ihlal etmek iddialarıyla oluşturulan HUB-2000-(G-5876) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7)Odamıza  …………………’ya vekaleten Av. ………………… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;

Dr. ………………… hakkında,

-       Hasta  …………………’ya kateter takılması sırasında kılavuz telinin içeride kalmasına neden olarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek,

Dr. ………………… hakkında,

-       Hasta  …………………’nun kateter takılma işlemi sonrası kontrol muayenelerinde içeride kalan katater kılavuz telini fark etmeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek

İddialarıyla oluşturulan HUB-1999-(G-5435) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8)Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  …………………’ye ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için Dr. ………………… hakkında

-          Hasta ………………’nin operasyonunda ve operasyon sonrası takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

-          Operasyon sonrası takip sürecinde hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-2027/G-6626),

 

9)BİMER hattına ve T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na ……………… tarafından yapılan başvuruların, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-5542 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş; oluşturulan dosya ile ilgili tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için eksik tıbbi kayıtlar ve hekim açıklamaları alınmış ve yaşanan süreç ile ilgili bilirkişi olarak değerlendirmesi alınmak üzere dosya bir uzmana iletilmiş ve bilirkişi görüşü alınmış olup, bilirkişi görüşü, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;

-       Hekimlere yönelik; hekimlerin tıbbi yaklaşım, tetkik, teşhis ve tedavi çabalarında cezai işlem gerektiren kusurun belirlenmemesi nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına,

-       Asıl sorunun, hastanelerin organizasyonu ve olanaklarında olduğu, konunun acil hastaya yaklaşım ve takip yönü ile elen alınması gerektiği görülerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

 

10) ………………  tarafından Odamıza yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-4814 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup,

-       ………………’ın 06.03.2013 tarihinde ameliyat edildiği görülmektedir. Ameliyat kararı doğrudur. Hastanın ameliyat edilmemesi “muscular bridge”e bağlı ağır ve ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilirdi.

-       Ameliyat uygun bir teknikle yapılmıştır. Ameliyat sonrası tıbbi takibin sorunsuz tamamlandığı görülmektedir.

-       Hastanın yakınmalarının tekrar başlaması üzerine yapılan tetkikler ile tekrar ameliyat kararı verilerek 13.05.2014 tarihinde ikinci kez ameliyat edildiği görülmektedir.

-       Tekrar ameliyat edilme kararı doğru ve uygundur. Tekrar ameliyata neden olan tıkanma, bu tür ameliyatların komplikasyonu olarak kabul edilmektedir. Komplikasyon, hekim hatası olarak görülmemektedir.

-       İkinci ameliyatın tekniği, ilk ameliyatta uygulanan teknikle aynıdır.

-       Sonuç olarak; damarın tekrar tıkanmasının, bu tür operasyonların komplikasyonu olarak kabul edilmesi nedeniyle Dr. ……………… için soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

11)Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  ………………’e (HUB/G-5797) ve Se ………………’a (HUB/G-5798) ait başvurular üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

-       ……………… ve  ……………… isimli çocukların sünnetinde %2’lik jetmonal ampul yerine %10’luk jetmonal kullanmak ve bu yolla tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensiz davranmak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. ……………… (üye no: 31144) hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2028),

 

12)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen  ……………… ’a ait başvuru üzerine,

-       ………………’ın operasyonunda batın içerisinde “kompres” unutmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr.  ………………  hakkında oluşturulan HUB-2001-(G-6531) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

13)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak 28.01.2015 tarih ve HUB/G-4986-223596 sayılı yazımız ile Dr. ………………’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

-       Hasta  ………………’nun operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata/özensizlik yapmak

iddiasıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-1938-(G-4986) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

14)SABİM hattına yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

Dr. ……………… ve Dr. ……………… hakkında;

-       ………………’ın operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

Dr. ………………  hakkında;

-       12.02.2015 tarihini 13.02.2015’e bağlayan gece Özel  ……………… Hastanesi’nde takip ettiğiniz  ………………’ın takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddialarıyla oluşturulan HUB-2014-(G-5623) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

15)T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen soruşturma dosyasının, mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi yapılması için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

-       Sosyal Güvenlik Kurumu hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden majistral ilaç (antralin) ihtiva eden reçete düzenlemek;

-       Tıp merkezi çalışanı bir hekimin yazdığı reçeteye kaşe vurup imzasını atarak ve bu yolla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. Maddesini,  TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g ve 4/p maddelerini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. ……………… ve Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2011-(G-6486) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

16)Sağlık çalışanları ve hekimlere “barış talepli” etkinlikler sebebiyle soruşturmalar açılmasına karşı SES İstanbul Şubeleri ve Devrimci Sağlık-İş ile ortak bir basın açıklamasının 25 Mayıs 2016, Çarşamba günü 12.00’da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Servis Ünitesi önünde yapılmasına, konuyla ilgili olarak üyelerimize SMS ve e-posta gönderimi yoluyla çağrı yapılmasına,

 

17)Asistan hekimlerin sorun ve gündemlerini istişare etmek üzere 27 Mayıs 2016, Cuma günü 12.00-13.30 saatleri arasında Kanuni Sultan Süleyman EAH Seminer Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirilmesine,

 

 

24 MAYIS 2016

 

1)Dr. Derya Salim Uymaz, Dr. Şükriye Şayegan Güven Filiz, Dr. Servet Tali, Dr. Safwat Abbas Alı Askar Alı Askar, Dr. Rukiye Sedef Kılıç, Dr. Aslı Doğruk Ünal, Dr. Abulfaz Abbaslı, Dr. Mehmet Tevfik Lahham, Dr. Cemile Değer, Dr. Hüseyin Laletaş, Dr. Seçil Kezer ve Dr. Mesut Karakuş’un üyelik başvurularının kabulüne,

 

2)Dr. Nilay Kandemir Beşek’in istifasının kabulüne,

 

3)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

-       Hasta  ………………’un teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. ………………  ve Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2029 /G-6669)

 

4)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. ………………’ndan talep edilen açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için

-       Hasta bebek  ………………’ın taburculuğuna, hastane tarafından talep edilen ücretin ödenmesine kadar engel olunarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2030/G-6283),

 

5)Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen Soruşturma Raporu ile ilgili kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

-          ………………  adına 08.01.2013 tarihinde Özel  ……………… Tıp Merkezi’nde sahte reçete düzenlemek, reçete bedelinin SGK’dan tahsil edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmasına neden olmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

-          ……………… adına 08.01.2013 tarihinde Özel  ……………… Tıp Merkezi’nde sahte reçete düzenlemek, reçete bedelinin SGK’dan tahsil edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmasına neden olmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

İddialarıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2019-(G-6564) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

-       Hastayı bizzat muayene etmeden reçete düzenleyerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. Maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek

iddiasıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2006-(G-6481) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7)Odamıza Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından yapılan başvuruda ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

-       Hastalara ve hasta yakınlarına umut vaadinde bulunmak,  hastaların tedavisinde bilim dışı yöntem uygulayarak/önererek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 5/e maddelerini ihlal etmek,

-       Meslektaşlarını zemmetmek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c maddesini ihlal etmek,

-       Videoları reklam amacıyla yayınlamak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,

-       Yayınlanan videolarla teşhis ve tedavi biçimi konusunda yanıltıcı bilgi vermek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini ihlal etmek

iddialarıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2003-(G-6460) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8)Sağlık Bakanlığı’na  ……………… vekili Av. ……………… tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; başvuru, temin edilen tıbbi kayıtlar ve hekim açıklaması birlikte değerlendirildiğinde;

-       Dr. ………………’ın evlilik raporunu, ………………’nu (………………) bizzat muayene etmeden verdiği iddianız ile ilgili kanıtların bulunamaması nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına,

-       Dr. ……………… ’ın adı geçen ilacı reçete etme yetkisi olduğu, reçeteleri ev ziyaretlerinde kaleme aldığı; ilacın hastalık öyküsü ile uyumlu olduğu anlaşılarak soruşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/G-6530)

 

9)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ait yazı ve ekleri üzerine;

-      ………………  ve  ………………  isimli bebek hastaları bizzat muayene etmeden, haklarında reçete ve rapor düzenlemek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,

-      “İleri düzeyde mesane rektum kontrol bozukluğu” olmayan  ……………… ve  ……………… isimli bebek hastalara “İleri düzeyde mesane rektum kontrol bozukluğu” teşhisi ile rapor düzenlemek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/g maddesini ihlal etmek,

-      “İleri düzeyde mesane rektum kontrol bozukluğu” olmayan  ……………… ve  ……………… isimli bebek hastalara “İleri düzeyde mesane rektum kontrol bozukluğu” teşhisi raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden hasta altı bezi alınmasına olanak sunarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek

İddialarıyla Dr. ………………, Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2015-(B-993) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda

-       Sanal ortamda, üçüncü kişilere açık biçimde “…isimli şirofreni ve bipolar hastası şahıs…” ifadesini kullanarak hekimliğe yakışmayan tutum içinde olmak

iddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesi gereğince Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2004-(G-5767) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

31 MAYIS 2016

 

1)Dr. Başak Yılmaz Öz, Dr. Hüseyin Akca, Dr. Suha Doğan, Dr. Ercan Yılmaz, Dr. Tahir Arıpişirici, Dr. Tolunay Zeybekler, Dr. Serkan Barışkan, Dr. Serdar Rahmani, Dr. Fırat Tülek, Dr. Öykü Önal Musalar, Dr. Orhan Rodoplu, Dr. Mazhar Ortaç, Dr. Zübeyde Kuru, Dr. Birol Namık Merih ve Dr. Selcen Güre’nin üyelik başvurularının kabulüne,

 

2)Dr. Zehra Coşkun ve Dr. Füsun Arslan Baumann’ın istifalarının kabulüne,

 

3)Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

-       Mütaveffa  ………………’in teşhis, tedavi, müdahale ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak

İddiasıyla Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2031 /G-6063)

 

4)Odamıza  ……………… tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. Pelin ŞİRİN hakkında oluşturulan HUB/G-6392 sayılı dosya görüşülmüş olup,

Dr. ………………’in henüz uzmanlık öğrencisi olduğu; hasta ile henüz hekim-hasta ilişkisinin kurulmadan güven sorunu yaşandığı, Dr. ………………’in hastasını uzman hekime yönlendirdiği dikkate alınarak, soruşturma açılmasına yer olmadığına ancak mesleki yaşam boyunca Dr. ………………’in etik anlayışa ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere göre hasta lehine sonuç yaratacak bir anlayışla mesleğini icra etmesinin tekrar ve güçlü biçimde hatırlatılmasına”,

 

5)Odamızın miting, basın açıklaması vb. etkinliklerinde kullanılmak üzere, üzerine baskı yapmaya müsait beyaz atletlerin toplu olarak alınmasına,

 


Bu HABERİ Paylaş!