Haziran Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 1915

07 HAZİRAN 2016

1)Dr. Emrah Ermiş, Dr. Tülay Karabayraktar, Dr. İzlem Kıran Çelik, Dr. Rashad Rzazade, Dr. Reşit Hatip, Dr. Önder Çoşkun, Dr. Mehmet Palalı, Dr. Harun Duran, Dr. Cengiz Budak, Dr. Leliz Gözcü, Dr. Şafak Seval, Dr. Alparslan Tonbul, Dr. Cemal Gülseven, Dr. Tolga Kapusuz, Dr. Sevgi Demir, Dr. Fatma Külünk Yavuz, Dr. Didem Numanoğlu Gülmez, Dr. Metin Sezen, Dr. Faruk Şimşek ve Dr. Fatma Tuğba Utlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Ebru Çongaralı’nın istifasının kabulüne,

3)T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne sunulan soruşturma raporunun Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
- Hasta kayıtlarını tutmayarak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek,
- Hastaların görmeden reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
- Usulsüz işlem yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,
- Gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f ve 5/g maddelerini ihlal etmek,
İddialarıyla Dr. ……………… ve Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2032 /G-6671)

4)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru ve aynı içerikli başvurunun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için
-    Vefat eden  ………………’a yönelik takip ve tedavide tıbbi ihmal hata yaparak/özensiz davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek
İddiasıyla Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2033/G-6368),

5)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından iletilen soruşturma raporunu, disiplin işlemi yapılması amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için
Dr. ……………… hakkında;
-    SGK hak sahipleri adına, onların ilgisi ve bilgisi olmaksızın reçete ve rapor düzenlemek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek,
-    Hastaları görmeden, muayene etmeden, onların talebi olmaksızın, kişilerde bulunmayan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçete ve rapor düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 5/g maddelerini ihlal etmek
 iddialarıyla;
Dr. ……………… hakkında, Dr. ………………, Dr. ……………… hakkında;
-    SGK hak sahipleri adına, onların ilgisi ve bilgisi olmaksızın reçete düzenlemek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesini ihlal etmek,
-    Hastaları görmeden, muayene etmeden, onların talebi olmaksızın, kişilerde bulunmayan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 5/g maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla oluşturulan HUB-2012-(G-6487) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamıza, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İnceleme raporu ve ekleri değerlendirilmiş; kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……………… ve Dr. ……………… hakkında
-    Hastaları görmeden adlarına rapor ve reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
-    Usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,
-    Gerçeğe aykırı reçete ve rapor düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/g ve 5/f maddelerini ihlal etmek

Dr. ………………, Dr. ………………, Dr. ………………, Dr. ……………… ve Dr. ……………… hakkında;
-    Hastaları görmeden adlarına reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
-    Usulsüz reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesini ihlal etmek,
-    Gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/g ve 5/f maddelerini ihlal etmek
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-2034/G-6682),

7)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru üzerine
-    ………………’a 08.06.2011 tarihinde gerçek dışı rapor yazarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16 maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/g maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2008-(G-6356) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2021-(G-6611) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru ve aynı içerik ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi için İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için
-    15.04.2015 tarihinde Özel  ……………… Hastanesi’nde muayene ettiği  ………………’ın bulgularını değerlendirmede yetersiz kalarak tıbbi olarak gerekeni yapmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2022-(G-5609) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Odamıza iletilen  ………………’e ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;
-    19 Şubat 2013 tarihinde gözaltına alınan  ………………’den “Zorla vücuttan biyolojik örnek alma” işleminde yer almak, bu işleme tanıklık etmek, hekim olarak işlemin zorla yapılmasına engel olmamak, suç oluşturan fiili Adli Makamlara ihbar etmemek ve bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/s ve 5/t maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ………………  hakkında oluşturulan HUB-1987-(G-6434) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen T.C. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/90174 Karar No’lu “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”ı ve küretaj işlemi ile ilgili tıbbi kayıtlar değerlendirilmiş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Eşin rızası alınmadan gebeliği sonlandırarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3. maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2035 /G-6502)

12)Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen  ………………’e ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3980 sayılı dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye iletilen değerlendirmeye, ……………… ’in itiraz başvurusu neticesinde, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosya, Onur Kurulu’na sevk edilmişti.
Onur Kurulu’nun 12.04.2016 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan karar üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi uyarınca Dr. ……………… hakkında
-    Hasta  ………………’e yönelik tıbbi müdahalede ve hastanın sevkinde özensiz davranmak, sevk olunan kurumu bilgilendirmemek ve bu yol ile acil sevk kurallarını ihlal etmek
iddiası ile oluşturulan HUB-2016-(G-3890) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  ………………’ye ait başvuru dosyası görüşülmüş olup, başvurunun tıbbi olarak açıklığa kavuşturulabilmesi için hastadan talep edilen belge ve bilginin aradan geçen süreye rağmen Odamıza iletilmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-6178),

14)SABİM hattına  ……………… tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………………’in doğumunda ve doğum sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek,
-    Doğum eylemi ve doğum sonrası takip ile ilgili yeterli ve gerekli düzeyde kayıt tutmamak,
-    Hasta için “angarya”, “bedava doğum olmuşsun daha ne istiyorsun” değerlendirmesi yaparak hasta haklarına saygı göstermemek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2036 /G-6411)

15)Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  ……………… ’e ve  ……………… ’a ait başvurular üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……………… ve  ………………  isimli çocukların sünnetinde %2’lik jetmonal ampul yerine %10’luk jetmonal kullanmak ve bu yolla tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensiz davranmak, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2028-(G-5797/G-5798) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16)TTB-İstanbul Tabip Odası olarak çağrıcıları arasında yer alınan “Uluslararası İşçi Filmleri Festivali”nin “Barbarlığa Karşı Umut Öyküleri” temasıyla gerçekleştirilen 2016 etkinlikleri için 500 TL bağışta bulunulmasına,14 HAZİRAN 2016
 
1)Dr. Kadriye Banu Aktaş, Dr. Muzaffer Memiş, Dr. Nermin Tansuğ, Dr. Mehmet Ali Ekici, Dr. İbrahim Kürşat Deniz, Dr. Dila Önal, Dr. Mustafa Cengiz Kaypak, Dr. Adnan Narcı ve Dr. İbrahim Tabak’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, https://.............................. isimli internet sitesinde yer alan “Doç. Dr. ………………” başlıklı görüntüler değerlendirilmiş olup,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1050),

3)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen  ……………… ’a ait Sabim hattına başvurusu nedeniyle düzenlenen dosya görüşülmüş olup, Dr. ……………… ’ndan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye rağmen Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Bebek  ……………… özensiz davranarak yanık oluşmasına neden olmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek,
-    Bebek  ……………… annesi  ………………’a yanık oluşumu ve tedavisi ile ilgili bilgi vermeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini ihlal etmek
İddialarıyla Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2037/G-5948),

4)Disiplin işlemi yönüyle değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası görüşülmüş olup,
-    Muayenehane girişinde bulunan “………………” tanımlaması ile Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/j maddesini ihlal etmek,
-    Muayenehane adına bastırılan katalogda “………………” ve “………………” aletlerinin tanıtımını yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d maddesini ihlal etmek
İddialarıyla Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2038/G-6714),

5)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    Operasyonda kateter kalıntısı bırakmak,
-    Operasyon ve operasyon sonrası takiplerde yeterli bilgilendirme yapmayarak, takipte özensiz davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddelerine aykırı davranmak
İddialarıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2002-(G-5985) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, http://www.....................com/ isimli web sitesinde ve https://www.facebook.com......... adresinde yer alan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda;
    Web sitesinde yer alan fotoğraflar ve yazılarla;
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak, reklam yapmak ve bu yol ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek,
-    Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak saç ekimi ile ilgili uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu yol ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddelerini ihlal etmek,
    Facebook sayfasında yer alan fotoğraflarla
-    Hasta-hekim ilişkisine yakışmayan tutum ve davranış içine girerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddelerini ihlal etmek,
    Web sitesinde ve facebook sayfasında
-    Çok sayıda hastanın kimliği belli olacak şekilde fotoğraflarını paylaşarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesini ihlal etmek,
iddialarıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB/R-1027 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)SABİM hattına yapılan bir başvuru üzerine düzenlenen dosyanın, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-6689 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle, başvurunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından açıklığa kavuşturulabilmesi için,
-    Uygun olmayan mahalde tıbbi etkinlik içinde olmak,
-    Tıbbi etkinliği, uygun olmayan bir biçimde yapmak
İddiasıyla Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2040)

8)Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
Dr. ……………… hakkında
-    Üçüncü kişilerin talebi ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden 7 adet ilaç kullanım raporu ve 230 adet reçete düzenlemek iddiası ile
Dr. ……………… hakkında,
-    Üçüncü kişilerin talebi ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden 72 adet ilaç kullanım raporu ve 318 adet reçete düzenlemek iddiası ile
Dr. ……………… hakkında,
-    Üçüncü kişilerin talebi ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden 7 adet ilaç kullanım raporu ve 34 adet reçete düzenlemek iddiası ile
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/f, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2039 /G-6688),

9)Odamız sunucu disklerinin yedeklemesi için Acronis backup programı alınmasına, konuyla ilgili alınan tekliflerden en düşük olanını veren Seres Yazılım’dan alınmasına,

10)Hekimedya ve Tabip TV çalışmalarının isim hakkı saklı tutularak sonlandırılmasına,


21 HAZİRAN 2016

1)Dr. Ali Tunç, Dr. Hatice Yoldaş, Dr. Ümit Bayçelik, Dr. Vugar Alakbarov, Dr. Ozan Uzunhan, Dr. Hacer Baran, Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, Dr. Ahmet Fatih Öğüç, Dr. Metin Ekinci, Dr. Elvın Nıftalıyev, Dr. Rashıd Avyasov, Dr. Salih Salihi, Dr. Halil Ertürk, Dr. Tacettin Gürkan, Dr. Tarık Emre Şener, Dr. Cengiz Yağmur, Dr. Turan Tanrıkulu ve Dr. Esat Namal’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Başak Can’ın istifasının kabulüne,

3)Odamıza  ……………… tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın yanıtlanmadığının görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ……………… hakkında
-    ………………’in ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek,
-    Hasta ve yakınlarını yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini ihlal etmek,
-    Hasta kayıtlarını yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddelerini ihlal etmek iddiasıyla
Soruşturma açılmasına (HUB-2041/G-5605),

4)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru dosyasında yer alan İnceleme Raporu ve ekleri görüşülmüş, Özel  ………………  Merkezi mesul müdürü Dr. ……………… hakkında
-    Hasta temini için aracı tutmak, hastaların il dışından Özel Sultanbeyli Avrupa Göz Merkezi’ne gelmeleri için araç temin etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/e, 4/f maddeleri ile soruşturma açılmasına,
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz işlemler yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2042/G-6713),

5)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine; “Özel  ……………… Tıp Merkezi ” başlıklı broşürde
-    Ticari bir ürünün tanıtımını yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d maddesini ihlal etmek
iddiasıyla merkez mesul müdürü Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB/R-1035 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. ……………… 24.02.2016 tarih ve HUB/R-1035-243080 sayılı savunma talebini, aradan geçen zamana karşın yanıtlamadığı görülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sırasında;
http://www.....................com..... isimli web sitesinde
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Reklam yapmak
iddialarıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB/R-1025 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 21.06.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş; 16.12.2015 tarih ve HUB/R-1025-239142 sayılı savunma talebinin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen “Ağız ve diş sağlığı kontrolleri; genel vücut sağlığının korunması için önemli olup, 6 ayda bir düzenli yapılmalıdır. ……………… Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği” içerikli cep telefonu mesajı yoluyla tanıtım yapılması nedeniyle;
•    Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8.ve 9. maddeleri (Madde 8 - Tabiplik ve diş tabipliği; mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez. Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup, her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklâmını yapamaz.  Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında, reklâm mahiyetinde teşekkür ilânları yazdıramaz. Madde 9 - Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilânlarda ve reçete kâğıtlarında. ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan İhtisas şubesini, akademik ünvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir. ) ile
•    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b (Madde 4/b Tanıtım kurallarına aykırı davranmak) maddesinin ihlal edildiği
iddiasıyla Özel  ……………… Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB/R-1018 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; 13.05.2016 tarih ve HUB/R-1018-228376 sayılı savunma talebinin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza ihbaren iletilen e-posta metni ve içeriğinde yer alan www…………………com isimli web sayfasında,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Tıp dışı haksız rekabete yol açan duyurular yapmak,
İddialarıyla Özel  ……………… Tıp Merkezi Başhekimi Dr. ………………, Özel  ……………… Tıp Merkezi Başhekimi Dr. ……………… Özel  ……………… Hastanesi Başhekimi Dr. ………………, Özel  ……………… Hastanesi Başhekimi Dr. ………………, Özel  ……………… Hastanesi Başhekimi Dr. ………………, Özel  ………………  Hastanesi Başhekimi Dr. ………………, Özel  ……………… Hastanesi Başhekimi Dr. ……………… ve Özel  ……………… Tıp Merkezi Başhekimi Dr ……………… hakkında oluşturulan HUB/R-1021 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)İstanbul Tabip Odasının Bilgi İşlem ihtiyaçları kapsamında, 
-    480GB SSD Hard Disk X 2
-    8GB DDR3 RAM X 4
-    Win 10 Pro İşletim Sistemi X 1
-    Acronis Backup Sistemi  X 1 
 donanım ve yazılım alımı için 4 farklı firmadan teklif alınmıştır.
Bilgi işlem bilgisayar modifikasyonu için 2 adet Sandisk 480GB SSD Hard Disk ,Hi-Level Marka 4 adet 8 gb DDR3 RAM ve 1 adet Win Pro 10 işletim sistemi alınmasına, bu alım için Seres Yazılıma toplamda 586$ + KDV ödenmesine,
Yine Bilgi İşlem Sunucusu Yedekleme modifikasyonu için Acronis Backup for Windows Server (v11.7) Base Edition programının alınmasına, kurulum ve konfigürasyon işlemleri için Seres Yazılıma 1050$ + KDV ödenmesine,

11)Dr. Celalettin Cengiz’in İstanbul Tabip Odası işyeri hekimi olarak görevlendirilmesine,

12)İstanbul Tabip Odası Üyesi, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın fikir ve ifade özgürlüğünü savunmak adına göstermiş olduğu bir dayanışma etkinliği gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karşı kamuoyunda farkındalık yaratmak ve gerek Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gerekse beraberinde tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Nesin ile gazeteci Erol Önderoğlu'nun serbest bırakılması talebini görünür kılmak üzere Bakırköy Cezaevi önünde her gün sürdürülecek “Özgürlük Nöbeti” etkinliği düzenlenmesine,

13)Malpraktis konusunda sıklıkla karşılaşılan sorunlara ve çözümlere dikkat çekmek üzere sempozyumlar, hastane toplantıları düzenlenerek bilgilendirme çalışması yapılmasına, konuyla ilgili olarak eski ve yeni Onur Kurulu üyelerinin davetli olacağı bir toplantının 28 Haziran 2016 günü 16.00’da Cağaloğlu binamızda gerçekleştirilmesine, bir ön çalışma çerçevesinde 3 soruluk anket hazırlanıp üyelere gönderilmesine, konunun takibinden Yönetim Kurulu adına Dr. Muzaffer Başak’ın sorumlu olmasına,
14)İnternet ortamındaki bilgilendirme, tanıtım ve paylaşımlara ilişkin TTB tarafından hazırlanan kılavuz metnin tüm hekim ve sağlık kuruluşlarına iletilmesine, web sitemizde duyurulmasına,


28 HAZİRAN 2016

1)Dr. Göktuğ Alper Coşkun, Dr. Abdullah Yılmaz, Dr. Gunel Gadırova, Dr. Ahmet Bekin, Dr. İbrahim Mustafa Çimen, Dr. Oğuzhan Koşar, Dr. Fatih Kar, Dr. Hasan Kandemir, Dr. Burak Toprak, Dr. Gözde Yeşil, Dr. Sami Açar, Dr. Güneş Yarımay Tevfikoğlu, Dr. Seyran Özbaş Gök, Dr. Gülseren Seven, Dr. Özer Özsaraç ve Dr. Fıkrıe Imam Chasan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Odamıza  ……………… tarafından yapılan başvuru ve ekleri görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……………… hakkında
-    Aralarında boşanma davası sürmekte olduğu dönemde; eşi  ……………… iftira atarak, eşinin annesi  ………………’ı darp ederek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7 maddesini ihlal etmek nedeniyle
3)Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2044/G-6763),

4)Odamıza  ……………… tarafından başvuru ve raporları görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………………  hakkında
-    Hastayı muayene etmeden Adli Rapor düzenlemek
iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/u, 5/g, 5/s maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2043/G-6748),

5)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ……………… a ait facebook isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar Yönetim Kurulumuzun 28.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,
-    Söz konusu paylaşımlar ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddelerini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1055)

6)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru görüşülmüş, youtube, facebook ve instagram isimli web sitelerindeki paylaşımlarında
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla, Dr. ……………… hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b ve 4/c maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB/R-1046),

7)Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen başvuru görüşülmüş, facebook isimli web sitesindeki paylaşımlarında
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla, Dr ……………… hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB/R-1048),

8)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ………………’a ait instagram isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar değerlendirilmiş olup, Söz konusu paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1056),

9)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ……………… a ait facebook isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar değerlendirilmiş olup, söz konusu paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1057),

10)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1045 sayılı dosya değerlendirilmiş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına,

11)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen  ……………… ’ya ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    ……………… ’nın operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2045/G-5833),

12)Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  ……………… ’e ait başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda düzenlenen dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hatalı tıbbi analiz yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek,
-    Hasta yakınına yönelik bilgilendirmede uygun olmayan bir üslup kullanmak, uygun olmayan bilgi vermek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 3/e maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ……………… hakkında oluşturulan HUB-2005-(B-958) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Odamıza Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen  ……………… ’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    Hasta  ………………’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/t maddeleri ile
Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2046/G-6635),

14)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru ve ekleri görüşülmüş, Ayrıca, Odamız kayıtlarının incelenmesinde Dr. ………………’ın üye kaydına ve serbest çalışma adresinize rastlanılamadığı görülerek,
-    Tabip Odasına üye olmamak ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a maddesi ve
-    Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak, faaliyet yürütmek, tanıtım yapmak,  bilgilendirme ve tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e, 4/g ve 5/e maddeleri ile
Dr. ……………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1040),

15)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ………………’a ait instagram isimli sosyal medya hesabınızda yapılan paylaşımlar değerlendirilmiş olup, söz konusu paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1058)

16)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. …………….’a ait instagram isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar değerlendirilmiş olup, söz konusu paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1059)

17)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru ve ekleri görüşülmüş,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak,
-    Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak,
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 5/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1043),
Odamıza ihbaren bildirilen, www…………….com isimli web sitende yer alan “Beta HCG ile Zayıflama” ve “Saç Ekiminde Son Teknoloji FUE” ile ilgili tanıtımlar görüşülmüş olup,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile,
-    Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
Dr. ………………  hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB/R-1060),

18)Odamıza ihbaren bildirilen, www………...com isimli web sitesinde yer alan tanıtımlar görüşülmüş olup,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile,
-    Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1061),

19)Odamıza ihbaren bildirilen, www…………….com isimli web sitesinde yer alan tanıtımlar görüşülmüş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e,4/g maddeleri ile,
-    Uzmanlık dışı faaliyette bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına ((HUB/R-1065),

20)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ……………… ye ait www………...com isimli web sayfasındaki tanıtımlar değerlendirilmiş olup, söz konusu web sitesinde,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1063)

21)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1062 sayılı dosya değerlendirilmiş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına,

22)Odamıza ihbaren bildirilen, “www…………. ”  ve www…..”  isimli web sitesinde yer alan tanıtımlar görüşülmüş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e, maddeleri ile,
-    Uzmanlık dışı faaliyette bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
Dr. ………………  ve Dr. ………………  hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB/R-1066),

23)Odamıza ihbaren bildirilen, ekte örneği sunulan http://dr............blogspot.com.tr isimli web sitesinde yer alan tanıtımlar görüşülmüş olup,

-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin  4/b, maddesi ile,
-    Uzmanlık dışı faaliyette bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB/R-1067),

24)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ………………  ait instagram ve facebook isimli sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar değerlendirilmiş olup, söz konusu paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1064),

25)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ………………  ait instagram ve facebook isimli sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar değerlendirilmiş olup, söz konusu paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1070)

26)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1049 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    Hekim tarafından yapılması gereken tıbbi işlemleri hemşire/sağlık mensubu olmayan kişilere yaptırmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
-    Sanal ortam tanıtımlarında tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak, reklam yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b,c ve e maddeleri ile
-    ………………  isimli hastaya müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
-    Sanal ortamda yer alan görüntülerle hasta mahremiyetini ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesi ile
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak/uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddeleri ile
Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına,

27)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1037 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına,

28)Dr. ……….’a ait www……...com isimli web sitesinde,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek,
-    Ayrımcı/cinsiyetçi, sosyal olarak aşağılayıcı içerik ile bilgi vererek etik ihlalde bulunmak,
iddialarıyla Dr. ………………  hakkında oluşturulan HUB/R-1042 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 28.06.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

29)SABİM hattına ………………  tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine Dr. ………………  hakkında oluşturulan HUB-1986-(G-5993) sayılı soruşturma dosyasın ile ilgili Onur Kurulu’nun 23.06.2016 tarihli toplantısında alınan kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş, söz konusu karar doğrultusunda,
-    Tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak, muhafaza etmemek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 3/f maddelerini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına,

30) ………………  tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr………………  hakkında,
-    Hasta ………………  yönelik anestezi işleminde özensizlik göstererek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 2. maddesini ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek
-    Meslek Odasına bildirim yapmaksızın serbest hekimlik faaliyeti içine girerek 6023 sayılı TTB Yasası’nın 5. maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a maddesini ihlal etmek,
Dr. ………………  hakkında,
-    Hasta ………………  ’un anesteziye bağlı geliştiği bilinen sağlık sorunlarının takibinde özensiz davranarak Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek,
Dr. ………………   hakkında,
-    Asıl adı ………………  olan hekimi (Dr. ………………  olarak biliniyor) bildirim yapmaksızın hastanede çalışmasına olanak sunarak 6023 sayılı TTB Yasası’nın 5. maddesini ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek
İddialarıyla oluşturulan HUB-1990-(G-4865) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

31)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen yazı ve eklerinin ilgisi nedeniyle Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından iletilen soruşturma raporunda;
“Sahte ve usulsüz reçete tanzim edildiği; hastayı hiç görmeden, muayene etmeden getirilen TC kimlik numaraları ile istenilen ilaçların reçete edildiği”nin
tespit edildiği ifade edilmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Sahte ve usulsüz reçete tanzim etmek, hastaları görmeden reçete tanzim etmek iddiasıyla; TTB Disiplin Yönetmeliği 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
Dr. ………………  , Dr. ………………  , Dr. ………………  ve Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2047 /G-6601)


Bu HABERİ Paylaş!